Profile

Cover photo
ด.ช. ตวย
6 followers|29,043 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

ด.ช. ตวย

Shared publicly  - 
 
ดี
 
สวัสดียามเช้า สุขใจตลอดวันค่ะ
ปลายทางของชีวิตมันจะดีหรือร้าย
ขึ้นอยู่กับสิ่งง่ายๆที่เรียกว่าการกระทำ
 ·  Translate
102 comments on original post
1
Add a comment...

ด.ช. ตวย

Shared publicly  - 
 
 
แม่แห่งแผ่นดิน สมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทย
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
12 comments on original post
1
Add a comment...

ด.ช. ตวย

Shared publicly  - 
 
 
เราจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเพื่อนเรา
ก็ตอนที่เราทุกข์ยาก
เราจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของคนที่บอกว่ารักเรามาก
ก็ตอนที่ต้องมาลำบากด้วยกัน
 ·  Translate
59 comments on original post
1
Add a comment...

ด.ช. ตวย

Shared publicly  - 
 
 
Iguazu Falls, Argentina, Brazil.


น้ำตกอีกวาซู, อาร์เจนติน่า,บราซิล
 ·  Translate
29 comments on original post
1
Add a comment...

ด.ช. ตวย

Shared publicly  - 
 
 
"Princess of Siam" สยามมกุฏราชกุมารี เป็นพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีของไทย 💜 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 💜
 ·  Translate
30 comments on original post
1
Add a comment...
Have him in circles
6 people
Check-ky Leknoy's profile photo
yada pimpa's profile photo
ธีระวัฒน์ จันทอง's profile photo
สุภาวิดี ดีมาก's profile photo
Wisakha Woharn's profile photo
YorYing Berberry's profile photo

ด.ช. ตวย

Shared publicly  - 
 
 
สายธารน้ำไหลจากที่สูงลงสู่เบื้องต่ำ 
รวมเป็นแม่น้ำใหญ่และอาจไหลออกสู่ท้องทะเล มหาสมุทรกว้าง
ปลา ไม่เคยว่ายทวนกระแสน้ำ ยกเว้น ปลาบางชนิดก็เป็นธรรมชาติปลาชนิดนั้น
บางคน ไม่ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติชอบทวนกระแส
เพราะมักคิดว่า  อาจจะดีกว่า ... ...
แม้ว่าจะเหนื่อยกับการทวนกระแสและแรงกดดัน
 ·  Translate
1
Add a comment...

ด.ช. ตวย

Shared publicly  - 
 
 
     ตําราจีบหญิงขั้นเทพ
จีบผู้หญิงเปรี้ยวๆต้องเกี้ยวคล่อง
จีบผู้หญิงจองหองต้องขยัน
จีบผู้หญิงลวดลายต้องไล่ทัน
จีบผู้หญิงกลัดมันต้องผันผ่อน
จีบผู้หญิงสมัยใหม่ต้องใจกล้า
จีบผู้หญิงมายาอย่าใจร้อน
จีบผู้หญิงไก่แก่ต้องแง่งอน
จีบผู้หญิงใจอ่อนต้องผ่อนตาม
จีบผู้หญิงช่างพูดอย่าพูดมาก
จีบผู้หญิงหุบปากต้องหมั่นถาม
จีบผู้หญิงนุ่มนวลอย่าลวนลาม
จีบผู้หญิงรูปงามอย่าวางโต
จีบผู้หญิงคนชั่วต้องสอนสั่ง
จีบผู้หญิงรวยสตางค์ต้องวางโก้
จีบผู้หญิงนักศึกษาอย่าคุยโม้
จีบผู้หญิงยโสอย่าขัดใจ
จีบผู้หญิงรูปชั่วต้องยกยอ
จีบผู้หญิงของตกต้องเก็บให้
จีบผู้หญิงใจร้อนอย่ามือไว
จีบผู้หญิงบ้านไกลต้องหมั่นเยือน
จีบผู้หญิงนักเดินทางต้องเงินหนัก
จีบผู้หญิงอกหักต้องเป็นเพื่อน
จีบผู้หญิงรุ่นน้องต้องคอยเตือน
จีบผู้หญิงเป็นเพื่อนต้องใจเย็น
 ·  Translate
37 comments on original post
1
Add a comment...

ด.ช. ตวย

Shared publicly  - 
 
 
...อยากให้เขารักรักเขาก่อน
...อยากให้เขาเกลียดเกลียดเขาก่อน
...อยากให้เขาตบตบเขาก่อน
...อยากให้เขาชอบชอบเขาก่อน
...อยากให้เขาชมชมเขาก่อน
...อยากให้เขาเข้าใจเรา จงเข้าใจเขา
และเป็นมิตรกับเขาก่อน
 ·  Translate
74 comments on original post
1
Add a comment...

ด.ช. ตวย

Shared publicly  - 
 
 
   วิธีสร้างกําลังใจให้ตัวเอง
1. รักตัวเองให้เป็น
2. มีความภูมิใจในตัวเอง
3. มองด้านดีของชีวิต
4. เวลาท้อแท้ให้รื้อกล่องความสุข
5. ใช้ธรรมะประดับใจ 
 ·  Translate
75 comments on original post
1
Add a comment...

ด.ช. ตวย

Shared publicly  - 
 
 
Three story Tree House , British Columbia ,Canada 👌👌👌
30 comments on original post
1
Add a comment...

ด.ช. ตวย

Shared publicly  - 
 
 
สวัสดีค่ะพี่ณัฐ และพี่ๆ เพื่อนๆที่รัก ธรรมรักษาให้มีความสุขนะคะ
.....พุทธปฏิภาณ
... ทุกครั้งที่มีผู้มาถามปัญหาธรรมกับพระพุทธเจ้า ปรากฏว่าพระองค์ทรงตอบปัญหานั้น ๆ ได้อย่างแจ่มแจ้งทันที อยากทราบว่าพระพุทธองค์ทรงทราบปัญหานั้นด้วยญาณแล้วคิดคำตอบไว้ล่วงหน้า หรือทรงตอบปัญหานั้นๆ ในขณะนั้นนั่นเอง?
พุทธดำรัสตอบ “..... ดูก่อนราชกุมาร ถ้าอย่างนั้นในข้อนี้ อาตมาภาพจักกลับถามพระองค์บ้าง ข้อนี้ควรแก่พระองค์อย่างใด พระองค์พึงพยากรณ์ข้อนั้นอย่างนั้น.... พระองค์เป็นผู้ฉลาดในส่วนน้อยใหญ่ของรถหรือ ?”
อภยราชกุมาร “.... หม่อมฉันเป็นผู้ฉลาดในส่วนน้อยใหญ่ของรถ”
พระผู้มีพระภาค “... ชนทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้ว พึงทูลถามอย่างนี้ว่า ส่วนน้อยใหญ่ของรถอันนี้ชื่ออะไร การพยากรณ์ปัญหาของชนเหล่านั้น พระองค์พึงตรึกด้วยใจไว้ก่อนว่า ชนทั้งหลายเข้ามาหาเราแล้วจักถามอย่างนี้เราอันชนเหล่านั้นถามอย่างนี้ จักพยากรณ์อย่างนี้ หรือว่าการพยากรณ์อย่างนั้น พึงแจ่มแจ้งกะพระองค์โดยทันที ?”
อภยราชกุมาร “.... เพราะหม่อมฉันเป็นทหารรถรู้จักดี ฉลาดในส่วนน้อยใหญ่ของรถ ส่วนน้อยใหญ่ของรถทั้งหมด หม่อมฉันทราบดีแล้ว ฉะนั้นการพยากรณ์ปัญหานั้น แจ่มแจ้งแก่หม่อมฉันโดยทันทีทีเดียว”
พระผู้มีพระภาค “ฉันนั้นเหมือนกันแล ราชกุมาร กษัตริย์ผู้บัณฑิตก็ดี พราหมณ์ผู้บัณฑิตก็ดี คฤหบดีผู้บัญฑิตก็ดี ผูกปัญหาแล้งจักเข้ามาถามตถาคต การพยากรณ์ปัญหานั้นย่อมแจ่มแจ้งตถาคตทันที ข้อนั้นเพราเหตุไร เพราะความที่ธรรมธาตุนั้น ตถาคตแทงตลอดดีแล้ว การพยากรณ์ปัญหานั้น จึงแจ่มแจ้งแก่ตถาคตโดยทันที”

อภยราชกุมารสูตร ม. ม. (๙๕)
ตบ. ๑๓ : ๙๒-๙๓ ตท.๑๓ : ๘๓-๘๔
ตอ. MLS. II : ๖๓-๖๔
 ·  Translate
6 comments on original post
1
Add a comment...
People
Have him in circles
6 people
Check-ky Leknoy's profile photo
yada pimpa's profile photo
ธีระวัฒน์ จันทอง's profile photo
สุภาวิดี ดีมาก's profile photo
Wisakha Woharn's profile photo
YorYing Berberry's profile photo
Links
Basic Information
Gender
Male