Profile cover photo
Profile photo
Jarek Korzeniowski
About
Jarek Korzeniowski's posts

Post has attachment
Odrzucenie Pawła Studium listu do Galacjan 4,8-20
Po
przedstawieniu Galacjanom ewangelii i przypomnieniu jak wspaniałą pozycje mają
wierzący w Chrystusa przed Bogiem Paweł przechodzi teraz do przedstawienia im
faktycznego ich stanu duchowego, by wykazać ich niedorzeczność ponownego
zawracania do zakonu, pr...

Post has attachment
Ewangelizacja według Ducha Św.
Czy
Bóg może przeszkadzać w ewangelizacji, przecież Pan Jezus przykazał swoim
uczniom, że mają iść na cały świat i głosić ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Tak to prawda, ale nie każdy czas głoszenia słowa Bożego jest odpowiedni dla
danego człowieka czy miej...

Post has attachment
4. Jak wzrastać w społeczności z Bogiem - regularna modlitwa
Kolejnym
niezbędnym elementem, by rozwijać naszą społeczność z Bogiem jest modlitwa.
Możemy powiedzieć, że czytanie Biblii o którym mówiliśmy ostatnio jest
słuchaniem tego co Bóg do nas mówi, modlitwa zaś jest rozmową z Bogiem.    Gdy
czytamy Biblię nie moż...

Post has attachment
Odrzucone zaproszenie Ew. Mateusza 22,1-14
Drodzy
dzisiaj przyjrzymy się kolejnej przypowieści, którą kieruje Pan Jezus do Żydów
w świątyni. Jak wiemy do jego śmierci pozostało dwa dni, jest środa w piątek
zostanie ukrzyżowany. W Świątyni dochodzi do konfrontacji Pana Jezusa z
ówczesnymi przywódcami...

Post has attachment
Chrzest wyłącznie dla wierzących Dzeje Ap. 8,26 – 40
Drodzy,
zebraliśmy się tu dzisiaj by być świadkami chrztu na wyznanie wiary Marcina.
Niektórzy być może zadają sobie pytanie: o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego
chrzest w taki sposób, dlaczego w wieku świadomym. A co z chrztem, który wielu
z nas miało ja...

Post has attachment
Kaloryczny posiłek - Słowo Boże
Drodzy
dzisiaj powiemy sobie o kolejnej rzeczy, która jest niezbędna by wzrastać w
Chrystusie. Jest nią karmienie się Słowem Bożym. Regularne czytanie, rozważanie
i rozmyślanie nad Bożym Słowem to kamień milowy w życiu chrześcijanina. Jeśli
ta ważna dziedzi...

Post has attachment
Z niewolnika do syna Studium Listu do Galacjan 4,1-7
Paweł
wyjaśnił wcześniej Galacjanom, że obietnica łask jest o wiele wcześniejsza niż
zakon, bo pochodzi Już od Abrahama, a wypełnia się w Chrystusie. Mojżesz miał
za zadanie  przez prawo pokazać, że
obietnica jest jedyną drogą usprawiedliwienia przed Bogiem...

Post has attachment
Zbuntowani rolnicy Ew. Mateusza 21,33-46
Pan
Jezus nadal znajduje się w świątyni, jest środa. W piątek, za dwa dni zostanie
ukrzyżowany. Ale zanim to się stanie przemawia do starszych i arcykapłanów,
którzy przyszli podważać Jego autorytet. Czyni to kolejną przypowieścią. Swoją
drogą Pan Jezus był...

Post has attachment
Następne pokolenie
Sędziów 
2:7  Lud służył Panu przez
wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy
Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan
dokonał dla Izraela. 8 
Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł, licząc sto ...

Post has attachment
Jak wzrastać w społeczności z Bogiem 2. Wyznawanie grzechów
Pierwszą
rzeczą, by wzrastać w społeczności z Bogiem jest wykształcenie w sobie nawyku
regularnego wyznawania grzechów. Pan Jezus mówił, że jako odrodzeni
chrześcijanie mający pokój z Bogiem i pewność przebaczenia grzechów wciąż
musimy przychodzić do Boga, ...
Wait while more posts are being loaded