Profile cover photo
Profile photo
‫תולדות ושורשים בעם ישראל‬‎
82 followers -
עצי משפחה של משפחות רבנים, עזרה בעבודת שורשים ואילן יוחסין
עצי משפחה של משפחות רבנים, עזרה בעבודת שורשים ואילן יוחסין

82 followers
About
Posts

Post has attachment
רבנים מצאצאי משיח השקר
האם למשיח השקר שבתי צבי, היו צאצאים שכיהנו ברבנות? בנו של שבתי צבי נקרא בשם ישמעאל, הוא נולד בשנת תל"א, ובכתבים השבתאיים אין שום איזכור ממנו בגדלותו. היעב"ץ בספרו תורת הקנאות כותב, "תולדותיו כיוצא בו, ולד הטומאה נפגר ישמעאלי, ונעקר שבתי צבי, וזרעו בליעל, כו...
Add a comment...

Post has attachment
רבי שמחה בונים ערנפלד זצ"ל
בשבוע שעבר נפטר הגאון רבי שמחה בונים ערנפלד, חבר מועצת גדולי התורה
בארצות הברית וראש ישיבת חתן סופר, מצאצאי בעל החתם סופר, הוא נפטר בארצות הברית,
והובא לקבורה כאן, בארץ ישראל. רבי שמחה בונים נולד בשנת תרפ"ט בעיירה מטרסדורף שבאוסטריה, אחת
משבע קהילות המפוארו...
Add a comment...

Post has attachment
רבי אהרן אב"ד לוברטוב
הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות, מזכיר בספרו מעלות היוחסין את סבו רבי
אהרן אב"ד לוברטוב, וכך הוא כותב על אמו: "אביה הרב הגדול המפורסם מוה' אהרן ז"ל
אבד"ק לובר". אין לנו שום פרטים על קורות חייו, והמעט הידוע לנו אודותיו נלקח מתוך
מספר מגילות יוחסין. אבותיו, בספר...
Add a comment...

Post has attachment
מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל
בבית החולים מעייני הישועה נפטר הבוקר הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן, ראש ישיבת פוניבז' לציעירים, ראש כולל פוניבז', ראש ישיבת ארחות תורה, וראש מועצת גדולי התורה של דגל התורה. בן מאה וארבע שנים היה בפטירתו. וזה סדר יחוסו: אביו, רבי נח צבי שטיינמן, נולד בשנת תרמ"...
Add a comment...

Post has attachment
ראש ישיבת קול יעקב רבי יצחק דזימיטרובסקי זצ"ל
בשלהי
יום החיתום - הושענא רבא, ולפני כניסת יום שמחת תורה, נפטר בבית החולים בירושלים,
הגאון הגדול רבי יצחק דז'ימיטרובסקי, מראשי ישיבת קול יעקב. בפטירתו נעקרה מן עולם
הישיבות דמות קמאית, של אחד מגדולי העילויים אשר עוד בילדותו למד לצידם של גדולי
עולם. ואלו
תול...
Add a comment...

Post has attachment
המשגיח רבי אליעזר גינזבורג זצ"ל
בשבת שעברה, שבת פרשת כי תבוא, י"ח
אלול תשע"ז, נפטר הגאון הצדיק רבי אליעזר גינזבורג משגיח ישיבת פוניבז'. המשגיח נולד בבני ברק לפני ששים ושמונה
שנים, מילדותו גדל בפוניבז', בה כיהנו אביו וסבו בתפקיד המשגיח. בהגיעו לפרקו, נשא
לאשה את נכדת מרן הסטייפלר, בת לחתנו...
Add a comment...

Post has attachment
תולדות ושורשים לדרך חדשה
אחרי תקופה ארוכה שלא פורסמו מאמרים חדשים עם מגילות יוחסין ופרטים על משפחות של רבנים, הבלוג חוזר לתפקד, בפורמט שונה מעט. אי"ה בשבועות הקרובים נמשיך ונפרסם מאמרים לתולדות רבנים ומשפחותיהם, כפי שפרסמנו כאן במהלך השנים האחרונות, אולם בבלוג עצמו יפורסם רק חלק קט...
Add a comment...

Post has attachment
הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל
הגאון הגדול רבי שמואל יעקב בורנשטיין ראש ישיבת קרית מלך בבני ברק, נפטר לפנות בוקר בבית החולים מעייני הישועה. בפטירתו נעקרה מנופי היהדות החרדית אחת מדמויות ההוד. רבי שמואל יעקב כיהן שנים רבות כראש ישיבה, תחילה בישיבת חברון בגאולה, ולבסוף בישיבת קרית מלך בבני...
Add a comment...

Post has attachment
רבי בנימין זאב רפפורט אב"ד פאפא
היום ט' ניסן, מלאו מאה ושמונים שנה לפטירתו של הגאון רבי בנימין זאב
רפופורט אב"ד פאפא בעהמ"ח שמלת בנימין על הלכות נדרים, וספר שמלה שניה
שו"ת, וספר עדות לישראל על מסכת מכות, וספר נוי סוכה על מסכת סוכה, ועוד
ספרים, עליו נכתב כי הוא ראש נפוצת משפחת ראפאפורט בהו...
Add a comment...

Post has attachment
החכם רבי מנשה וועקנין זצ"ל
עם כלות השבעה לפטירתו של הגאון הצדיק רבי מנשה
וועקנין, ראש מוסדות רבי מאיר בעל הנס בטבריה, וראש ישיבת מאיר בת עין. ראיתי
לנכון להעלות כאן את הידוע אודות יחוס משפחתו, משפחה המעורה בעיר הקודש טבריה,
ובבתי המדרשות ובבתי הדינים שבעיר, במשך מאה וחמישים שנה. רבי ...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded