Profile cover photo
Profile photo
Tankefeltterapeut Inger Kristi Medgard
8 followers -
Tankefeltterapi
Tankefeltterapi

8 followers
About
Posts

Dr Marck Hyman mener sukker er 8 ganger mer avhengighets skapende enn kokain. Og at det må mer til en sterk viljestyrke for å overvinne det.
https://www.facebook.com/drmarkhyman
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
HVA ER PSYKOLOGISK REVERSERING (PR)  ?

Psykologisk reversering (PR) er en tilstand som vi kan være i uten at vi vet om det selv. Det er en reversering i kroppens polaritet, og kan faktisk måles med et voltmeter. Det kan sammenlignes med en skrive beskyttet fil på PC ’n. Man må fjerne skrivebeskyttelsen for å få tilgang til å korrigere en feil i fila. Det samme gjelder for psykologisk reversering i tankefeltet. PR kan hindre en ellers vellykket behandling å virke. Å korrigere for PR er egentlig ikke en behandling for et psykologisk problem, men heller en behandling for en blokkering som hindrer at en behandling fungerer. Denne tilstanden kan også oppstå ved fysiske skader, f.eks at et sår ikke vil gro. 

Mannen som oppdaget tankefeltterapien heter Roger Callahan. Han var psykolog og hans første oppdagelse var fenomenet psykologiske reversering (PR). Dr. Callahan mener at dette er hans viktigste oppdagelse. Han har funnet ut at enhver kronisk negativ situasjon, mentalt, følelsesmessig eller fysisk, er en reversering eller inneholder en blokkering. Hvis man kan identifisere og fjerne dette vil man åpne opp for kroppens eget helbredelses system og den positive energien som ligger latent.

PR punktet kalles også karatepunktet, og det finner du omtrent midt mellom håndleddet og lillefingeren på siden av hånden. Det bankes 10-15 ganger på dette punktet for å fjerne PR. Det er faktisk ikke nødvendig å banke på PR punktet først når du bruker selvhjelps øvelser. Du kan hoppe over det punktet og bare bruke den hvis du ikke blir bedre. Hvis du alltid korrigerer for PR først, vil du ikke oppdage om du er reversert eller ikke. I behandlings sammenheng bruker jeg det ikke før jeg oppdager at du har behov for det. 

Forskjellige nivåer av PR. 

Massiv PR er en reversering som påvirker det meste av livet til en person. En slik person er gjerne kronisk negativ, i dårlig humør eller selv saboterende. I behandlings sammenheng finner jeg denne tilstanden når pasienten gi svakt utslag på utsagnet «Jeg vil være frisk»

Spesifikk PR er den vanligste formen for reversering og er begrenset til et bestemt område eller områder av en persons liv. For eksempel vil en person som har en mental sperre for å lære å kjøre bil være reversert når vedkommende tenker på dette, mens andre gjøremål går det greit å utføre. Under behandlingen finner jeg spesifikk PR når pasienten gir svakt utslag på utsagnet «Jeg vil bli kvitt problemet ».

Mini PR oppstår gjerne under behandlingen før vi kommer helt i mål. Når jeg har mistanke om at det er en mini-pr tilstede så ber jeg pasienten si «jeg vil bli helt kvitt problemet» og er det utslaget svakt vil jeg be pasienten korrigere dette ved å banke på siden av håndbaken. 

Det finnes også flere nivåer, f.eks Mini PR 2 hvor jeg ber pasienten si «Jeg kommer til å bli helt kvitt problemet» Behandlingpunktet for å korrigere dette er under nesen. 

Av og til opplever jeg at PR er tilbakevendende. Det pleier oftest å skje hvis pasienten er utsatt for noe som kalles individuelle energi toksiner. Dette kan være parfyme, tobakk eller matvarer som påvirker pasienten på en negativ måte. Jeg prøver å finne ut hva det kan være ved muskeltesting og har prosedyrer for å nøytralisere virkningen av dette så vi får gjennomført behandlingen. Jeg vil anbefale vedkommende å prøve å unngå disse toksinene i ettertid. Av og til er det også knyttet følelsesmessige problemer til disse stoffene som må behandles separat. F.eks avhengighet. 

Her er noen vanlige kjennetegn på at det finnes en PR: 

• Du blir ikke bedre etter behandling. Gjelder spesielt hvis du bruker det som selvhjelp.
I behandlingssituasjon finner jeg raskt og enkelt ut dette, og det er veldig utbredt. Dr Callahan mener at han ikke hadde klart å gi bedring på ca 40 % av pasientene sine hvis han ikke hadde oppdaget denne tilstanden. 
• Du bytter om på rekkefølgen av bokstaver eller tall. 
• Du bytter om retninger f.eks si opp i stedet for ned, høyre når du mener venstre, nord i stedet for sør. 
• Du gjør handlinger som er feil av det du ønsker, f.eks setter maten i ovnen i stedet for kjøleskapet osv. 

Nå når du har lært litt om denne tilstanden kan du enkelt gjenkjenne det og korrigere deg selv, gjerne mange ganger om dagen. Dette kan også brukes av barn som sliter med lesing og skriving. 

Her kan du høre hva Dr. Callahan selv sier om PR:

#reversering   #blokkering  


https://www.youtube.com/watch?v=n2Fy3pfqhN0
Add a comment...

Post has attachment
Sliter man med psyken, er det ingen dum ide å legge om kostholdet. Jeg tester gjerne dine individuelle energi toksiner ved hjelp av kinesiologi. Min erfaring er å kombinere TFT behandling med å avdekke toksiner som gir best resultat. Den originale tankefeltterapien fra Callahan Technique innbefatter også å avdekke disse toksinene.

https://tunmed.wordpress.com/2015/03/18/sterk-okning-av-psykiske-problemer-er-det-fordi-vi-spiser-darligere-mat/

#kinesiologi   #kosthold   #tft   #tankefeltterapi  
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
MÅLING AV HJERTEFREKVENSVARIASJON (HRV)

Før og etter behandling tar jeg en HRV analyse av pasientene mine. Dette er til nå den beste målbare testen vi kan ta for å finne ut om behandlingen virker. Denne testen analyserer funksjonen til det autonome nervesystemet vårt. Testen viser i et diagram balansen mellom det sympatiske (stimulerende) og parasympatiske (beroligende) nervesystemet og en verdi på hjertefrekvens variasjonen.

Den sympatiske delen av nervesystemet setter kroppen i stand til å mestre en krisesituasjon bedre. Er den parasympatiske delen aktiv, vil kroppen stort sett hvile og fordøye. Som en sammenligning kan man si at det sympatiske nervesystemet er gasspedalen i systemet vårt, mens den parasympatiske delen er bremsen. Kroppens biokjemiske reaksjon på det vi tenker på påvirker disse systemene. Det at vi under behandlingen kan påvirke denne reaksjonen, vil vises i denne testen. 
Variasjonen i hjertefrekvensen måles i millisekunder og kalles SDNN. (Standard Diviation Normal to Normal) Man kan tenke at til jevnere denne er til bedre, men det er faktisk motsatt. I en forsknings studie på ufødte barn var overlevelsen større jo høyere variasjonen i hjerterytmen var.  Vi kan si at det er et mål på livskraften til et menneske. 

Historien og bakgrunn til at vi bruker denne testen, er at den fjernet arterieflimmer hos en pasient som hadde angst for sykdommen sin. Den fjernet ikke bare angsten men også flimmeret. Videre undersøkelser viste at alle psykiske lidelser og plaget påvirket hjerterytmevariasjonen. Stort sett har disse analysene bare vært brukt til forskning fordi SDNN verdien er veldig vanskelig å påvirke. Men ved bruk av TFT viste det seg at vi forbedrer denne verdien betydelig, og denne testen vil vise dette. 

Hvis du søker etter følgende app:  Azumio Stress Check, kan du måle ditt eget stressnivå. Den bruker den samme teknologien og grunnlagsdata som Biocom sine testanalyser bruker. NB, Denne app'en viser ikke SDNN. Jeg har Inner Balance Scan fra Biocom som jeg bruker på mine pasienter
#SDNN   #hjerterytmevariasjon  
Add a comment...

