Profile

Cover photo
สมชาย อิ่มโพธิ์
Worked at การรถไฟ แห่งประเทศไทย
Attends วิศวกรรมรถไฟ
Lives in nakhansawan
830 followers|281,132 views
AboutPostsPhotosVideos+1's

Stream

 
สวัดดีครับ วันนี้ มา แนะนำ ร้านอาหาร รสเลิศ และ สำคัญ ราคา เบาๆ กระเป๋า สดสอาด และ เป็น ที่ นิยม ของ ลูกค้า จำนวน มาก ทั้ง ใกล้ และ ไกล เพราะ มี อาหารหลากหลาย และ ครบทุกภาค นอกจาก ความครบถ้วน สมบูรณ์แบบ สดวกสบาย บรรยากาศ ดี ๆ และ ครับ เข่นกัน กับ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ของ เรา แต่ เป็น มรดก ของ โลก จึง เป็น ธรรมดา กับ ความต้องการ มา ท่องเที่ยว และ กลับ ไป พร้อม กับ สุขภาพ ที่ดี เพราะ ความครบ ถ้วน ของ ปัจจัย ๔ ที่อยู่ อาหาร (อากาศ ที่ บริสุทธิ์ ) ยารักษาโรค กับ การรับ บรรยากาศ และ ปรับสภาพ จิตใจ สวมใส่ เสื้อผ้า ด้วย ผืนป่า อัน อุดมสมบูรณ์ แบบ มาตราฐาน ยืนยัน จาก การได้รับ เป็น มรดก ของ โลก คือ เขาใหญ่ ผืนป่า ที่ อุดมสมบูรณ์ และ หลากหลาย ชั้นวาง ความแตกต่าง ครบ องค์ประกอบ ของ ความรอบรู้ ทาง ธรรมชาติ ครับทุกท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ทักษะ ของ ครู จาก ประสพการณ์ การพิจาราณา สู่ คุณค่า ต่อ สังคม ขอบคุณ ครับ ครู
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
สวัดดี ครับ นักฟุตบอล อเมริกัน ทุกๆท่าน และ ตอบคำถาม กับ อาหาร ที่ ถูก ฝังตัว ไว้ รอบๆ เรา และ มี จำนวน มาก สำหรับ ความคิด สร้างสรรค์ นำ พวกมัน ออกมา THAI LAND มี ซุปร้อนๆ หอม กลิ่น เนื้อ และ สเต๊ก เนื้อ ต่างๆ ผัด ต้ม ย่าง เป็น ต้น และ อาจ มี บาบีคิว ร้อนๆ หอมๆ ไส้กรอก รมควัน ใน อนาคต ของ พวกเขา ที่ ประกอบ ผลิตภัณฑ์ จาก มังสวิรัต ส่วน สารอาหาร ก็ เป็น ไป เพื่อ ประโยชน์ สุข ที่ ได้รับ จาก อาหาร แต่ ปราณีต ครับทุกๆท่าน พวกเขา นำ มา ประกอบ ลด ละ ความทุกข์ ใน 3 มื้อ และ คติ ไม่ เบียดเบียน ทั้ง ตน และ ชีวิต อื่น รักษา ศีล ๕ และ รักษา สุขภาพ โดย ไม่ ต้องรักษา จำนวน ปริมาณ ตาม ข้อห้าม ทาง การพยาบาล ทุกๆ มิติ ครับทุกๆท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
สวัดดีครับทุกท่าน แดดออก ฝนตก ก็ ต้องไป ปัญหา หรือ อุปสรรค ก็ ต้องแก้ไข และ อดทน ครับ เพราะ งาน สำคัญกว่า ครับ เมื่อ คำตอบ อยู่ ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ จริงๆ แค่ จินตนาการ กับ อดีต การเดินทาง ก็ เหนื่อย แล้ว ครับ ทุกๆท่าน 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
และ ดัง ที่ เรียนนำเสนอ ด้วย ความเครพ กับ ความสำคัญ ของ ภาคการศึกษา ที่ มิใช่ แค่ เพียง การศึกษา แต่ เป็น ภาคการศึกษา เพื่อ สังคม ใน การสร้าง บุคคลากร คุณภาพ เข้าสู่ สังคม และ ผล กับ การศึกษา และ ทำ ออก ของ ผลงาน ต่างๆ ต่อ สังคม ครับ ทุกๆท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
สวัดดีครับ ทุกท่าน และ จาก เมล็ด พันธ์ ของ ความปราถนาดี ต่อ มวลมนุษย์ชาติ จาก ดิน และ วิธี การเกษตรกสิกรรม ชีวิต สัมพันธ์ สู่ กระบวนการ จาก กระบวนการ ของ มนุษย์ ใน การบริหาร - จัดการ กับ องค์ความรู้ มา สร้างคุณประโยชน์ แก้ปัญหา ต่างๆ ของ ดิน ไป สู่ น้ำ และ กรรมวิธี การทำฝนเทียม จาก สูตร ๑ สู่ สูตร ๑ มา จัดการ บริหาร จำนวน ปริมาณ ตอบสนอง และ แก้ปัญหา น้ำ โดย วิธีการ ต่างๆ มาสู่ ลม และ ไฟ จาก สภาวะการเปลี่ยนแปลง สภาพธรรมชาติ ของ โลก พายุ - ปริมาณ น้ำ แตกต่าง จาก อดีต มาสู่ รูปแบบ ของ ภัย พิบัติ ทาง ธรรมชาติ และ ผกผัน โยนกลับ ไป ที่ ต้นตอ สาเหตุ ของ ปัญหา โดย พลังงาน บริสุทธิ์ และ หมุน ไหล ตอบสนอง กับ สมดุล การบริโภค แกน ชีวิต สัมพันธ์ สู่ กระบวนการ แก้ปัญหา โลก ร้อน จาก ศาสตร์หลุมขนมครก ของ พระราชา สยาม ศาสตร์ จาก แกน ของ ทฤษฏีการทางจำนวน ใน หลักการ การพัฒนา กระบวนการ การสร้าง รูปแบบ การเรียน เพื่อ ให้เกิด ความรู้ และ สร้างวิธีการ ให้ เข้าใจ ใน การนำ ความรู้ ไปใช้ สร้างประโยชน์สุข กับ ปัจจัย ๔ ของ ครู แบบ อย่าง ของ มนุษย์ชาติ ครู ของ บุคล และ บุคลากร ของ หน่วยงาน องค์กร และ บวรพระพุทธศาสนา ใน การทำนุบำรุง ให้ เป็น ที่ พึ่ง ของ ปวงชน ชาวสยาม และ เป็น แบบ ให้ สำหรับ ครู ผู้มี หน้าที่ สร้าง คน ให้ มี คุณภาพ โดย ทั่วๆกัน ขอ พระองค์ ทรงมี พระพลานามัย แข็งแรง และ ทรงเป็น มิ่งขวัญ กับ ประชาชน ชาวสยาม ตราบนาน แสนนาน ทงพระเจริญ 
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have him in circles
830 people
จังหวัดอุดรธานี's profile photo
Mihran Kalaydjian's profile photo
พรชัย พรหมสังคะหะ's profile photo
Anton Hud's profile photo
Junaid Ahmed's profile photo
Anocha Imjai (nocha)'s profile photo
PORCELANDIA FMH's profile photo
T. Yamachan's profile photo
Apichit Tongluan's profile photo
 
ขอบคุณครับ สำหรับ การศึกษา ที่ ได้รับ จาก ภาคการศึกษา และ ตอบ คำถาม ทำไม ภาคการศึกษา จึง จำเป็น สำหรับ มนุษย์ชาติ หาก ต้องการ การพัฒนา จาก ความรู้ ความเข้าใจ ครับ 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
สวัดดีครับ ทุกท่าน โลก ของ เรา มี แหล่งอาหาร จำนวน มาก พอเพียง กับ ประชากร ของ โลก มี ที่ อยู่ อาศัย หลากหลาย มี ยา ไว้ มากมาย เสื้อผ้า บรรยากาศ ไม่ ต้อง ซื้อ ไม่ ต้อง ดิ้น พยามหา เอาไว้ สำหรับ ทุกๆคน และ มี พลังงาน มหาศาล ฝัง ไว้ ขับเคลื่อน ผลักดัน ผลงาน จาก พลังงาน รูปแบบ ต่างๆ ดังที่ เรา ได้ พบเห็น แต่ ไม่ได้ ตั้ง คำถาม ว่า อะไร คือ พลังาน แห่งอนาคต ที่ มนุษยฺชาติ ต้องการ ผมเรียน ทุกท่าน ด้วย ความเครพ และ กับ คำถาม ประจำๆ บ่อยๆ และ ตลอด เวลา กับ ข้อสงสัย และ ต้องการคำตอบ แต่ ไม่มี จึง ขอฝาก คำตอบ กับ ความหวัง ของ มนุษย์ชาติ ดัง แอสไพลิน วัคซีน ไว้ ที่ที่ การศึกษา ที่ มนุษย์ชาติ ควร ได้รับ ตาม ความต้องการ ของ ทุกๆคน จากภาคการศึกษา ครับ ทุกๆท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
สวัดดีครับ ทุกท่าน และ เพราะ ความรู้ นำไป สู่ การพัฒนา และ การได้ รับ จาก การเรียนรู้ จาก ภาคการศึกษา ทำให้ เรา สามารถ ทำ ความเข้าใจ กับ การนำ ใช้ พัฒนา ตาม ประสงค์ ของ เรา ได้ ขอขอบคุณ อาจารย์ ครับ กับ แสงสว่าง ส่องนำ จิตวิญญาณ ให้ เกิด ความศัธธา และ มั่นคง กับ ภาคการศึกษา จาก การติดตาม และ สามารถ เข้าใจ ใน วิธี การอันเกิด ประโยชน์ จาก การถ่ายทอด ของ อาจารย์ และ ตาม เป้าหมาย เพื่อ ใช้ คุณค่า ใน เรื่อง ที่ อาจารย์ นำเสนอ ถ่ายทอด ครับ ขอบคุณครับ อาจารย์
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
และ ผล สัมฤทธิ์ ที่ สำคัญ คือ การบรรลุ เป้าหมาย ของ ผลงาน งาน นำ ความรอบรู้เกี่ยวกับ ความจำเป็น ของ มนุษย์ ใน ปัจจัย ๔ และ จาก ดิน น้ำ ลม ไฟ กับ การใช้ ความรอบรู้ จาก สาขา วิชาการ ต่างๆ และ ทุกด้าน กับ ทุกๆมิติ และ สำคัญ เมื่อ ต้องการ ให้ เกิด ประโยชน์สุข กับ ทุกๆชีวิต เรา จึง ได้ พบ งาน เอกลักษณ์ อัน สำคัญ ของ ครู ใน การประสาน ประกอบ เข้า ด้วยกัน ของ สาขาวิชาการ ต่างๆ แตกออก และ รวม เข้า ด้วยกัน เกิดเป็น ศาสตร์ ของ พระราชา แห่งสยาม ก่อเกิด ประโยชน์ สุข ทุกๆพื้นที่ ของ โลก ของ มนุษย์ชาติ ใน ทุกๆมิติ ของ ชีวิต ครับทุกๆท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
สวัดดีครับ ทุกท่าน และ เรียนทุกท่าน ด้วย ความเครพ กับ การนำเสนอ และ การดำเนินงาน ตาม แผนงาน เมื่อ จบ จาก หลักสูตร สำหรับ ภรคการศึกษา ก็ เหมือน กับ เด็ก หนุ่ม สาว ที่ จะ เริ่ม ก้าวไป สู่ ถนน ของ เส้นทาง ชีวิต และ ใช้ ความรู้ ที่ ได้รับ มา มา สร้างโอกาส ให้ กับ ตน และ ครอบครัว โดย มี เป้าหมาย ของ " มะเร็ง " เป็น ลำดับ แรก ของ การทำงาน ครับ ทุกท่าน
 ·  Translate
Why should #academics care about their outfit choices? #academia #fashion - Oxford Academic (Oxford University Press) - Google+
1
Add a comment...
People
Have him in circles
830 people
จังหวัดอุดรธานี's profile photo
Mihran Kalaydjian's profile photo
พรชัย พรหมสังคะหะ's profile photo
Anton Hud's profile photo
Junaid Ahmed's profile photo
Anocha Imjai (nocha)'s profile photo
PORCELANDIA FMH's profile photo
T. Yamachan's profile photo
Apichit Tongluan's profile photo
Work
Occupation
พนักงานขับรถการรถไฟ แห่งประเทศไทย
Skills
มีความรู้เกี่ยวกับ ทฤษฏีการทาง จำนวน ที่ สามารถอธิบาย.เรื่องต่างๆ ได้ทุกเรื่อง ตาม นิยาม ครูปิทาโกรัส-และ ใช้ ประโยชน์ กับ ถ่ายทอดจาก ครูไอสไตน์
Employment
 • การรถไฟ แห่งประเทศไทย
  พนักงานขับรถ, 2526 - 2557
  ขับรถไฟ
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
nakhansawan
Story
Tagline
เรียนเพื่อรู้
Bragging rights
นำ การค้นพบ จาก ครูปิทาโกรัส-และ ครูไอสไตน์ มา เติมเต็ม จาก การค้นพบ เพื่อสร้าง รูปแบบ การเรียนรู้ -เพื่อนำใช้ ความรู้ที่ได้ จาก การเรียนเพื่อรู้ สู่โอกาส.การศึกษา ที่จำเป็น ต่อทุกสาขา วิชาชีพ
Collections สมชาย is following
View all
Education
 • วิศวกรรมรถไฟ
  ไฟฟ้า-เครื่องยนต์, present
  การเรียนรู้โครงสร้าง-ระบบ-การใช้ รถจักร-รถพ่วง
Basic Information
Gender
Male
Birthday
June 8
สมชาย อิ่มโพธิ์ 's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
ทัศนศิลป์ : หลวงพ่อน้อย อัลปาก้า พิมพ์บี วัดหนองโพ
boonyakiat.blogspot.com

เรามีดูพระหลวงพ่อน้อย วัดหนองโพ ศิษย์เอกหลวงพ่อเดิมกันบ้าง ตอนที่ได้มาทีแรกนึกว่าพระเดชพระคุณท่านจะมาอยู่กับผมซะแล้ว หลงปลื้มไปพักนึงแต่ขอโท

ทัศนศิลป์ : หลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม(แต่ไม่นิยม) วัดบางคลาน
boonyakiat.blogspot.com

หากท่านแขวนพระอะไรแล้วมีความสำเร็จในเรื่องการเงิน ต้องหลวงพ่อเงิน บางคลาน ขอให้แท้ไว้ก่อน นิยมหรือไม่นิยมอีกเรื่องนึงครับ เล่าประสบการณ์ของจ

พระรอด วัดมหาวัน กรุเก่า องค์ 45 ล้าน บาท
petchabulee.blogspot.com

พระรอดกรุวัดมหาวัน เป็นพระเครื่อง จังหวัดลำพูน เป็นพระเนื้อดินเผา ทีอายุการสร้าง มากกว่า 1,200 ปี เป็นพระที่จัดอยู่ในชุด เบญจภาคี พระรอดแบ่ง

ชี้ตำหนิหลวงพ่อเงิน15 มือเลขแปด
phra15.blogspot.com

ชี้ตำหนิหลวงพ่อเงิน15 มือเลขแปด 1.ดูที่หัวแม่มือซ้าย มีเส้นพิมพ์แตกต่อจากปลายนิ้วมือซ้ายเข้าไปในง้ามนิ้วมือขวา 2.ดูปลายนิ้วชี้ซ้าย ไม่มีตุ่ม

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงิน
phra15.blogspot.com

หลวงพ่อเงินวัดบางคลานเกจิอันดับต้นๆของประเทศที่มีผู้ศรัทธาอย่างล้นหลามไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อไ

สิริถาวร พระเครื่อง
jramulet.tarad.com

สิริถาวร พระเครื่อง เปิดให้เช่า-รับเช่า บูชา พระเครื่องและเครื่องราง แท้ 100% สายกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง ในราคายุติธรรม มีความซื่อสัตย์เป

สิริถาวร พระเครื่อง
jramulet.tarad.com

สิริถาวร พระเครื่อง เปิดให้เช่า-รับเช่า บูชา พระเครื่องและเครื่องราง แท้ 100% สายกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง ในราคายุติธรรม มีความซื่อสัตย์เป

Top 50 UK Wedding Cake Designers
www.sugarruffles.com

I'm very proud that Sugar Ruffles has been named one of the top 50 U.K wedding cake designers 2015. Thank you to Gohen for such lovely words

ภาพสมเด็จพระปิยมหาราช เมื่อ ๑๑๐ ปีที่ผ่านมา | ข่าวประจำวัน
readthainews.blogspot.com

เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๘ ภาพจากหนังสือ พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีคำบรรยายเก่าว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนทนากับส

หนังสือไทยพระ หลวงพ่อเงิน บางคลาน จ.พิจิตร รหัส D288 #2415521
www.doungpabook.com

พระเครื่องเนื้อโลหะ หลวงพ่อเงิน บางคลาน จ.พิจิตร นั้นเป็นที่นิยม ของทุกคน ต่างแสวงหาเพื่อจะได้ไว้ครอบครอง พระเครื่องเนื้อโลหะของหลวงพ่อเงิน

การพิสูจน์หาอายุพระสมเด็จวัดระฆัง
prasomdejwangna4.blogspot.com

บทความ : การพิสูจน์หาอายุพระสมเด็จวัดระฆัง โดย ... อาจารย์ปู่ เมื่อ ... สถาบันศึกษาวิจัยพระเครื่องแห่งประเทศไทย ได้นำ พระสมเด็จฯ จำนวน 6 องค

ร้านพระเครื่องมงคล
www.mongkol99.com

มงคลพระเครื่อง พระเครื่อง พระแท้ ศูนย์พระเครื่อง วัถตุมงคล พระกรุ เหรียญ รูปหล่อ พระกริ่ง หลวงพ่อทวด เครื่องราง ของขลัง ประมูลพระ ตลอดความรู

สถาบันศึกษาวิจัยพระเครื่องแห่งประเทศไทย
prasomdejwangna5.blogspot.com

สวัสดีครับ ผู้ที่สะสมและชื่นชอบพระเครื่องไทย ทุกท่าน สถาบันศึกษาวิจัยพระเครื่องแห่งประเทศไทย ที่ได้จัดตั้งขึ้น ได้เดินหน้าทำการศึกษาวิจัยพระ

เรามารู้จัก กังหันไอน้ำ กันดีกว่า......
masterkool-fluke.blogspot.com

หลักการทำงานของกังหันไอน้ำ กังหันไอน้ำเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล โดยการเปลี่ยนรูปพลังงาน 2 ครั้ง ครั้งแรกพลังงานความร้อน

กังหันไอน้ำ มีกี่ประเภท นะ ?
masterkool-fluke.blogspot.com

ประเภทของกังหันไอน้ำ กังหันไอน้ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 1. กังหันแรงผลักหรือกังหันความดันคงที่ มีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ- หัวฉีด

พลังงานน้ำ
masterkool-fluke.blogspot.com

พลังงานที่ได้จากน้ำ คือ พลังงานจลน์ของน้ำที่ไหลเชี่ยวในแม่น้ำหรือน้ำตก ในสมัยก่อนพลังงานน้ำถูกนำมาใช้ในงานโม่แป้งและสูบน้ำ ในปัจจุบันพลังงาน