Profile cover photo
Profile photo
RV IURIS Advokátska Kancelária
2 followers
2 followers
About
Posts

Post has attachment
Máme vylepšenú webovú stránku. Pozrite si ju
Add a comment...

Nová sms služba sociálnej poisťovne má pozitívne ohlasy
14.4.2014, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch vyhodnocuje prvé reakcie na skúšobnú prevádzku SMS správ a e-mailov o neuhradenom aktuálnom poistnom. Správy o dlžných sumách poistného začala v marci Sociálna poisťovňa zasielať vybranej približne 3-tisícovej vzorke živnostníkov a ostatných SZČO v pôsobnosti bratislavskej pobočky. Väčšina živnostníkov a ostatných SZČO túto formu upozorňovania na nedoplatky privítala.

Z výsledkov vyhodnocovania prvej skúšobnej fázy projektu vyplýva, že 58 percent živnostníkov nepostrehlo zmenu výšky minimálneho vymeriavacieho základu od januára 2014 a uhrádzali poistné o 3,15 eur nižšie. V spätnej reakcii boli spokojní s tým, že ich poisťovňa vyzvala dlh uhradiť skôr ako pristúpila k oficiálnej písomnej komunikácii. Dlžné poistné následne uhradili, alebo ho podľa ich tvrdenia uhradia spolu s poistným za marec. Zo spätnej reakcie ďalších 15 % klientov vyplynulo, že oznámené dlžné poistné nie je správne, pretože živnostníci napríklad neoznámili pozastavenie živnosti alebo rodičovskú dovolenku (boli vyzvaní na podanie Registračného listu FO – prerušenie), alebo neoznámili ukončenie živnosti (boli vyzvaní na podanie odhlášky).

Osem percent klientov uviedlo, že zabudli uhradiť celé dlžné poistné za február 2014 nedopatrením (reakcie na zaslanú správu však boli pozitívne), resp. poistné uhradili po doručení správy alebo tak urobia spolu s poistným za marec. Ďalších 6 % klientov reagovalo, že oznámené dlžné poistné už uhradili, ale pri platbe nepoužili správne identifikačné údaje, neuviedli ich vôbec, alebo poistné uhradili na účet inej pobočky. Časť klientov (6 %) sa domnievalo, že nemusia platiť ako SZČO (napr. po priznaní dôchodku), a pretože v týchto prípadoch je už dlžná suma vyššia, niektorí požiadajú pobočku o splátkový kalendár.

Negatívne sa k novej službe SP postavili len 2 % živnostníkov. Pri zvyšných 4 % klientov sa ukázalo, že výzva bola zaslaná na neaktuálny kontakt. V tejto skupine však SP nezaznamenala negatívne reakcie – klientom sa ospravedlnila a údaje vo svojej databáze aktualizovala. Aj v tejto súvislosti by preto Sociálna poisťovňa privítala, keby si živnostníci a ostatné SZČO v jej pobočkách aktualizovali kontaktné údaje. Nová služba zasielania SMS správ a e-mailov o nedoplatkoch na poistnom je totiž ústretovým krokom Sociálnej poisťovne, ktorý ich môže ochrániť pred narastaním penále a pokutami za neplnenie si zákonných povinností.
Add a comment...

Advokátska kancelária Vám ponúka komplexné právne služby a právne poradenstvo najmä v týchto oblastiach:
Obchodné právo a právo obchodných spoločností
Občianske právo
Rodinné právo
Správne právo
Trestné právo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded