Profile

Cover photo
Ann Markström Ⓟ
2,710 followers|469,444 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
"För varje hatinlägg du gör på nätet, för varje rasistisk kommentar du slänger ur dig när du möter en person med annan hudfärg, så bidrar du, om än aldrig så lite, till att rättfärdiga det våld som drabbar oskyldiga medmänniskor.

Nej, det är inte du som tänder på en flyktingförläggning, inte heller håller du i kniven där i skolkorridoren. Men som dyngspridare blir du den som lånar ut din tändare eller räcker över vapnet till den person som i slutändan tar steget från tanke till våldshandling. Fy fan för dig. Skämmes!"
 ·  Translate
Men en scen som jag nämnde då, och som jag fortfarande tycker är bland de allra bästa – och mest obehagliga – kommer från Bob Fosses Cabaret (1972), som utspelar sig i 30-talets Tyskland. Scenen jag tänker på är från det sommarvackra trädgårdscaféet som är fyllt av glada besökare. Plötsligt ställer sig en yngling upp och börjar sjunga, högt och vackert. Det är på alla sätt en idyll. Men scenen ändrar strax karaktär när kameran sakta panorerar ner...
3
1
Marja Konttila's profile photo
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
Barn som pillar med mobilen leker också:

"I dag cirkulerar en nyhet om en rektor som infört mobiltelefonförbud på sin skola. Anledningen var bland annat att eleverna ”slutade springa runt och leka på rasterna”. Nyheten har fått stor spridning och beslutet påhejas av många som tycker att mobiltelefonanvändandet gått för långt. Själv blir jag beklämd över den här typen av beslut eftersom de bygger på en ytlig analys av problemet.

Det finns två huvudsakliga problem med att på detta sätt förbjuda mobiltelefoner. Det första handlar om att rektorn säger att telefoner och plattor har lett till konflikter och kränkningar. Men det vet vi sedan tidigare att exempelvis omklädningsrummen, skolkorridorerna, skolgården och skolmatsalen också gör. I de fallen har vi andra lösningar än att stänga ner och förbjuda. För vissa barn kanske det skulle vara en välsignelse att stänga ner skolgården därför att hen är utsatt där varje dag men alla förstår att det inte är en konstruktiv lösning. Så när rektorn väljer ut digitala hjälpmedel som farliga arenor är det ett moraliserande snarare än ett rationellt resonemang. Att ta bort mobiler blir mest ett sätt att sopa problemen under mattan och inte ett sätt att verkligen motarbeta kränkningar.

Det andra problemet handlar om rektorns uttalande kring barns lek. ”Helt plötsligt har våra elever slutat leka på rasterna. En elev sitter med en mobil i handen och fyra, fem andra tittar över axeln för att se vad som händer på skärmen”, säger hon bland annat.

Men hur vet de vuxna att det inte är lek de ser? Är det bara för att leken inte innehåller spring och fysisk kontakt? Visst är det så att barn behöver röra på sig men det är en annan sak än att definiera lek utifrån romantiserande idéer om hur en barndom ska se ut. Mobilförbudet är djupt moralistiskt, det är ålderscentrerat och det tar inte hänsyn till barns olika läggning och önskemål.

På en skola där den här typen av lösningar diskuteras behöver man på allvar prata igenom sin barnsyn. Hur ser man på barn? Är de tänkande varelser vars tankar vuxna bör lyssna på eller är de mer av oskrivna blad som vuxna ska lära rätt och fel? Man behöver också se över sina kunskaper om kränkningar så att de inte är kvar i 1970-talets individualpsykologiska resonemang (ni kanske minns när man pratade om mobbare, hackkyckling, medlöpare och liknande). Dagens mobbningsforskning söker snarare strukturer än individuella drag hos aktörerna. Först när vi betraktar skolan som en arena i vilken kränkningarna uppstår kan vi komma vidare.