BEHANDLING AV BARN MED TFT

Tankefeltterapi kan selvfølgelig også brukes til å behandle barn. Dette er eksempler på hva som kan behandles hos barn:

Mareritt. Barn kan være engstelige for å sove alene fordi de får mareritt. Jeg behandler frykten for å få det. Her kan det også være toksiner inni bildet som fremkaller marerittet. Jeg hjelper til med å teste forskjellige matvarer eller stoffer som kan være aktuelle. Og hvis barnet er mørkredd behandler jeg frykten for å våkne om natta når det er mørkt. 

Separasjonsangst. Barn kan være redde for å være alene uten foreldre. Det kan være episoder eller vanskelige situasjoner som har fremkalt dette, så da ber vi barnet tenke på denne episoden/situasjonen.  Ofte er det toksiner inn i bildet her også.

Relasjoner til andre barn, søsken osv. Barn kan ha fått dårlige opplevelser, være plaget av sjalusi, bli mobbet og ha vanskeligheter med å omgås andre. Jeg ber dem tenke på det som er vanskelig, og tester behovet deres og gir de instruksjoner ut fra det. Barn syns ofte det er spennende å bli testet og kjenne forskjell på sterk og svak arm. 

Lekser, skolearbeid, konsentrasjonsproblemer, lese- og skrivevansker. TFT er et flott verktøy for å overvinne disse utfordringene. Det kan også omfatte vegring for å gjøre lekser, kanskje dårlige opplevelser fra situasjoner hvor de ikke har gjort leksene sine og følt seg mislykket. Hvis foreldrene har vegring for lekse arbeid, vil det smitte over på barnet, så det er nok nødvendig å behandle foreldrene også for å få et godt resultat. 

Bare som et lite tips til en egenbehandling; kragebens pusting vil hjelpe for leseproblemer, ordblindtendenser og virker generelt beroligende. Korrigering for psykologisk reversering kan brukes for å bedre lesehastigheten og forståelsen, og håndskriften. Det kan ofte kreve en egeninnsats over lengre tid for å lykkes på disse områdene, siden det antakelig er reversering som er den største hindringen.

Jeg kan også behandle spedbarn, men da må barnet være i den aktuelle situasjonen for å kunne bli behandlet. Å behandle gråtende babyer har vært gjort med godt resultat. Det er også nyttig å behandle evt. depresjon, angst eller usikkerhet hos moren, siden det er ekstra tette bånd mellom dem.

Ved behandling av barn er det av og til enklere å behandle dem via moren eller en annen person. Man kan teste behovet til barnet via mor, og også stimulere punktene på mor og det vil virke på barnet. 

Under behandlingen med TFT er det hele tiden spørsmål om å gi en vurdering 0-10 hvor ille problemet er. Det er ikke like enkelt for barn å gi denne vurderingen, så det er laget en plansje med smilefjes fra veldig glad til helt forferdelig for at de kan beskrive hvordan de føler seg.

Er du usikker på om jeg kan hjelpe dere? Ta gjerne kontakt så prøver vi. Kan jeg ikke hjelpe, så skal du selvfølgelig heller ikke betale noe. 

#barn  
Add a comment...

NIVÅER I UTFØRELSEN AV TANKEFELTTERAPI

Dr. Callahan som har oppdaget og utviklet TFT deler tankefeltterapi opp i forskjellige nivåer. Her kommer en beskrivelse av de forskjellige nivåene:

Algoritmenivået:
Dr. Callahan skrev opp hvilke punkter som blei avdekt gjennom behandling for de forskjellige lidelsene, og utarbeidet av dette materialet det som kalles algoritmer. En generell definisjon av en algoritme er en oppskrift eller formel for å løse et bestemt problem. For å bli godkjent som en algoritme må den aktuelle rekkefølgen av punkter han en høy løsningsgrad. Bruk av algoritmene gjør at TFT enkelt kan læres av mange, og er et godt utgangspunkt som verktøy for selvhjelp. Det er fullt mulig å være godkjent terapeut og utføre tankefeltterapi på dette enkleste nivået. 

TFT DX:
DX betyr årsaks diagnostisering. Dette er den opprinnelige prosessen, som også algoritmene er utviklet fra. Ved behandling med dx brukes kinesiologi eller muskeltesting for å finne det individuelle behovet for behandling av det problemet som pasienten tenker på i behandlingsøyeblikket. Terapeuten kan behandle en rekke flere typer tilstander med dx enn ved bruk av algoritmer, også fysiske skader og plager. Det kan brukes mot alt som gir ubehag ved å tenke på, og framgangsmåten for å finne behandlingspunkter er den samme, mens forskjellen er det pasienten tenker på. 
Vi er skapt sånn at stryken i musklene våre påvirkes av det vi tenker på. Når vi tenker på noe positivt er vi sterke, og svake når vi tenker på noe negativt. Man kan tenke at dette trenger vi for å navigere på livets vei. Men av og til så har det blitt en feil, som gjør at det er lite hensiktsmessig at vi reagerer som vi gjør. Hvis du har slitt med psykiske og følelsesmessige ting vet du sikkert hvor dumt og feil dette er, selv om du ikke makter å gjøre noe med det. 
Målet med behandlingen er å gjøre musklene i kroppen til pasienten sterke til tross for at vedkommende tenker på et problem. Og det som vi tankefelt terapeuter opplever gang på gang er at samtidig som styrken kommer, virker pasientens problem følelsesmessig mindre. 
En måte å teste behovet på er å bruke armen som en vektstang for å kjenne om vedkommende har svakt eller sterkt utslag når tanken er fokusert på et problem. Når terapeuten finner en svak arm betyr det at det finnes et behandlingsbehov. Terapeuten tester da ut om stimulering av de forskjellige energi meridianene til pasienten vil gjøre armen sterk, og når han finner et riktig punkt, banker pasienten selv på behandlingspunktet. Dette gjentas til pasienten ikke lengre har noe ubehag ved å tenke på problemet. 
Ved å bruke dx trenger man ikke bruke algoritmene for å behandle psykiske tilstander, men kunnskapen om disse algoritmene vil ofte hjelpe til med å finne de riktige punktene raskere. For å ta et eksempel. For stress så er hoved algoritmen UØ, UA, KB. Ved Dx kan man for eksempel finne UØ, G50, UA, KB. Eller at det finnes en psykologisk reversering etter UØ, G50. Eller helt andre punkter.

Voice Technology:
Terapeuten analyserer stemmen til pasienten gjerne over telefon og finner behandlingsbehovet ut fra det. Det er de samme grunnprinsippene i dx og voice, bare at voice er hurtigere og mer nøyaktig og dermed mer effektiv. Stemmen til pasienten inneholder informasjon som påvirker terapeuten, sånn at han kan teste behovet til pasienten på seg selv. Det gir grunnlaget for de instruksjonene som pasienten mottar. 

SOM BÅDE PASIENT OG TERAPEUT VIL JEG ANBEFALE Å PRØVE ALLE DISSE NIVÅENE FOR DE HAR SINE STERKE OG SVAKE SIDER. 

Algoritmenivået kan du bruke som selvhjelp, og har du først lært de viktigste prinsippene så har du fått et verktøy du kan bruke uten at det koster deg noe som helst. Det har sine begrensninger ved at du ofte vil føle at du ikke kommer i mål. Dette kan sammenlignes med at du strever med å finne den rette låsekombinasjonen for å få opp et pengeskap, mens for Egon i Olsenbanden utstyrt med stetoskop er det ingen problem. (Terapeuten som kan dx og voice.)

Dx nivået skjer på kontoret til terapeuten. Du får hjelp til flere problemstillinger som du ikke klarer ved hjelp av algoritmene. Det å bli testet og kjenne at selv om du prøver alt du kan, så klarer du ikke ved din egen vilje å gjøre armen sterk, er faktisk en AHA opplevelse. Og å merke at kroppen reagerer forskjellig etter hva du tenker på. Det er også lettere å lære de grunnleggende øvelsene hos en terapeut enn å lese seg til det. Noen mennesker har stor forskjell på sterk og svak arm, mens andre bare så vidt har en målbar forskjell. For å bli god til å kjenne forskjell på sterk og svak arm trengs det øvelse. En tilbakemelding som jeg av og til får er at det er litt slitsomt å holde ut armen for å teste om den er sterk eller svak. 

Voice nivået vil jeg anbefale etter at du har vært hos terapeuten en eller to ganger. Du som pasienten trenger ikke oppsøke meg på kontoret, men kan sitte i din egen stue og få instruksene over telefon, evt. via Skype. Ved bruk av denne teknikken finner jeg behandlingsbehovet ditt mye raskere, og siden jeg kjenner min egen kropp, så er også feilmarginene mindre, spesielt ved pasienter som har liten forskjell på sterk og svak arm. Og ved bruk av denne teknikken blir pasienten ikke sliten i armen. 
Add a comment...

BESKRIVELSE AV 9 GAMUT OG GULV TIL TAK ØYERULLE ØVELSER


9G – 9 gamut øvelse
 
Bank på gamutpunktet (G50) hele tiden mens du utfører følgende øvelser: 
 
Lukk øynene
 Åpne øynene
 Se ned til venstre uten å bevege hodet
 Se ned til høyre
 Rull øynene i en stor sirkel i en retning
 Rull øynene i motsatt retning
 Nynn noen toner fra en melodi med munnen lukket
 Tell høyt fra 1 til 5
 Nynn noen toner en gang til
Dette gjør at du fininstiller problemet. Nynning og telling bruker forskjellige deler av hjernen; høyre/venstre side. 
 
 
 
Gulv til tak øye rulle
 
Denne øvelsen brukes på slutten av alle banke sekvenser, men kan også gjøres alene for generell stress-reduksjon eller rask avslapping.
Dette gjør vi for å bli kvitt rester av spenninger i muskelaturen.
  
Mens du banker på Gamut-punktet kontinuerlig, holder du hodet stille og begynner med at øynene ser helt ned. 
Du fortsetter å banke på Gamut-punktet mens du sakte flytter øynene i en loddrett linje fra gulvet til så langt opp du kan se. Tar ca 7 sekunder.  
Gjenta dette en gang til

#selvhjelp  
Add a comment...

TFT - STRESS SELVHJELP

TFT er et raskt og effektivt selvhjelpsverktøy. Her får du en oversikt over hvordan du behandler deg selv for stress. Det samme som vises i videoen min.

1. Begynn med å banke på siden av håndbaken (karatepunktet), samtidig som at du tenker på (evt. sier til deg selv høyt) at du vil bli kvitt stresset. 
Det er et punkt som korrigerer for noe vi kaller psykologisk reversering (PR) 

2. Kjenn på stressfølelsen og bank på følgende punkter:
• Under øye (UØ)
• Under armen (UA)
• Et punkt under kragebenet (KB)
Se gjerne egen illustrasjonen over behandlingspunkter 

3. Utfør 9 gamut prosedyre. Bank på gamutpunktet (G50) hele tiden mens du utfører følgende øvelser: (Prøv å gjør øyebevegelsene uten å bevege hodet samtidig)
• Lukk øynene
• Åpne øynene
• Se ned til venstre
• Se ned til høyre
• Rull øynene i en stor sirkel i en retning
• Rull øynene i motsatt retning
• Nynn noen toner fra en melodi med munnen lukket
• Tell høyt fra 1 til 5
• Nynn noen toner en gang til
Dette gjør at du fininstiller problemet. Nynning og telling bruker forskjellige deler av hjernen. høyre/venstre side. 

4. Kjenn på stressfølelsen og bank på følgende punkter en gang til:
• Under øye (UØ)
• Under armen (UA)
• Et punkt under kragebenet (KB)

5. Utfør gulv til tak øye rulle. Bank på gamutpunktet (G50) hele tiden mens du utfører følgende øvelser: (Prøv å gjør øyebevegelsene uten å bevege hodet samtidig)
• Begynn med at øynene ser helt ned i gulvet.
• Flytt øynene sakte i en loddrett linje fra gulvet til så langt opp du kan se. Tar ca 7 sekunder. 
• Gjør dette en gang til.
Dette gjør vi for å bli kvitt rester av spenninger i muskelaturen, og hjelper deg å slappe av. 

Når du gjør denne øvelsen regelmessig, vil det bidra til at du balanserer det autonome nervesystemet ditt, og du øker kapasiteten for dagliglivets stress. Lær den utenat så kan du kan gjøre den automatisk, sånn at du heller tenke på stressfølelsen enn hvordan du utfører øvelsen. Det tar mindre enn 5 minutter å gjøre dette.
#stress   #selvhjelp     #stressmestring  
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded