Profile cover photo
Profile photo
tra vinh dai hoc
6 followers
6 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
Goi do karaoke
Add a comment...

Post has attachment

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KINH TẾ, LUẬT 
BỘ MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 


ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN PHƯỚC LONG TỈNH BẠC LIÊU
 GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2010-2012

Giáo viên hướng dẫn:                                   Sinh viên thực hiện:
             Nguyễn Thị Cẩm Phương                                            Tô Thị Bé
                                                                         Mssv:161912319
                                                                                                Lớp: DE12KT887
                                                                                                Khóa:2012-2015
:
Trà Vinh : 2014
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded