Profile cover photo
Profile photo
Pieniądze i Prawo
5 followers -
Tutaj znajdziesz pożyteczne informacje na tematy prawne związane ze zobowiązaniami pieniężnymi.
Tutaj znajdziesz pożyteczne informacje na tematy prawne związane ze zobowiązaniami pieniężnymi.

5 followers
About
Posts

Post has attachment
W obrocie prawnym umowy zawierane są często pod warunkiem. Przez warunek należy rozumieć zdarzenie przyszłe i niepewne. Zastrzeganie warunków w umowach umożliwia uzależnienie powstania lub ustania określonych skutków prawnych od ich wystąpienia lub niewystąpienia. Więcej na blogu:

https://responsum.com.pl/zastrzezenie-warunku-w-tresci-umowy/
Add a comment...

Nadzwyczajna zmiana stosunków może stanowić podstawę do domagania się przed sądem oznaczenia odmiennego sposobu wykonania umowy, zmiany wysokości świadczenia lub nawet rozwiązania umowy.

https://responsum.com.pl/klauzula-rebus-sic-stantibus-a-wykonanie-umowy/
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
To jakie elementy powinna zawierać umowa o kredyt hipoteczny regulują szczegółowo przepisy ustawy o kredycie hipotecznym i prawo bankowe. Przepisy regulują również prawo do odstąpienia od umowy przez kredytobiorcę, jeśli umowa kredytowa nie określa elementów obowiązkowych.

http://pieniadzeiprawo.pl/umowa-o-kredyt-hipoteczny-jakie-zapisy-powinna-zawierac/
Add a comment...

Post has attachment

Zawierając w obrocie prawnym umowę ze spółką należy zawsze zwracać uwagę na właściwe umocowanie osób, które ją reprezentują jako stronę. Jest to bardzo ważne ponieważ konsekwencją niewłaściwej reprezentacji strony może być nieważność umowy.

https://responsum.com.pl/kto-moze-zawrzec-umowe-w-imieniu-spolki/
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Zapraszam do zapoznania się ofertą usług prawnych kancelarii prawnej RESPONSUM. Oferta skierowana jest do klientów instytucjonalnych oraz osób fizycznych i obejmuje świadczenie pomocy prawnej m.in. z zakresu spraw cywilnych, bankowości i finansów, negocjowania i sporządzania umów, obsługi spółek, dochodzenia wierzytelności, spraw pracowniczych. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie w oparciu o przejrzyste zasady współpracy. Dbałość o kontakt z klientem oraz zrozumienie jego potrzeb to kwestie priorytetowe przy obsłudze zleconych spraw.

https://responsum.com.pl/
Add a comment...

Post has attachment
Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa, którego może udzielić przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokura obejmuje umocowanie dla prokurenta do podejmowania przez niego czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

https://responsum.com.pl/prokura-co-nalezy-o-niej-wiedziec/
Add a comment...

Post has attachment

Przy zawieraniu umowy strona może być reprezentowana przez pełnomocnika. Dotyczy to zarówno osób prawnych czy innych jednostek organizacyjnych jak i osób fizycznych.

https://responsum.com.pl/pelnomocnictwo-a-zawarcie-umowy/
Add a comment...

Post has attachment
Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej druga strona będzie mogła w niektórych przypadkach skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy,

https://responsum.com.pl/zwloka-dluznika-a-odstapienie-od-umowy-wzajemnej/
Add a comment...

Post has attachment
Odpowiedzialność kontraktowa to odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy, która znajduje zastosowanie pomiędzy stronami określonego stosunku zobowiązaniowego.

https://responsum.com.pl/odpowiedzialnosc-odszkodowawcza-za-niewykonanie-lub-nienalezyte-wykonanie-umowy/
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded