Profile cover photo
Profile photo
‫آکادمی برند ایران (‪IranBrandAcademy‬‏)‬‎
8 followers -
IranBrandAcademy
IranBrandAcademy

8 followers
About
Posts

Post has shared content
درآمدی بر مبانی برندسازی - دکتر شهریار شفیعی

افلاطون واقعیت‌های این جهان را سایه‌ای از هستی‌های آرمانی و مثالی می‌دانست. برکلی اصولا به هیچ واقعیت عینی خارج از ذهن آدمی قایل نبود و کل حوزه شناخت انسان را به جهان ذهنی بشری تقلیل می‌داد. کانت ادراک انسان را به نوعی ماحصل و برآیند برهم‌کنش متقابل ذهن انسان و جهان خارجی تعریف می‌کرد. این‌که در واقع شناخت و معرفت در انسان چگونه شکل می‌گیرد از دیرباز محل بحث و فحص فلاسفه و در قرون متأخر یکی از موضوع‌های اصلی دانشمندان حوزه‌های روان‌شناختی و علوم شناختی بوده است.
این بحث هر چند هرگز فیصله نیافته و این مقال هم مجال طرح این ماجرای تاریخی نیست، دست کم این حد برای ما مسلم است که کل شناخت، شناختی عینی نیست و یا دست کم کل شناخت ما بر عینیات استوار نشده است.
بنابراین، این اصل که واقعیت عینی محل تردید است و مردم بر اساس ادراک و تصویر ذهنی رفتار می‌کنند، مبین یکی از مهمترین اصول فرایند ادراکی در انسان می‌باشد. توجه به این موضوع در حوزه مباحث مدیریتی بسیار کلیدی است بویژه در روابط انسانی درون‌سازمانی، روابط برون‌سازمانی و در صدر همه فعالیت‌های بازاریابی. در واقع در سال‌های اخیر، تصاویر ذهنی مشتریان در تمام سطوح بازاریابی از اهمیت رو به افزایشی برخوردار شده‌‌است.
حتی در پایین‌ترین سطح ارزیابی مشتریان، یعنی در سطح محصول هم، توجه مشتریان از جنبه‌های فیزیکی و فوائد عملکردی محصول به سمت تداعی نمادین و معنایی محصولات متمایل شده‌است

دلایل گوناگونی برای این افزایش توجه به تصویر ذهنی در بازاریابی می‌توان بیان کرد. این دلایل عبارتند از:

ادامه مطلب را می توانید در لینک زیر دنبال نمایید
https://goo.gl/KUQc2B

Post has attachment
درآمدی بر مبانی برندسازی - دکتر شهریار شفیعی

افلاطون واقعیت‌های این جهان را سایه‌ای از هستی‌های آرمانی و مثالی می‌دانست. برکلی اصولا به هیچ واقعیت عینی خارج از ذهن آدمی قایل نبود و کل حوزه شناخت انسان را به جهان ذهنی بشری تقلیل می‌داد. کانت ادراک انسان را به نوعی ماحصل و برآیند برهم‌کنش متقابل ذهن انسان و جهان خارجی تعریف می‌کرد. این‌که در واقع شناخت و معرفت در انسان چگونه شکل می‌گیرد از دیرباز محل بحث و فحص فلاسفه و در قرون متأخر یکی از موضوع‌های اصلی دانشمندان حوزه‌های روان‌شناختی و علوم شناختی بوده است.
این بحث هر چند هرگز فیصله نیافته و این مقال هم مجال طرح این ماجرای تاریخی نیست، دست کم این حد برای ما مسلم است که کل شناخت، شناختی عینی نیست و یا دست کم کل شناخت ما بر عینیات استوار نشده است.
بنابراین، این اصل که واقعیت عینی محل تردید است و مردم بر اساس ادراک و تصویر ذهنی رفتار می‌کنند، مبین یکی از مهمترین اصول فرایند ادراکی در انسان می‌باشد. توجه به این موضوع در حوزه مباحث مدیریتی بسیار کلیدی است بویژه در روابط انسانی درون‌سازمانی، روابط برون‌سازمانی و در صدر همه فعالیت‌های بازاریابی. در واقع در سال‌های اخیر، تصاویر ذهنی مشتریان در تمام سطوح بازاریابی از اهمیت رو به افزایشی برخوردار شده‌‌است.
حتی در پایین‌ترین سطح ارزیابی مشتریان، یعنی در سطح محصول هم، توجه مشتریان از جنبه‌های فیزیکی و فوائد عملکردی محصول به سمت تداعی نمادین و معنایی محصولات متمایل شده‌است

دلایل گوناگونی برای این افزایش توجه به تصویر ذهنی در بازاریابی می‌توان بیان کرد. این دلایل عبارتند از:

ادامه مطلب را می توانید در لینک زیر دنبال نمایید
https://goo.gl/KUQc2B

Post has attachment
درآمدی بر برندسازی - نوشته دکتر شهریار شفیعی

افلاطون واقعیت‌های این جهان را سایه‌ای از هستی‌های آرمانی و مثالی می‌دانست. برکلی اصولا به هیچ واقعیت عینی خارج از ذهن آدمی قایل نبود و کل حوزه شناخت انسان را به جهان ذهنی بشری تقلیل می‌داد. کانت ادراک انسان را به نوعی ماحصل و برآیند برهم‌کنش متقابل ذهن انسان و جهان خارجی تعریف می‌کرد. این‌که در واقع شناخت و معرفت در انسان چگونه شکل می‌گیرد از دیرباز محل بحث و فحص فلاسفه و در قرون متأخر یکی از موضوع‌های اصلی دانشمندان حوزه‌های روان‌شناختی و علوم شناختی بوده است.
این بحث هر چند هرگز فیصله نیافته و این مقال هم مجال طرح این ماجرای تاریخی نیست، دست کم این حد برای ما مسلم است که کل شناخت، شناختی عینی نیست و یا دست کم کل شناخت ما بر عینیات استوار نشده است.
بنابراین، این اصل که واقعیت عینی محل تردید است و مردم بر اساس ادراک و تصویر ذهنی رفتار می‌کنند، مبین یکی از مهمترین اصول فرایند ادراکی در انسان می‌باشد. توجه به این موضوع در حوزه مباحث مدیریتی بسیار کلیدی است بویژه در روابط انسانی درون‌سازمانی، روابط برون‌سازمانی و در صدر همه فعالیت‌های بازاریابی. در واقع در سال‌های اخیر، تصاویر ذهنی مشتریان در تمام سطوح بازاریابی از اهمیت رو به افزایشی برخوردار شده‌‌است.
حتی در پایین‌ترین سطح ارزیابی مشتریان، یعنی در سطح محصول هم، توجه مشتریان از جنبه‌های فیزیکی و فوائد عملکردی محصول به سمت تداعی نمادین و معنایی محصولات متمایل شده‌است

دلایل گوناگونی برای این افزایش توجه به تصویر ذهنی در بازاریابی می‌توان بیان کرد. این دلایل عبارتند از:

Post has attachment
مراسم افتتاحیه برند آکادمی ایران دکتر شهریار شفیعی
#دکتر _دکتر_شهریار شفیعی
Photo
Photo
2015-05-18
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment

پنجشنبه 17 اردیبهشت سال 1394 هجری شمسی جمعی از مدیران و فرهیختگان علم برند، مدیریت، بازاریابی و تبلیغات و اصحاب صنعت و کسب و کار در سالن همایش مجتمع آموزشی بن ژیوار گرد هم آمدند تا کنار هم در مراسم گشایش آکادمی برند ایران، فصل جدیدی را در حوزه برندسازی ایران آغاز کنند.
 به گفته دکتر شهریار شفیعی موسس و مدیر علمی آکادمی برندایران: باور براین است که بهترین کار دنیا، تولید است و نیکوترین تولیدها، تولید دانش و اندیشه و باز تولید آن در ذهن مخاطبان و دانش پژوهان و اندیشه ورزان.
بنا نهادن "آکادمی برند ایران" نیز بر پایه همین باور بوده و البته با نگاه به کمبود دانش تخصصی نزد دست اندر کاران و افراد اجرایی در حوزه ی برندسازی و برند آفرینی در سرزمین ما ایران. 
در این مراسم وی با ایراد سخنرانی در باب تغییر پارادایم های دانش و یادگیری گفتند: تجربیات گروه تخصصی برندتک به عنوان مشاور و مدرس حوزه های برندسازی و بازاریابی نشان داده در 15 سال اخیر شکاف میان حوزه های نظری و عملی برندسازی و خلاء دانش و تجربه کافی جهت اجرایی سازی مدل های نظری برندینگ گسترش یافته و نیاز به فضای مناسبی برای پرورش نیروهای مستعد و متخصص مشاهده شده است. بنابراین در جهت پرداختن به این مهم، گروه تخصصی برندتک با همکاری مجتمع آموزشی بن ژیوار، آکادمی برند ایران را به گونه ای جدی و عملیاتی بنیاد نهاد. 
وی افزود گروه تخصصی برندتک و مجتمع آموزشی بن ژیوار تجربیات و داشته های خود را در کنار هم نهادند تا درآکادمی برند ایران به منظور توانمند سازی علمی و اجرایی، و ایجاد پلی ماندگار میان حوزه نظر و عمل، تجمیع متناسبی از هنر، مدیریت، بازاریابی ، برندسازی به انضمام شیوه های اجرایی سازی آن در بنگاه های کسب و کار در قالب یک دوره نه ماهه دروس دوره مدیریت برند را ارائه دهند. و در این راه از تجربیات اساتید و متخصصان این حوزه یاری می جویند.
در این مراسم جناب آقای مهندس حمیدرضا خانپور مدیر کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان حامی علمی و معنوی آکادمی برند ایران حضور داشتند. و با ایراد سخنرانی از این طرح ملی حمایت کردند. 
علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به سایت برندتک brandztech.com مراجعه فرمایند.
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded