Profile cover photo
Profile photo
TeleTrade Europe - Latvia
42 followers
42 followers
About
Posts

Post has attachment
Kādēļ vajadzētu pievērst uzmanību akcijām, kurām ir nokritusi cena?
Kā veikt akciju analīzi, kurām ir nokritusi cena?
Kam vajadzētu pievērst uzmanību, ja akcijām krīt cenas? Lūk, ir daži piemēri, kādus datus un kāda informācija ir jāmeklē, apskatot akcijas ar lejupslīdošo grafiku.

● Meklējiet katalizator-faktorus. Ja esat treideris, Jums noteikti ir pazīstami tādi pozitīvi faktori, kā izdevīgs līgums, produkta ieviešana vai jauns paaugstinājums svarīgā amatā, kas var celt akcijas cenas.

Taču šādi katalizatori var darboties arī pretējā virzienā. Ja uzņēmums ir zaudējis līgumu, uzņēmuma vadītājs tika atlaists no amata vai ir noticis kāds cits svarīgs notikums uzņēmumā, tas var izraisīt akciju cenas samazināšanos.

Atklājot, kāds katalizators ir / ir bijis, jūs variet noteikt, vai tā ir īslaicīga situācija vai kaut kas pastāvīgs.

● Ienākumu atskaites. Jebkādas svarīgas ziņas par uzņēmuma ienākumiem var uzrādīt iemeslus, kādēļ akciju cenas ir samazinājušas. Tādēļ pēdējās ienākumu atskaites pārbaude var izrādīties lielisks veids, lai noteiktu akciju lejupslīdes iemeslus.

Ienākumu atskaites tiek veiktas vairākas reizes gadā.Un tās var radīt priekštatu par to, kādēļ akcijas tiek pārdotas.
Piemēram, ja ienākumu atskaite - vai pat vienkārši publiskās runas ap šādu atskaiti - ir negatīva, tad var notikt akciju vērtības samazināšanās.

● Akciju grafiku novērtējums. Akcijas cenas grafika pārskats noteiktā periodā var ļoti palīdzēt, lai noteiktu akciju cenas samazināšanas iemeslus.
Cenu grafiki Jums palīdzēs sekot līdzi akciju tirdzniecības dinamikai. Izskatot akciju cenas grafiku, jūs varēsiet noteikt grafiskās figūars, kas ir izveidojušas par periodu.

Piemēram, ja akciju cenas stabili krīt, un turklāt tām nav nekādi pozitīvi katalizator-faktori, tad akciju cenas ar laiku var nokrist vēl vairāk. Taču, ja jūs novērojiet, ka jūs interesējošās akcijas reizēm parāda lejupslīdi, bet pēc tam regulāri atspēlē zūdūšās pozīcijas, tad tomēr ir vērts uzmanīgāk uz tām paskatīties. Akciju cenas dinamikas izpēte sniegs pilnvētīgāku priekšstatu par situāciju.
● Dažādu avotu pārbaude. Nelietojiet tikai vienu no iepriekšminētiem punktiem, lai noteiktu iemeslus, kādēļ akcijām ir nokritusi cena, bet izmantojiet tos visus, turklāt neaizmirstiet pārbaudīt vairākus avotus.

Jo vairāk Jūs izpētīsiet situāciju (no dažādiem skatu punktiem), lai noteiktu iemeslus, jo labāk. Ja jūs veiksiet akciju vispusīgu analīzi, tad jūsu rokās būs maksimāli pilnvērtīga notiekošā aina.
Krītošo akciju izpēte treiderim var kļūt par soli panākumu virzienā. Ja jūs patstāvīgi un regulāri veiksiet analīzi, turklāt iekļausiet tajā gan augšupejošas akcijas, gan tās, kuras cieš lejupslīdi, jūs būsiet par soli priekšā, izvēloties tirdzniecībai vērtīgas akcijas.
Vai Jūs veiciet akciju analīzi, kurām ir nokritusi cena?
https://teletrade-dj.lv/education
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Почему стоит обращать внимание на упавшие в цене акции?
Как анализировать упавшие акции
На что нужно обращать внимание при анализе падающих акций? Вот несколько примеров того, какие данные и информацию искать при разборе акций, показывающих падение.

• Ищите факторы-катализаторы. Будучи трейдером, вы наверняка знакомы с такими положительными факторами, как крупный контракт, запуск продукта или новое назначение на важный пост, которые могут поднять цену на акции.

Однако такие катализаторы могут действовать и в обратном направлении. Если компания потеряла контракт, уволен глава компании или произошло еще какое-то значимое событие внутри компании, это может вызвать падение акций.

Установив, что является/являлось катализатором, вы можете определить, временная ли это ситуация или что-то более постоянное.

• Отчеты о доходах. Любые значимые новости о доходах компании могут пролить свет на причину падения ее акций. Поэтому просмотр самого последнего отчета по доходам может оказаться отличным способом для определения причины снижения стоимости акции.

Отчеты по доходам выходят несколько раз в год. И они могут дать представление о том, почему падают акции.
Например, если отчет по доходам – или даже просто шумиха вокруг такого отчета – вышел негативным, то может произойти снижение стоимости акций.

• Оценка графиков акций. Просмотр графика цены акции за период может очень способствовать определению причины падения цены.
Ценовые графики помогут вам следить за динамикой торговли акциями. При рассмотрении графика цены на акции вы сможете определить сформировавшиеся за период графические фигуры.

Например, если акции устойчиво снижаются, и не имеется при этом каких-либо положительных факторов-катализаторов, то акции со временем могут упасть еще больше.
Однако, если вы заметили, что интересующие вас акции иногда показывают снижение, но потом всегда отыгрывают утраченные позиции, то стоит все же приглядеться к ним повнимательнее. Изучение динамики движения цены на акции даст более полное представление о ситуации.
• Проверка различных источников. Не прибегайте лишь к одному из изложенных выше пунктов для определения причин падения акции – а используйте их все, при этом не забывайте проверять разные источники.

Чем больше вы изучаете ситуацию (с разных точек зрения), чтобы установить причину, тем лучше. Если вы проводите доскональный анализ по акциям, то у вас на руках может быть максимально полноценная картина происходящего.
Изучение падающих акций для трейдера может стать шагом в сторону успеха. Если вы будете проводить свой регулярный анализ и при этом будете в него включать как растущие акции, так и испытывающие падение, вы можете оказаться на шаг впереди при выборе стоящих акций для торговли.
А вы изучаете информацию о падающих акциях?
https://teletrade-dj.lv/ru/education
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Kādēļ vajadzētu pievērst uzmanību akcijām, kurām ir nokritusi cena?
Vai akcijas, kurām tiek novērota lejupslīde, spēj Jums palīdzēt spert izdevīgus soļus fondu tirgū?
Kad lieta nokļūst līdz tirdzniecībai, investori parasti ar aizrautību seko līdzi akcijām, kuras parāda vislielāko pieaugumu dienas laikā. Bet no dažādām situācijām ar akcijām, kurām tiek novērots liels kritums, var arī daudz ko iemācīties.
Tātad, izskatīsim, kā akcijas ar zemiem rādītājiem var jums daudz ko pateikt par tirgu kopumā, un kā tās var kļūt par lielisku investīcijas iespēju.

Kādas akcijas uzskatīt par vislielāko neveiksmi?
Daudzi tirgotāji izmanto vispārzināmu pieeju, novērojot augošās akcijas, t.i., domātas akcijas, kuras parāda lielāko izaugsmi noteiktajā laika posmā (piemēram, tirgus dienas laikā).
Akcijas, ko var uzskatīt par vislielāko neveiksmi, – tās ir tieši tās akcijas, kuras ir parādījušas vislielāko cenu kritumu noteiktajā laika posmā.

Ko var iemācīties, novērojot šādas akcijas?
Akcijas, kurām dienas laikā ir visvairāk nokritusi cena, var atklāt svarīgas tendences tirgū. Ja Jūs spējat novērtēt kritienu un atrast tā izskaidrojumu, tas var kalpot kā vērtīga informācija turpmākiem darījumiem.
Piemēram, ja jūs novērojāt, ka daudzas no nokritušajām akcijām pieder pie vienas un tās pašas jomas, jūs visticamāk varēsiet noteikt tendenci, kura noteiktā veidā spēj ietekmēt tirgu kopumā.
Bruņojoties ar šo informāciju, jūs turpmāk varēsiet izvairīties no neveiksmīgām investīcijām.

