جملات و داستان های مدیریتی  - 
 
وقتی تمام ورق های دستتان نشان می دهند که بازنده اید، تنها راه پیروزی شکست قوانین است.

💭پل استر
Translate
4
Add a comment...