ഇന്നലെ കോങ്: സ്കൾ ഐലന്റ് എന്നൊരു സിനിമ കണ്ടു. അൻസിബയുടെ ആദ്യ ഹോളിവുഡ് ചിത്രമാണു കേട്ടോ. ഹോളിവുഡിലെത്തിയപ്പോ മുടിയൊക്കെയൊന്നു കളറടിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിഷ്കാരി! എന്നാലുമിങ്ങനെ പിറന്ന നാടിനെയൊക്കെ മറക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്നാണു! വീട്ടിൽ അച്ഛനും ആങ്ങളയുമൊന്നുമില്ലേ ആവോ.
Photo
Shared publiclyView activity