Profile cover photo
Profile photo
Izgubljeni u virtuelnom svetu
8 followers -
Zavisnost od interneta i video igara - prirucnik za prevenciju i lečenje
Zavisnost od interneta i video igara - prirucnik za prevenciju i lečenje

8 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
Book trailer Knjige "Izgubljeni u virtuelnom svetu - zavisnost od interneta i video igara sa terapijskim prirucnikom"
Add a comment...

Post has attachment
Book Trailer
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

O AUTORIMA KNJIGE IZGUBLJENI U VIRTUELNOM SVETU

Dr Goran Lažetić, psihijatar

    Zaposlen na Kliničkom odeljenju Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Autor i koautor brojnih stručnih i istraživačkih radova prezentovanih na međunarodnim i domaćim kongresima,  objavljenim u nacionalnim i stranim časopisima. Održao više predavanja na raznim seminarima i tribinama sa temom „Zavisnost od Interneta“ i „alkoholizam i narkomanija”. Predavač u okviru  Edukativnih kurseva za zdravstvene radnike i saradnike, i  predavač u okviru dvosemestralnih  seminara. Autor knjiga: Internet – gospodar ili potčinjeni (2006), Alkoholizam i narkomanija – razumeti i pobediti zavisnost (2011), Patološko kockanje - sa priručnikom za samopomoć (2012), Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje alkoholizma (2013), Izgubljeni u virtuelnom svetu – Zavisnost od interneta i video igara (2014).

Dr Ivica Mladenović, mr sc. med., psihijatar, porodični psihoterapeut

    Načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Nacionalni predstavnik za saradnju sa SZO vezano za alkohol i alkoholnu politiku u periodu 2007 – 2010.godine. Član Republičke stručne komisije za prevenciju zloupotrebe i borbu protiv alkoholizma, kao i brojnih nacionalnih stručnih tela i komisija iz oblasti bolesti zavisnosti. Koordinator dvogodišnje edukacije iz Sistemske porodične terapije alkoholizma i predavač na brojnim kursevima iz oblasti bolesti zavisnosti. Predsednik Udruženja građana za borbu protiv patološkog kockanja – Klub ŠANSA. Koordinator prvog stručnog programa u Srbiji „Odgovorno kockanje”. Autor i koautor više od 30 stručnih radova iz oblasti bolesti zavisnosti i porodične psihoterapije, kao i sledećih knjiga: „Izgubljeni u virtuelnom svetu – Zavisnost od interneta i video igara“(2014), „Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje alkoholizma“(2013), „Inkubator zdravog života – 50 godina STKLA Palmotićeva“(2013), „Adiktologija“(2013), „Patološko kockanje - sa priručnikom za samopomoć“(2012), „Psihijatrija razvojnog doba“(2012), “Test za identifikaciju alkoholom uzrokovanih poremećaja (AUDIT) – priručnik za upotrebu“(2010), “Dijagnostičko – terapijske smernice za alkoholizam“(2009) i „Moralnost u alkoholičarskoj porodici”(2009).
Add a comment...

SADRŽAJ KNJIGE IZGUBLJENI U VIRTUELNOM SVETU

KOMPJUTER, INTERNET,VIDEO IGRE I ŽIVOT

KRATAK ISTORIJAT    12
VIRTUELNO I STVARNO    21
PRIVLAČNOST INTERNETA?!    24
Socijalna podrška (druženje)    24
Seksualno zadovoljenje    25
Kreiranje ličnosti    25
Dezinhibicioni On-line efekti    26
POPULARNI SEVISI    27
Cyber sex    27
1. Pristup On-line pornografiji    27
2. Realno vreme sa virtualnim partnerom    28
3. Multimedija    29
On-line ljubavne veze    29
On-line video igre    31
On-line kockanje    32
DRUŠTVENE MREŽE    33
Uticaj društvenih mreža na korisnike    33
Socijalne mreže    34
VIDEO IGRE    37
Tipovi video igara    37
INTERNET U SRBIJI    42


ZAVISNOST OD KOMPJUTERA, INTERNETA I  VIDEO IGARA

ŠTA JE ZAVISNOST?    46
ŠTA JE ZAVISNOST OD INTERNETA    47
I VIDEO IGARA?    47
ŠTA JE NORMALNO KORIŠĆENJE    49
INTERNETA I VIDEO IGARA?    49
TERMINI    50
KRITERIJUMI ZA    51
DIJAGNOSTIKOVANJE    51
EPIDEMIOLOGIJA    53
ETIOLOGIJA    55
Zavisnički trijas    55
Šta ljudi traže na internetu?    57
Kognitivno-bihevioralni model    58
Neuropsihološki model    59
Teorija kompenzacije    62
SKRINING    64
Zavisnost od interneta -  Dijagnostički upitnik
Test za utvrđivanje zavisnosti od interneta
3. Skala kompulzivnog korišćenja interneta    73
4. Upitnik za utvrđivanje zavisnosti od Video igara
FAKTORI RIZIKA    77

KATEGORIJE ZAVISNOSTI    78
RAZVOJ ZAVISNOSTI    79
KLINIČKA SLIKA    81
Simptomi i znaci zloupotrebe interneta    81
Tipičan način razmišljanja jednog internet zavisnika:    82
ŠTA JE ZAVISNOST OD    83
VIDEO IGARA?    83
LIČNOST ZAVISNIKA    84
POSLEDICE ZAVISNOSTI    86
Spektar posledica zavisnosti od Interneta i video igara    86
Zdravstvene posledice    87
A. Telesne posledice    87
B. Psihičke posledice    91
Porodične posledice    95
Problemi u školi, fakultetu    96
Profesionalne posledice    97
Socijalne posledice    97
Prikaz slučaja – I    98
Prikaz slučaja – II    99
TRETMAN    101
Principi i cilj lečenja    102
Psihoterapija zavisnosti od interneta    104
Kognitivno – bihevioralna terapija    104
Porodična/bračna terapija    109
Farmakoterapija zavisnosti od interneta    115


PREVENCIJA ZLOUPOTREBE KOMPJUTERA, INTERNETA I
VIDEO IGARA

INTERNET KAO IZVOR OPASNOSTI   
1.  Neprikladan sadržaj  
2.  Rizik od interakcije   
3. Trošenje previše vremena  
4. Nasilje preko interneta   
KAKO SMANJITI UTICAJ   
NEGATIVNE STRANE INTERNETA  
VIDEO IGRE KAO DEO
ODRASTANJA I RODITELJSTVA   
Praktični saveti za ograničenje igranja video igara   
PRAVILAN RAD ZA   
KOMPJUTEROM   
Pravilan rad za kompjuterom   
Vežbe za opuštanje tokom rada   
SMERNICE ZA ZDRAV ŽIVOT   


PRIRUČNIK ZA TRETMAN


KAKO MOTIVISATI ZAVISNIKA OD INTERNETA DA SE LEČI ?
PREPOZNAJTE I PRIHVATITE  PROBLEM
UNAPREĐENJE MOTIVACIJE ZA LEČENJEM I PROMENAMA
RAD NA SAMODISCIPLINI, I STRUKTURACIJI VREMENA
 „TERAPIJSKA PRAVILA”
PREPOZNAJTE SVOJA OSEĆANJA
PREPOZNAJTE SVOJE MISLI I PROMENITE PONAŠANJE
PROGRESIVNA MIŠIĆNA RELAKSACIJA
PRIRODNA PROIZVODNJA DOPAMINA I ENDORFINA
PODVUCITE CRTU  „VELIKO PREDSTAVLJANJE“
NAUČITE DA RAZGOVARATE
PORODICA I PORODIČNE ULOGE
NAUČITE DA REŠAVATE PROBLEME
KAKO SE BORITI PROTIV STRESA?
REZIME UČINJENOG
Add a comment...

CILJ OVE KNJIGE JE

da poveća Vaše znanje o interentu, video igrama, i Vaše razumevanje mogućeg uticaja na one koji preterano koriste internet ili igraju video igre i njihove porodice

da Vam pruži informacije i smernice koje su neophodne da se identifikuju i podrže ljudi sa problemima zavisnosti od interneta i video igara

da Vam približi osnovne principe prevencije, lečenja i rehabilitacije
Add a comment...

KOME JE KNJIGA NAMENJENA

osobama koje imaju problem sa problematičnim korišćenjem interneta i/ili video igara
članovima porodica osoba koje imaju problem sa problematičnim korišćenjem interneta i/ili video igara
lekarima
psihijatrima
socijalnim radnicima
psiholozima
specijalnim pedagozima
studentima
kao i svima drugima koji su zainteresovani na direktan ili indirektan način za zavisnost od interneta i/ili video igara
Add a comment...

Iz štampe je izašla Knjiga Izgubljeni u virtuelnom svetu - zavisnost od interneta i video igara sa terapijskim prirucnikom. Izdavac Cigoja: Knjiga moze da se nabavi preko sajta izdavaca: chigoja.co.rs
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded