Profile

Cover photo
Armen Hareyan
Works at Hareyan Publishing LLC
Lives in North Carolina
291 followers|4,120,369 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

 
Today at Huliq in the Real Estate Social Media column, I blogged about this topic briefly discussing the following. What is most important?

1. Say it first, break the story

2. Say it louder and more people will hear you

3. Ask the right questions and address them.

Here is what I think. http://www.huliq.com/1/how-asking-right-questions-better-being-firsr-break-story-real-estate-blogging

What is your opinion? Which of these three is more important?
1
Add a comment...

Armen Hareyan

Shared publicly  - 
 
Although too much sodium chloride can cause a number of health problems, a new study has found that a high-salt diet may help the body protect itself against bacteria.
1
Add a comment...
 
Are you guys doing anything for your website's mobile version? Google has given website owners until April 21 to convert to mobile-friendly or to lose. https://www.facebook.com/groups/427648154060625/permalink/427698354055605/
1
Add a comment...
 
Good Saturday morning friends. Today's SEO post is about Boring Titles. Please avoid boring titles in your blog writings when you write for your or any blogs. They kill the clicks and here is how. ---- How do you go about titles when writing your blog posts?
1
Add a comment...
 
Quick question for car dealers: Do auto dealerships make referrals? Like, for example, real estate agents do refer customers to one another across states. Do auto dealers do the same?

Thank you. Please tag me when you reply so I receive a notice. Thank you.
5
JP Gwinn's profile photoMike Edge's profile photoArmen Hareyan's profile photo
4 comments
 
Hi +Mike Edge are you a dealer? Thank you for the reply. I am thinking if dealers can't sell across states, why not refer to one another if it's a product out of state and you can's sell online and there is a buyer in a different state? Please feel free to include me in your circles. I am starting a facebook group for this.
Add a comment...

Armen Hareyan

Shared publicly  - 
 
Good morning friends. I just wrote a new story discussing another important SEO issue for 2015: Keyword variety. You can read it here. Two important things: 1. Think keyphrases not keywords. 2. There are many great keyphrases that are not competitive and focusing on them may provide very good results. But having said this, always focus on the end user. http://www.huliq.com/1/real-estate-seo-2015-focus-keyword-variety Your comments are most welcome.
1
Add a comment...

Armen Hareyan

Shared publicly  - 
 
The upcoming ‪#‎Cadillac‬ ‪#‎CT6‬ could pack a ‪#‎TwinTurbo‬ V8!

http://www.torquenews.com/106/cadillac-ct6-could-pack-twin-turbo-v8-could-be-named-lt5-or-ltx
During a recent Q&A session with Jalopnik readers, Cadillac boss Johan de Nysschen hinted that the upcoming CT6 full sized luxury super sedan could have a twin turbocharged V8 engine and based on the recent trademark filings by General Motors, that TT V8 could be called the LT5 or LTX.
1
Add a comment...
Have him in circles
291 people
Zecko Zack's profile photo
Tony Sylvester's profile photo
Sachin Gupta's profile photo
Anna Israelyan's profile photo
Charlie siboni's profile photo
Parks McCants's profile photo
Vilik Markosyan's profile photo
Health Hub's profile photo
Barry Schwartz's profile photo
 
Ultimate Seller's Checklist To Get Your Home Sold
#homesellertips   #realestate  
1
Add a comment...

Armen Hareyan

Shared publicly  - 
 
Բարեկամներ, այսօր, Երևանի ժամանակով ժամը 21:00ին, Google Hangout-ով ընկերներիս հետ անդրադառնալու ենք Անառակ Որդու Վերադարձը առակին, որն այս շաբաթ մեր եկեղեցիներում է ընթերցվելու: Բոլորդ սիրով հրավիրված էք: Մտորելու հարցեր:
1. Ի՞նչ է ուզում մեզ սովորեցնել Հիսուսն այս առակով:
2. Ի՞նչպես էր տղան մեղք գործել երկնքի ու Հոր առաջ:
3. Ինչու՞ է առակում հիշատակվում ավագ որդու դերը:
4. Ինչու է Ղուկասի 15:24ը նաև կրկնվում 15:32ում:
5. Այսօր ինչ է նշանակում «խելքի գալ» ու «վեր կենալ»:
6. Ձեր կյանքում ինչպե՞ս կարող է արտահայտվել «վեր կենամ գնամ իմ հօր մօտ...» խոսքը:
Եթե կցանկանաք մասնակցել, բոլորը սիրով հրավիրված են: Google Hangoutը թույլատրում է միայն առաջին 10 մասնակիցներին: Մնացածը կարող են դիտել Youtube-ով. Երևանի ժամանակով 21:00ին, այսօր: Շնորհակալություն:
 ·  Translate
This Hangout On Air is hosted by Armen Hareyan. The live video broadcast will begin soon.
Q&A
Preview
Live
Անառակ Որդու Վերադարձը
Fri, February 27, 12:11 PM
Hangouts On Air - Broadcast for free

1
Add a comment...

Armen Hareyan

Discussion  - 
 
How is your site doing on Mobile? About a decade ago when it came to web publishing the word on the street was "Content is the King," but now it's "Mobile is the King." These days some websites and blogs receive more traffic from mobile phones than from desktops and tablets. Look on your blogs and websites and consider the following questions.

·         Adaptive and responsive design pitfalls

·         Avoiding broken site display

·         Load time landmines

·         Data wise design

·         Thinking taps, not clicks

·         Relevant mobile messaging

This is very important friends. At least your blog/site needs to be responsively designed. Have a great day.
4
Jeff Beale's profile photoAnytime Auto Glass's profile photoArmen Hareyan's profile photo
3 comments
 
Same as here.
Add a comment...
People
Have him in circles
291 people
Zecko Zack's profile photo
Tony Sylvester's profile photo
Sachin Gupta's profile photo
Anna Israelyan's profile photo
Charlie siboni's profile photo
Parks McCants's profile photo
Vilik Markosyan's profile photo
Health Hub's profile photo
Barry Schwartz's profile photo
Work
Occupation
News Publisher
Employment
  • Hareyan Publishing LLC
    News Publisher, present
Basic Information
Gender
Male
Story
Introduction
I am the publisher of HULIQ, EmaxHealth and TorqueNews websites. Our team of 35 reporters publish news on cars, health and general interest.
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
North Carolina
Previously
Armenia
Contact Information
Work
Email