Nghĩ cũng là chuyện lạ. Ở Mỹ, vì Quốc hội không thông qua dự toán ngân sách cũng chẳng chịu nâng trần nợ, tức là mức tối đa mà chính phủ Mỹ có thể vay tiền về tiêu, chính phủ nước này phải đóng cửa cả mấy tuần, báo chí bàn qua tán về không biết bao nhiêu là giấy mực.

Ở Việt Nam, cũng chuyện chi tiêu ngân sách, Quốc hội chưa hề thông qua nâng trần bội chi từ 4,8% GDP lên 5,3% như dự kiến. Thế mà chính phủ chỉ ra nói trước Quốc hội một cách đơn giản: “Bội chi (năm 2013) khoảng 5,3% GDP”. Vậy là sao? Có xin nâng không? Hay chỉ báo cho Quốc hội biết như một việc đã rồi?
Shared publiclyView activity