Profile cover photo
Profile photo
Ann Markström Ⓟ
2,695 followers
2,695 followers
About
Ann's posts

Post has attachment
"Vår hjärna är designad för korta episoder med stress. Under dessa episoder kan vi prestera mycket och snabbt. Stressen fungerar som en slags turbo eller överväxel för hjärnan. Det är ett väldigt bra och ändamålsenligt system, som hjälper oss att agera och reagera snabbt i pressade situationer. Tilläggas bör att detta system inte är någon nymodighet. Det är äldre än människan i sin nuvarande form och liknande system återfinns i djurriket i övrigt.

En förutsättning för att vår hjärna och stressystemet ska fungera optimalt över tid är att det finns en balans. Efter en episod på överväxel behöver systemet växla ner, svalna av och återhämta sig. Låter rimligt, eller hur? Vad händer annars? Modern forskning visar att stress och närmare bestämt stresshormoner fungerar frätande på hjärnan över tid. Att konstant bada hjärnans nerver i stresshormoner gör att de faktiskt krymper. Nervändarna drar sig tillbaka och det blir glapp i kontakten mellan olika nerver. Signalerna går inte fram som de ska. Lite som när mobilen har dålig täckning; ett och annat ord försvinner och ljudkvalitén brister. Detta får till effekt att bl a koncentrations- och minnesfunktioner försämras. Det ständiga badandet i stresshormoner leder även till t ex försämrad sömn. Ganska självklart. Ofta hinner det gå ganska långt innan effekterna får genomslag i det dagliga livet och inte sällan har det gått alldeles för långt vid det laget."

Post has attachment
"Psychosocial job quality involves the degree to which jobs promote control, autonomy, challenge, variety and task discretion. It effects the extent to which work enhances or diminishes our psychological well-being.

Being in poor-quality work which, perhaps, is boring, routine or represents underemployment or a poor match for the employee's skills is widely regarded as a good way for the unemployed to remain connected to the labor market — and to keep the work habit. But Butterworth's data contradicts this. The HILDA data shows unambiguously that the psychosocial quality of bad jobs is worse than unemployment. Butterworth looked at those moving from unemployment into employment and found that:

Those who moved into optimal jobs showed significant improvement in mental health compared to those who remained unemployed. Those respondents who moved into poor-quality jobs showed a significant worsening in their mental health compared to those who remained unemployed.

So now we have a slightly different answer to the question about the unemployed being better off in work. Yes they are, as long as they are in good-quality jobs. If they are in bad jobs, there is a perversely strong chance that they will be worse off — especially in terms of their mental health.

Again, for those who think that there should be punitive undertones to policies to get unemployed people back to work would do well to question whether the "any job is a good job" maxim is as accurate as they like to think. Moreover, we should probably question whether the revolving-door characteristics of some policies in which many people fall back out of work soon after being found a job might — in part — owe their poor performance to the damaging psychosocial quality of the work itself."

Post has attachment
"För varje hatinlägg du gör på nätet, för varje rasistisk kommentar du slänger ur dig när du möter en person med annan hudfärg, så bidrar du, om än aldrig så lite, till att rättfärdiga det våld som drabbar oskyldiga medmänniskor.

Nej, det är inte du som tänder på en flyktingförläggning, inte heller håller du i kniven där i skolkorridoren. Men som dyngspridare blir du den som lånar ut din tändare eller räcker över vapnet till den person som i slutändan tar steget från tanke till våldshandling. Fy fan för dig. Skämmes!"

Post has attachment
"Maybe bacon causes cancer. So does sunshine. Everything that might possibly sustain us and bring joy to our lives only hastens our inevitable deaths. I take little joy in hearing about each thing that will quite possibly kill me. Each added item on the list of known, proven, suspected, linked, possible or rumored carcinogens pales before the one thing that I know will certainly be fatal: life. Something is going to kill you. Life is about what happens before that."

Post has attachment
"Torsdagens skolmord i Trollhättan var inte ”ofattbart”, som det hävdats i debatten. Det inträffar i en kontext där hetsen mot invandrare stegrats under längre tid, där internet och sociala medier förgiftats av hatretorik, där attacker mot flyktingförläggningar blivit en otäck realitet. Steget från ord till mord har krympt.

Sverige är ett av världens mest toleranta länder. Vårt samhälle rymmer stora mängder medmänsklighet och solidaritet. Men det finns också ett Sverige där rasism och avhumanisering härskar. Det är människoföraktande idéer som leder till att någon hugger ihjäl skolungdomar med invandrarbakgrund, inget annat. Varje försök att rationalisera attacker mot flyktingförläggningar eller enskilda förblir motbjudande.

Det Sverige behöver nu är bredast tänkbara samling kring de principer som bär upp det svenska samhället: demokratin, alla människors lika värde, öppenheten mot världen.

I ett Europa där nationalismen skördar parlamentariska framgångar behöver offentligheten en tydlig demarkationslinje: hit, men inte längre. Det kan finnas många synpunkter på vad som är en rimlig migrationspolitik, men det kan aldrig vara acceptabelt att förminska en annan människas värde."

Post has attachment
Barn som pillar med mobilen leker också:

"I dag cirkulerar en nyhet om en rektor som infört mobiltelefonförbud på sin skola. Anledningen var bland annat att eleverna ”slutade springa runt och leka på rasterna”. Nyheten har fått stor spridning och beslutet påhejas av många som tycker att mobiltelefonanvändandet gått för långt. Själv blir jag beklämd över den här typen av beslut eftersom de bygger på en ytlig analys av problemet.

Det finns två huvudsakliga problem med att på detta sätt förbjuda mobiltelefoner. Det första handlar om att rektorn säger att telefoner och plattor har lett till konflikter och kränkningar. Men det vet vi sedan tidigare att exempelvis omklädningsrummen, skolkorridorerna, skolgården och skolmatsalen också gör. I de fallen har vi andra lösningar än att stänga ner och förbjuda. För vissa barn kanske det skulle vara en välsignelse att stänga ner skolgården därför att hen är utsatt där varje dag men alla förstår att det inte är en konstruktiv lösning. Så när rektorn väljer ut digitala hjälpmedel som farliga arenor är det ett moraliserande snarare än ett rationellt resonemang. Att ta bort mobiler blir mest ett sätt att sopa problemen under mattan och inte ett sätt att verkligen motarbeta kränkningar.

Det andra problemet handlar om rektorns uttalande kring barns lek. ”Helt plötsligt har våra elever slutat leka på rasterna. En elev sitter med en mobil i handen och fyra, fem andra tittar över axeln för att se vad som händer på skärmen”, säger hon bland annat.

Men hur vet de vuxna att det inte är lek de ser? Är det bara för att leken inte innehåller spring och fysisk kontakt? Visst är det så att barn behöver röra på sig men det är en annan sak än att definiera lek utifrån romantiserande idéer om hur en barndom ska se ut. Mobilförbudet är djupt moralistiskt, det är ålderscentrerat och det tar inte hänsyn till barns olika läggning och önskemål.

På en skola där den här typen av lösningar diskuteras behöver man på allvar prata igenom sin barnsyn. Hur ser man på barn? Är de tänkande varelser vars tankar vuxna bör lyssna på eller är de mer av oskrivna blad som vuxna ska lära rätt och fel? Man behöver också se över sina kunskaper om kränkningar så att de inte är kvar i 1970-talets individualpsykologiska resonemang (ni kanske minns när man pratade om mobbare, hackkyckling, medlöpare och liknande). Dagens mobbningsforskning söker snarare strukturer än individuella drag hos aktörerna. Först när vi betraktar skolan som en arena i vilken kränkningarna uppstår kan vi komma vidare.

Att påstå att kränkningarna minskar därför att ett av många verktyg förbjuds är helt enkelt inte korrekt. Det enda som skolan åstadkommer är att de minskar de synliga kränkningarna och konflikterna. Ansvaret och skulden lämnas till eleverna. Och så får det inte vara. Skollagen tillåter det inte och det är inte etiskt försvarbart. Vuxna behöver ta ansvaret för att elever kränks. Jag säger det igen för säkerhets skull: Vuxna behöver ta ansvaret för att elever kränks.

Så länge den här typen av nyheter sprids med glada tillrop har vi all anledning att vara djupt oroade för våra barns skull.

Vuxna behöver ta ansvaret för att elever kränks."

Elza Dunkels

Docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet

Post has attachment
"Loneliness used to be associated with poor social skills or being a bit odd, which is why there is a stigma and shame attached to it. But it’s important to realise that loneliness does not happen because you’re a loser, it can affect anyone. Have you ever felt homesickness, unrequited love or humiliation in the face of being ignored? All these are forms of loneliness, as is the empty hollow ache we get when we long for understanding, acknowledgment and connection with our fellow humans.

 ‘Not all of us are like Bill and can find a load of potential friends through the local radio station.’ Photograph: BBC/PA
Loneliness is a necessary feeling, just like thirst and hunger – ignore it at your peril. We feel lonely when we need to do something about it. Loneliness is a major risk factor for premature death. Humans are not isolates, we are pack animals. Dementia, high blood pressure, alcoholism and accidents are all accelerated by loneliness, and it can be a major cause of deterioration of your mental health. Loneliness isn’t just sad, it’s dangerous.

So if we know that being lonely is so bad for us, why don’t we all join evening classes and make more friends? Or work to rekindle the friendships we already have? Sadly it’s not that easy for many. Why? Because feelings of loneliness trigger a state of hypervigilance for social threat, and when we expect social threat, we can behave in ways more likely to get us rejected. It can become a self-fulfilling prophecy. In this hypervigilant state, the individual becomes super-sensitive to possible rejection or coolness. What happens when we look closely for something? I’m afraid we usually find it."

Medelhavsinstitutens betydelse för svensk humaniora:

Seminarium i tre delar om Medelhavsinstituten i Rom, Aten och Istanbul och deras betydelse för svensk humaniora och forskning.

Medelhavsinstitutens betydelse för svensk humaniora - Del 1 av 3: Humaniora, varför då? http://www.axess.se/tv/vodplayer.aspx?vod=2501

Medelhavsinstitutens betydelse för svensk humaniora - Del 2 av 3: Svensk humaniora utomlands http://www.axess.se/tv/vodplayer.aspx?vod=3740

Medelhavsinstitutens betydelse för svensk humaniora - Del 3 av 3: Tongivande exempel från Medelhavsinstituten http://www.axess.se/tv/vodplayer.aspx?vod=2502

Post has attachment
Ny telefonlinje ska förhindra självmord: 

#psykiskohälsa

Från och med i morgon, onsdag, kommer det varje dag, dygnet runt, gå att ringa till Självmordslinjen. Det är Sveriges första suicidpreventiva stödlinje, som ska förebygga självmord och hjälpa människor som mår psykiskt dåligt. 

http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_foereningen_foer_psykisk_haelsa/pressreleases/mind-oeppnar-sjaelvmordslinjen-1228658

Självmordslinjen https://mind.se/hjalp-oss-radda-liv-bli-volontar/ är en vidareutveckling av Självmordsupplysningen, som föreningen Mind har drivit under de senaste tre åren. På Självmordsupplysningen kunde man chatta med volontärer. Det kommer man att kunna fortsätta göra, men från och med i morgon går det även att ringa, dygnet runt, alla dagar i veckan.

– Det handlar om medmänskligt stöd. Att kunna prata med någon som kan lyssna även på tunga samtal. Det är ingen form av terapi, de som svarar är volontärer som har fått utbildning i samtalsmetodik och i hur man talar om självmord, säger Carl von Essen.

Han är generalsekreterare för Mind, en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stöder människor i kris. Föreningen har runt 160 volontärer som ska svara i telefon och på chatt.

– Vi har planerat för att kunna hantera 20 000 samtal per år, men mängden är svår att förutse. Numret behöver bli känt och spridas, men 20 000 samtal har vi kapacitet för, säger Carl von Essen.

Personerna som ringer eller hör av sig på chatten får vara helt anonyma. Volontärerna är också beredda på att vissa samtal kan bli väldigt svåra.Enligt honom har det sedan länge funnits dygnet runt-verksamhet för krissamtal i de flesta övriga västländerna i världen, men inte i Sverige. En av förebilderna, som Mind varit på studiebesök hos, är Samaritans i England. Där finns över 20 000 volontärer som hanterar fem miljoner samtal varje år.

– Är det verkligen direkt livsfara så försöker vi vägleda personen att själv ringa 112. I andra hand ringer vi, det har vi rutiner för. Faktum är att om människor som mår väldigt dåligt och har starka självmordstankar ringer så är det oftast ett uttryck för att de vill ha hjälp och de brukar ofta själva dela med sig av var de finns, så att man kan hjälpa.

Fakta: 

Ökning bland unga:

Självmordslinjen nås via telefonnummer 90101, eller via chatt från mind.se, från och med onsdag klockan 14.

Antalet självmord minskade i Sverige under 1980- och 1990-talet, för att plana ut under 2000-talet, från cirka 2 200 per år till 1 606 självmord år 2013. Av dessa var 1 107 män och 499 kvinnor.

Den åldersgrupp som har högst självmordstal är personer i övre medelåldern, 45–64 år, följt av personer över 65 år. Sedan 1980 har självmordstalet sjunkit för samtliga åldersgrupper utom unga i åldern 15–24 år, där det snarare har skett en liten ökning det senaste decenniet.

Källa: Mind, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

Post has attachment
~Höstglöd med med Ingvar Karlsson och hans gamla polare - Kalle, Anders, Johnny och Torleif, samt Niclas Persson~ 

Trivselkväll med musik och kultur i Piltzsalen, Sysslebäck torsdag den 1 oktober 2015 kl. 19:00.

"För en kväll flyttar hembygdsgården till kommunhuset i Sysslebäck. I Piltzsalen kommer Niclas Persson att prata finnkultur. Sven-Ingvarslegenden Ingvar Karlsson & hans 'Gamla Polare' Kalle, Anders, Johnny underhåller. Torleif Styffe läser något och kanske kommer munspelet fram."

Kaffeservering i pausen.

Arr: Dalby Hembygdsförening 
Wait while more posts are being loaded