Profile cover photo
Profile photo
Mustonen-Kahvimaa
Sivuston virallinen tiedotuskanava. - Officiell hemsida för information till.
Sivuston virallinen tiedotuskanava. - Officiell hemsida för information till.
About
Posts

Post has attachment
Caramba kauden alku lähestyy ja alamme jo valmistautumaan tulevaan kauteen julkaisemalla mainosmateriaalimme.
(Alla olevat kuvat ovat sivuston omaisuutta ja ne löytyvät osoitteesta: musse.kuvat.fi/kuvat/caramba )

Caramba början av säsongen närmar sig och vi har redan börjat förbereda sig för den kommande säsongen genom publicering av reklammaterial.
(Bilderna nedan är egendom hemsida och kan hittas på: musse.kuvat.fi/kuvat/caramba )

Caramba beginning of the season is approaching and we are already beginning to prepare for the upcoming season through the publication of advertising material.
(The pictures below are the property of the website and can be found at: musse.kuvat.fi/kuvat/caramba )
PhotoPhotoPhotoPhoto
2016-01-07
4 Photos - View album
Add a comment...

Olemme vaihtaneet webcam palveluntarjoajaa. Uusi palvelu mahdollistaa puhtaamman kuvan, mobiilituen, Facebook streamin ja live lähetykset tapahtumissa. Uudistus vaikuttaa myös ensi kauden carambaan josta kerromme keväällä lisää...

Vi har bytt webkamera leverantören. Den nya tjänsten gör det möjligt för en renare bild, mobilt stöd, Facebook, och strömma direktutsändningar evenemang. Reformen kommer också att påverka nästa säsong Caramba som vi kommer att berätta mer under våren...

We have changed webcam provider. The new service allows for a cleaner image, mobile support, Facebook, and stream live broadcasts events. The reform will also affect the next season Caramba which we will tell you more in the spring...
Add a comment...

Post has attachment
Caramba kausi 2015 on saatu päätökseen ja on aika aloittaa rakentamaan ensi kautta. Mitä sinä toivoisit kaudella 2016 nähtävän? lähetä ehdotuksesi 29.11.15 mennessä.

Ehdotuksen voi lähettää osoitteeseen: jani33@luukku.com tai mustonen.suntuubi.com/?cat=27

- - -

Caramba säsong 2015 har slutförts och det är dags att börja bygga nästa säsong. Vad skulle du vilja under 2016 synlig? skicka dina förslag till 29.11.15 senast.

Förslaget ska skickas till: jani33@luukku.com eller mustonen.suntuubi.com/?cat=27

- - -

Caramba season 2015 has been completed and it is time to start to build next season. What would you like during the 2016 viewable? send your suggestions to 29.11.15 at the latest.

The proposal must be sent to: jani33@luukku.com or mustonen.suntuubi.com/?cat=82

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0GK3TxlXQm8qv3L1FWsaEsstmo5MmwGU
Add a comment...

Post has attachment
Tien reunoja on tällä viikolla maalattu Kahvimaalla.
På kanterna av den här veckan, målade i Kaffeland.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Vihdin ajo suoritukset ovat latautumassa Youtubeen. Huomenna lataamme tanskan Sønderborgissa käydyn suomi - ruotsi kilpailun videot.

Vichtis kör kurser laddas på YouTube. I morgon ska vi ladda förfarandet vid den danska Sønderborg finland - svenska konkurrens videor.

Vihti driving courses are being charged on YouTube. Tomorrow we load the proceedings before the Danish Sønderborg Finland - Swedish competition videos.

www.youtube.com/playlist?list=PL0GK3TxlXQm_dwve6oLbV68kgKghKLht7
Add a comment...

Post has attachment
Pohjaa ja perusteluja SF-C Väst-nyland rf kanssa tehdyn yhteistyön lopettamiselle. 

Upphörande bas och argument med SF-C Väst-Nyland rf deras samarbete.

http://mustonen.suntuubi.com/datafiles/userfiles/File/Väst-nyland%20yhteisyö.pdf
Add a comment...

Pieniä uudistuksia... | Små reformer... | Small reforms...

Hyvät uutiset:
* Hali ja Läimäsy on jäännyt historiaan, Napit on korvattu tykkää / ei tykkää napeilla jotka näkyvät yhtäaikaa.
* Google+ palvelu herätetään takaisin henkiin lisääntyneen kävijämäärän myötä.

Huonot uutiset:
* Emme tee enään yhteistyötä SF-C Väst-Nylandt rf yhdistyksen kanssa. Tällä ei ole suoraa vaikutusta sivuston toimintaan.

- - -

De goda nyheterna:
* Hali och Läimäsy är företagets historia slutade, har Knappar ersatts av artister / inte gillar knappar som visas samtidigt.
* Google+ tjänsten höjs tillbaka till livet ökade antalet besökare.

De dåliga nyheterna:
* Vi kommer inte att göra något mer samarbete med SF-C Väst-Nylandt rf. Detta har ingen direkt inverkan på funktionen av webbplatsen.

- - -

The good news:
* Hali and Läimäsy is the history of the company left off, Buttons have been replaced by the likes / does not like buttons that appear at the same time.
* Google+ service is raised back to life increased the number of visitors.

The bad news:
* We will not make any more co-operation with the SF-C Väst-Nylandt rf association. This has no direct impact on the functioning of the site.
Add a comment...

SF-Caravan ry teki yllätyksen asiasta ilmoittamatta, tällä kaudella carambassa on viisi (5) osakilpailua! Ylimääräinen kilpailu nostaa koko kauden hintaa 5€ ja tämä vaikuttaa kaikkiin hintaluokkiin.

2.2.2015 Koko kauden uudet hinnat ovat:
Tarjous 15€ (ennen 10€)
Kauden aikana 20€ (ennen 15€)
Kauden päätyttyä 25€ (ennen 20€)

! Koko kauden tilaaminen kerralla on edelleen irtolevyjä edullisempi vaihtoehto !

- - -

SF-Caravan föreningen gjorde en överraskning att rapportera, är den här säsongen Caramba fem (5) tävlingar! Den extra konkurrens för att höja priset på hela säsongen 5€ och detta påverkar alla prisklasser.

2.2.2015 För hela perioden de nya priserna är:
Erbjudande 15€ (före 10€)
Under perioden 20€ (före 15€)
Efter utgången av 25€ (före 20€)

! Under hela säsongen beställningstiden fortfarande lösa skivor billigare alternativ !

- - -

SF-Caravan association made a surprise to report, this season Caramba is five (5) races! The extra competition to raise the price of the entire season 5€ and this affects all price categories.

2.2.2015 For the whole period the new rates are:
Offer 15€ (before 10€)
During the period, 20€ (before 15€)
After the expiry of 25€ (before 20€)

! Throughout the season the ordering time is still loose discs less expensive option !
Add a comment...

Post has attachment
Kaudella 2015 caramba DVD-levyt voi maksaa myös lahjakortilla. Mikä parasta: lahjakorttia ei tarvitse käyttää kerralla toisin kuin alennuskupongit. Tässä joululahja esimerkki.

Under seasöng 2015 Caramba DVDs också betala med ett presentkort. Vad som är de bästa: presentkort behöver inte användas vid en tidpunkt i motsats till kuponger. Här är ett exempel på en julklapp.

During the season 2015 Caramba DVDs can also pay with a gift card. What is the best: gift cards do not have to be used at one time as opposed to vouchers. Here is an example of a Christmas gift.

Lisätietoa | Läs mer | More information
http://mustonen.suntuubi.com/datafiles/userfiles/File/Lahjakortti_ohje.pdf

Tilaa omasi | Beställ din nu | Order yours now
http://mustonen.suntuubi.com/?cat=38
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Viime vuonna meitä pyydettiin osallistumaan nenäpäivään. Tutkittuamme asiaa, emme nähneet nenäpäivää oikeaksi tavaksi tukea lasten hyvinvointia. Tämän takia lahjoitimme nenäpäivänä uudelle lasten sairaalalle tukeaksemme suomalaisten lasten hyvinvointia. Tänä vuonna tuemme SOS Lapsikylän suomen toimintaa. Suomalaistenlasten hyvinvointi on ehdottomasti sivustollemme tärkeää.
 Emme estä tykkääjiämme ja seuraajiamme lahjoittamasta nenäpäivälle ja sen takia olemme liittäneet heidänkin lahjoitustiedot tähän viestiin.

 Förra året blev vi ombedda att delta i näsan innan. Efter att ha undersökt saken, såg vi inte näsan dagen på rätt sätt för att stödja barnens välbefinnande. På grund av detta har vi placerat näsan på de nya barnsjukhuset för att stödja de finska barnens välbefinnande. I år stödjer vi SOS Barnbyar i Finland verksamhet. Finländska barns välbefinnande är absolut nödvändigt att vår webbplats.
 De som gillar och vi vill inte hindra anhängare från att donera till en näsa på dagen och det är därför vi har inkluderat information om donation av dem själva till detta meddelande.

- -

SOS Lapsikylä
 Suomessa lähes 18 000 lasta ei voi asua omassa kodissaan. Lisäksi yli 87 000 lasta tarvitsee muuta lastensuojelun apua ja tukea. SOS-Lapsikylä pyrkii antamaan näille lapsille mahdollisuuden elää mahdollisimman tavallista lapsuutta perheessä ja turvallisessa ympäristössä.

På svenska:
 https://www.sos-lapsikyla.fi/mita-me-teemme/kort-pa-svenska/

Lahjoita | Donare:
 https://www.sos-lapsikyla.fi/kummius-ja-lahjoittaminen/tue-kotimaan-tyota/

- -

Nenäpäivä
 Lapset kehitysmaissa oppivat lukemaan, selviävät vaarallisista taudeista ja saavat mahdollisuuden ihmisarvoiseen elämään.

 Nenäpäivän avunsaajia on monenlaisia. Yhdeksän järjestön voimin (Suomen UNICEF, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Punainen Risti, Pelastakaa Lapset, Plan Suomi Säätiö, Fida International, Suomen Lähetysseura, Solidaarisuus ja SASK) teemme työtä kehitysmaiden lasten koulutuksen ja terveydenhuollon sekä elinolojen parantamiseksi.

På svenska:
 http://nenapaiva.fi/svenska?language=sv

Lahjoita | Donare:
 http://nenapaiva.fi/lahjoita
Photo
Photo
2014-11-07
2 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded