جسارت اجرایی کردن

ایده‌هایت را داشته باش

و گرنه همیشه

جهان پر بوده است

از ترسوهای خوش فکر!!

"استیو جابز"
Photo
Shared publiclyView activity