Profile cover photo
Profile photo
nipon sukha
3 followers
3 followers
About
Posts

Post has attachment
ส้มฮันนี่ควีน ส้มตรุษจีน2560
ส้มฮันนี่ควีน ตรุษจีน2560 ราคาส้มสายน้ำผึ้ง ตราฮันนี่ควีน ตราตะวัน วันที่  12/1/2560  เป็นต้นไป  หากต้องการส้มฮันนี่ควีน ตรุษจีน2560  โทรสอบถามรายละเอียด และสามารถสั่งจองส้มได้ ตั้งแต่ 16 มกราคม  2560 เป็นต้นไป  ลูกค้าสามารถแจ้งจำนวนส้มที่จะใช้ วันที่รับส้ม...

Post has attachment
ส้มฮันนี่ควีน ตรุษจีน 2560
ส้มฮันนี่ควีน ตรุษจีน2560 ราคาส้มสายน้ำผึ้ง ตราฮันนี่ควีน ตราตะวัน วันที่  12/1/2560  เป็นต้นไป  หากต้องการส้มฮันนี่ควีน ตรุษจีน2560  โทรสอบถามรายละเอียด และสามารถสั่งจองส้มได้ ตั้งแต่ 16 มกราคม  2560 เป็นต้นไป  ******  กำลังปรับปรุงข้อมูล  ******

Post has attachment
ส้มฮันนี่ควีน ส้มตรุษจีน2560
ส้มฮันนี่ควีน ตรุษจีน2560 ราคาส้มสายน้ำผึ้ง ตราฮันนี่ควีน ตราตะวัน วันที่  5/1/2560  เป็นต้นไป  หากต้องการส้มฮันนี่ควีน ตรุษจีน2560  โทรสอบถามรายละเอียด และสามารถสั่งจองส้มได้ ตั้งแต่ 16 มกราคม  2560 เป็นต้นไป   ***  รอปรับปรุงรายการ ***

Post has attachment
ส้มฮันนี่ควีน สวัสดีปีใหม่2560
ส้มฮันนี่ควีน สวัสดีปีใหม่2560 ราคาส้มสายน้ำผึ้ง ตราฮันนี่ควีน ตราตะวัน วันที่  08/12/2559 เป็นต้นไป  หากต้องการส้มฮันนี่ควีน ปีใหม่2560  โทรสอบถามรายละเอียด และสามารถสั่งจองส้มได้ตั้งแต่ 12 ธันวาคม  2559 เป็นต้นไป     ลูกค้าสามารถแจ้งจำนวนส้มที่จะใช้ วันที...

Post has attachment
**
ส้มฮันนี่ควีนตรุษจีน 2559 ราคาส้มสายน้ำผึ้ง ตราฮันนี่ควีน ตราตะวัน วันที่ 12/01/2559 - 25/01/2559  หากต้องการส้มฮันนี่ควีนตรุษจีน 2559 โทรสอบถามรายละเอียด และสามารถสั่งจองส้มได้ตั้งแต่ 12 มกราคม 2559 เป็นต้นไป     ลูกค้าสามารถแจ้งจำนวนส้มที่จะใช้ วันที่รับส...

Post has attachment
ส้มตรุษจีน 2558 ปรับราคาใหม่
ส้มกล่องเรียงลูก   ฮันนี่ควีน  HoneyQueen  เรียน   ลูกค้าทุกท่าน   ** แจ้งปรับราคาส้มฮันนี่ควีน  เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2558 *  หากต้องการส้มฮันนี่ควีนตรุษจีน 2558 โทรสอบถามรายละเอียด และสามารถสั่งจองส้มได้ตั้งแต่ 26 มกราคม เป็นต้นไป...

Post has attachment
ส้มฮันนี่ควีน ตรุษจีน 2558 แจ้งปรับราคา
ส้มกล่องเรียงลูก   ฮันนี่ควีน  HoneyQueen  เรียน   ลูกค้าทุกท่าน   ** แจ้งปรับราคาส้มฮันนี่ควีน  เริ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2558 *  หากต้องการส้มฮันนี่ควีนตรุษจีน 2558 โทรสอบถามรายละเอียด และสามารถสั่งจองส้มได้ตั้งแต่ 26 มกราคม เป็นต้นไป                ส้มกล่อง...

Post has attachment
ส้มฮันนี่ควีน ตรุษจีน 2558
ส้มกล่องเรียงลูก   ฮันนี่ควีน  HoneyQueen  เรียน   ลูกค้าทุกท่าน  หากต้องการส้มฮันนี่ควีนตรุษจีน 2558 โทรสอบถามรายละเอียด และสามารถสั่งจองส้มได้ตั้งแต่ 26 มกราคม เป็นต้นไป                ส้มกล่องเรียงลูก ส้มสายน้ำผึ้งตราฮันนี่ควีน สวนส้มทรายทอง เป็นส้มคัดคุ...

Post has attachment

Post has attachment
ราคาส้มฮันนี่ควีน มกราคม 2557
ราคาส้มฮันนี่ควีน มกราคม 2557 กล่องเล็กส้มHQ40M  ส้มสายน้ำผึ้ง ตรา HoneyQueen 40M  ราคากล่องละ 1,050 บาท 2X1,050=2,100 1 กล่องใหญ่ บรรจุ 2 กล่อง กล่องเล็กส้มHQ24M   ส้มสายน้ำผึ้ง ตรา HoneyQueen 24M ราคากล่องละ 740 บาท 4X740=2,960 1 กล่องใหญ่ บรรจุ 4 กล่อง ก...
Wait while more posts are being loaded