Profile cover photo
Profile photo
Echomar Sağlık Grubu
12 followers
12 followers
About
Posts

Post has attachment
Echomar Sağlık Grubunun verdiği hizmet kalitesini değerlendirirmisiniz.
-
votes visible to Public
0%
Kötü
100%
İyi
0%
Çok İyi
Add a comment...

Post has attachment
Ultrasonografi Ultrason Renkli Doppler 3 (üç) ve 4 (dört) Boyutlu çekimler,
İstanbul, Kadıköy, Şişli Şubelerimizde grubumuz Bünyesinde  hizmetinizde... 

Doppler Ultrasonografi yöntemi ile bir organın veya damarının kan akımını inceleyebiliriz. Kan akımının miktarı, akımı engelleyen yapı varlığı, akımın normal yönde olup olmadığı değerlendirilebilir. Akan kan, kırmızı ya da mavi renk şeklinde gözle görülebilir. Akan kanın miktarı ile ilgili ölçümler yapılabilir.Bu esnada cihazdan kalp atışlarına benzer sesler duyulur. Cihazın çalışma prensibi, sesin hareket eden yapılardan yansırken frekans değişikliği göstermesidir. Doppler incelemeleri, normal ultrasonografi cihazları ile yapılır. Ancak bunlarda farklı bilgisayar donanımı mevcuttur. 
Doppler Ultrasonografi incelemesi, Doppler ultrason cihazına bağlı bir prob yardımıyla ve incelenecek organ ya da damar üzerine jel sürülerek gerçekleştirilir. Jeller, probun hava ile temasını önler ve gönderilen sesin daha derin dokulara ulaşmasını sağlar. Doppler Ultrasonografi incelemesi, tıpkı Ultrasonografi incelemesinde olduğu gibi radyasyon içermeyen bir tanı yöntemidir. 

Kol ve bacak damarları 
Atar ve toplar damarlardaki kireçlenme (damar sertliği) plaklarına bağlı oluşan darlık, pıhtı oluşumları ve toplar damarlarda yetmezlik (varisler) olup olmadığının saptanmasını sağlar. "Üst/alt ekstremite arteriyel ve/veya venöz Doppler" incelemesi adını alır. 

Karaciğeri besleyen damarlar 
Siroz v.b. hastalıklarda karaciğeri besleyen damarlarda meydana gelen değişiklikleri incelemek için kullanılır. "Portal Doppler" adını alır. 

Böbreği besleyen damarlar 
Diabet, hipertansiyon vb hastalıklarda böbreği besleyen damarların ne düzeyde etkilendiğini saptamak için kullanılır. "Renal Doppler" adını alır. 

Boyun damarları 
Boyunda, beyine giden ana atar damar ile dallarında kireçlenme plaklarına bağlı oluşan darlıkları ya da beynin arka kesimini besleyen damarların akım miktarını saptamak için kullanılır. "Karotis ve vertebral sistem Doppler" adını alır. 

Gebelerde, anneye ve fetuse ait damarlar 
Son adet tarihine göre gelişme geriliği şüphesi olan fetüslerde, hipertansiyonu olan gebelerde kan akımının hızı ve özelliği incelenerek olası anomaliler saptanır. "Obstetrik Doppler" adını alır. 

Erkeklerde testisleri besleyen damarlar 
Testisleri besleyen damarlarda meydana gelen düzensiz genişlemeler damarlardaki yetmezliğe bağlıdır ve erkeklerde kısırlığın önemli bir sebebidir. Bu damarlara yönelik yapılan incelemede toplar damarlardaki olası yetmezlik (varisler) saptanabilir. "Skrotal ya da testis Doppleri" adını alır. 

Gözü besleyen damarlar 
Diabet, hipertansiyon vb hastalıklarda göz damarlarında meydana gelen değişikleri saptar. "Göz Doppleri" adını alır. 

Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan bir kitlenen damarlanması 
Bir kitleyi (tümör) besleyen damarların olup olmaması o kitlenin iyi huylu ya da kötü huylu olduğunu saptamada önemli bir kriterdir. Kitlenin çok kanlanması bu kitlenin habis özellik taşıdığının bir göstergesidir. "Kitleye yönelik Doppler" şeklinde adlandırılır.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
FLOROSKOPİ İstanbul, Kadıköy, Şişli Şubelerimizde grubumuz Bünyesinde  hizmetinizde... 

