Profile

Cover photo
สมชาย อิ่มโพธิ์
Worked at การรถไฟ แห่งประเทศไทย
Attends วิศวกรรมรถไฟ
Lives in nakhansawan
830 followers|281,820 views
AboutPostsPhotosVideos+1's

Stream

 
สวัดดีครับ ผม ป่วย มาก ครับ ต้องขออภัย ใน เหตุ ขัดข้อง ครับ ประมาณ ว่า หาก บรรเทา ลง คง ได้ จัด สร้าง รูปแบบ ของ " การศึกษา " ที่ ได้ จาก ภาคการศึกษา ที่ ทำการ แก้ไข และ นำเสนอ รูปแบบ การพัฒนา ให้ เหมาะสม กับ สถานการณ์ ใน ปัจจุบัน ครับทุกท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
กล่าว ลา กับ พระคุณเจ้า กับ เส้นกั้น ระหว่าง มนุษย์ กับ นาคราช เพียง ธรรม ใน ธรรม ของ สติปัฐาน ๔ เหตุ ของ ศีล สมาธิ และ ปัญญา ใน การพิจาราณา ธรรม ระหว่าง ความแตกต่าง แต่ หาก ได้ เพียร ภาวนา กับ สติปัฏฐาน ๔ เสมอๆ จน ได้ สติปัฏฐาน ๔ ยึด ความสงบ เป็น สรณะ หรือ ที่ พึ่ง แห่ง อารมณ์ ขณะ ปัจจุบัน ธรรม ใน ธรรม นั้น ก็ ปรากฏ ได้ ดัง แสดง ไว้ ตาม หลัก ของ พระธรรม สาธุ พระคุณเจ้า และ สวัดดี มี ความสุข สวัดดีครับ ทุกๆท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
สวัดดีครับ เพื่อนๆ NASA ปัจจุบัน จาก อดีต และ ไป ข้างหน้า กับ แรง - อุณหภูมิ - และ โดย หลักการ ของ ธรรมชาติ และ เรา หา คำตอบ ได้ พบกัน เร็ว นี้ ครับ ทุกท่าน วันนี้ ต้องขออภัย ทุกๆท่าน กับ สุขภาพ ที่ พอ บรรเทา จาก อาการ บอบช้ำ เจ็บป่วย อาหาร และ ธรรมชาติ ผนวก กับ วิธี และ ผล ขอขอบคุณ ทุกๆท่าน ผม ขอตัว ก่อนครับ ทุกท่าน นอนหลับ ฝันดี การงาน ประสพผล สำเหร็จ ตาม ปราถนา ขอบคุณครับ สวัดดีครับ ทุกท่าน
 ·  Translate
The north pole of #Saturn seen in colorful motion by our Cassini mission: http://go.nasa.gov/29HeY7e - NASA - Google+
1
Add a comment...
 
สวัดดีครับทุกท่าน การอธิบาย และ การจัด ระเบียบ รูปแบบ ของ การนำเสนอ และ โดย ใช้ การนำเสนอ ผ่านสื่อ แบบ องค์ รวม นั้น เป็น เรื่อง ที่ ยากหิน และ ความพยาม บวก ความมานะ และ อดทน นอกเหนือ จาก ความรอบรู้ ใน การจัดรูปแบบ ของ เนื่อหา ตาม เป้าหมาย ตาม ลำดับ ของ ขั้นตอน ใน การนำเสนอ ผม ถือ ว่า เป็น สถานะ ของ ครู ครับ ครูเอิ้น แห่ง it 24 hrs กับ รูปแบบ ของ การใช้ งาน ใน การสื่อสาร และ ขอบคุณ การนำเสนอ ครับ 
 ·  Translate
ขอบคุณที่เลือกเอิ้นเป็น Finalist สำหรับ Rice Bowl Startup Awards นะคะ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยโหวดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ >< ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ… - Panraphee Raphiphan - Google+
2
Add a comment...
 
