Profile cover photo
Profile photo
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
3 followers
3 followers
About
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.'s posts

Post has attachment
Export do krajín Euroázijskej ekonomickej únie

Pozývame Vás na seminár organizovaný v spolupráci s Akadémiou pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu v Moskve (ACMC) a partnerským certifikačným orgánom SERCONS

Viac info a prihlášku nájdete tu:
http://www.tsu.sk/index.php?&tag=events&y=2016&id=54
Photo

Post has attachment
POZVÁNKA NA SEMINÁR

ČO?
...... Nová legislatíva v oblasti posudzovania zhody

KDE?
...... TSÚ Piešťany, š. p. Krajinská cesta 2929/9

KEDY?
...... 5. apríla 2016 o 8:00 hod.

PRE KOHO?
...... Pre všetkých ktorí pracujú v oblasti posudzovania zhody ako aj pre tých, ktorí sa zaujímajú

POPLATOK?!
...... ŽIADNY!!!

Prihláste sa do 4. apríla na
http://www.tsu.sk/index.php?l=sk&p=2&ps=11&pmid=0%3A28


Tešíme sa na Vás!

Post has attachment

Post has attachment
Pracovná ponuka na pozíciu skúšobného technika v oblasti elektrických zariadení. Pozícia vhodná aj pre ABSOLVENTOV.
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Slávnostné otvorenie anechoickej komory na skúšky elektromagnetickej kompatibility

Dňa 27. augusta 2014 sa uskutočnilo v skúšobných laboratóriách TSÚ Piešťany, š.p. slávnostné otvorenie anechoickej komory, určenej na skúšky elektromagnetickej kompatibility. Otvorenia sa zúčastnili zamestnanci TSÚ Piešťany, š.p. ako aj zástupca dodávateľa anechoickej komory zo spoločnosti ETS-Lindgren, ktorá je svetovou špičkou v oblasti EMC. Skúšobňa TSÚ je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou na skúšky elektromagnetickej kompatibility. TSÚ Piešťany, š.p. je zároveň notifikovaným orgánom EÚ s prideleným identifikačným číslom 1299 pre smernicu Rady 2004/108/ES - Elektromagnetická kompatibilita (NV SR 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite) a anechoickú komoru bude využívať pri skúškach odolnosti aj vyžarovania v oblasti elektromagnetickej kompatibility.
Základné parametre anechoickej komory: meracia vzdialenosť od skúšaného zariadenia 3m, najvyššia frekvencia merania 18GHz, homogenita poľa skúšaného zariadenia 1,5m x 1,5m. Anechoická komora je dizajnovaná pre skúšky odolnosti pre meranie horizontálnou a vertikálnou polarizáciou antény do výšky štyroch metrov podľa normy EN 61000-4-3.

Post has attachment
Ponúkame odborné služby vykonávané termovíznou technikou:
http://www.tsu.sk/index.php?l=sk&p=2&ps=11&pmid=0:2:0
Wait while more posts are being loaded