Shared publicly  - 
 
Bruce Lee ping-pong. :))
**** originally shared:
 
Kungfu ping-pong, that's awesome !!!
Đánh bóng bàn bằng côn nhị khúc, trông như Bruce Lee nhỉ :D
Reshare and Circle me if you like it ♥
4
3
Victoria Chen's profile photo