Bruce Lee ping-pong. :))
Kungfu ping-pong, that's awesome !!!
Đánh bóng bàn bằng côn nhị khúc, trông như Bruce Lee nhỉ :D
Reshare and Circle me if you like it ♥
Photo
Shared publiclyView activity