Profile cover photo
Profile photo
Lê Minh Quân
50 followers
50 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
**
Hóa đơn in trực
tiếp từ máy tính tiền Tổ chức, doanh
nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để in và xuất
hóa đơn cho khách hàng thì hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền phải có các
chỉ tiêu và đảm bảo các nguyên tắc sau: - Tên, đị...
Add a comment...

Post has attachment
**
Cấp hóa đơn do
Cục Thuế đặt in 1. Cơ quan thuế
cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không
kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có
hóa đơn để giao cho khách hàng. Trường hợp tổ chức
không...
Add a comment...

Post has attachment
**
Bán hóa đơn do
Cục Thuế đặt in 1. Hóa đơn do Cục
Thuế đặt in được bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí gồm: giá đặt in và phí
phát hành. Cục trưởng Cục Thuế quyết định và niêm yết giá bán hóa đơn theo
nguyên tắc trên. Cơ quan thuế các cấp không được thu thêm...
Add a comment...

Post has attachment
**
  Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế 1. Cơ quan thuế
bán hóa đơn cho các đối tượng sau: a) Tổ chức không
phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà
thầu nước ngoài, ban quản lý dự án). Tổ chức không phải
là doanh nghi...
Add a comment...

Post has attachment
**
Phát hành hóa
đơn của Cục Thuế 1. Hóa đơn do Cục
Thuế đặt in trước khi bán, cấp lần đầu phải lập thông báo phát hành hóa đơn. 2. Nội dung thông
báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản
3 Điều 9 Thông tư này và theo mẫu ...
Add a comment...

Post has attachment
**
      Phát hành hóa
đơn của tổ chức kinh doanh 1. Tổ chức kinh
doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn
được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn
(mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Th...
Add a comment...

Post has attachment
**
Tạo hóa đơn đặt
in 1. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in: a) Tổ chức kinh
doanh mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều
6 Thông tư này nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hóa đơn đặt in để
sử dụng cho các hoạt động b...
Add a comment...

Post has attachment
**
Tạo hóa đơn tự in 1. Đối tượng được
tạo hóa đơn tự in a) Các doanh
nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm: - Doanh nghiệp
được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế,
khu chế xuất, khu c...
Add a comment...

Post has attachment
**
Nội dung trên hóa đơn đã lập 1. Nội dung bắt
buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy. a) Tên loại hóa
đơn. Tên loại hóa đơn
thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN
HÀNG… Trường hợp hóa đơn
còn dù...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded