لغات بیشتر و تلفظ در صفحه زیر:

http://www.zabanamoozan.com/vocabulary/default.htm
Translate
1
صادق صادق's profile photo
Add a comment...