Profile cover photo
Profile photo
TRẦN THỊ NHƯ Ý
199 followers
199 followers
About
Posts

Post has attachment
Tranh thêu CÁ CHÉP HOA SEN
Kĩ thuật thêu: thêu tay truyền thống
Đơn vị thực hiện: CTy CP Tranh Thêu Tay Huế
Web: www.TranhTheuTayHue.com
Điện thoại: 0969 460 147- 0946 354 35
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
TRANH THÊU CÁ CHÉP HOA SEN CHỊ QUYÊN BÌNH DƯƠNG
9 Photos - View album

Post has attachment
Tranh thêu CÁ CHÉP HOA SEN
Kĩ thuật thêu: thêu tay truyền thống
Đơn vị thực hiện: CTy CP Tranh Thêu Tay Huế
Web: www.TranhTheuTayHue.com
Điện thoại: 0969 460 147- 0946 354 35
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
TRANH THÊU CÁ CHÉP HOA SEN
13 Photos - View album

Post has attachment
Tranh thêu CON GÀ
Kĩ thuật thêu: thêu tay truyền thống
Đơn vị thực hiện: CTy CP Tranh Thêu Tay Huế
Web: www.TranhTheuTayHue.com
Điện thoại: 0969 460 147- 0946 354 35
Photo
Photo
TRANH THÊU CON GÀ
2 Photos - View album

Post has attachment
Tranh thêu HẠT VÀNG
Kĩ thuật thêu: thêu tay truyền thống
Đơn vị thực hiện: CTy CP Tranh Thêu Tay Huế
Web: www.TranhTheuTayHue.com
Điện thoại: 0969 460 147- 0946 354 35
PhotoPhotoPhoto
TRANH THÊU DÊ LÚA
3 Photos - View album

Post has attachment
Tranh thêu CON HỔ
Kĩ thuật thêu: thêu tay truyền thống
Đơn vị thực hiện: CTy CP Tranh Thêu Tay Huế
Web: www.TranhTheuTayHue.com
Điện thoại: 0969 460 147- 0946 354 35
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
TRANH THÊU CON HỔ ANH BÌNH HÀ NỘI
12 Photos - View album

Post has attachment
Tranh thêu HOA ĐÀO
Kĩ thuật thêu: thêu tay truyền thống
Đơn vị thực hiện: CTy CP Tranh Thêu Tay Huế
Web: www.TranhTheuTayHue.com
Điện thoại: 0969 460 147- 0946 354 35
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
TRANH THÊU HOA ĐÀO
10 Photos - View album

Post has attachment
Tranh thêu HOA MẪU ĐƠN
Kĩ thuật thêu: thêu tay truyền thống
Đơn vị thực hiện: CTy CP Tranh Thêu Tay Huế
Web: www.TranhTheuTayHue.com
Điện thoại: 0969 460 147- 0946 354 35
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
TRANH THÊU HOA MẪU ĐƠN ANH BÌNH HÀ NỘI
10 Photos - View album

Post has attachment
Tranh thêu HOA MẪU ĐƠN
Kĩ thuật thêu: thêu tay truyền thống
Đơn vị thực hiện: CTy CP Tranh Thêu Tay Huế
Web: www.TranhTheuTayHue.com
Điện thoại: 0969 460 147- 0946 354 35
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
TRANH THÊU HOA MẪU ĐƠN ANH HIỂN BIÊN HÒA
6 Photos - View album

Post has attachment

Tranh thêu HOA MẪU ĐƠN
Kĩ thuật thêu: thêu tay truyền thống
Đơn vị thực hiện: CTy CP Tranh Thêu Tay Huế
Web: www.TranhTheuTayHue.com
Điện thoại: 0969 460 147- 0946 354 35
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
TRANH THÊU HOA MẪU ĐƠN CHỊ CHI Ở MỸ
14 Photos - View album

Post has attachment

Tranh thêu TRƯỜNG HỌC Ở MỸ
Kĩ thuật thêu: thêu tay truyền thống
Đơn vị thực hiện: CTy CP Tranh Thêu Tay Huế
Web: www.TranhTheuTayHue.com
Điện thoại: 0969 460 147- 0946 354 35
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
TRANH THÊU TRƯỜNG HỌC Ở MỸ
20 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded