Profile cover photo
Profile photo
Anna Kaya
1,475 followers -
Lärare och medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Lärare och medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk

1,475 followers
About
Posts

Post has attachment
Vikten av visuell stöttning
Många elever har stort behov av stöttning för att kunna uttrycka sig muntligt eller skriftligt på svenska. För att underlätta kan det vara bra att ha en del bilder, (flerspråkiga) ordlistor och meningsstarter tillgängliga som eleverna kan använda vid behov ...
Vikten av visuell stöttning
Vikten av visuell stöttning
nyisvenskaskolan.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Analys och utvärdering av läsåret
Slutet av läsåret i skolans värld innebär ofta resultatanalyser och utvärderingar av olika slag. Så även på min skola där vi lärare i förberedelseklass precis har haft ett grupputvecklingssamtal tillsammans med vår närmaste chef för att utvärdera de mål vi ...
Analys och utvärdering av läsåret
Analys och utvärdering av läsåret
nyisvenskaskolan.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Rutiner för svenska som andraspråk
Kommungemensamma rutiner för ämnet svenska som andraspråk i grundskolan. Det ansåg rektorsgruppen och barn- och utbildningskontoret i Sollentuna kommun att vi saknade, så under läsåret 2017/2018 har jag, som utvecklingsledare i Sollentuna kommun, varit en d...
Add a comment...

Post has attachment
Digital kompetens, makerspace och nyanlända elever
I det här blogginlägget skriver jag lite om digital kompetens och vinsten att ha mer kompetenta kollegor att samarbeta med i syfte att eleverna ska utveckla adekvat digital kompetens. Jag skriver även om vårt besök på Väsby makerspace och hur ett sådant kre...
Add a comment...

Post has attachment
Etik och moral - ett ämnesövergripande arbete
När man undervisar nyanlända elever i förberedelseklass har man ofta stora möjligheter att undervisa ämnesövergripande, vilket gynnar både språk- och kunskapsutvecklingen. I det här (väldigt långa) blogginlägget kommer jag att berätta om ett arbetsområde i ...
Add a comment...

Post has attachment
Läs- och skrivinlärning för nyanlända - ett konkret exempel
Att undervisa nyanlända elever som ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk, svenska, är ofta en utmaning. Även om det bästa är att eleverna får lära sig läsa på modersmålet, eller på ett annat starkt språk, går det inte alltid att få till i praktiken...
Add a comment...

Post has attachment
Mitt undervisningstänk
"Hur kan jag visualisera hur jag tänker kring min undervisning?" Den frågan dök upp i helgen när jag planerade inför en föreläsning jag skulle hålla för kollegor som deltar i kompetensutvecklingen STL i Sollentuna kommun . Jag hade blivit ombedd att prata l...
Mitt undervisningstänk
Mitt undervisningstänk
nyisvenskaskolan.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Upprätta rutiner för sva-undervisning
I det här inlägget delar jag med mig av mina tankar kring vad man behöver diskutera inför att man ska upprätta rutiner kring undervisning i svenska som andraspråk (sva). Många huvudmän, rektorer och lärare i svenska som andraspråk efterfrågar rutiner kring ...
Add a comment...

Post has attachment
Undervisa nyanlända elever - men, hur gör man?
Hela min bok, Att undervisa nyanlända elever - metoder, reflektioner och erfarenheter , utgår ifrån frågeställningen »Undervisa nyanlända elever … men, hur gör man?« och även om jag inte direkt kan svara på frågan så gör jag ändå i sista kapitlet en slags s...
Add a comment...

Post has attachment
Strukturerad läsundervisning för självständiga läsare
Hur stärker man elevernas vilja och driv att utvecklas till aktiva självständiga läsare? Det är en fråga som Gravity Goldberg  försöker besvara i sin bok Att utveckla självständiga läsare - Dynamiskt mindset och undervisningsstrategier  genom att ge konkret...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded