Наставник сам у јединој средњој, градиштанској школи која се баш тако и зове, Средња школа. Предајем РиИ .
Погледајте сајт моје школе.
Shared publiclyView activity