อยู่ดีๆ ก็นึกถึงภาพเก่าๆ วันเก่าๆ ขึ้นมาสะงั้น เฮ้ออออ!!!
Shared publiclyView activity