תמונת השער של הפרופיל
תמונת פרופיל
010 גיבוי ושחזור מידע
עוקב אחד -
010 - החברה המובילה לשירותי הגנה על מידע, המשכיות עיסקית והתאוששות מאסון.
010 - החברה המובילה לשירותי הגנה על מידע, המשכיות עיסקית והתאוששות מאסון.

עוקב אחד
מידע כללי
פוסטים

הפוסט כולל קובץ מצורף
Will your Cloud Backup protect you at a time of need?
Data Backup deals with Black and white. Everything is fine as long as you don’t need it. But a single catastrophe can destroy an entire business.
Your executives are counting on you. These executives truly believe that when disaster strikes, their data is protected and recoverable. It is up to you and your “voodoo techie skills” to resurrect their business instantly. But is that the case?
In this article, we will ask critical questions when examining a Data Backup solution. Any compromise that will not include all of these points could turn out to be unacceptable during a real disaster. Data that is lost, whether it is due to a virus, theft, fire, earthquake, ransomware, etc, exposes your business to many risks, only some of which can be predicted ahead of time.
You should pay close attention to these points:

http://010grp.ca/will-your-cloud-backup-protect-you-at-a-time-of-need
לא ניתן להגיב על הפוסט הזה.
המתן בזמן שאנו טוענים פוסטים נוספים