Floroskopi radyolojinin en eski ve en temel bölümlerinden biridir. Günümüzde de, oldukça yaygın olarak sindirim sistemi, idrar yolları, kadın üreme organları ve vücudun daha bir çok bölümünün incelenmesinde kullanılmaktadır. 
Floroskopi, X-ışını kullanılarak çekilir. Normal filmlerde görülemeyen yapılar kontrast madde denilen ilaçlarla boyanarak görünür hale getirilir. Kontrast maddeler, baryum ve iyot gibi radyoopak maddeler içeren ilaçlardır. Kontrast maddeler, uygulanacak incelemenin türüne göre, hastaya içirilerek, lavman yapılarak, idrar sondası yoluyla veya enjeksiyonla verilir. Kontrast madde verilmesini takiben, incelenen organ doktor tarafından ekranda izlenerek çeşitli pozisyonlarda filmler çekilir. 
Hasta, inceleme sırasında az miktarda radyasyon alır. Ancak bu tetkiklerin faydası, az miktardaki radyasyonun zararlarının yanında çok fazladır. Çekimi yapan doktor ve teknisyenler, radyasyona her gün maruz kalmamak için koruyucu bir bölmenin arkasında oturarak veya kurşun önlük giyerek kendilerini korurlar. 
Çekim öncesinde hastalar, tüm kıyafetlerini ve metal takılarını çıkararak bir hastane önlüğü giyerler. Hamilelik olasılığı veya ilaç allerjisi olan hastalar, tetkik öncesinde incelemeyi yapan doktoru haberdar etmelidirler. 
Çekimden sonra filmler doktorlar tarafından incelenerek, tetkiki isteyen doktora verilmek üzere, bir rapor yazılır. 
İnceleme nasıl yapılır? 
İncelemeyi bir radyoloji doktoru ve bir radyoloji teknisyeni yapar. Hastanın makatına yerleştirilen bir tüp veya sonda yoluyla önce kontrast madde sonra da hava verilir. Daha sonra hasta kendi etrafında döner, böylece verilen ilaç ve havanın iyice karışması ve barsak duvarını sıvaması sağlanır. Daha sonra, kalın barsak ekranda izlenerek çeşitli pozisyonlarda filmleri çekilir. Çekim esnasında bazı kalın barsak kısımlarının daha iyi görüntülenmesi için hastaya belli pozisyonlar verilir. Verilen hava ve ilaç nedeniyle bazı hastalarda hafif ağrı ya da tuvalet ihtiyacı oluşabilir. Hastanın verilen ilaç ve havayı çekim sonuna kadar (yaklaşık 15 dakika) tutması gereklidir. Tüm işlemler yaklaşık yarım saat içerisinde tamamlanır. Çekim bitince sonda çekilerek hasta tuvalete gönderilir Floroskopi ile en sık incelenen organlar şunlardır: 1.    Kalın barsak (Kolon (kalın barsak) Filmi) 2.    Üst sindirim sistemi (yemek borusu-mide-oniki parmak barsağı) (Üst Sindirim Sistemi İncelemesi) 3.    İnce barsaklar (İnce Barsak Filmi) 4.    İdrar yolları (Mesane ve İdrar Yolları İncelemesi) 5. Kadın üreme organları (Kadın Üreme Organlarının İncelenmesi) 

1. KOLON (KALIN BARSAK) FİLMİ 
Lavman opak, çift kontrast kolon grafisi ya da baryumlu kolon grafisi olarak adlandırılır. Makattan baryumlu kontrast madde ve hava verilerek kalın barsakların incelenmesidir. Tetkikin öncesinde hastanın üç günlük hazırlığı gereklidir. 
Çekim Öncesi Hazırlık Hasta, randevu tarihinden üç gün öncesinden başlayarak katı ve gaz yapıcı gıdalar yememelidir. Tetkikten önceki akşamdan itibaren yemek yenmemesi gerekir. Ayrıca tetkik öncesinde, barsakların temizlenmesi amacıyla doktor tarafından yazılan müshil ve lavman uygulanır. Böylece barsaklarda dışkı artığı kalmaması sağlanır. Tam temizliğin yapılamadığı durumlarda film çekilemez. Çünkü barsak duvarına yapışarak kalan dışkı artıkları, tetkikin yetersiz olmasına ya da yanıltıcı görüntüler vermesine neden olabilir. 
Tetkik öncesinde, hastanın sürekli kullandığı ilaçları almasında sakınca yoktur 

2. ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ İNCELEMESİ 
Özofagus-mide-duodenum (yemek borusu-mide-oniki parmak barsağı) grafisi olarak adlandırılır. Hastaya gaz yapıcı tablet ve baryumlu kontrast madde içirilerek, bu organların iç yüzeyleri görünür hale getirilir. Tetkik öncesinde hazırlık gereklidir. 
Çekim Öncesi Hazırlık 
Tetkikten önce en az 8 saat hasta yemek yememeli, su ve sigara içmemelidir. Hasta, sürekli kullandığı ilaçları çok az miktarda su ile alabilir. 
İnceleme Nasıl Yapılır? 
Önce, midenin hareketlerini azaltıcı bir ilaç hastaya damardan enjekte edilir. Daha sonra hasta gaz yapıcı tableti yutar, böylece midenin şişerek daha iyi görüntülenmesi sağlanır. Bunu takiben, hastaya baryumlu kontrast madde içirilir. Ekranda ilacın yemek borusu ve mideden ilerleyişi doktor tarafından izlenerek çeşitli pozisyonlarda filmler çekilir. Çekim, yaklaşık yarım saat içerisinde tamamlanır. İnceleme hastada herhangi bir rahatsızlık oluşturmaz. 

3. İNCE BARSAK FİLMİ 
İnce barsakların kontrast madde içirilmesi (ince barsak pasaj grafisi) veya hastaya yutturulan bir tüp aracılığıyla hava ve kontrast madde verilmesi yoluyla (enteroklizis) incelenmesidir. Öncesinde hazırlık gereklidir. 
Çekim öncesi Hazırlık 
Tetkikten önceki 2 gün boyunca, hasta sulu gıdalar almalıdır. Tetkik öncesinde, en az 12 saatlik açlık ve barsak temizliği için müshil kullanımı gereklidir. 
İnceleme nasıl yapılır? Hastaya baryumlu kontrast madde içirilerek maddenin ince barsaklarda ilerleyişi doktor tarafından ekranda izlenir. Kontrast madde kalın barsaklara kadar ilerler ve bu esnada çeşitli pozisyonlarda filmler çekilir (İnce barsak pasaj grafisi). Ayrıca daha detaylı inceleme gerektiren durumlarda hastaya burnundan ince bir tüp yutturulur. Bu tüp, oniki parmak barsağına yerleştirilir ve tüpten kontrast madde ile birlikte hava verilir. Bu şekilde filmler alınır. Çekimin süresi, verilen kontrast maddenin kalın barsağa geçiş süresine göre değişir.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
SKOLYOZ GRAFİSİ  İstanbul, Kadıköy, Şişli Şubelerimizde grubumuz Bünyesinde  hizmetinizde... 

Skolyoz grafisi, tüm vertebraları (boyun, sırt, bel ve kuyruk sokumu) içine alan, ayakta ön-arka ve yan pozisyonda çekilen özel bir grafidir. Bazen bu pozisyonlara ek olarak traksiyon ve sağa-sola bending pozisyonları da istenebilmektedir. Standart direkt grafiden farklı olarak tüm vertebralar tek bir film üzerinde görünecek şekilde çekim yapılmaktadır. Çalışma prensibi, standart röntgene benzese de geniş bir alan incelendiği için farklı donanımlı bir cihaz ve tek büyük kaset gerektirmektedir. Bu donanım ve tek büyük kaset , her merkezde bulunmaz. Birimimizde dijital yöntemle daha az radyasyon kullanılarak ve tek kasetle inceleme yapılır ve görüntüler elde edilir.İncelemeden önce herhangi bir hazırlığa gerek yoktur.
Omurgadaki eğriliklerin saptanmasında, bunların derecesinin belirlenmesinde skolyoz grafisi kullanılmaktadır. Skolyoz filminde, eğriliğin başladığı ve sonlandığı omurlar arasındaki sapma açısı ölçülür, buna göre tedavi ve takip belirlenir.
Photo
Add a comment...

ORTORÖNTGENOGRAM - ALT EKSTREMİTE BOY GRAFİSİ İstanbul, Kadıköy, Şişli Şubelerimizde grubumuz Bünyesinde  hizmetinizde...

(Boy Filmi ve Skolyoz Filmi)
Özellikle gençlerde ve gelişme çağlarında sık görülen omurga eğriliği (skolyoz) ve bacakların uzunluk ölçümünde yararlanılan bir tetkiktir. Her iki tetkik de röntgen cihazında yapılır. Çalışma prensibi, normal röntgene benzese de uzun bir alan incelendiği için farklı donanımlı bir cihaz gerektirmektedir. Bu donanım, tüm cihazlarda bulunmaz. Bu inceleme de diğer teknoloji alanlarında olduğu gibi zaman içinde gelişmeler göstermiştir. 

 
Merkezimizde daha az radyasyonlu çok amaçlı dijital yöntemle inceleme yapılarak görüntüler üzerinde ölçümler alınır. Ayrıca diğer Hekimlerin de istediği ölçümü yapabilmesi için ölçümsüz görüntüler de hastaya verilir. Dijital tetkik olduğu için saklama, ölçüm yapma, birden fazla filme basma, CD’ye kayıt etme, görüntü gönderme gibi diğer tüm dijital görüntüleme özelliklerine de sahiptir. Tetkik öncesi herhangi bir hazırlığa gerek yoktur. 
Add a comment...

Post has attachment
 HERNİOGRAFİ (Fıtık Filmi) İstanbul, Kadıköy, Şişli Şubelerimizde grubumuz Bünyesinde  hizmetinizde...

Fıtık, herhangi bir organ-yapının bir bölümü veya tamamının doğal olmayan veya normalde açık olmayan bir ağızdan başka boşluğa uzanması, balonlaşması olarak tanımlanabilir. Fıtıklar, çok farklı bölgelerde görüldükleri için çeşitli isimlerle adlandırılır. Karın duvarı ve Kasık fıtıkları, en sık türlerden olup çoğu muayene ile teşhis edilir. Ancak fıtıklar, küçük olabilir ya geçici olarak zorlanmayla ortaya çıkıp dinleme ile geçebilir. Bu durumda klinik şüphe oluşup ileri tetkik yöntemlerinin kullanılması önerilebilir. Örneğin Sporcularda “Nokta Fıtığı” diye de adlandırılan, ağır egzersiz ve yoğun maç temposunda ortaya çıkıp fıtık türleri vardır. Bu fıtıklar, diğer kasık ağrısı nedenleri ile karıştırılabilir. Kasık çevresindeki ağrılar, aktif spor yapan kişilerde sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Bu düzeyde kasık kemiğinin sorunu ( osteitis pubis) ,tendinit (tendon problemi ) diğer yumuşak doku problemleri fıtığa benzer şikayetlere yol açabilir. Bu durumda Herniyografiden yararlanılır. 

Nasıl yapılır? 

Hastanın aç karnına gelmesi istenir. Hastanın göbeğe yakın bir yeri hazırlanıp temizliklendikten sonra ilaç karışımı batın içine verilir. Hastaya egzersiz yaptırılarak zorlanma esnasında görüntü kontrolü eşliğinde inceleme yapılır. Yan etkisi var mı ? 
Yan etkileri oldukça azdır ve sıklıkla rastlanmaz. Tüm girişimsel işlemlerde olduğu gibi enfeksiyon, ilacın istenmeyen bölgelerine geçici, hafif ağrı gibi hasta açısından önem arz etmeyen durumlarla karşılaşılabilir.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
 ENTEROKLİZİS İstanbul, Kadıköy, Şişli Şubelerimizde grubumuz Bünyesinde  hizmetinizde...

Enteroklizis nedir?
Enteroklizis, 1971’de Sellink tarafından tanımlanmış olup, burundan takılan ortalama 150 cm uzunluğundaki nazojejunal kateter skopi (ayna) altında görülerek yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı ve sonuçta jejunum adı verilen ince bağırsağın son kısmına yerleştirilir. Bu kateter aracılığı ile kireç şeklinde 600-800 ml baryum adı verilen kireç gibi bir ilacın, özel bir pompa aracılığı ile aralıklı olarak ince bağırsağa verilmesi sonrasında seri görüntüler alınarak çekilen ince bağırsak röntgenidir. Bazı vakalarda çift kontrastlı röntgen çekilir, burada 300-450 ml hava ile şişirilmiş baryuma, 450-600 ml su katılarak verilir. Baryum, bağırsağın yarısı ile üçte ikisini doldurana dek verilir ve sonra baryumun rahat ilerlemesini sağlamak ve görüntü kalitesini arttırmak için % 0.5’lik metil sellüloz eklenir. Enteroklizis tetkiki, röntgen cihazı ile gerçekleştirilirse ‘’klasik enteroklizis’’, bilgisayarlı tomografi ile gerçekleştirilirse ‘’BT enteroklizis’’, manyetik rezonans görüntüleme ile gerçekleştirilirse ‘’MRG enteroklizis’’ adını alır.

Enteroklizis için ne tür bir hazırlık gerekir?
Enteroklizis tetkikinden bir gün önce, elementer diyet, sodyum fosfat, müshil ilaçları, polietilen glikol (PEG), mannitol vb. maddeler ile bağırsak hazırlığı yapılması gerekir.

Enteroklizis hangi durumlarda yararlıdır?

Bağırsak yapışıklıkları
Kısmi bağırsak tıkanıklığı
Crohn hastalığı
Açıklanamayan karın ağrısı
Çölyak hastalık
İnce bağırsak kaynaklı gizli kanamalar
İnce bağırsak tümörleri: ince bağırsak yüzey alanı olarak sindirim sisteminin % 90’ını oluşturmasına karşın, sindirim sistemi tümörlerinin sadece % 3-6’sı ince bağırsaktan köken alır. MRG enteroklizis ile ince bağırsak tümörlerinin doğru tanı oranı % 85-97 olarak bildirilmektedir. Bu sayede gastrointestinal stromal tümörler (GİST), nöroendokrin tümörler ve ince bağırsak melanomları gibi ender tümörlerin tanısı konulabilir.
Divertikülozis
Tümör metastazı
Tümör nüksü
Radyasyon enteriti (ince bağırsaklarda radyasyon hasarı)
Hangi durumlarda enteroklizis yapılması uygun değildir?

Bağırsakta beslenme bozukluğu (iskemi)
Bağırsak delinmesi (perforasyon)
Peritonit (karın zarı iltihabı)
Zeka geriliği gibi kateterin yerleştirilmesinde uyum sorunu çıkabilecek kişiler
Enteroklizis benzeri hangi tetkikler vardır?

Kapsül endoskopisi: içinde bir mikroçip veya mini-kamera olan bir kapsülün 8-12 saatlik açlık sonrasında yutulması ve bu cihazın sindirim sisteminde seyahat ederek görüntüler alması ve sonunda hastanın bu kapsülü dışkısı ile çıkartması işlemidir.
Enteroskopi: uzun bir endoskop ile ince bağırsağın incelenmesi işlemidir.
İnce bağırsağın ilaçlı ultrasonografi tetkiki
Enteroklizis tetkikinde hangi komplikasyonlar görülebilir?

Kusma (% 10 oranında reflü sonucunda)
Kramp şeklinde karın ağrısı
Baryum maddesinin solunum yoluna kaçması (bronşial aspiasyon)

enteroklizis, çift kontrastlı röntgen, metil sellüloz, kısmi bağırsak tıkanıklığı, bağırsak yapışıklığı, ince bağırsak tümörü, radyasyon enteriti
Photo
Add a comment...

DEFEKOGRAFİ İstanbul, Kadıköy, Şişli Şubelerimizde grubumuz Bünyesinde  hizmetinizde...

Makat kanalının (anal kanal) ve rektum adı verilen kalın bağırsağın makat ile birleşen kısmının boşalması esnasında video eşliğinde röntgen ile görüntülenmesi işlemidir. Zor dışkılama, kronik kabızlık veya dışkı kaçırma gibi durumlarda, dışkılama kalitesinin görüntülenmesi amacı ile gerçekleştirilir. Genel bilgi olarak sindirim sistemi sorunları ile doktora başvuran hastaların % 10-20’sinde dışkılama fonksiyonuna ait sorunlar olduğu bilinmektedir. Bu tetkik yöntemi, video-defekografi ve defekasyon proktografisi olarak ta adlandırılır. Aynı işlem bilgisayarlı tomografi (BT defekografi) veya manyetik rezonans görüntüleme cihazı (MR defekografi) ile de gerçekleştirilebilir. Benzer şekilde sintigrafi tekniği ile de dışkılama fonksiyonu araştırılabilir ve bu şekilde makat ve rektum arasındaki açı (anorektal açı) ölçülebilir.

Defekografi işlemi öncesinde ne tür bir hazırlık yapılır?
İşlem öncesinde dışkının uzaklaştırılması amacı ile makat yolu ile lavman yapılır. Bazı olgularda, işlemden bir gün önce, sodyum fosfat, müshil, mannitol veya polietilen glikol gibi maddelerle bağırsak hazırlığı yapmak gerekebilir.
Add a comment...

Post has attachment
HSG (Histerosalpingografi) İstanbul, Kadıköy, Şişli Şubelerimizde grubumuz Bünyesinde çekim kalitesiyle hizmetinizde... 
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded