Profile

Cover photo
Ann Markström Ⓟ
2,672 followers|445,568 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
Medelhavsinstitutens betydelse för svensk humaniora:

Seminarium i tre delar om Medelhavsinstituten i Rom, Aten och Istanbul och deras betydelse för svensk humaniora och forskning.

Medelhavsinstitutens betydelse för svensk humaniora - Del 1 av 3: Humaniora, varför då? http://www.axess.se/tv/vodplayer.aspx?vod=2501

Medelhavsinstitutens betydelse för svensk humaniora - Del 2 av 3: Svensk humaniora utomlands http://www.axess.se/tv/vodplayer.aspx?vod=3740

Medelhavsinstitutens betydelse för svensk humaniora - Del 3 av 3: Tongivande exempel från Medelhavsinstituten http://www.axess.se/tv/vodplayer.aspx?vod=2502
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
Ny telefonlinje ska förhindra självmord: 

#psykiskohälsa

Från och med i morgon, onsdag, kommer det varje dag, dygnet runt, gå att ringa till Självmordslinjen. Det är Sveriges första suicidpreventiva stödlinje, som ska förebygga självmord och hjälpa människor som mår psykiskt dåligt. 

http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_foereningen_foer_psykisk_haelsa/pressreleases/mind-oeppnar-sjaelvmordslinjen-1228658

Självmordslinjen https://mind.se/hjalp-oss-radda-liv-bli-volontar/ är en vidareutveckling av Självmordsupplysningen, som föreningen Mind har drivit under de senaste tre åren. På Självmordsupplysningen kunde man chatta med volontärer. Det kommer man att kunna fortsätta göra, men från och med i morgon går det även att ringa, dygnet runt, alla dagar i veckan.

– Det handlar om medmänskligt stöd. Att kunna prata med någon som kan lyssna även på tunga samtal. Det är ingen form av terapi, de som svarar är volontärer som har fått utbildning i samtalsmetodik och i hur man talar om självmord, säger Carl von Essen.

Han är generalsekreterare för Mind, en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stöder människor i kris. Föreningen har runt 160 volontärer som ska svara i telefon och på chatt.

– Vi har planerat för att kunna hantera 20 000 samtal per år, men mängden är svår att förutse. Numret behöver bli känt och spridas, men 20 000 samtal har vi kapacitet för, säger Carl von Essen.

Personerna som ringer eller hör av sig på chatten får vara helt anonyma. Volontärerna är också beredda på att vissa samtal kan bli väldigt svåra.Enligt honom har det sedan länge funnits dygnet runt-verksamhet för krissamtal i de flesta övriga västländerna i världen, men inte i Sverige. En av förebilderna, som Mind varit på studiebesök hos, är Samaritans i England. Där finns över 20 000 volontärer som hanterar fem miljoner samtal varje år.

– Är det verkligen direkt livsfara så försöker vi vägleda personen att själv ringa 112. I andra hand ringer vi, det har vi rutiner för. Faktum är att om människor som mår väldigt dåligt och har starka självmordstankar ringer så är det oftast ett uttryck för att de vill ha hjälp och de brukar ofta själva dela med sig av var de finns, så att man kan hjälpa.

Fakta: 

Ökning bland unga:

Självmordslinjen nås via telefonnummer 90101, eller via chatt från mind.se, från och med onsdag klockan 14.

Antalet självmord minskade i Sverige under 1980- och 1990-talet, för att plana ut under 2000-talet, från cirka 2 200 per år till 1 606 självmord år 2013. Av dessa var 1 107 män och 499 kvinnor.

Den åldersgrupp som har högst självmordstal är personer i övre medelåldern, 45–64 år, följt av personer över 65 år. Sedan 1980 har självmordstalet sjunkit för samtliga åldersgrupper utom unga i åldern 15–24 år, där det snarare har skett en liten ökning det senaste decenniet.

Källa: Mind, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
 ·  Translate
Från och med i morgon, onsdag, kommer det varje dag, dygnet runt, gå att ringa till Självmordslinjen. Det är Sveriges första suicidpreventiva stödlinje, som ska förebygga självmord och hjälpa...
1
1
Christian Andersson's profile photo
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
'Utan bildning är utbildning lite värd'

"Jag minns det så väl, särskilt från gymnasiet. Vid den sista genomgången innan ett prov var det alltid någon som ställde den obligatoriska frågan: kommer det här på provet? Om man hårdrar skulle man kunna säga att det som inte kom på provet var det som skulle kunna definieras som bildning, medan det som fanns med snarare ansågs nödvändigt för ens utbildning.

Inom borgerligheten var bildning länge ett ideal. Att kunna främmande språk, förkovra sig inom humaniora och aktivt ta del av kulturlivet ansågs utvecklande för individen och därmed för samhället. Också inom den tidiga arbetarrörelsen fanns en långtgående strävan att tillgängliggöra litteratur, filosofi, teater och konst för alla, oavsett börd. Tanken var att när fler fick tillgång till det som historiskt varit få förunnat, skulle förutsättningarna för ett mer jämlikt samhälle öka.

År 1906 grundades Brunnsviks Folkhögskola med det uttalade syftet att bilda den unga lokalbefolkningen. Under första halvan av 1900-talet startades många folkhögskolor med en tydlig humanioraprofil. Samtidigt fanns en stark strömning av förakt inom arbetarrörelsen mot den "borgerliga kulturen". Detta förakt fick med tiden en politisk skrud som än idag genomsyrar den utbildningspolitik som har bidragit till att rasera den svenska skolan.

Svensk utbildning genomgick stora förändringar under 1960- och 70-talet. Den högre utbildningen skulle inte längre bidra till förädling av individen, utan primärt till att producera anställningsbar arbetskraft.

Men det finns ingen naturlig motsättning mellan anställningsbarhet och bildning, tvärtom. I ett land som USA är det inte ovanligt att en utbildning inom humaniora leder till anställning och god löneutveckling. Där är det inte heller ovanligt att individer med framträdande positioner inom politik och industri har en grundexamen i något humanioraämne. Att få svenska politiker har någon universitetsexamen över huvud taget är ett genant faktum jag lämnar därhän, för den här gången.

När frågan om anställningsbarhet dyker upp glömmer vi ofta att många av grunderna inom humaniora är av stor betydelse för de flesta yrken; fördjupade läs- och skrivfärdigheter liksom god analytisk förmåga är en tillgång för filosofen liksom för ingenjören. I stället för att satsa på att fler studenter ska välja yrkesinriktade utbildningar, borde samhället eftersträva att fler studenter söker sig till utbildningar som utvecklar den här sortens kompetenser. Det förutsätter emellertid att kraven och kvalitén inom humaniorautbildningarna ökar.

Paradoxalt nog råder såväl arbetslöshet som arbetskraftsbrist på den svenska arbetsmarknaden i dag. Det senare beror på att många arbetsgivare har svårt att hitta människor med rätt kompetens. Men inte enbart, till viss del handlar det sannolikt också om en oförmåga att värdera meriter man själv saknar. I Storbritannien kan du jobba som investmentbanker efter studier i filosofi och litteraturvetenskap. Hur ofta stöter man på detsamma i Sverige?

I tider när Sverige sjunker i PISA-mätningar, kulturdebatter sällan handlar om kultur utan om vilken grupp som egentligen är mest underrepresenterad, vore en bildningskanon ytterst välkommen. Ett initiativ byggt på insikten om att förkovran lägger grunden för friare och självständigare samhällsmedborgare. Ett potentiellt samarbete mellan Svenska Akademien, Skolverket och särskilt lämpade politiker från höger till vänster?

Till följd av globalisering och konstant föränderlighet blir dagens sanningar snabbt föråldrade. Vad som är rätt kompetens på morgondagens dynamiska arbetsmarknad kan ingen veta i dag. Därför är det ännu viktigare att de färdigheter den högre utbildningen förmedlar främjar analytiskt och logisk tänkande, matematisk förståelse, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, liksom kunskap om Kafka, Kant och Klimt. Bildning handlar inte om elitism utan om att ges möjlighet, oavsett vem man är eller varifrån man kommer, att växa som människa och ta sig dit man vill."
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
Choral Aid

https://www.betternow.org/se/choralaid

"Det sägs att körsång är bra för människan. Den sänker kroppens stressnivå och lindrar oro och spänningar. 

Det sägs att Sverige är det körtätaste landet i världen. Att vi är över 600.000 sångare.

Vad sägs om att tillsammans lindra oro, stress och spänningar för de mångdubbelt fler som just nu flyr krig och förföljelse?

Gustaf Sjökvists Kammarkör drar igång ChoralAid och skänker 100 kr per sångare till UNHCR. Nu utmanar vi alla körer i Sverige att göra detsamma. Våra röster ger 3.500 kr.

Tänk er resultatet när hela körsverige stämmer in!

Se till att din körs bidrag syns och smittar av sig! Uppmana sångarna att använda hashtag #ChoralAid och dela insamlingen på Facebook, Instagram och Twitter. Maila, ring, skicka vykort, telegrafera och kommentera! Ju fler körer vi får med oss desto större skillnad gör våra stämmor! 

Resultatet av ChoralAid går till UNHCR, FN:s flyktingorgan, och kampanjen pågår till nyårsafton 2015. 

(Insamlingssidan drivs av BetterNow som är UNHCR:s val av tjänst för insamlingsinitiativ.)

TACK för att ni vill vara med!"
 ·  Translate
Det sägs att körsång är bra för människan. Den sänker kroppens stressnivå och lindrar oro och spänningar. Det sägs att Sverige är det körtätaste landet i världen. Att vi är över 600.000 sångare.Vad sägs om att tillsammans lindra oro, stress och spänningar för de mångdubbelt fler som just nu flyr ...
1
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
'Avkriminalisera drogbruk'

"En avkriminalisering av droger skulle både gynna missbrukares hälsa och strypa finansieringen av kriminella ligor, skriver Andreas Eriksson, liberal debattör med bakgrund i Centerpartiet.

18 augusti rapporterade Socialstyrelsen att drogbruket i Sverige har ökat kraftigt. Mellan 2013 och 2014 har dessutom de drogrelaterade dödsfallen ökat med hela trettio procent. 765 döda är nytt svenskt rekord. Det är inget att vara stolt över. Medan resten av världen utvecklar sin politik står Sverige och stampar. Det är hög tid att överge den politiska stenåldern och reformera politiken i enlighet med internationell standard. En avkriminalisering av drogbruk står högst på agendan.

Vår nuvarande folkhälsominister Gabriel Wikström (S) har visserligen köpt idén om exempelvis sprutbyten och en reformerad missbruksvård. Likväl försvarar han fortfarande förbudspolitiken med näbbar och klor, trots att all statistik pekar mot honom. Den stora frågan som ekar är varför man försvarar en så usel politik när all vetenskap talar emot den?

Borgerlighetens inställning har knappast varit bättre. Human liberalism har hamnat i skuggan till förmån för den förre justitieministern Beatrice Asks (M) batongkonservatism. I stället för att fokusera på det egentliga problemet, eller att läsa relevant forskning, har moralisterna i alliansen lyckats framställa missbrukare som förbrytare som endast ska motverkas med tyngre straff.

Genom att avkriminalisera och legalisera droger skulle vi gemensamt kunna motarbeta kriminella ligor och strypa deras finansiering. Narkotikan som missbrukare tillgår skulle vara ren och säker, till skillnad från dagens preparat som säljs på gatan. Missbrukare skulle behandlas för vad de är – sjuka människor, inte kriminalfall.

Somliga påstår att de som ligger bakom kritiken av förbudspolitiken är de förvirrade ynglingarna. En skara fylld av nyliberaler och drogromantiker. Det är visserligen sant att vissa romantiserar droger, men det är en lika stor del av problemet. Det är också sant att individens frihet är en grundbult i argumentationen bakom en narkotikapolitisk reform. Men effekterna av en sådan reform gagnar hela samhällskroppen. De som försvarar den politiken är tunga organisationer med stort förtroende i det internationella samfundet.

Human Rights Watch, en av de högst ansedda organisationerna som arbetar med mänskliga rättigheter i världen, gick nyligen ut med en önskan om att avkriminalisera narkotika. Rätten att bruka är en mänsklig rättighet, som vilken annan som helst. Tidigare i år har dessutom FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, precis som sin företrädare Kofi Annan, tagit ställning för en avkriminalisering och en human narkotikapolitik. Världshälsoorganisation (WHO) har också gått i bräschen för att avkriminalisera drogbruk världen över.

Det finns många exempel på när en sådan reform har fungerat utmärkt. När man i Portugal 2001 avkriminaliserade allt drogbruk sågs reformen som ett experiment. Tio år senare har antalet missbrukare mer än halverats och dödligheten hos narkomanerna har krympt enormt med europeiska mått. I Colorado legaliserades cannabis för lite mer än ett år sedan. Den svarta marknaden har fått ett enormt bakslag och antalet missbrukare av drogen är knappast högre. I Washington DC, där samma reform genomfördes, uppger polisen att man kan fokusera mer på tyngre kriminalitet än på att sätta åt cannabisrökande ungdomar. Dessutom är dödligheten hos det drogliberala Nederländernas narkomaner bara en sjättedel av vad den är i Sverige.

Avslutningsvis är det besynnerligt att Sverige, som annars är så progressivt, i dessa frågor ligger så mycket efter. Invandrande studenter förvånas av att Sverige, som annars ligger i politisk framkant, är så dysfunktionellt gällande just narkotika. Regeringen och alliansen är lika dåliga kålsupare. I stället för att kasta paj på varandra borde de dra Sverige ur den politiska stenåldern."

Andreas Eriksson, liberal debattör med bakgrund i Centerpartiet
 ·  Translate
En avkriminalisering av droger skulle både gynna missbrukares hälsa och strypa finansieringen av kriminella ligor, skriver Andreas Eriksson, liberal debattör med bakgrund i Centerpartiet.
1
pdodo Jakob's profile photo
 
Konstig logik centerpartiet har. Det är dåligt, alltså är det bra. Wtf?
 ·  Translate
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 ·  Translate
Tankesmedjan Neptun: "Vi anser att det är krögarna och konsumenterna, inte politikerna, som borde bestämma när folk ska gå hem från krogen"
1
Kristofer Pettersson's profile photo
 
Är Göteborgare vuxna? Nu är det förvisso stiliga pojkar på bilden men ibland känner jag mig lite trött på att bli distraherad av helt fel frågeställning kring skäggväxt. Det är väl inte "politiker" som bestämmer att folk ska gå hem från krogen egentligen. Det är typisk opinion som uppstår från tragiska människoöden där sena alkoholvanor leder till splittrade familjer, skadegörelse och onödigt lidande. Det hade förvisso gått att argumentera för att krogparty till 05 är fullt hållbart, men det är inte det de gör.
 ·  Translate
Add a comment...
Have her in circles
2,672 people
mauricio maumau's profile photo
Anthony Pash's profile photo
Александр Балакирев's profile photo
Soow Soufian's profile photo
Melissa Techman's profile photo
DOWNLOAD1024.com's profile photo
elia mekra's profile photo
Ivan Constanzo H.'s profile photo
Farhan Zia's profile photo

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
~Höstglöd med med Ingvar Karlsson och hans gamla polare - Kalle, Anders, Johnny och Torleif, samt Niclas Persson~ 

Trivselkväll med musik och kultur i Piltzsalen, Sysslebäck torsdag den 1 oktober 2015 kl. 19:00.

"För en kväll flyttar hembygdsgården till kommunhuset i Sysslebäck. I Piltzsalen kommer Niclas Persson att prata finnkultur. Sven-Ingvarslegenden Ingvar Karlsson & hans 'Gamla Polare' Kalle, Anders, Johnny underhåller. Torleif Styffe läser något och kanske kommer munspelet fram."

Kaffeservering i pausen.

Arr: Dalby Hembygdsförening 
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
Torleif Styffe: 'Det gäller att väcka intresse, att försöka förklara svåra sammanhang på ett lättbegripligt sätt' 

"Att lärarens uppgift är att själv ha en encyklopedi i huvudet är det väl inte så många som tror i dag. De flesta inser att man har en viktigare uppgift i att förse eleverna med de nödvändiga redskapen de behöver för att klara sig framåt i livet och själva kunna inhämta kunskap."

http://nwt.se//familj/2015/09/26/varken-journalister-eller
 ·  Translate
2
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
Pengar i handen hjälper mest:

"Dagens Nyheter 11 september: ”Vi vill understryka att det finns alternativ till att ge till behövande i Sverige och istället stödja uppbyggnaden lokalt för utsatta människor i Rumänien och Bulgarien. En rad svenska organisationer, kyrkor och samfund bedriver verksamhet i ursprungsländerna. (….) De pengar som svenska folket vill avvara gör bäst nytta hos dessa organisationer.” Aftonbladet 13 september: ”Ett företag kan inte fungera från dag ett om det inte får en viss möjlighet att byggas upp. Det kommer att vara det som är grund för min försörjning framåt.”

Det första var en debattartikel undertecknad av Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister med samordningsansvar i regeringen för frågan om utsatta EU-medborgare samt Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EU-medborgare. Det andra var Fredrik Reinfeldt som berättade varför han tar ut fullt avgångsvederlag på 156 000 kronor per månad trots att han håller föreläsningar för 100 000 kr per tillfälle.

Det finns förstås massor att säga om de absurda ekonomiska skillnaderna. Men även om vi ett litet tag bortser från hur galet hög Reinfeldts ersättning är och hur lite andra har så finns det även en annan skillnad att fundera över. Reinfeldt, den främsta företrädaren för arbetslinjens alla piskor och villkorade ersättningar anses behöva en ovillkorad inkomst för att kunna bygga upp sitt postpolitikerliv.

Men när de som har det sämre ställt ska få hjälp att bygga upp sina liv tror staten inte på ovillkorade bidrag. Vi ska inte ge pengar till tiggarna direkt utan till organisationer som tar hand om och hjälper dem. De arbetslösa kan bara få pengar om de söker jobb som inte finns eller deltar i meningslösa sysselsättningsprogram. Allt för att paternalistiska instanser ska kunna styra att de stödbehövande agerar ”moraliskt rätt”.

Vad är det som gör att vi anser att de fattiga ständigt behöver förmyndare som styr deras liv? Varför har vi inte förtroendet för att de, precis som till exempel avgående politiker, styr sina liv bäst själva? I USA, Kanada, Brasilien, Namibia, Indien, Sydafrika, Mexiko och många fler länder där det testats har ovillkorade pengar direkt i fattigas händer (eller in på deras konton) visat sig vara den effektivaste fattigdomsbekämpningen. Det har minskat sjuktalen, fått fler barn att börja gå i skolan, minskat prostitutionen, minskat våldet, ökat jämställdheten, minskat olika former av missbruk och så vidare.

I början av 2000-talet fick ett antal amerikaner med psykiska funktionshinder 28 dollar i månaden att roa sig med. Det ingick i en studie som professor Larry Davidson utförde. De flesta i försöket mådde bättre, fick bättre självkänsla och högre livskvalitet – några av de viktigaste grunderna för ett bra liv. När den amerikanska biståndsorganisationen Give Directly startade sökte de efter den effektivaste metoden att ge bistånd till behövande. De samlade ihop data från hela världen och fann att pengar i handen till fattiga människor ger det bästa resultatet.

I Sverige ledde docent Alain Topor ett forskningsprojekt 2013, där personer med långvarig psykisk ohälsa fick 500 kronor extra i månaden. De fick göra vad de ville med pengarna och de behövde inte redovisa vad de hade gjort. Det visade sig att de 500 kronorna gjorde stor skillnad i deras liv – andelen som behövde sluten vård minskade med 30 procent på ett halvår.

Ett bidrag till hjälporganisationer gör ofta nytta, men pengar direkt till de behövande gör oftast mycket mer nytta. Det kan vara pengar i en tiggares mugg eller trygghetssystem utan krav på motprestation. Det är inget fel i att Fredrik Reinfeldt har en garanterad och villkorslös ersättning, även om en nolla mindre skulle lägga den på en lämpligare nivå. Problemet är att så många andra blir omyndigförklarade och utlämnas till statens, hjälporganisationernas och kyrkornas idéer om god omvårdnad bara för att de är ekonomiskt fattiga."
 ·  Translate
Det första var en debattartikel undertecknad av Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister med samordningsansvar i regeringen för frågan om utsatta EU-medborgare samt Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EU-medborgare. Det andra var Fredrik Reinfeldt som berättade varför han tar ut fullt avgångsvederlag på 156 000 kronor per månad trots att han håller föreläsningar för …
1
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
"Tanken på en konstant aktiverad statlig spårsändare på alla medborgare är hiskeligt oacceptabel och bryter mot i praktiken varje princip om privatlivets helgd och oskuldspresumtion.

I Sverige beklagade sig samtliga politiker på att man ”inte ville, men måste” införa dessa masskränkningar.

I april 2014 avgjorde EU-domstolen att sådan datalagring var helt oförenlig med mänskliga rättigheter.

Sverige är enda landet som går mot strömmen och faktiskt inför masskränkingarna, och för att få ett samvetskvitto på att datalagringen i någon mån är okej har man satt övervakningshöken Sten Heckscher som utredare för att utvärdera den.

Advokatsamfundet kallade Heckschers delbetänkande för ”en partsinlaga för polisen”.

Men datalagringen är inte ens effektiv.

Siffror från Tyskland, där den infördes och därefter slogs ner som helt inkompatibel med grundläggande mänskliga rättigheter, visar att den medförde en extra brottsuppklarningsgrad på 0,006 procent.

Noll komma noll noll sex procent!

Denna ökning motsvarar att anställa en och en halv extra utredande polis, till en kostnad av cirka sexhundra tusen kronor årligen – att jämföra med en årlig kostnad på 364 miljoner kronor per år för datalagringen.

Så även om det nu är poliseffektivitet man är ute efter, så är det alltså ett hiskeligt slöseri vi tittar på här - man hade kunnat lösa 600 gånger fler brott till samma pris bara genom att anställa utredande poliser för samma mängd pengar.

Men då hade det ju krävt att pengarna tillfördes polisens budget i stället för att läggas som en dold jättekostnad på de privata IT-företagen.

Men även om datalagringen vore effektiv, vilket den alltså inte är, så är den fortfarande inte acceptabel.

En av de grundläggande skillnaderna mellan en demokrati och en polisstat är, att i en demokrati, så får polisen inte allt den pekar på.

Syftet med polisarbete är, och måste vara, att upprätthålla demokratin och mänskliga rättigheter – inte att riva ner dem med den dåliga ursäkten att polisens arbete påstås bli lättare då.

Den politiker som för femton år sedan hade föreslagit att varje medborgare skulle bära en statlig spårsändare skulle sparkats ut från kontoret med huvudet före.

EU-domstolen har aviserat en återgång till en sådan helt korrekt ordning. Sverige har inte riktigt förstått ännu att mänskliga rättigheter faktiskt ska respekteras.

De kommande miljardböterna för att ha masskränkt mänskliga rättigheter – inte mot en eller två personer, som det brukar vara, utan mot nio miljoner personer – kanske är det enda som kan få dagens politiker (samtliga åtta partier i riksdagen) att lägga om kursen."
 ·  Translate
”Tanken på en konstant aktiverad statlig spårsändare på alla medborgare är hiskeligt oacceptabel och bryter mot i praktiken varje princip om privatlivets helgd och oskuldspresumtion”, skriver Rick Falkvinge.
4
2
Urban Persson's profile photoHenrik Alexandersson's profile photoMagnus Anglert's profile photo
 
Jag gissar att det idag är nästan 100% säkert att planera ett grovt brott eller terrorhandling helt enkelt genom att träffas fysiskt, förmodligen skulle ingen utredande polis ens misstänka att det kunde ske, lämnar man dessutom telefonen hemma under mötet så har man ju alibi. 
 ·  Translate
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
Help Refugees Arriving in Mytilene, Greece:

"All donations go directly to refugees arriving on the north coast of Mytilene. If you have other ideas (specific medical stuff, baby gear, toys, etc), feel free to add them to your shipment! People have access to food through other means, but other supplies for camping, long walks, general sun exposure all appreciated. **US residents: ideally use a credit card that does not charge a foreign transaction fee."
1
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
'Worrying About the Future, Ruminating on the Past—How Thoughts Affect Mental Health': 

"Scientists define rumination as uncontrollable, repetitive dwelling on the causes, meanings and implications of negative feelings or events that have happened. In contrast, worry tends to be about the future, such as what might go wrong.

Researchers are studying what causes these intrusive, repetitive thoughts and what can be done to help people who suffer from these unhelpful cycles. One area of investigation centers on understanding biases and deficits in basic thought and attention processes. Another area looks at how concretely or abstractly we think about problems.

The propensity to ruminate appears to result from a combination of genetic, personality and learning history, experts say. Personality traits like neuroticism and conscientiousness are tightly linked with rumination, as are negative experiences like childhood abuse, trauma and bullying.

In addition, researchers have found that the more one dwells on problems in an unhelpful way, the more one gets locked into the pattern, until even small triggers can spark a cycle automatically." 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24661156
Researchers study the role of negative repetitive thinking in depression, anxiety, substance abuse and eating disorders.
1
Add a comment...