สวัดดีครับ มี ข่าว ดี เกี่ยวกับ สุขภาพ หลายๆ ด้าน นอกจาก รายการแนะนำ ตาม โปรแกรม เพื่อ ทำการ ตรวจ และ รักษา สำหรับ ผู้ มี รายได้ น้อย ครับ ทุกท่าน ขอ รบกวน กรุณา จาก ทุกๆท่าน ใน การประชาสัมพันธ์ แจ้ง ข่าวสาร กับ ชุมชม หรือ ผู้ต้องการ ตรวจ ป้องกัน และ ผู้ที่ ต้องการ การรักษา สามารถ ติคต่อ ขอรับ บริการ ได้ ครับทุกท่าน ขอขอบคุณ ใน ความกรุณา ต่อกันและกัน ครับทุกๆท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ครับ และ ดัง ที่ กล่าว การศึกษา ให้ ได้ มา นั้น จึง มิใช่ เพียง วิธีการ หรือ กระบวนการ และ ผิด กับ การเพิ่ม หรือ การลด ของ เวลา หรือ เนื้อหา แต่ เป็น การนำ เข้า ของ วิธี ที่ ถูกต้อง จาก การคัดสรร จาก การเลือก จาก การปฏิวัติ ภาควิชาการ มา นำเสนอ ผ่าน การจัด เป็น รูปแบบ สำหรับ การศึกษา ที่ ต้องการ สร้าง ให้ เกิด เป็น สมบัติ ของ ประชากร ตาม เป้าหมาย ของ การเรียน เพื่อ ให้ ได้ หลักการ การศึกษา จาก ภาคการศึกษา ที่ จะ จัดให้ กับ ผู้ ที่ รับ การจัดระเบียบ ของ ภาคการศึกษา ครับทุกๆท่าน และ ผม ขอตัว ก่อนครับ ยัง ติด อาการ ป่วย อยู่ ครับ ขอบคุณ ไมตรี ที่ดี ของ ทุกๆท่าน ที่มี ให้ เสมอๆ ขอบคุณครับ ทุกท่าน
 ·  Translate
Solo las miradas agudas logran verlo...¿sera que puedes? - OSWALDO MERCHAN - Google+
1
Add a comment...
 
กล่าว เรียน นำเสนอ ด้วย ความเครพ และ กับ การกล่าว ของ การแก้ไข ทฤษฏีบท ต่างๆ อย่าง น้อมนำ มา ด้วย ความเครพ และ เรา พบกัน เสมอๆ และ แก้ไข ให้ สอดคล้อง และ ต่อเนื่อง ของ เรื่องราว นั้นๆ ได้ โดย ตลอด ตาม กฏ และ ระเบียบ ของ วิธีการ ของ ทฤษฏีการทางจำนวน ดัง ค่าคงที่ ของ ความสัมพันธ์ ของ วงกลม ของ รูปแบบ ปฐมบท ของ ความสัมพันธ์ทางกายภาพ หรือ ทฤษฏี สัมพันธ์ภาพ กับ การแก้ไข ของ ความยาว ของ เชือก ๒ เส้น จาก การแบ่ง ๒๒ /๗ ครับทุกท่าน การกระจาย อาจใช้ ใน กรอบ ทฤษฏีการทางจำนวน แต่ ไม่ สามารถ ใช้ อธิบาย ความมืด ของ ระบบ จักรวาล ได้ ครับ เพราะ ความแตกต่าง ของ โมเมนตัม ครับทุกๆท่าน
 ·  Translate
Take a peek! The first image from our Juno spacecraft in #Jupiter’s orbit is here! The spacecraft’s visible-light camera was turned on six days after Juno… - NASA - Google+
1
Add a comment...
 
สวัดดีครับทุกๆท่าน ปกติ กับ เรื่องต่างๆ ไกลๆ ไม่ใช่ รอบๆ และ ผล กับ คำถาม ต่างๆ จำนวน มาก เรา อาจ ไม่ อาจ หา คำตอบ ได้ แต่ มี คติ ตาม คุณ บิลแกต์ ตั้ง กฏ ไว้ และ ทำให้ อด นำ มา เปรียบเทียบ กับ เหตุผล ของ ต้นทุน การผลิต และ อาจ ขยายไป รอบๆ และ หลายด้าน นอกจาก งาน บริการ เพราะ ความสัมพันธ์ ส่ง ผล ต่อ ผล ของ เป้าหมาย ที่ได้ กำหนด แผนการ การดำเนินการ และ ปกติ ของ การดำเนินการ เรา มี การวางแนวทาง ของ การสร้าง พัฒนา ๑ และ แก้ไข ปัญหา ต่างๆ ๒ อาจ บวก กับ สาเหตุ อื่นๆ a-b-c...แต่ มี เงื่อนไข ว่า หาก มี จำนวน มาก กว่ากัน ใน สัดส่วน ก็ เปลี่ยนแผนงาน เถาะครับ เพราะ อะไรๆ จะ ได้ ดี ขึ้น ดัง ประเทศ ที่ พัฒนา นำ รูปแบบ มา พัฒนา เสมอๆ อันนี้ ไม่ใช่ จะ ว่า ไม่ ดี แต่ ความต้องการ ตาม เป้าหมาย ที่ ความเชื่อมั่น และ ด้าน เศษฐกิจ จะ ได้รับ ผล ตาม ที่ คาดหวัง ไว้ ก็ เกิด จาก การวาง แผนการดำเนินการ เรา อาจใช้ หลักปรัชญา ของ โครงการ ชั่งหัวมัน มา เป็น แนวทาง ของ นโยบาย เพื่อ ลบ ความผิดพลาด ใน เป้าหมาย ที่ เรา หวัง ไว้ ครับ และ ครับทุกท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
สวัดดีครับทุกท่าน สมาธิ เป็น เรื่อง สำคัญ เท่าๆ กับ หรือ เท่าๆ กัน กับ การคอนโทล บอล และ การคอนโทล บอล ก็ สำคัญ กับ การมี สมาธิ ที่ ปกติ นักฟุตบอล ใช้ กัน เสมอๆ และ ใช้ ควบคุม จิต ให้ มี สมาธิ ก็ เหมือนกับ การควบคุม บอล ของ จังหวะ และ ใช้ จังหวะ ใน การควบคุม บอล รับ - ควบคุม - จ่าย - ควบคุมเกมส์ ของ ตลอด เวลา การแข่งขัน รับ - หยุด -รุก และ เป้าหมาย ของ การควบคุม ของ ทีม โดย รวม และ หาก ไม่ กล่าว ถึง ความพร้อมเพรียง กัน จาก ความสามัคคี ของ ทีม ที่ เป็น ผล บวก และ ลบ กับ ทิศทาง ของ ทีม จาก แข็งแกร่ง เป็น แข็งแกร่ง มากๆ เพิ่ม ขึ้น ได้ ก็ มา จาก เบื้องหลัง ของ ความรัก ความสามัคตี ฟุตบอล เรา ก็ ใช้กัน เหมื่อนๆ ด้าน อื่นๆ ครับทุกท่าน
 ·  Translate
'ช้างศึก' U16 ไล่ถล่ม 'กัมพูชา' คาบ้าน 6-0 ลิ่วรอบรองถ้วยอาเซียน news.voicetv.co.th/sport/390144.html #บอลไทย #กัมพูชา #VoiceTV21 - VOICE TV - Google+
1
Add a comment...
 
