از ستایش قهرمان ها دست بردارید... 
"وقت خود را صرف خلق زندگی رویایی خودتان کنید نه ستایش دیگران" 
جدیدترین فایل تصویری آکادمی ثروت سازان
21 نکته کلیدی برای جذب پول و ثروت
لینک دانلود
http://servatsazan.com/21-point-money-attract
برای دریافت سایر مطالب و آموزش های آکادمی ثروت سازان به آدرس www.servatsazan.com
مراجعه نمایید
Shared publiclyView activity