Ảnh bìa hồ sơ
Ảnh hồ sơ
Công ty cổ phần phân bón Long Việt
4 người theo dõi
4 người theo dõi
Giới thiệu
Bài đăng

Bài đăng có tệp đính kèm
Tập Huấn Kỹ Thuật Chăm Sóc Cây Có Múi

Bài đăng có tệp đính kèm
Ảnh

Bài đăng có tệp đính kèm
Ông Nguyễn Đình Hạc Thúy.
PCT thường trực - Tổng thư ký Trung ương hiệp hội phân bón Việt Nam nhận xét về NEB-26 Hoa Kỳ.

Bài đăng có tệp đính kèm
Long Việt đồng hành cùng sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà.

Bài đăng có tệp đính kèm
TS. Nguyễn Xuân Lai - Viện trưởng viện thổ nhưỡng nông hóa trình bày kỹ thuật & công nghệ sản xuất phân bón trong thời kỳ đổi mới.

Bài đăng có tệp đính kèm
Chế phẩm sinh học NEB-26 Hoa Kỳ.

Bài đăng có tệp đính kèm
Long Việt đồng hành cùng sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà.

Bài đăng có tệp đính kèm
Lợi nhuận cao, thành lập dễ, doanh nghiệp phân bón 'mọc lên' như nấm.

Bài đăng đã chia sẻ nội dung
Vui lòng đợi trong khi đang tải bài đăng khác