สวัดดีครับ อนาคต คุณหมอ และ ผม เข้าใจ ใน การเรียน อย่างหนัก กับ ทฤษฏีบท และ การเรียนรู้เกี่ยวกับเชิงปริมาณ ผล สำเหร็จ หรือ ผลผลิต ของ ทฤษฏีการทางจำนวน โดย เฉพาะ สาระ นิดๆหน่อยๆ เช่น ทำไม 1 × 1 = 1 และ 2 × 2 = 4 มาจาก ผลรวม ของ 2 + 2 หรือ 2 รวมกัน 2 ครั้ง มา จัดรูปแบบ เป็น สูตร การคูณ เพราะ หาก ต้องใช้ กับ จำนวน มากๆ เช่น 5 × 20 = 100 และ อื่นๆ ใน บริบท ทาง จำนวน ก็ มาก สำหรับ หลักสูตร และ ปัญหา ของ การจัดรูป ของ ที่มา ของ 1 × 1 = 1 ซึ่ง ทำให้ เกิด ปัญหา ที่ ซับซ้อน และ ไม่ ระเบียบ เรียบร้อย แต่ เร็วๆ นี้ ครับ กับ ทุกๆมิติ ของ ทฤษฏีการทางจำนวน เพื่อ ใช้ ใน การเรียนรู้เกี่ยวกับเชิงปริมาณ และ ปริมาณ ใน อนาคต แต่ ขณะนี้ พยาบาล ส่วนตัว ( ภรรยา ) บอกว่า รับ ฟัง ธรรม หรือ ยัง ก็ ตอบไป ว่า สักครู่ คือ มี เวลา กับ การเตรียมตัว ได้ อีก นิดๆหน่อยๆ ครับ ก่อน จะ สายเกินไป ครับ และ สวัดดี ทุกท่าน วันศุกร์ ขอให้ มี ความสุข สมหวัง ตลอดวัน และ ตลอดไป และ ตลอดทุกๆ ปราถนา เช่น หิวข้าว ก็ ได้ ทาน ข้าว หิว น้ำ ก็ ได้ ทาน น้ำ เป็นต้น ส่วน สมหวัง ใน ความรัก ก็ ขออวยพร ให้ ด้วย วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ของ เรา และ อภัย ให้ กัน เสมอๆ คิดถึง ครั้งแรกๆ ที่ เรา รักกัน ไว้ เสมอๆ อันนี้ เป็น คาถา สำหรับ สุภาพสตรี ส่วน สุภาพบุรุษ ก็ ใช้ ได้ ให้ ผล ดี นักแล เมื่อ ท่องทุกๆวัน ครับทุกๆท่าน
 ·  Translate
#น้องปุ้ย #มอมหิดล - Daokana - Google+
1
Add a comment...
 
สวัดดีครับ และ หาก ผม กล่าว ไม่ ดี ผม ต้องขอ ออก ตัว ก่อนครับ ว่า ผม ขอโทษ กับ มารยาท หรือ อื่นๆ ที่ ไม่ เหมาะสม เพราะ ผม อยู่ ใน สภาพ ผู้ ป่วย หนัก ครับ การรักษา พยาม ใช้ วิธี ของ พระธุดงค์ และ รูปแบบ ของ สมุนไพร และ เพราะ การนำเสนอ ของ ท่าน มี ความพิเศษ และ เกือบ เป็น พื่ และ น้อง กัน กับ แนวทาง การเรียนรู้ ภาษา ต่างๆ ของ แบบ ที่ ผม ได้ จัดทำ ไว้ ปัญหา คือ หาก ว่า ได้ ผสาน ระหว่าง ความสำคัญ กับ ความสำคัญ ผม เชื่อ และ มั่นใจ ว่า การเปิด โลก ให้ กว้าง ตัดออก ปัญหา ของ ภาษา จะ ช่วย สนับสนุน กับ ทุกๆ ภาคส่วน และ นี้ คือ คำขอ จาก ผม และ ทีมงาน ครับ ขอบคุณครับ
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ครับ ทุกๆท่าน ผม เรียน ด้วย ความเครพ จาก การเปลี่ยนแปลง ของ คณิตศาสตร์ ที่ เป็น รูปธรรม สามารถ จับต้องได้ และ สมดุล ที่ ทำให้ เป็น สาเหตุ ของ ความต้องการ การเปลี่ยนแปลง ปฏิวัติ ภาควิชาการ ของ เรา ใน การเรียนรู้ และ นำไปใช้ สร้างคุณประโยชน์ ให้ กับ สาขาภาควิชาการ ต่างๆ ครับทุกท่าน
 ·  Translate
Take a peek! The first image from our Juno spacecraft in #Jupiter’s orbit is here! The spacecraft’s visible-light camera was turned on six days after Juno… - NASA - Google+
1
Add a comment...
People
Have him in circles
830 people
Sarah M. Price's profile photo
สุริยา ดอนเหลือม's profile photo
damith tharanga's profile photo
Anton Hud's profile photo
barbara vincenzi's profile photo
หวาน หวาน สปอร์ต (Daow)'s profile photo
Les Catrinas's profile photo
Ruk R's profile photo
Gerhard Sickha's profile photo
Work
Occupation
พนักงานขับรถการรถไฟ แห่งประเทศไทย
Skills
มีความรู้เกี่ยวกับ ทฤษฏีการทาง จำนวน ที่ สามารถอธิบาย.เรื่องต่างๆ ได้ทุกเรื่อง ตาม นิยาม ครูปิทาโกรัส-และ ใช้ ประโยชน์ กับ ถ่ายทอดจาก ครูไอสไตน์
Employment
  • การรถไฟ แห่งประเทศไทย
    พนักงานขับรถ, 2526 - 2557
    ขับรถไฟ
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
nakhansawan
Story
Tagline
เรียนเพื่อรู้
Bragging rights
นำ การค้นพบ จาก ครูปิทาโกรัส-และ ครูไอสไตน์ มา เติมเต็ม จาก การค้นพบ เพื่อสร้าง รูปแบบ การเรียนรู้ -เพื่อนำใช้ ความรู้ที่ได้ จาก การเรียนเพื่อรู้ สู่โอกาส.การศึกษา ที่จำเป็น ต่อทุกสาขา วิชาชีพ
Collections สมชาย is following
View all
Education
  • วิศวกรรมรถไฟ
    ไฟฟ้า-เครื่องยนต์, present
    การเรียนรู้โครงสร้าง-ระบบ-การใช้ รถจักร-รถพ่วง
Basic Information
Gender
Male
Birthday
June 8
สมชาย อิ่มโพธิ์ 's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
ทัศนศิลป์ : หลวงพ่อน้อย อัลปาก้า พิมพ์บี วัดหนองโพ
boonyakiat.blogspot.com

เรามีดูพระหลวงพ่อน้อย วัดหนองโพ ศิษย์เอกหลวงพ่อเดิมกันบ้าง ตอนที่ได้มาทีแรกนึกว่าพระเดชพระคุณท่านจะมาอยู่กับผมซะแล้ว หลงปลื้มไปพักนึงแต่ขอโท

ทัศนศิลป์ : หลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม(แต่ไม่นิยม) วัดบางคลาน
boonyakiat.blogspot.com

หากท่านแขวนพระอะไรแล้วมีความสำเร็จในเรื่องการเงิน ต้องหลวงพ่อเงิน บางคลาน ขอให้แท้ไว้ก่อน นิยมหรือไม่นิยมอีกเรื่องนึงครับ เล่าประสบการณ์ของจ

พระรอด วัดมหาวัน กรุเก่า องค์ 45 ล้าน บาท
petchabulee.blogspot.com

พระรอดกรุวัดมหาวัน เป็นพระเครื่อง จังหวัดลำพูน เป็นพระเนื้อดินเผา ทีอายุการสร้าง มากกว่า 1,200 ปี เป็นพระที่จัดอยู่ในชุด เบญจภาคี พระรอดแบ่ง

ชี้ตำหนิหลวงพ่อเงิน15 มือเลขแปด
phra15.blogspot.com

ชี้ตำหนิหลวงพ่อเงิน15 มือเลขแปด 1.ดูที่หัวแม่มือซ้าย มีเส้นพิมพ์แตกต่อจากปลายนิ้วมือซ้ายเข้าไปในง้ามนิ้วมือขวา 2.ดูปลายนิ้วชี้ซ้าย ไม่มีตุ่ม

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงิน
phra15.blogspot.com

หลวงพ่อเงินวัดบางคลานเกจิอันดับต้นๆของประเทศที่มีผู้ศรัทธาอย่างล้นหลามไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อไ

สิริถาวร พระเครื่อง
jramulet.tarad.com

สิริถาวร พระเครื่อง เปิดให้เช่า-รับเช่า บูชา พระเครื่องและเครื่องราง แท้ 100% สายกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง ในราคายุติธรรม มีความซื่อสัตย์เป

สิริถาวร พระเครื่อง
jramulet.tarad.com

สิริถาวร พระเครื่อง เปิดให้เช่า-รับเช่า บูชา พระเครื่องและเครื่องราง แท้ 100% สายกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง ในราคายุติธรรม มีความซื่อสัตย์เป

Top 50 UK Wedding Cake Designers
www.sugarruffles.com

I'm very proud that Sugar Ruffles has been named one of the top 50 U.K wedding cake designers 2015. Thank you to Gohen for such lovely words

ภาพสมเด็จพระปิยมหาราช เมื่อ ๑๑๐ ปีที่ผ่านมา | ข่าวประจำวัน
readthainews.blogspot.com

เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๘ ภาพจากหนังสือ พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีคำบรรยายเก่าว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนทนากับส

หนังสือไทยพระ หลวงพ่อเงิน บางคลาน จ.พิจิตร รหัส D288 #2415521
www.doungpabook.com

พระเครื่องเนื้อโลหะ หลวงพ่อเงิน บางคลาน จ.พิจิตร นั้นเป็นที่นิยม ของทุกคน ต่างแสวงหาเพื่อจะได้ไว้ครอบครอง พระเครื่องเนื้อโลหะของหลวงพ่อเงิน

การพิสูจน์หาอายุพระสมเด็จวัดระฆัง
prasomdejwangna4.blogspot.com

บทความ : การพิสูจน์หาอายุพระสมเด็จวัดระฆัง โดย ... อาจารย์ปู่ เมื่อ ... สถาบันศึกษาวิจัยพระเครื่องแห่งประเทศไทย ได้นำ พระสมเด็จฯ จำนวน 6 องค

ร้านพระเครื่องมงคล
www.mongkol99.com

มงคลพระเครื่อง พระเครื่อง พระแท้ ศูนย์พระเครื่อง วัถตุมงคล พระกรุ เหรียญ รูปหล่อ พระกริ่ง หลวงพ่อทวด เครื่องราง ของขลัง ประมูลพระ ตลอดความรู

สถาบันศึกษาวิจัยพระเครื่องแห่งประเทศไทย
prasomdejwangna5.blogspot.com

สวัสดีครับ ผู้ที่สะสมและชื่นชอบพระเครื่องไทย ทุกท่าน สถาบันศึกษาวิจัยพระเครื่องแห่งประเทศไทย ที่ได้จัดตั้งขึ้น ได้เดินหน้าทำการศึกษาวิจัยพระ

เรามารู้จัก กังหันไอน้ำ กันดีกว่า......
masterkool-fluke.blogspot.com

หลักการทำงานของกังหันไอน้ำ กังหันไอน้ำเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล โดยการเปลี่ยนรูปพลังงาน 2 ครั้ง ครั้งแรกพลังงานความร้อน

กังหันไอน้ำ มีกี่ประเภท นะ ?
masterkool-fluke.blogspot.com

ประเภทของกังหันไอน้ำ กังหันไอน้ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 1. กังหันแรงผลักหรือกังหันความดันคงที่ มีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ- หัวฉีด

พลังงานน้ำ
masterkool-fluke.blogspot.com

พลังงานที่ได้จากน้ำ คือ พลังงานจลน์ของน้ำที่ไหลเชี่ยวในแม่น้ำหรือน้ำตก ในสมัยก่อนพลังงานน้ำถูกนำมาใช้ในงานโม่แป้งและสูบน้ำ ในปัจจุบันพลังงาน