Profile cover photo
Profile photo
เวลา ที่เหลืออยู่
20 followers -
นอกเหนือจากเวลาการทำงานของฉัน ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ให้กับกิจกรรมของฉัน คือการเล่นฟุตบอล เล่นการเล่นเน็ต ทั้งสองอย่างนี้คือสิ่งที่ทำเป็นประจำวันวันเวลาที่ฉันว่าง
นอกเหนือจากเวลาการทำงานของฉัน ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ให้กับกิจกรรมของฉัน คือการเล่นฟุตบอล เล่นการเล่นเน็ต ทั้งสองอย่างนี้คือสิ่งที่ทำเป็นประจำวันวันเวลาที่ฉันว่าง

20 followers
About
เวลา's interests
View all
เวลา's posts

Post has attachment
ลองดูวิดีโอนี้ใน YouTube:
Wait while more posts are being loaded