Profile cover photo
Profile photo
Bjørn Enes
41 followers -
Freelance journalist, based in Bergen, Norway.. Currently managing Memoar - Norwegian oral history organisation.. Born 1951
Freelance journalist, based in Bergen, Norway.. Currently managing Memoar - Norwegian oral history organisation.. Born 1951

41 followers
About
Posts

Post has attachment
No startar arbeidet for å sikra havstrilane si munnlege historie for framtida
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Memoar sitt mobile studio har hatt eldprøven. Den var ikkje fri for "barnesjukdomar" - men i det store og heile fungerte det. Det betyr at me er klare for opptaksseriar over heile Hordaland. Neste fase er å gi bibliotek og musé over heile Hordaland tilbod om å låne studioet.
Mobilstudio har hatt eldprøven!
Mobilstudio har hatt eldprøven!
memoar-framdrift.blogspot.no
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Memoar skal nok aldri slutta å vidareutvikla kursverksemda vår. Men i dag har me passert ein milepåle: Me har sendt sluttrapport til Kulturrådet for utviklingsprosjektet dei har støtta i 2016. Elt er klart for eit spennande år som kursarrangør i 2017!
Add a comment...

Post has attachment
To spennande dagar i Cork har gitt idear og inspirasjon på fleire områder. Kanhende kjem det eit samarbeidsprosjekt ut av det?
Add a comment...

Post has attachment
Bjørn Enes commented on a post on Blogger.
Oppdatert rekneskap er no klart. Den viktigaste forskjellen frå den versjonen me sende ut for to veker sidan, er at 180.000 av dei 200.000 som er løyvd frå Hordaland fylke no er komne inn. Me har så smått begynt å bruke av dei - det mobile studioet er straks klart.

Med desse pengane "på bok" er samla inntekter i 2015 og 2016 456.207 kroner. Samla utbetalingar er 293.341 kroner. Dette er i all hovudsak utstyrskjøp, reiser og andre kostnader.

Me startar 2017 med 162.865 kroner i kassa, pluss 14.000,- til gode hos Kulturrådet og 20.000,- til gode hos Hordaland Fylke.

Reelt er både kostnadane og inntektene nær dobbelt så høge. Leiaren aleine har registrert til saman 1352 ufakturerte timar berre i 2016. Omrekna til pengar vert det så pass mykje at me reelt alt har passert ein million i omsetjing. Og i tillegg kjem dugnadsinnsatsen til alle de andre.

Du finn detaljane i rekneskapet her: https://docs.google.com/a/enes.no/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZW5lcy5ub3xtZW1vYXJ8Z3g6NzVmMGI2MzFjYzZiYWFhOQ
Årsmøte i Memoar 7. desember kl 18:00
Årsmøte i Memoar 7. desember kl 18:00
memoar-framdrift.blogspot.no
Add a comment...

Post has attachment
Bjørn Enes commented on a post on Blogger.
Forslag til nytt styre:

Det siste som har blitt lova før årsmøtet kjem her - det er eit forslag til nytt styre.
Me har ikkje hatt nokon valkomite, så dette forslaget kjem formelt sett frå meg. Men det baserer seg på samtalar med ei rekkje personar - mellom anna både dei på lista her og dei "gamle" som nå går ut av styret.

Forslaget mitt er:

Leiar: Bjørn Enes
Styre: Jostein Saakvitne, Astrid Helene Olsen, Camilla Bøe og Liv Marit Dalen Goldstein.

Varameedlemmer: Ada Freng, Kristian Hus.

Ein stor takk til Per Gustav Steimler og Wigdis Jorunn Espeland som nå får ut av styret!

For ordens skuld: Det er høve til å reise alternative forslag heilt fram til valet er gjennomført.
Vel møtt i morgon kl 18 i møterom 1, Bergen Bibliotek (underetasjen)

Beste helsing

Bjørn Enes
Årsmøte i Memoar 7. desember kl 18:00
Årsmøte i Memoar 7. desember kl 18:00
memoar-framdrift.blogspot.no
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded