Profile cover photo
Profile photo
Andrés Alagarda
95 followers -
Trabajando.
Trabajando.

95 followers
About
Andrés's posts

Post has attachment
AUXILIAR CONVERSACIÓN MINISTERIO 2017-2018
RESOLUCIÓ
de 21 de març de 2017, de la Direcció General de Política Educativa,
per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en
el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al
Ministeri d'Educació, Cultura i Espo...

Post has attachment
**
RESOLUCIÓ
de 22 de març de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i
Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a
l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de
valencià i es nomenen la Comiss...

Post has attachment
VARIOS
RESOLUCIÓ
de 23 de febrer de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual es procedeix a la substitució de membres
del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana   RESOLUCIÓ
de 21 de febrer de 2017, de la Direcció Gene...

Post has attachment
PLAZAS CEFIRE
RESOLUCIÓ
de 28 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la
selecció i el nomenament d'assessors i assessores de formació de centres
de formació, innovació i recur...

Post has attachment
JUNTA QUALIFICADORA VALENCIÀ
ORDRE
7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats
oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià, el person...

Post has attachment
**
RESOLUCIÓ
de 20 de febrer de 2017, de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments de Règim Especial, pel qual es promou a la
Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de
determinades unitats de competència profe...

Post has attachment
**
RESOLUCIÓ
de 21 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al
manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents
d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i en...

Post has attachment
AYUDAS TRANSPORTE Y COMEDOR C.E.ESPECIAL CONCERTADOS Y CORPORACIONES LOCALES
RESOLUCIÓ
de 22 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a
subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de
l'alumnat dels centres específics d'Edu...

Post has attachment
MATERIAL APOYO ALUMNOS NECESIDADES EDUCATIVAS.
RESOLUCIÓ
de 14 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Educativa,
per la qual es dicten instruccions per a la provisió i gestió de
productes de suport per l'alumnat amb necessitats educatives especials
per a l'exercici 2017
Wait while more posts are being loaded