Profile cover photo
Profile photo
สมชาย อิ่มโพธิ์
817 followers -
เรียนเพื่อรู้
เรียนเพื่อรู้

817 followers
About
สมชาย 's posts

Post has attachment
ก้อนหินขนาดมหึมา ขวาง เส้นทาง สัญจร ทำให้ เกิดความทุลักทุเล กับ การเดินทางโดย อาศัย ใช้ เส้นทาง ดังกล่าว เรื่องดังกล่าว เกิดที่ - เกิดเมื่อ - เกิดอย่างไร และ ทำไม จึง เกิดขึ้น กับ ทุกๆคน ที่ สัญจร เดินบ้าง- ใช้ยานพาหนะ บ้าง ต่างผลัก - ดัน - หรือ อื่นๆ แต่ ไม่ เป็น ผล แต่ เมื่อ พวกเขา รวมๆกันจึง นำ ก้อนหินปัญหา นี้ ออก จาก เส้นทาง ดังกล่าวได้ สำเหร็จ ขณะ พวกวิจารณ์ พวกติเตียน พวกตำหนิ ยืน สองฝั่ง ถนน และ เพราะ เหตุการณ์ ดังกล่าว ครับทุกท่าน เรื่องแปลกๆ ประหลาดๆ ครับทุกท่าน

Post has attachment
ประกอบ รวม ท่า ตาม ทำนอง สอดคล้อง พเพลิน แล รับ ช่วงท่วงทำนอง จังหวะ เข้า ประสาน นำเสนอ สู่ การรับชม สำหรับ ศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้าน ถิ่น พญาแถน ดินแดนอิสาน สอดรับ งดงาม และ บันเทิง พร้อม สรรพ ทุกประการ ครับทุกท่าน นอนหลับฝันดี ทุกท่าน

Post has attachment
และ มนุษย์ชาติ ณ.ปัจจุบัน กับ อุปกรณ์ (กล่าว ว่า ) เครื่องมือ ( กล่าวว่า ) นอกจาก จาก ทฤษฏีการทางจำนวน ครับทุกท่าน ดัง เรา พัฒนา การคำนวณ กับ กด * เครื่องคิดเลข * 

Post has attachment
และ เรา อาจ มี *นิยามใหม่ * เกี่ยวกับ * แรงดึงดูด ของ โลก * เกี่ยวกับ การค้นพบ สาเหตุใหม่ ที่ จะ ใช้ อธิบาย สาเหตุ ของ แรงดึงดูด ของ โลก เมื่อ มี ข้อมูลใหม่ กับ เรื่องดังกล่าวครับทุกท่าน

Post has attachment
สวัดดีครับทุกท่าน และ สำหรับ สเต็มเซลล์ เรา คงได้ พบกัน เร็วๆนี้ กับ ผลงาน จาก สเต็มเซลล์ หลัง การวางรูปแบบ ของ แบบ * การศึกษา * เพื่อ ให้ได้ * การศึกษา * และ ครับดังกล่าว แม้ สับสน แต่จะ ขจัดหมดไป เมื่อ แบบ การศึกษา สำหรับ เรียก * การศึกษา * เพื่อ ใช้ใน การศึกษา เรื่องต่างๆ ได้ ทุกๆเรื่อง ตาม คำกล่าว ของ บรมครู พิทากอรัส ครับ คุณวูดดี้ และ ทีมงาน ทุกท่าน

Post has attachment
เหตุ เพราะ การค้นพบ * รูปธรรม ทาง ปริมาณ * จึง ทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ของ นิยาม คณิตสาสตร์ และ กับ ทฤษฏีการต่างๆ และ ทฤษฏีสัมพันธ์ภาพ ทั่วไป และ พิเศษ เมื่อ การกล่าวยกอ้าง พิสูจน์ สัจพจน์ ของ องค์ประกอบ นิยาม ได้ และ เร็วน้ กับ การเติมเต็ม สมบูรณ์แบบให้กับ ทฤษฏีการทางจำนวน เมื่อ ประกอบ ชอง รูปธรรม ทาง ปริมาณ กับ นิยาม คณิตศาสตรื เดิม เพียง * นามธรรม ทาง ปริมาณ ครับ และ ครับทุกท่าน

Post has attachment
เรา กับ การพัมนา กิจวัตร ประจำ และ นอกกรอบ อัน นำมา ซึ่ง * การเปลี่ยนแปลง ของ ภาควิชาการ และ ทุกภาคส่วน ของ ผล การพัฒนา วิชาการ นับ ตั่งแต่ มนุษย์ ตาราง บันทึก สถิติ รอบๆ กับ ทุกด้าน และ ปัจจุบัน เรา สามารถเปลี่ยนแปลง มิติ นอกาก การต่อ กระดาษขาด เรา ต่อเติม หรือ เรา สามารถ วางกรอบ ของ การใช้ ต่อ ของ กระดาษ และ ดดัง ครู ของ เรา ได้ นำเสนอไว้ แม้ ยังขาด รูปแบบ แต่ จะ มี รูปแบบ เร็วๆนี้ ครับ และ ครับทุกท่าน

Post has attachment
เรียนนำเสนอ กับ ความเครพ กับ คณะครูบาอาจารย์ และ ทุกท่าน ด้วย ปราถนา ดี กับ คณิตสาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ หาก เรา เมื่อ ดำรงชีพ ไป กับ กิจวัตรประจำวัน - สัปดาห์ - และ รอบปี และ ... หั่นหมู หั่นเนื้อ แล่ปลา ตัดไก่ หรือ แลกเปลี่ยน อัตตรา สกุล การค้า เรา ไม่ สามารถ ปฏิเสธ คณิตศาสตรื และ วิทยาศาสตร์ อัน เป็น ภาษลำดับที่ ๕ ของ มวลมนุษย์ชาติ หาก รวมกับ ระยะเวลา ระยะทาง ของ การคำนวณปริมาณ ของ การเดินทางสำรวจอวกาศ และ การแก้ปัญหาโลกร้อน ใน ปัจจุบัน กับ * ทฤษฏีการทางจำนวน และ เมื่อ ทำการเติมเต็ม * ครับทุกท่าน

Post has attachment
และ ขอขอบคุณอาจารย์ พร้อม ทีมงาน ทุกท่าน ใน ความปราถนาดี ต่อ ทุกคน หมายรวม ครับ อาจารย์ และ หมายความรวม ของ การพัฒนา เริ่มต้น สู่ มิติ ที่ดี ของ อนาคต ของ ทุกคน เมื่อ การศึกษา ตอบสนอง และ นำไป พัฒนา วิถีชีวิต ของ พวกเขา ให้ เกิดผลต่อการพํมนา ทุกๆมิติ ครับ อาารย์ และ ทุกท่าน

Post has attachment
ขอบคุณครับ และ คือ ผม นำเสนอ จำนวนน้อยมิติครับอาจารย์ และ จะ ดำเนินการ เป็น ลำดับ ต่อไป สำหรับ การนำเสนอ ที่ คลอบคลุม เนื้อหา และ หลักการ เพื่อให้ กระบวนการ * การศึกษา * สำหรับ ผู้ศึกษา หา ความรู้เกี่ยวกับ *คณิตศาสตร์ * ครับอาจารย์ และ ทุกท่าน
Wait while more posts are being loaded