Profile cover photo
Profile photo
CRDR s.r.o. - Bezpečnost práce
41 followers
41 followers
About
Posts

Post has attachment
Připravili jsme pro vás odpovědi na 10 nejčastějších otázek roku 2018 týkající se koordinátorů BOZP a bezpečnosti práce na staveništi, které nám pokládáte. Pokud byste měli jiný dotaz, který zde nenajdete, můžete využít tuto bezplatnou poradnu BOZP na adrese https://www.facebook.com/groups/bozpporadna/

Nejčastěji se ptáte:

1. Kdy není potřeba koordinátor BOZP na stavbě?
2. Kdo může a nesmí být koordinátorem BOZP?
3. Jak se stát koordinátorem BOZP?
4. Kdo je oprávněn zpracovávat plán BOZP?
5. Kdo zpracovává plán BOZP, když není nutné mít koordinátora BOZP?
6. Může být koordinátor BOZP zároveň technickým dozorem investora stavby?
7. Může koordinátor BOZP zpracovat registr rizik na stavbě?
8. Je možné, aby koordinátor uděloval pokuty?
9. Kdo je povinen zajistit staveniště z hlediska bezpečnosti?
10. Co nejčastěji kontrolují úřady u koordinátorů a zadavatelů stavby z hlediska BOZP?

https://www.koordinacebozp.cz/aktuality/10-castych-otazek-na-koordinatora-bozp/
Add a comment...

Post has attachment
❗❗❗UCELENÝ PŘEHLED ❗❗❗ Pro řidiče automobilů platí od 1. října 2018 nová vyhláška týkající se povinné výbavy. Došlo k výraznému zjednodušení. Nově už povinná výbava auta nemusí obsahovat například náhradní kolo, žárovky, pojistky a další. Změnil se také obsah autolékárničky. Jak přesně? Podívejte se na přehlednou a ucelenou tabulku.

#PovinnáVýbava #VýbavaAuta #Autolékárnička #ObsahAutoLékárničky

https://www.skolenibozp.cz/aktuality/povinna-vybava-aut/
Add a comment...

Post has attachment
Něco pro odborníky, ale i studenty #BOZP - 19 metod hodnocení rizik. Vyhledávání rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je jedním ze základních předpokladů pro udržení bezpečného pracoviště. Spadá do komplexního řízení rizik BOZP. Vyhledávání rizik obsahuje několik dílčích úkonů, na jejichž základě se nastavují pracovní a technologické postupy. Patří sem analýza rizik, jejich identifikace a finální hodnocení. V dnešním článku se podíváme na možné způsoby a metody hodnocení rizik, tzn. jak vyhodnotit rizika BOZP.

https://www.dokumentacebozp.cz/aktuality/metody-hodnoceni-rizik-bozp/

#CRDR #BezpecnostPrace #Rizika #VyhledavaniRizik #RizikyBOZP #MetodyHodnoceniRizik
Add a comment...

Post has attachment
🚑👨‍⚕️👩‍⚕️ Každé povolání představuje riziko vzniku poškození zdraví, tzn. pracovní úraz, ale mimo jiné také vznik nemoci z povolání. Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, jedná se o velmi závažný zdravotní, ale i ekonomický problém, který ohrožuje každého pracujícího. Zdravotnictví patří do skupiny s největším počtem výskytů nemocí z povolání. Jaká jsou rizika, nejčastější nemoci a jak jim předcházet?

https://www.bozp.cz/aktuality/nemoci-z-povolani-ve-zdravotnictvi/

#Zdravotnictvi #Nemoczpovolani #Rizika #Prevence
Add a comment...

Post has attachment
❗❗❗Každý řidič by měl vědět, že záchranka, sanitka, hasiči a policie mají v silničním provozu při pohotovostním výjezdu právo přednosti v jízdě. Málokterý řidič už ale ví, jak se chovat v situaci, kdy stojí v koloně a slyší pomalu se blížící sirény s modrým majákem 🚑 🚒🚓. Na českých silnicích se totiž v podobných situacích tvoří, místo tzv. záchranářské uličky, chaos. Jak se tedy chovat v koloně, když se blíží sanitka, hasiči, policie či jiné vozidlo s právem přednosti v jízdě? https://www.skolenibozp.cz/aktuality/zachranarska-ulicka-v-kolone/ #ZáchranářskáUlička
Add a comment...

Post has attachment
Zásady organizace výstavby, zkráceně ZOV, řeší základní koncepci zařízení staveniště. Je součástí projektové dokumentace stavby a projektové dokumentace pro stavební povolení. Projekt ZOV zpracovává autorizovaná osoba, tzn. autor návrhu nebo projektant stavby. Co přesně zásady organizace výstavby obsahují a jaký mají vztah k BOZP? #BOZP #BezpečnostPráce #KoordinaceBOZP #KoordinátorBOZP #ZOV #ZásadyOrganizaceVýstavby

https://www.koordinacebozp.cz/aktuality/zasady-organizace-vystavby/
Add a comment...

Post has attachment
Úklidové služby jsou nejen z hlediska kvality, ale také z hlediska bezpečnosti práce, velmi často opomíjeným oborem. Přitom se jedná o fyzicky velmi náročnou a pro člověka mnohdy velmi nebezpečnou práci skýtající celou řadu rizik od expozice nebezpečnými látkami až po nepravidelnou pracovní dobu. Jaká jsou reálná rizika při úklidu a jak jim předcházet se dozvíte v článku na https://www.dokumentacebozp.cz/aktuality/bezpecnost-prace-uklidove-sluzby/ #úklid #bozp #BezpečnostPráce #ÚklidovéSlužby #rizika
Add a comment...

Post has attachment
POZOR!!! ZMĚNA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ ZÁCHRANÁŘŮM S PLATNOSTÍ OD ŘÍJNA 2018. http://www.bozp.cz/gif-animace/ulicka.gif
Add a comment...

Post has attachment
Právní předpisy ukládají zaměstnavateli povinnost zajistit svým zaměstnancům OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky). Pouhé poskytnutí ale nestačí. Zaměstnavatel je také povinen na základě vyhodnocení rizik a konkrétních pracovních podmínek zpracovat seznam pro jejich poskytování, vést vše v dokumentaci BOZP a řádně a prokazatelně seznámit zaměstnance, jak mají OOPP používat. V tomto článku se dozvíte, jak konkrétně zaměstnance v této problematice proškolit. https://www.skolenibozp.cz/aktuality/jak-skolit-pouzivani-oopp/
Add a comment...

Post has attachment
Úklidové služby jsou nejen z hlediska kvality, ale také z hlediska bezpečnosti práce, velmi často opomíjeným oborem. Přitom se jedná o fyzicky velmi náročnou a pro člověka mnohdy velmi nebezpečnou práci skýtající celou řadu rizik od expozice nebezpečnými látkami až po nepravidelnou pracovní dobu. Jaká jsou reálná rizika při úklidu a jak jim předcházet? Více na https://www.dokumentacebozp.cz/aktuality/bezpecnost-prace-uklidove-sluzby/
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded