Profile

Cover photo
สมชาย อิ่มโพธิ์
Worked at การรถไฟ แห่งประเทศไทย
Attends วิศวกรรมรถไฟ
Lives in nakhansawan
834 followers|282,495 views
AboutPostsPhotosYouTube+1's

Stream

 
สถิติ มี ไว้ เพื่อ บันทึก ใหม่ เป้าหมาย มี ไว้ เพื่อ ไป ให้ ถึง ทำให้ ได้ และ ประสพผล สำเหร็จ ขอตัว ก่อนตรับ สุขสดชื่น เบิกบาน รับ วันหยุด สุดสัปดาห์ พักผ่อน เป็น ไป และ บรรลุ ผล ครับทุกท่าน ขอบคุณทุกๆท่าน สวัดดีครับ 
 ·  Translate
.@Simone_Biles shares a sweet photo with fellow gold medalist @Simone_Manuel: http://trib.al/2QaeKZP - Entertainment Weekly - Google+
1
Add a comment...
 
ผลไม้ พิษ ส่ง ผล ต่อ ร่างกาย และ อวัยวะ ทุกๆส่วน ของ ร่างกาย จึง เป็น ปัญหา ของ ทุกๆคน และ เป็น ที่ ควร ทราบ กับ ทุกๆคน ของ การแปรเปลี่ยน รูป และ เข้า ร่วม ของ ผลไม้ พิษ ดัง เหตุการณ์ ต่างๆ ที่ เกิด ขึ้น จาก สาหตุ ของ ความนิยม การบริโภค ผลไม้ พิษ ครับทุกท่าน มัน แปรรูป เปลี่ยนแปลง เป็น สารปรุงแต่ง กลิ่น สี รส ใน อรรถ ของ อาหาร ครับทุกท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
จาก ผล ของ ผลไม้ พิษ นาน มา มาก กับ ระยะ เวลา จาก จุด เริ่ม นำ ความนิยม เข้า สู่ กระบวนการ ของ การแปรรูป เข้า กับ กลุ่ม ของ อาหาร และ จาก ผล ของ การส่ง ผล กระทบ เชิงลบ กับ สุขภาพ ทั้ง ภายใน และ ภานนอก และ ทุกๆ อวัยวะ ของ ร่างกาย ถูก เปลี่ยนแปลง รูป เข้า เป็น ส่วนหนึ่ง ของ กลุ่ม อาหาร หาก นำเสนอ ตัวอย่าง คือ สารปรุงแต่ง แต่ ยัง คง สร้าง ผล ลบ กับ สุขภาพ ของ ทุกคน บน เส้นทาง การดำรง จาก การเปลี่ยนแปลง รูป ของ มัน # ค่า นิยม นี้ คง คุณภาพ มาตราฐาน และ ได้ ถูก หยิบยืม ใช้ กัน อย่าง ต่อเนื่อง มายาว นาน ใน กลุ่มอาหาร ต่าง เป็น ที่ นิยม นำมาใช้ กัน และ มัน สามารถ แบ่ง อวัยวะ ของ ร่างกาย ให้ ออก เป็น หลายๆ ผล กับ ร่างกาย โดย รวม ดี กับ ๓ ส่วน ใน ๓๐ ส่วน ของ ร่างกาย ของ เรา และ ของ ทุกๆคน บน ความนิยม อันตราย ที่ กลมกลืน จาก การเปลี่ยนแปลง รูป ของ มัน ที่ ให้ ผล ลบ ระยะยาว กับ ร่างกาย ของ เรา # ผลไม้ พิษ # อำนาจ ของ มัน เมื่อ รวมกลุ่ม ก่อ ขึ้น จาก ความนิยม เปรียบได้ กับ ขนม ที่ มี น้ำตาล สูง ไขมัน มาก คุณค่า ทาง โภชนาการ น้อย ต่อ ร่างกาย มนุษย์ชาติ ครับ ทุกๆท่าน
 ·  Translate
GOOD MORNING / NIGHT DEAR FRIENDS HAPPY FRIDAY - Hemant Sanghvi - Google+
1
Add a comment...
 
สวัดดีครับทุกท่าน และ หาก การแสดง คือ การร่วมกัน ประกอบ จัดให้ มี ซึ่ง ความสุข กับ เวลา ที่ ได้ ใช้ ใน การรับชม การแสดง ผม คิดว่า " ลำตัด " คือ สัญลักษณ์ แสดง แทน การแสดง ที่ ทำ ได้ ยากหิน ใน ช่วง เวลา ของ การแสดง เพราะ ทุกๆคน ต่าง มี ภาระ หน้าที่ ของ ตน ใน การประสาน งาน ร่วมกัน ของ แสดง ศิลป ความบันเทิง ของ เอกลักษณ์ ของ " ลำตัด " มันยาก ที่ จะ ทำให้ การดำเนิน ไป ตลอด จน จบ ของ การแสดง ได้ อย่าง สมบูรณ์ แบบ แต่ ทุกคน สามารถ สร้างผลงาน การแสดง รวมกัน ของ ทุกคน ให้ เกิด ขึ้น ได้ อย่าง สมบูรณ์ แบบ และ หาก กล่าว กับ การกีฬา เรา คง ก้าวเข้า สู่ ระดับ แนวหน้า ของ กีฬา นั้นๆ หาก ได้ ดำเนินการ สร้าง ความสำเหร็จ ดัง คณะ ลำตัด ที่ นำ มา ฝาก ผลงาน การแสดง กับ ทุกๆท่าน ครับ และ กับ ทำไม เรา จึง มี เอกลักษณ์ ศิลป การแสดง หลายๆด้าน บน ความงดงาม ทั้ง ผู้แสดง และ เติมเต็ม ครั้ง และ ครั้ง ของ การแสดง และ เพราะ อะไร พวกเขา ถึง ได้ ประสพผล สำเหร็จ ใน การแสดง และ ทั้งหมด ของ พวกเขา มี คำถาม และ ต้องการ คำตอบ จำนวน มาก ครับทุกๆท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
สวัดดีครับทุกๆท่าน ปกติ กับ เรื่องต่างๆ ไกลๆ ไม่ใช่ รอบๆ และ ผล กับ คำถาม ต่างๆ จำนวน มาก เรา อาจ ไม่ อาจ หา คำตอบ ได้ แต่ มี คติ ตาม คุณ บิลแกต์ ตั้ง กฏ ไว้ และ ทำให้ อด นำ มา เปรียบเทียบ กับ เหตุผล ของ ต้นทุน การผลิต และ อาจ ขยายไป รอบๆ และ หลายด้าน นอกจาก งาน บริการ เพราะ ความสัมพันธ์ ส่ง ผล ต่อ ผล ของ เป้าหมาย ที่ได้ กำหนด แผนการ การดำเนินการ และ ปกติ ของ การดำเนินการ เรา มี การวางแนวทาง ของ การสร้าง พัฒนา ๑ และ แก้ไข ปัญหา ต่างๆ ๒ อาจ บวก กับ สาเหตุ อื่นๆ a-b-c...แต่ มี เงื่อนไข ว่า หาก มี จำนวน มาก กว่ากัน ใน สัดส่วน ก็ เปลี่ยนแผนงาน เถาะครับ เพราะ อะไรๆ จะ ได้ ดี ขึ้น ดัง ประเทศ ที่ พัฒนา นำ รูปแบบ มา พัฒนา เสมอๆ อันนี้ ไม่ใช่ จะ ว่า ไม่ ดี แต่ ความต้องการ ตาม เป้าหมาย ที่ ความเชื่อมั่น และ ด้าน เศษฐกิจ จะ ได้รับ ผล ตาม ที่ คาดหวัง ไว้ ก็ เกิด จาก การวาง แผนการดำเนินการ เรา อาจใช้ หลักปรัชญา ของ โครงการ ชั่งหัวมัน มา เป็น แนวทาง ของ นโยบาย เพื่อ ลบ ความผิดพลาด ใน เป้าหมาย ที่ เรา หวัง ไว้ ครับ และ ครับทุกท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
สวัดดีครับ และ นอก จาก หลักการ ทาง ภาควิชาการ เรา สามารถ แก้ปัญหา สึนามิ ได้ หาก สนใจ ใน หลักการ ของ ไอเดีย และ การจำลอง แบบ เพื่อ ทดลอง และ ทดสอบ โดย ปราศจาก เงื่อนไข ครับ ทุกๆท่าน THAI LAND 17.39 PM
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
A คือ ต้นไม้ B คือ ผลไม้ ( C คือ ผลไม้ พิษ และ D คือ ผล ที่ ดี ) และ หาก เรา นำผลไม้ รวมกัน ใน ระบบ จำนวน เรา คง ไม่ให้ ผลไม้ C มี ผล ต่อ ผลผลิต โดย รวม ของ ผล เสีย ต่อ ร่างกาย ใน กลุ่ม ของ อาหาร และ จำพวก ครับ ทุกๆท่าน การคง ไว้ ของ A × B = D ครับทุกๆท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
สถานะการณ์ ใน ปัจจุบัน และ เมื่อ รวม ผลไม้ พิษ เข้า ด้วยกัน สร้างผล ด้าน ลบ อย่าง รุนแรง กับ ปัจจัย ๔ ที่อยู่ เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค จาก การเสริม อัน ยาวนาน ของ ผลไม้ พิษ ต้นเหตุ และ สาเหตุ ของ ผลเสีย จาก ค่า ความนิยม ที่ สืบทอด มา ยาวนาน และ สร้าง ผลดี ต่อ การพัฒนา ความก้าวหน้า และ มั่นคง ของ กิจการงาน ใน การก้าวหน้า ของ ตน และ ผล ของ ความสัมพันธ์ โดย ตรง กับ ร่างกาย ใน การพัฒนา ทุกๆด้าน เกี่ยวกับ อนาคต ที่ดี ครับทุกท่าน
 ·  Translate
Manuel Nunez - Fixing Photos: Photo Repair & Restoration - Google+
1
Add a comment...
 
การกระจาย ความสุข สนุกสนาน และ มี ส่วน ร่วม ใน การแสดง ไป กับ กำแพง ปิดกั้น ด้าน ภาษา อารมณ์ ร่วม ไป พร้อมๆ กับ ผู้แสดง เพิ่ม ความหลากหลาย นอกจาก แหล่งทรัพยากร มรดก โลก ทาง ธรรมชาติ และ รับ ผล การวางแผน การพักผ่อน ที่ดี สำหรับ การเลือก ใช้ เวลา ของ การพักผ่อน ให้ ได้ รับ ผล ของ การพักผ่อน ที่ คุ้มค่า กับ การเลือก ผม เชื่อมั่น ใน การได้ รับ และ ร่วม ของ การแสดง ใน หลากหลาย ศิลป การแสดง เอกลักษณ์ ของ ภูมิภาค พื้นที่ อัน หลากหลาย ครับทุกท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
สวัดดีครับ ผม ป่วย มาก ครับ ต้องขออภัย ใน เหตุ ขัดข้อง ครับ ประมาณ ว่า หาก บรรเทา ลง คง ได้ จัด สร้าง รูปแบบ ของ " การศึกษา " ที่ ได้ จาก ภาคการศึกษา ที่ ทำการ แก้ไข และ นำเสนอ รูปแบบ การพัฒนา ให้ เหมาะสม กับ สถานการณ์ ใน ปัจจุบัน ครับทุกท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
กล่าว ลา กับ พระคุณเจ้า กับ เส้นกั้น ระหว่าง มนุษย์ กับ นาคราช เพียง ธรรม ใน ธรรม ของ สติปัฐาน ๔ เหตุ ของ ศีล สมาธิ และ ปัญญา ใน การพิจาราณา ธรรม ระหว่าง ความแตกต่าง แต่ หาก ได้ เพียร ภาวนา กับ สติปัฏฐาน ๔ เสมอๆ จน ได้ สติปัฏฐาน ๔ ยึด ความสงบ เป็น สรณะ หรือ ที่ พึ่ง แห่ง อารมณ์ ขณะ ปัจจุบัน ธรรม ใน ธรรม นั้น ก็ ปรากฏ ได้ ดัง แสดง ไว้ ตาม หลัก ของ พระธรรม สาธุ พระคุณเจ้า และ สวัดดี มี ความสุข สวัดดีครับ ทุกๆท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
People
Have him in circles
834 people
Людмила Гулько's profile photo
Somchoke Suengtee's profile photo
จังหวัดอุดรธานี's profile photo
Mei Isnanto's profile photo
tamara alejandra aguirre's profile photo
365 Hops's profile photo
Zygmunt Dąbecki's profile photo
หวาน หวาน สปอร์ต (Daow)'s profile photo
Johnson 999 Cecilia K.'s profile photo
Work
Occupation
พนักงานขับรถการรถไฟ แห่งประเทศไทย
Skills
มีความรู้เกี่ยวกับ ทฤษฏีการทาง จำนวน ที่ สามารถอธิบาย.เรื่องต่างๆ ได้ทุกเรื่อง ตาม นิยาม ครูปิทาโกรัส-และ ใช้ ประโยชน์ กับ ถ่ายทอดจาก ครูไอสไตน์
Employment
 • การรถไฟ แห่งประเทศไทย
  พนักงานขับรถ, 2526 - 2557
  ขับรถไฟ
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
nakhansawan
Story
Tagline
เรียนเพื่อรู้
Bragging rights
นำ การค้นพบ จาก ครูปิทาโกรัส-และ ครูไอสไตน์ มา เติมเต็ม จาก การค้นพบ เพื่อสร้าง รูปแบบ การเรียนรู้ -เพื่อนำใช้ ความรู้ที่ได้ จาก การเรียนเพื่อรู้ สู่โอกาส.การศึกษา ที่จำเป็น ต่อทุกสาขา วิชาชีพ
Collections สมชาย is following
View all
Education
 • วิศวกรรมรถไฟ
  ไฟฟ้า-เครื่องยนต์, present
  การเรียนรู้โครงสร้าง-ระบบ-การใช้ รถจักร-รถพ่วง
Basic Information
Gender
Male
Birthday
June 8
สมชาย อิ่มโพธิ์ 's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
ทัศนศิลป์ : หลวงพ่อน้อย อัลปาก้า พิมพ์บี วัดหนองโพ
boonyakiat.blogspot.com

เรามีดูพระหลวงพ่อน้อย วัดหนองโพ ศิษย์เอกหลวงพ่อเดิมกันบ้าง ตอนที่ได้มาทีแรกนึกว่าพระเดชพระคุณท่านจะมาอยู่กับผมซะแล้ว หลงปลื้มไปพักนึงแต่ขอโท

ทัศนศิลป์ : หลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม(แต่ไม่นิยม) วัดบางคลาน
boonyakiat.blogspot.com

หากท่านแขวนพระอะไรแล้วมีความสำเร็จในเรื่องการเงิน ต้องหลวงพ่อเงิน บางคลาน ขอให้แท้ไว้ก่อน นิยมหรือไม่นิยมอีกเรื่องนึงครับ เล่าประสบการณ์ของจ

พระรอด วัดมหาวัน กรุเก่า องค์ 45 ล้าน บาท
petchabulee.blogspot.com

พระรอดกรุวัดมหาวัน เป็นพระเครื่อง จังหวัดลำพูน เป็นพระเนื้อดินเผา ทีอายุการสร้าง มากกว่า 1,200 ปี เป็นพระที่จัดอยู่ในชุด เบญจภาคี พระรอดแบ่ง

ชี้ตำหนิหลวงพ่อเงิน15 มือเลขแปด
phra15.blogspot.com

ชี้ตำหนิหลวงพ่อเงิน15 มือเลขแปด 1.ดูที่หัวแม่มือซ้าย มีเส้นพิมพ์แตกต่อจากปลายนิ้วมือซ้ายเข้าไปในง้ามนิ้วมือขวา 2.ดูปลายนิ้วชี้ซ้าย ไม่มีตุ่ม

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงิน
phra15.blogspot.com

หลวงพ่อเงินวัดบางคลานเกจิอันดับต้นๆของประเทศที่มีผู้ศรัทธาอย่างล้นหลามไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อไ

สิริถาวร พระเครื่อง
jramulet.tarad.com

สิริถาวร พระเครื่อง เปิดให้เช่า-รับเช่า บูชา พระเครื่องและเครื่องราง แท้ 100% สายกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง ในราคายุติธรรม มีความซื่อสัตย์เป

สิริถาวร พระเครื่อง
jramulet.tarad.com

สิริถาวร พระเครื่อง เปิดให้เช่า-รับเช่า บูชา พระเครื่องและเครื่องราง แท้ 100% สายกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง ในราคายุติธรรม มีความซื่อสัตย์เป

Top 50 UK Wedding Cake Designers
www.sugarruffles.com

I'm very proud that Sugar Ruffles has been named one of the top 50 U.K wedding cake designers 2015. Thank you to Gohen for such lovely words

ภาพสมเด็จพระปิยมหาราช เมื่อ ๑๑๐ ปีที่ผ่านมา | ข่าวประจำวัน
readthainews.blogspot.com

เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๘ ภาพจากหนังสือ พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีคำบรรยายเก่าว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนทนากับส

หนังสือไทยพระ หลวงพ่อเงิน บางคลาน จ.พิจิตร รหัส D288 #2415521
www.doungpabook.com

พระเครื่องเนื้อโลหะ หลวงพ่อเงิน บางคลาน จ.พิจิตร นั้นเป็นที่นิยม ของทุกคน ต่างแสวงหาเพื่อจะได้ไว้ครอบครอง พระเครื่องเนื้อโลหะของหลวงพ่อเงิน

การพิสูจน์หาอายุพระสมเด็จวัดระฆัง
prasomdejwangna4.blogspot.com

บทความ : การพิสูจน์หาอายุพระสมเด็จวัดระฆัง โดย ... อาจารย์ปู่ เมื่อ ... สถาบันศึกษาวิจัยพระเครื่องแห่งประเทศไทย ได้นำ พระสมเด็จฯ จำนวน 6 องค

ร้านพระเครื่องมงคล
www.mongkol99.com

มงคลพระเครื่อง พระเครื่อง พระแท้ ศูนย์พระเครื่อง วัถตุมงคล พระกรุ เหรียญ รูปหล่อ พระกริ่ง หลวงพ่อทวด เครื่องราง ของขลัง ประมูลพระ ตลอดความรู

สถาบันศึกษาวิจัยพระเครื่องแห่งประเทศไทย
prasomdejwangna5.blogspot.com

สวัสดีครับ ผู้ที่สะสมและชื่นชอบพระเครื่องไทย ทุกท่าน สถาบันศึกษาวิจัยพระเครื่องแห่งประเทศไทย ที่ได้จัดตั้งขึ้น ได้เดินหน้าทำการศึกษาวิจัยพระ

เรามารู้จัก กังหันไอน้ำ กันดีกว่า......
masterkool-fluke.blogspot.com

หลักการทำงานของกังหันไอน้ำ กังหันไอน้ำเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล โดยการเปลี่ยนรูปพลังงาน 2 ครั้ง ครั้งแรกพลังงานความร้อน

กังหันไอน้ำ มีกี่ประเภท นะ ?
masterkool-fluke.blogspot.com

ประเภทของกังหันไอน้ำ กังหันไอน้ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 1. กังหันแรงผลักหรือกังหันความดันคงที่ มีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ- หัวฉีด

พลังงานน้ำ
masterkool-fluke.blogspot.com

พลังงานที่ได้จากน้ำ คือ พลังงานจลน์ของน้ำที่ไหลเชี่ยวในแม่น้ำหรือน้ำตก ในสมัยก่อนพลังงานน้ำถูกนำมาใช้ในงานโม่แป้งและสูบน้ำ ในปัจจุบันพลังงาน