Att påstå att kränkningarna minskar därför att ett av många verktyg förbjuds är helt enkelt inte korrekt. Det enda som skolan åstadkommer är att de minskar de synliga kränkningarna och konflikterna. Ansvaret och skulden lämnas till eleverna. Och så får det inte vara. Skollagen tillåter det inte och det är inte etiskt försvarbart. Vuxna behöver ta ansvaret för att elever kränks. Jag säger det igen för säkerhets skull: Vuxna behöver ta ansvaret för att elever kränks.

Så länge den här typen av nyheter sprids med glada tillrop har vi all anledning att vara djupt oroade för våra barns skull.

Vuxna behöver ta ansvaret för att elever kränks."

Elza Dunkels

Docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet
 ·  Translate
I dag cirkulerar en nyhet om en rektor som infört mobiltelefonförbud på sin skola. Anledningen var bland annat att eleverna ”slutade springa runt och leka på rasterna”. Nyheten har fått stor spridning och beslutet påhejas av många som tycker att mobiltelefonanvändandet gått för långt. Själv blir jag beklämd över den här typen av beslut eftersom de bygger på en ytlig analys av problemet.
2
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
Medelhavsinstitutens betydelse för svensk humaniora:

Seminarium i tre delar om Medelhavsinstituten i Rom, Aten och Istanbul och deras betydelse för svensk humaniora och forskning.

Medelhavsinstitutens betydelse för svensk humaniora - Del 1 av 3: Humaniora, varför då? http://www.axess.se/tv/vodplayer.aspx?vod=2501

Medelhavsinstitutens betydelse för svensk humaniora - Del 2 av 3: Svensk humaniora utomlands http://www.axess.se/tv/vodplayer.aspx?vod=3740

Medelhavsinstitutens betydelse för svensk humaniora - Del 3 av 3: Tongivande exempel från Medelhavsinstituten http://www.axess.se/tv/vodplayer.aspx?vod=2502
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
Ny telefonlinje ska förhindra självmord: 

#psykiskohälsa

Från och med i morgon, onsdag, kommer det varje dag, dygnet runt, gå att ringa till Självmordslinjen. Det är Sveriges första suicidpreventiva stödlinje, som ska förebygga självmord och hjälpa människor som mår psykiskt dåligt. 

http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_foereningen_foer_psykisk_haelsa/pressreleases/mind-oeppnar-sjaelvmordslinjen-1228658

Självmordslinjen https://mind.se/hjalp-oss-radda-liv-bli-volontar/ är en vidareutveckling av Självmordsupplysningen, som föreningen Mind har drivit under de senaste tre åren. På Självmordsupplysningen kunde man chatta med volontärer. Det kommer man att kunna fortsätta göra, men från och med i morgon går det även att ringa, dygnet runt, alla dagar i veckan.

– Det handlar om medmänskligt stöd. Att kunna prata med någon som kan lyssna även på tunga samtal. Det är ingen form av terapi, de som svarar är volontärer som har fått utbildning i samtalsmetodik och i hur man talar om självmord, säger Carl von Essen.

Han är generalsekreterare för Mind, en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stöder människor i kris. Föreningen har runt 160 volontärer som ska svara i telefon och på chatt.

– Vi har planerat för att kunna hantera 20 000 samtal per år, men mängden är svår att förutse. Numret behöver bli känt och spridas, men 20 000 samtal har vi kapacitet för, säger Carl von Essen.

Personerna som ringer eller hör av sig på chatten får vara helt anonyma. Volontärerna är också beredda på att vissa samtal kan bli väldigt svåra.Enligt honom har det sedan länge funnits dygnet runt-verksamhet för krissamtal i de flesta övriga västländerna i världen, men inte i Sverige. En av förebilderna, som Mind varit på studiebesök hos, är Samaritans i England. Där finns över 20 000 volontärer som hanterar fem miljoner samtal varje år.

– Är det verkligen direkt livsfara så försöker vi vägleda personen att själv ringa 112. I andra hand ringer vi, det har vi rutiner för. Faktum är att om människor som mår väldigt dåligt och har starka självmordstankar ringer så är det oftast ett uttryck för att de vill ha hjälp och de brukar ofta själva dela med sig av var de finns, så att man kan hjälpa.

Fakta: 

Ökning bland unga:

Självmordslinjen nås via telefonnummer 90101, eller via chatt från mind.se, från och med onsdag klockan 14.

Antalet självmord minskade i Sverige under 1980- och 1990-talet, för att plana ut under 2000-talet, från cirka 2 200 per år till 1 606 självmord år 2013. Av dessa var 1 107 män och 499 kvinnor.

Den åldersgrupp som har högst självmordstal är personer i övre medelåldern, 45–64 år, följt av personer över 65 år. Sedan 1980 har självmordstalet sjunkit för samtliga åldersgrupper utom unga i åldern 15–24 år, där det snarare har skett en liten ökning det senaste decenniet.

Källa: Mind, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
 ·  Translate
Från och med i morgon, onsdag, kommer det varje dag, dygnet runt, gå att ringa till Självmordslinjen. Det är Sveriges första suicidpreventiva stödlinje, som ska förebygga självmord och hjälpa...
2
1
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
'Utan bildning är utbildning lite värd'

"Jag minns det så väl, särskilt från gymnasiet. Vid den sista genomgången innan ett prov var det alltid någon som ställde den obligatoriska frågan: kommer det här på provet? Om man hårdrar skulle man kunna säga att det som inte kom på provet var det som skulle kunna definieras som bildning, medan det som fanns med snarare ansågs nödvändigt för ens utbildning.

Inom borgerligheten var bildning länge ett ideal. Att kunna främmande språk, förkovra sig inom humaniora och aktivt ta del av kulturlivet ansågs utvecklande för individen och därmed för samhället. Också inom den tidiga arbetarrörelsen fanns en långtgående strävan att tillgängliggöra litteratur, filosofi, teater och konst för alla, oavsett börd. Tanken var att när fler fick tillgång till det som historiskt varit få förunnat, skulle förutsättningarna för ett mer jämlikt samhälle öka.

År 1906 grundades Brunnsviks Folkhögskola med det uttalade syftet att bilda den unga lokalbefolkningen. Under första halvan av 1900-talet startades många folkhögskolor med en tydlig humanioraprofil. Samtidigt fanns en stark strömning av förakt inom arbetarrörelsen mot den "borgerliga kulturen". Detta förakt fick med tiden en politisk skrud som än idag genomsyrar den utbildningspolitik som har bidragit till att rasera den svenska skolan.

Svensk utbildning genomgick stora förändringar under 1960- och 70-talet. Den högre utbildningen skulle inte längre bidra till förädling av individen, utan primärt till att producera anställningsbar arbetskraft.

Men det finns ingen naturlig motsättning mellan anställningsbarhet och bildning, tvärtom. I ett land som USA är det inte ovanligt att en utbildning inom humaniora leder till anställning och god löneutveckling. Där är det inte heller ovanligt att individer med framträdande positioner inom politik och industri har en grundexamen i något humanioraämne. Att få svenska politiker har någon universitetsexamen över huvud taget är ett genant faktum jag lämnar därhän, för den här gången.

När frågan om anställningsbarhet dyker upp glömmer vi ofta att många av grunderna inom humaniora är av stor betydelse för de flesta yrken; fördjupade läs- och skrivfärdigheter liksom god analytisk förmåga är en tillgång för filosofen liksom för ingenjören. I stället för att satsa på att fler studenter ska välja yrkesinriktade utbildningar, borde samhället eftersträva att fler studenter söker sig till utbildningar som utvecklar den här sortens kompetenser. Det förutsätter emellertid att kraven och kvalitén inom humaniorautbildningarna ökar.

Paradoxalt nog råder såväl arbetslöshet som arbetskraftsbrist på den svenska arbetsmarknaden i dag. Det senare beror på att många arbetsgivare har svårt att hitta människor med rätt kompetens. Men inte enbart, till viss del handlar det sannolikt också om en oförmåga att värdera meriter man själv saknar. I Storbritannien kan du jobba som investmentbanker efter studier i filosofi och litteraturvetenskap. Hur ofta stöter man på detsamma i Sverige?

I tider när Sverige sjunker i PISA-mätningar, kulturdebatter sällan handlar om kultur utan om vilken grupp som egentligen är mest underrepresenterad, vore en bildningskanon ytterst välkommen. Ett initiativ byggt på insikten om att förkovran lägger grunden för friare och självständigare samhällsmedborgare. Ett potentiellt samarbete mellan Svenska Akademien, Skolverket och särskilt lämpade politiker från höger till vänster?

Till följd av globalisering och konstant föränderlighet blir dagens sanningar snabbt föråldrade. Vad som är rätt kompetens på morgondagens dynamiska arbetsmarknad kan ingen veta i dag. Därför är det ännu viktigare att de färdigheter den högre utbildningen förmedlar främjar analytiskt och logisk tänkande, matematisk förståelse, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, liksom kunskap om Kafka, Kant och Klimt. Bildning handlar inte om elitism utan om att ges möjlighet, oavsett vem man är eller varifrån man kommer, att växa som människa och ta sig dit man vill."
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
Choral Aid

https://www.betternow.org/se/choralaid

"Det sägs att körsång är bra för människan. Den sänker kroppens stressnivå och lindrar oro och spänningar. 

Det sägs att Sverige är det körtätaste landet i världen. Att vi är över 600.000 sångare.

Vad sägs om att tillsammans lindra oro, stress och spänningar för de mångdubbelt fler som just nu flyr krig och förföljelse?

Gustaf Sjökvists Kammarkör drar igång ChoralAid och skänker 100 kr per sångare till UNHCR. Nu utmanar vi alla körer i Sverige att göra detsamma. Våra röster ger 3.500 kr.

Tänk er resultatet när hela körsverige stämmer in!

Se till att din körs bidrag syns och smittar av sig! Uppmana sångarna att använda hashtag #ChoralAid och dela insamlingen på Facebook, Instagram och Twitter. Maila, ring, skicka vykort, telegrafera och kommentera! Ju fler körer vi får med oss desto större skillnad gör våra stämmor! 

Resultatet av ChoralAid går till UNHCR, FN:s flyktingorgan, och kampanjen pågår till nyårsafton 2015. 

(Insamlingssidan drivs av BetterNow som är UNHCR:s val av tjänst för insamlingsinitiativ.)

TACK för att ni vill vara med!"
 ·  Translate
Det sägs att körsång är bra för människan. Den sänker kroppens stressnivå och lindrar oro och spänningar. Det sägs att Sverige är det körtätaste landet i världen. Att vi är över 600.000 sångare.Vad sägs om att tillsammans lindra oro, stress och spänningar för de mångdubbelt fler som just nu flyr ...
2
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
"Maybe bacon causes cancer. So does sunshine. Everything that might possibly sustain us and bring joy to our lives only hastens our inevitable deaths. I take little joy in hearing about each thing that will quite possibly kill me. Each added item on the list of known, proven, suspected, linked, possible or rumored carcinogens pales before the one thing that I know will certainly be fatal: life. Something is going to kill you. Life is about what happens before that."
1
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
"Torsdagens skolmord i Trollhättan var inte ”ofattbart”, som det hävdats i debatten. Det inträffar i en kontext där hetsen mot invandrare stegrats under längre tid, där internet och sociala medier förgiftats av hatretorik, där attacker mot flyktingförläggningar blivit en otäck realitet. Steget från ord till mord har krympt.

Sverige är ett av världens mest toleranta länder. Vårt samhälle rymmer stora mängder medmänsklighet och solidaritet. Men det finns också ett Sverige där rasism och avhumanisering härskar. Det är människoföraktande idéer som leder till att någon hugger ihjäl skolungdomar med invandrarbakgrund, inget annat. Varje försök att rationalisera attacker mot flyktingförläggningar eller enskilda förblir motbjudande.

Det Sverige behöver nu är bredast tänkbara samling kring de principer som bär upp det svenska samhället: demokratin, alla människors lika värde, öppenheten mot världen.

I ett Europa där nationalismen skördar parlamentariska framgångar behöver offentligheten en tydlig demarkationslinje: hit, men inte längre. Det kan finnas många synpunkter på vad som är en rimlig migrationspolitik, men det kan aldrig vara acceptabelt att förminska en annan människas värde."
 ·  Translate
Krönika. Demokratin är en ständig förhandling. Sverige behöver mer än någonsin sammanhållning och kompromisser.
1
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
"Loneliness used to be associated with poor social skills or being a bit odd, which is why there is a stigma and shame attached to it. But it’s important to realise that loneliness does not happen because you’re a loser, it can affect anyone. Have you ever felt homesickness, unrequited love or humiliation in the face of being ignored? All these are forms of loneliness, as is the empty hollow ache we get when we long for understanding, acknowledgment and connection with our fellow humans.

 ‘Not all of us are like Bill and can find a load of potential friends through the local radio station.’ Photograph: BBC/PA
Loneliness is a necessary feeling, just like thirst and hunger – ignore it at your peril. We feel lonely when we need to do something about it. Loneliness is a major risk factor for premature death. Humans are not isolates, we are pack animals. Dementia, high blood pressure, alcoholism and accidents are all accelerated by loneliness, and it can be a major cause of deterioration of your mental health. Loneliness isn’t just sad, it’s dangerous.

So if we know that being lonely is so bad for us, why don’t we all join evening classes and make more friends? Or work to rekindle the friendships we already have? Sadly it’s not that easy for many. Why? Because feelings of loneliness trigger a state of hypervigilance for social threat, and when we expect social threat, we can behave in ways more likely to get us rejected. It can become a self-fulfilling prophecy. In this hypervigilant state, the individual becomes super-sensitive to possible rejection or coolness. What happens when we look closely for something? I’m afraid we usually find it."
1
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
~Höstglöd med med Ingvar Karlsson och hans gamla polare - Kalle, Anders, Johnny och Torleif, samt Niclas Persson~ 

Trivselkväll med musik och kultur i Piltzsalen, Sysslebäck torsdag den 1 oktober 2015 kl. 19:00.

"För en kväll flyttar hembygdsgården till kommunhuset i Sysslebäck. I Piltzsalen kommer Niclas Persson att prata finnkultur. Sven-Ingvarslegenden Ingvar Karlsson & hans 'Gamla Polare' Kalle, Anders, Johnny underhåller. Torleif Styffe läser något och kanske kommer munspelet fram."

Kaffeservering i pausen.

Arr: Dalby Hembygdsförening 
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
Torleif Styffe: 'Det gäller att väcka intresse, att försöka förklara svåra sammanhang på ett lättbegripligt sätt' 

"Att lärarens uppgift är att själv ha en encyklopedi i huvudet är det väl inte så många som tror i dag. De flesta inser att man har en viktigare uppgift i att förse eleverna med de nödvändiga redskapen de behöver för att klara sig framåt i livet och själva kunna inhämta kunskap."

http://nwt.se//familj/2015/09/26/varken-journalister-eller
 ·  Translate
2
Add a comment...

Ann Markström Ⓟ

Shared publicly  - 
 
Pengar i handen hjälper mest:

"Dagens Nyheter 11 september: ”Vi vill understryka att det finns alternativ till att ge till behövande i Sverige och istället stödja uppbyggnaden lokalt för utsatta människor i Rumänien och Bulgarien. En rad svenska organisationer, kyrkor och samfund bedriver verksamhet i ursprungsländerna. (….) De pengar som svenska folket vill avvara gör bäst nytta hos dessa organisationer.” Aftonbladet 13 september: ”Ett företag kan inte fungera från dag ett om det inte får en viss möjlighet att byggas upp. Det kommer att vara det som är grund för min försörjning framåt.”

Det första var en debattartikel undertecknad av Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister med samordningsansvar i regeringen för frågan om utsatta EU-medborgare samt Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EU-medborgare. Det andra var Fredrik Reinfeldt som berättade varför han tar ut fullt avgångsvederlag på 156 000 kronor per månad trots att han håller föreläsningar för 100 000 kr per tillfälle.

Det finns förstås massor att säga om de absurda ekonomiska skillnaderna. Men även om vi ett litet tag bortser från hur galet hög Reinfeldts ersättning är och hur lite andra har så finns det även en annan skillnad att fundera över. Reinfeldt, den främsta företrädaren för arbetslinjens alla piskor och villkorade ersättningar anses behöva en ovillkorad inkomst för att kunna bygga upp sitt postpolitikerliv.

Men när de som har det sämre ställt ska få hjälp att bygga upp sina liv tror staten inte på ovillkorade bidrag. Vi ska inte ge pengar till tiggarna direkt utan till organisationer som tar hand om och hjälper dem. De arbetslösa kan bara få pengar om de söker jobb som inte finns eller deltar i meningslösa sysselsättningsprogram. Allt för att paternalistiska instanser ska kunna styra att de stödbehövande agerar ”moraliskt rätt”.

Vad är det som gör att vi anser att de fattiga ständigt behöver förmyndare som styr deras liv? Varför har vi inte förtroendet för att de, precis som till exempel avgående politiker, styr sina liv bäst själva? I USA, Kanada, Brasilien, Namibia, Indien, Sydafrika, Mexiko och många fler länder där det testats har ovillkorade pengar direkt i fattigas händer (eller in på deras konton) visat sig vara den effektivaste fattigdomsbekämpningen. Det har minskat sjuktalen, fått fler barn att börja gå i skolan, minskat prostitutionen, minskat våldet, ökat jämställdheten, minskat olika former av missbruk och så vidare.

I början av 2000-talet fick ett antal amerikaner med psykiska funktionshinder 28 dollar i månaden att roa sig med. Det ingick i en studie som professor Larry Davidson utförde. De flesta i försöket mådde bättre, fick bättre självkänsla och högre livskvalitet – några av de viktigaste grunderna för ett bra liv. När den amerikanska biståndsorganisationen Give Directly startade sökte de efter den effektivaste metoden att ge bistånd till behövande. De samlade ihop data från hela världen och fann att pengar i handen till fattiga människor ger det bästa resultatet.

I Sverige ledde docent Alain Topor ett forskningsprojekt 2013, där personer med långvarig psykisk ohälsa fick 500 kronor extra i månaden. De fick göra vad de ville med pengarna och de behövde inte redovisa vad de hade gjort. Det visade sig att de 500 kronorna gjorde stor skillnad i deras liv – andelen som behövde sluten vård minskade med 30 procent på ett halvår.

Ett bidrag till hjälporganisationer gör ofta nytta, men pengar direkt till de behövande gör oftast mycket mer nytta. Det kan vara pengar i en tiggares mugg eller trygghetssystem utan krav på motprestation. Det är inget fel i att Fredrik Reinfeldt har en garanterad och villkorslös ersättning, även om en nolla mindre skulle lägga den på en lämpligare nivå. Problemet är att så många andra blir omyndigförklarade och utlämnas till statens, hjälporganisationernas och kyrkornas idéer om god omvårdnad bara för att de är ekonomiskt fattiga."
 ·  Translate
Det första var en debattartikel undertecknad av Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister med samordningsansvar i regeringen för frågan om utsatta EU-medborgare samt Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EU-medborgare. Det andra var Fredrik Reinfeldt som berättade varför han tar ut fullt avgångsvederlag på 156 000 kronor per månad trots att han håller föreläsningar för …
2
Add a comment...