Vai akcijas, kurām ir nokritusi cena, var kādā veidā būt izdevīgas?
Investēšanas jomas gudrība fondu tirgū saka, ka vajadzētu pirkt par zemākām cenām, bet pārdot - dārgāk. Ja akcijām ir lejupslīde, tad, lūk, arī paveras šāda iespēja.
Jums būtu jānovērtē daži faktori, piemēram, uzņēmuma pamatrādītāji, tā darbības joma, ziņu fons, kā arī uzņēmuma vēsture. Tikai Jūs varēsiet izlemt, vai tas būs vērtīgs ieguldījums. Un, protams, ne ikkatrā gadījumā tas būs vērtīgs.
Ceturtdien mēs parunāsim par to, kā analizēt akcijas, kurām ir nokritusi cena!
https://teletrade-dj.lv/education
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Почему стоит обращать внимание на упавшие в цене акции?
Могут ли акции, показавшие сильное падение, помочь предпринять вам выгодные шаги на фондовом рынке?
Когда дело касается трейдинга, инвесторы, как правило, увлеченно следят за акциями, показавшими самый большой рост за день. Но и немало уроков можно извлечь из ситуации с акциями, у которых наблюдается самый большой спад.
Итак, давайте рассмотрим, как акции с низкими показателями могут вам многое поведать о рынке в целом, а также как они могут оказаться для вас отличной инвестиционной возможностью.
Какие акции считать самой большой неудачей?
Многим трейдерам знаком подход к слежению за растущими акциями, т. е. имеется в виду акции, показавшие наибольший рост за определенный период (например, в течение торгового дня).
Акции, считающиеся самой большой неудачей, – это как раз те акции, показавшие наибольший спад в цене за определенный отрезок времени.
Чему можно научиться, обращая внимание на подобные акции?
Наиболее упавшие за день акции могут рассказать о важных тенденциях на рынке. Если вы способны оценить падение и найти тому причину, это может служить бесценной информацией для будущих сделок.
Например, если вы замечаете, что многие из упавших в цене акций принадлежат к опреденной сфере, вы, вероятно, сможете определить тенденцию, способную оказать существенное влияние на рынок в целом.
Вооружившись данной информацией, вы в потенциале можете избежать неудачного инвестирования.
Могут ли упавшие в цене акции быть в чем-то выигрышными?
Мудрость из области инвестирования в фондовый рынок гласит, что следует покупать по низким ценам, а продавать – по высоким. Если акции на спаде, то тут как раз и открывается такая возможность.
Вам необходимо будет оценить некоторые факторы, такие как основные показатели компании, ее сферу деятельности, новостной фон, а также историю компании. Только вы можете решить, будет ли это стоящим вложением. И, конечно, стоящим оно будет не в каждом случае.
В четверг мы поговорим о том, как анализировать упавшие в цене акции!

https://teletrade-dj.lv/ru/education
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Kā paaugstināt noturību pret riskiem

3. Izveidojiet tirdzniecības plānu. Tirdzniecības plāns atgādina sava veida iepriekš izveidotu shēmu par to, kā, Jūsuprāt, izveidosies darījums.

Jūsu tirdzniecības plāns ļauj Jums nepārkāpt sava tirgošanās stila robežas. Kad Jums pie rokas ir tirdzniecības plāns, Jums ir darbību shēma, pie kuras jāpieturas, kas nozīmē, ka Jums būs mazāka tendence pieņemt uz emocijām balstītus lēmumus, kas, savukārt, palīdzēs samazināt kļūdu skaitu un kopējos zaudējumus.
Bez šaubām, tirdzniecības plāns var Jums palīdzēt drošāk pārvaldīt savus darījumus. Jūsu mērķis: izvairīties no pieejas „turies un ceri”, pateicoties kurai „izkūp” depozīti.

4. Neriskējiet uzreiz pārāk daudz. Lai paaugstinātu noturību pret riskiem, ir taču nepieciešams veikt lielu soli uz priekšu un sākt riskēt aizvien vairāk un vairāk, vai ne? Nekādā gadījumā. Labāk ir paaugstināt noturību pret risku, paaugstinot apjomus lēni, pakāpeniski.

Tā vietā, lai koncentrētos uz naudas nopelnīšanu, koncentrējieties uz pieredzes uzkrāšanu. Nekad neriskējiet ar pārāk lielu sava depozīta daļu vienā darījumā, jo Jūs varat to pazaudēt... un tad Jums nāksies novērsties no riskiem. Tāpat kā gadījumā ar Jūsu tirdzniecības uzlabošanos, nogaidiet nedaudz, līdz noturība pret riskiem paaugstināsies. No sākuma īstenojiet nelielus darījumus, bet pēc tam, ņemot vērā Jūsu depozīta pieaugumu, sāciet atvērt lielākas pozīcijas. Ja Jūs pieturēsieties pie principa „lēnāk brauksi – tālāk tiksi”, tad ar laiku Jūs sāksiet justies ērtāk, riskējot ar lielāku sava kapitāla daļu.

5. Uzturiet tirdzniecības žurnālu. Neskatoties uz to, ka Jums var likties, ka visus Jūsu darījuma notikumus Jūs atcerēsieties, diez vai tā notiks. Tirdzniecības žurnāls ļaus Jums sekot darījumiem, lai ar laiku Jūs varētu izmantot šo informāciju stabilākas peļņas iegūšanai.
Tirdzniecības žurnāls ļaus Jums saprast, kuras metodes strādā un ienes peļņu, bet kuras – nē. Izmantojot šo informāciju, Jūs varēsiet atsijāt pareizās metodes un uzlabot veiksmīgu darījumu procentuālo apjomu.

Lai arī cik ļoti Jums nepatiktu risks, tā ir tikai daļa no tirdzniecības procesa. Pielietojiet mūsu aprakstītos soļus – tie palīdzēs Jums paaugstināt noturību pret risku un justies komfortablāk, saskaroties ar riskiem. Netirgojieties nesagatavoti!

Kāds ir Jūsu noturības pret risku līmenis?
https://teletrade-dj.lv/terminal
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Как повысить устойчивость к рискам

3. Создайте торговый план. Торговый план напоминает своего рода предварительно составленную схему того, как, по вашему мнению, сложится сделка.

Ваш торговый план позволяет вам не выходить за рамки вашего стиля торговли. Когда у вас под рукой торговый план, у вас схема действий, которой нужно придерживаться, что означает, что вы будете менее склонны к принятию эмоциональных решений сгоряча, что, в свою очередь, поможет сократить число ошибок и общие потери.
Несомненно, торговый план может помочь вам в более надежном управлении сделками. Ваша цель: избежать подхода из серии «держись и надейся», благодаря которому «испаряются» депозиты.

4. Не рискуйте сразу слишком многим. Для повышения устойчивости к рискам необходимо ведь сделать большой шаг вперед и начать рисковать все больше и больше, верно? Ни в коем случае. Лучше повышать устойчивость к риску, увеличивая объемы медленно, постепенно.

Вместо того, чтобы сконцентрироваться на зарабатывании денег, сконцентрируйтесь на накоплении опыта. Никогда не рискуйте слишком большой частью своего депозита на одной сделке, потому что мы можете ее лишиться... и тогда вам придется уходить от рисков. Также как и в случае с улучшением вашей торговлей, подождите немного, пока устойчивость к рискам повысится. Сначала осуществляйте небольшие сделки, а потом по мере роста вашего депозита начинайте открывать более крупные позиции. Если вы будете придерживаться принципа «тише едешь – дальше будешь», то со временем вы станете чувствовать себя комфортнее, рискуя более крупной частью своего капитала.

5. Ведите торговый журнал. Несмотря на то, что вам может казаться, что все события по каждой сделке вы запомните, это вряд ли произойдет. Темп слишком высок, при этом слишком много переменных. Торговый журнал позволит вам отслеживать сделки, чтобы со временем вы смогли использовать данную информацию для получения более стабильной прибыли.
Торговый журнал позволит вам разобраться, какие методы работают и приносят прибыль, а какие – нет. Используя эту информацию, вы сможете оттачивать правильные методы и улучшать процент успешных сделок.

Как бы вам ни был ненавистен риск, это всего лишь часть торгового процесса. Применяйте описанные нами шаги – они помогут вам повысить устойчивость к риску и чувствовать себя более комфортно, имея дело с рисками. Не торгуйте неподготовленными!
https://teletrade-dj.lv/ru/terminal
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Kā paaugstināt noturību pret riskiem
Šodien skarsim tēmu par risku, bet ne tādu kā filmās ar Tomu Krūzu. Runa būs par to, kā tirgotājs var uzlabot riska toleranci.
Pastāv zināms riska līmenis, kas ir dabisks ikdienas tirdzniecības pasaulē. Un ko gan tur piebilst, tas arī ir tas pats risks, kas ļauj sasniegt potenciālo izdevīgumu, kas arī mūsu dzenulis tirdzniecībā, vai ne? Līdz ar to ir pienācis laiks to apzināt un pieņemt.
Neskatoties uz to, ka Jums nepatīk riskēt, ir svarīgi atrast noteiktu komforta līmeni ar riskiem, ja Jūs vēlaties kļūt par veiksmīgu dienas tirgotāju. Sekojot šiem padomiem, Jūs varēsiet paaugstināt noturību pret riskiem, kas Jums palīdzēs drosmīgu tirdzniecības lēmumu pieņemšanā, tai pat laikā turpinot aizsargāt gala peļņu.

1. Atrodiet iespēju iziet nopietnas tirdzniecības apmācības. Kāpēc lielākā daļa tirgotāju ir neveiksmīgi? Tāpēc, ka viņi nesaprot, kā darbojas tirgus. Neizprotot tirgus darbības principus, Jūs vienkārši spēlējaties ar savu naudu.

Spēcīgas zināšanu bāzes veidošana tirdzniecības jomā – tas ir pirmais solis ceļā uz to, lai justu lielāku pašpārliecinātību lietās, kas attiecas uz riskiem
Nav veida, kas ļautu izvairīties no riskiem pilnībā. Tomēr, kad Jūs saprotat fondu tirgu, Jums ir lielākas iespējas pieņemt piesardzības pasākumus risku minimizēšanai. . Palielinot savas zināšanas par tirgu, jums būs vieglāk uzņemties apzinātu risku, nevis tikai izdarīt atklāti riskantus darbības.

2. Izpētiet informāciju, kas attiecas uz tirdzniecību. Balstoties uz iepriekšējo padomu, atzīmēsim, ka ir svarīgi iemācīties patstāvīgi veikt potenciālo darījumu analīzi.

Pati par sevi darījuma atvēršanas darbība aizņem vien dažas sekundes. Iepriekšēja analīze šim mērķim aizņem laiku un prasa pūliņus, bet tai pat laikā potenciālie rezultāti var patiešām būt tā vērti.
Jūs diez vai pirksiet putekļusūcēju, nepaskatoties atsauksmes par to, tad kāpēc gan tik daudzi tirgotāji pērk vai pārdod akcijas, pat nesameklējot informāciju par interesējošo kompāniju internetā?!
Tirgotāji ne vienmēr var uzticēties rekomendācijām par akcijām vai kompāniju preses relīzēm. Tās ne vienmēr ir objektīvas, kā arī var kalpot uzņēmuma paša interesēm. Jums ir nepieciešams veikt pašam savu analīzi.
Izpētiet Jūs interesējošo kompāniju, kā arī potenciālos faktorus –katalizatorus. Izmantojiet tirdzniecības programmas, lai sekotu akciju grafikam un redzētu tendences. Izveidojiet par paradumu veikt savu akciju analīzi. Samazinot potenciālo risku, Jūs paaugstināsiet noturību pret riskiem. Ceturtdien mēs piedāvāsim 3 padomus par to, kā kļūt noturīgiem pret riskiem.

https://teletrade-dj.lv/education
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Как повысить устойчивость к рискам
Сегодня затронем тему рискованности, но не такой, как в фильмах с Томом Крузом. Речь пойдет о том, как трейдеру улучшить устойчивость к риску.
Существует определеный уровень риска, который закономерен для мира дневной торговли. Да что и говорить, это и есть тот самый риск, позволяющий добиться потенциальной выгоды, которая и подтолкнула вас к трейдингу, не так ли? Так что пришло время осознать и принять это.
Несмотря на то, что вам не нравится рисковать, важно найти определенный уровень комфорта с рисками, если вы хотите стать успешным дневным трейдером. Следуя этим советам, вы сможете повысить устойчивость к рискам, что поможет вам в принятии смелых торговых решений, при этом продолжая защищать итоговую прибыль.

1. Найдите возможность пройти серьезное обучение трейдингу. Почему большинство трейдеров неуспешны? Потому что они не понимают, как устроен рынок. Без понимания принципов работы рынка вы просто играете своими деньгами.

Формирование крепкой базы знаний в области трейдинга – первый шаг к тому, чтобы чувствовать себя увереннее, когда дело касается рисков.
Нет способа избежать рисков полностью. Однако, когда вы понимаете фондовый рынок, у вас больше возможности предпринять предупредительные шаги для минимизации рисков. По мере повышения своих знаний о рынке вам будет становиться все легче принимать осознанный риск, а не просто предпринимать откровенно рискованные действия.

2. Изучайте информацию, касающуюся торговли. Отталкиваясь от предыдущего совета, отметим, как важно научиться постоянно проводить анализ по потенциальным сделкам.

Само по себе действие по открытию сделки занимает лишь несколько секунд. Предшествующий этому анализ занимает время и требует усилий, тем не менее потенциальные результаты могут действительно того стоить.
Вы вряд ли станете покупать пылесос, не посмотрев отзывы о нем, так почему же столько трейдеров покупают или продают акции, даже не поискав информации об интересующей компании в интернете?!
Трейдеры не всегда могут доверять рекомендациям касательно акций или пресс-релизам компаний. Они не всегда беспристрастны, а также могут служит собственным интересам компаний. Вам необходимо проводить собственный анализ.
Изучите интересующую вас компанию, а также потенциальные факторы-катализаторы. Используйте торговые программы для отслеживания графиков по акциям, чтобы видеть тенденцию. Возьмите за привычку проводить свой анализ акций. Сокращая потенциальный риск, вы повысите устойчивость к рискам.
В четверг мы представим еще 3 совета о том, как стать устойчивым к рискам.
https://teletrade-dj.lv/ru/education
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Tirgot kā no adrenalīna atkarīgajam
Lai jums palīdzētu atrast treideri, sniegsim dažus padomus, lai izvairītos no tirdzniecības no sērijas "steidzos un kļūdījos".
Nr.1 Atbrīvojieties no domāšanas veida "es tūlīt kļūšu stāvus bagāts"
Jūs nodarbojaties ar tirdzniecību, protams, peļņas dēļ, taču nav jāsagaida, ka, jo vairāk jūs tirgojat, jo lielāks būs ienesīgums. Daži cilvēki veic tikai dažus darījumus nedēļā, citi tirgojas katru dienu, tomēr veiksmīgs treideris plāno ar tirdzniecību nodarboties nopietni un ilgi, tādēļ sākumā iziet apmācību.
Nr.2 Tirgojieties objektīvi
Ieelpojiet un izelpojiet. Tirgojieties tikai tad, kad neesat ne pozitīvu, ne negatīvu emociju varā – tikai tad, kas esat objektīvi. Jo vairāk jūs pieturēsieties pie šādas pieejas, jo kļūsiet objektīvāki, un tirdzniecību uzlūkosiet kā biznesa piedāvājumu, nevis laimes ratu. Ja jūs tomēr saskarsieties ar pēkšņu nemiera vai baiļu lēkmi, adrenalīns traucēs visai jūsu racionālajai domāšanai un liks jums pieņemt sasteigtus lēmumus. Tā ka nepakļaujieties palaisto iespēju sindromam. Paejiet malā uz minūti (vai uz piecām), atgriezieties un visu uzlūkojiet no jauna un pieņemiet racionālu lēmumu.
Tas jums palīdzēs izvairīties no daudziem pārdzīvojumiem un nožēlas par tām lietām, kuras jūs nespējat kontrolēt. Kas izdarīts, tas izdarīts (vai nav izdarīts). Un viss.
Nr.3 Lēnāk brauksi, tālāk tiksi
Tirdzniecības plāns pa soļiem un stratēģija paātrinās jūsu mērķa – kļūt daudz veiksmīgākam un pelnošākam treiderim – sasniegšanu.
Esiet maksimāli sagatavots. Mācieties no katra darījuma, katras kļūdas un zaudējuma. Uzreiz neatsakieties no savas stratēģijas, tikai tādēļ, ja jūs vēlaties ātrāk nopirkt Lamborghini. Kamēr jūs pieturēsieties pie savas stratēģijas, pastāvēs liela varbūtība, ka tirdzniecību veiksiet bez bailēm. Kad jūs izvairīsieties no bailēm, jūs pārstāsiet katru potenciālo darījumu uzlūkot kā draudus un emocionālu cīņas ar šo "bīstamību" uzliesmojumu (vai no tās izvairīties).
Nr.4 Izvairieties no nervu novājināšanas
Bieži adrenalīna uzplūdi var novājināt jūsu organismu. Tas ir likumsakarīgi, ka adrenalīns izstrādājas tad, kad izjūtat stresu. Organisms tādā stāvoklī nevar atrasties pastāvīgi. Izvairieties no sava organisma novājināšanas pārmērīgas sevis veltīšanas tirdzniecības rezultātā. Šāda situācija neuzlabos ne jūsu veselību, ne jūsu tirdzniecības konta bilanci. Kad jutīsiet, ka izjūtat pārāk daudz stresa, paņemiet pārtraukumu.
Secinājumi
Saudzējiet sevi. Jo vairāk tirgosieties ar racionālu attieksmi pret darāmo, jo skaidrāk jūs redzēsiet darījumu situāciju un jo vairāk uzzināsiet tirdzniecības gaitā. Uzsākot savu treidera ceļu, nenovirzieties no nospraustā kursa.
https://teletrade-dj.lv/terminal
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Торговать словно адреналиноман
Чтобы помочь вам на пути трейдера, представляем несколько советов, дабы избежать торговли из серии «делал наспех, а сделал на смех».
№ 1. Избавьтесь от образа мышления «я сейчас быстро разбогатею»
Вы занимаетесь трейдингом, конечно, ради прибыли, но не стоит ожидать, что чем больше вы торгуете, тем больше будет доходность. Некоторые люди совершают всего лишь несколько сделок в неделю, некоторые торгуют ежедневно – но успешный трейдер рассчитывает заниматься торговлей всерьез и надолго, при этом сначала проходит подготовку.
№ 2. Торгуйте объективно
Вдохните, выдохните. Торгуйте тогда, когда вы не на эмоциях, будь они положительными или негативными, – тогда, когда вы объективны. Чем дольше вы будете придерживаться такого подхода, тем объективнее вы станете, рассматривая торговлю больше как бизнес-предложение, а не как колесо фортуны. Если вы все-таки столкнетесь с внезапным приступом беспокойства или страха, адреналин будет мешать вашему рациональному мышлению и заставит вас принять поспешные решения. Так что не поддавайтесь синдрому упущенных возможностей. Отойдите в сторону на минутку (или на пять), вернитесь, взгляните на всё заново и примите рациональное решение.
Это поможет вам избежать массу переживаний и сожалений из-за тех вещей, которые вы не в состоянии контролировать. Что сделано, то сделано (или не сделано). И всё на этом.
№ 3. Тише едешь – дальше будешь.
Пошаговый план торговли и стратегия ускорят достижение вашей цели стать более успешным и зарабатывающим трейдером.
Будьте максимально подготовленными. Учитесь на каждой сделке, каждой ошибке и потере. Не отказывайтесь сразу от своей стратегии, только потому что вам хочется побыстрее купить Lamborghini. Пока вы придерживаетесь своей стратегии, велика вероятность, что вы будете вести торговлю без страха. Когда вы избавитесь от страха, вы перестанете рассматривать каждую потенциальную сделку как угрозу и эмоциональный всплеск бороться с этой «опасностью» (или избежать ее).
№ 4. Остерегайтесь нервного истощения
Частый прилив адреналина может истощить ваш организм. Ведь не случайно адреналин вырабатывается, когда вы испытываете стресс. Организм не должен находиться в таком состоянии постоянно. Остерегайтесь истощения своего организма из-за чрезмерного посвящения себя торговле. Это также не будет способствовать вашему здоровью или балансу вашего торгового счета. Возьмите перерыв, когда начнете чувствовать, что испытываете слишком много стресса.
Заключение
Берегите себя. Чем больше вы будете торговать с рациональным отношением к делу, тем яснее вы будете видеть ситуацию со сделками и тем больше вы будете познавать по ходу торговли. Начав свой трейдерский путь, не отклоняйтесь от намеченного курса.
https://teletrade-dj.lv/ru/terminal
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded