เรื่องธรรมชาติรอบตัว เช่น ต้นไม้ พระอาทิตย์ เมฆ
Shared publiclyView activity