Shared publicly  - 
2
1
James M. Dorsey's profile photoRamawtar Jangid's profile photoBasudev Mahapatra's profile photo
4 comments
 
SABHI SURAJGAR VIDHAN SBHA K LOGONSE NIVEDAN HAIKI APNA VOTE SIREEMATI SANTOSH AHLAWATKO DEKAR SUSASAN STHAPIT KARE OR GUNDARAJ KO HTAY.
 
agar surajgar chetarko gundose bchana h to santosh ahlawatko apnavidhayk chunnahoga .BHARATIY JANTARTYHI SUSASAN DESAKTIHAI .GUNDARAJKO UKHAR FENKNAHOGA.
Add a comment...