جملات و داستان های مدیریتی  - 
 

جسارت اجرایی کردن

ایده‌هایت را داشته باش

و گرنه همیشه

جهان پر بوده است

از ترسوهای خوش فکر!!

"استیو جابز"
Translate
4
Add a comment...