Profile cover photo
Profile photo
Supol Panphan
31 followers
31 followers
About
Supol's interests
View all
Supol's posts

Post has attachment
แวะเยี่ยมป้าพัด ลุงขาว สมาชิกแปลงใหญ่ บ้านดงชัย
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมติดตามสมาชิกเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง นายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข  มีลูกไก่จำนวนกว่า ๓๐๐ ตัวแบ่งแยกตามอายุ ทั้งลูกแรกเกิดที่อยู่ในกรงกับแม่ มีทั้งใช้ไฟกก  ป้าพัดบอกว่ากำลังสนุกก...

Post has attachment
ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ ตำบลดงมหาวัน
วันที่ 17 มี.ค.2560 เวลา12.00-16.30น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและสำนักงานอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ ตำบลดงมหาวัน สุ่มตรวจจำนวน 6 รายจากที่มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 58 รายพบว่าไก่ไข่ยังอยู่สบายดี และ มีตายเ...

Post has attachment
ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ ตำบลดงมหาวัน
วันที่ 17 มี.ค.2560 เวลา12.00-16.30น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและสำนักงานอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ ตำบลดงมหาวัน สุ่มตรวจจำนวน 6 รายจากที่มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 58 รายพบว่าไก่ไข่ยังอยู่สบายดี และ มีตายเ...

Post has attachment
ร่วมออกปฎิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่อำเภอขุนตาล
 ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย รวมพลังเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอ ร่วมออกปฎิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ออกให้บริการผ่าตัด ทำหมัน แจกเวชภัณฑ์ ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว ผลการปปฎิบัติงานเบื้องต้น ให้คำแน...

Post has attachment
อบรมการเลี้ยงโคเนื้อแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้รับเชิญจากสหกรณ์การเกษตรเวียงชัยสาขาเวียงเชียงรุ้งไปเป็นวิทยากรรรยายการเลี้ยงโคเนื้อ ให้แก่สมาชิกที่สนใจโครงการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อปรับเปลียนการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม  จำนวน ๑๕๐ รายจากอำเภอเวียงเชียงงรุ้ง อำเภอเวียงช...

Post has attachment
ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพท้นที่เวียงเชียงรุ้ง
 เมื่อเช้าเวลา ๐๖.๐๐ น.วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายนำโดยนายนพพร มหากันทา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับด่านกักกันสัตว์เชียงราย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่จัน อำเภอเมืองและอำเภอขุนตาล  พร้อ...

Post has attachment
ที่ หอประชุมบ้านเหล่าเจริญเมิองหมู่ 12
ชี้แจงการมาร่วมกิจกรรมกับเทศบาล และการบริการต่างๆด้านปศุสัตว์   นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ นำทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน สุนัข แมว ร่วมกับโครงการเทศบาลพบประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ...

Post has attachment
ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ ๔
 สำำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกบริการฉีดวัคีนป้องกันโรคพพิษสุนัขบ้า ทำหมัน สุนัข แมว ร่วมกับโครงการเทบาลพบประชาชนของเทบาลตำบลบ้านเหล่า ที่บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐  

Post has attachment
ร่วมกิจกรรมกับเทศบาลบ้านเหล่าวันที่ ๓
ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมกับเทศบาลบ้านเหล่าโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี ๒๕๖๐ โดยออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข แมวในพื้นที่ บ้านทุ่งก่อ หมู่๔ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย มีประชาชนนำสุนัขและแมวมาร...

Post has attachment
ออกกำลัง ตรวจไฟป่า เยี่ยมผผู้ป่วย
 8 มี.ค.60 เวลา 17.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายพร้อมสำรวจตรวจตราไฟป่าระหว่างทาง และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงบ้านน้ำตกพัฒนา ม.7 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
Wait while more posts are being loaded