Profile cover photo
Profile photo
Traça Estudi de Serveis Ambientals
30 followers -
Consultoria Ambiental
Consultoria Ambiental

30 followers
About
Posts

Post has attachment
"Si crees la infraestructura la gent la utilitzarà". Aquesta és una, de les moltes conclusions que pots extreure del documental del 30 minuts "Torna la Bici" . Des de Traça, sempre hem cregut i treballem per unes ciutats de i per les persones (vianants, transport públic, bicicleta), ambientalment sostenibles.#tornalabiciTV3

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/torna-la-bici/video/5636765/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Compartim la memòria d'Activitats dels principals projectes duts a terme des de l'any 2005 (any en el que vam començar amb TRAÇA) fins a l'any 2015.

10 anys de treballs a l'entorn de l'urbanisme (Avaluació Ambiental Estratègica, Estudis d'Impacte i Integració Paisatgística, Estudis del paisatge, Estudis de mobilitat - Estudis d'Avaluació de la Mobilitat Generada, etc...) resumits en un document de TRAÇA.

També em treballat en altres aspectes del medi Ambient i ho continuem fent, però no els hem inclòs en aquest resum. Sostenibilitat Energètica, sostenibilitat Municipal, gestió ambiental en l'empresa, etc...

http://bit.ly/2fRPkEY
Add a comment...

Post has attachment
PROJECTES 2015-2016. CAN BONASTRE. MASQUEFA

Estem contents d'haver participat en la part ambiental (Avaluació Ambiental Estratègica) i la de mobilitat (Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada) del sector industrial de Can Bonastre.

A nivell ambiental i de paisatge en les diferents fases del pla parcial es va fer èmfasis en la preservació lo més natural possible i amb la mínima afectació, al turó del Cairot i el torrent de la font del Maset. Igualment s'ha intentat que la futura nau s'adapti en major mesura a la topografia del terreny. Per altra banda, s’ordenaran les vores per delimitar clarament la frontera amb els sòls no urbanitzables i es preveurà una franja d’espais lliures que actuarà com a element de transició


http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/293358/ca/sector-industrial-can-bonastre-masquefa-acollira-empresa-logistica.do
Add a comment...

Post has attachment
SERVEIS - VIGILÀNCIA AMBIENTAL D'OBRES

Per tal de donar el millor servei als nostres clients, en els últims mesos a TRAÇA, ens hem estat formant en la VIGILÀNCIA AMBIENTAL DE LES OBRES *.
Amb l'experiència acumulada i l'aplicació de la formació contínua en aquest àmbit, podem donar un servei ampli en l'avaluació ambiental de plans programes i projectes des de la fase de projecte fins a la finalització de les obres.
Normativament es fa referència a la Vigilància i Seguiment Ambiental de les obres en la llei 21/2013 on es dóna inici a la vigilància ambiental en la Declaració d'Impacte Ambiental de l'administració.

*S'entén com el Seguiment i la Vigilància Ambiental d'una obra al conjunt d'accions i controls realitzats, durant la fase de Construcció i la posterior fase d'explotació d'una, amb la finalitat i objecte d'evidenciar l'aplicació de les mesures protectores i al compliment dels condicionants ambientals del sector . Per tal de garantir la correcta integració ambiental de l'obra.
Photo
Photo
30/6/16
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
A partir de la llei 21/2013, sorgeix el PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA ORDINÀRIA.

En la imatge s'esquematitza el procés que s'ha de seguir en el cas que un Pla o Projecte estigui inclòs en els supòsits de l'Avaluació Ambiental Ordinària.
(imatge extreta del document "Novetats legislatives en matèria d'Avaluació Ambiental Estratègica". Departament de Territori i Sostenibilitat")
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Arran de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, aquesta és la normativa de referència en Avaluació Ambiental de Plans, programes i projectes.

A partir de la llei 21/2013, sorgeix el PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA SIMPLIFICADA.

En la imatge s'esquematitza el procés que s'ha de seguir en el cas que un Pla o Projecte estigui inclòs en els supòsits de l'Avaluació Ambiental Simplificada.
(imatge extreta del document "Novetats legislatives en matèria d'Avaluació Ambiental Estratègica". Departament de Territori i Sostenibilitat")
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Un nou exemple de la depredació del territori dels desenvolupaments urbanístics dispersos. El cas de l'Oest dels EUA.

http://www.huffingtonpost.com/entry/disappearing-west-report_us_573b713fe4b0ef86171c5104

Segons l'article, basat en un informe de enter for "American Progress and the Conservation Science Partners", l’activitat humana és responsable de la desaparició del valor d’un camp de futbol de terra natural a l’oest dels Estats Units cada dos minuts i mig. La causa en primer lloc, els desenvolupaments residencials i comercials , i en segon i tercer lloc les infraestructures energètiques i viaries.
Add a comment...

Post has attachment
L'any 2005 en Carles i l'Enric vàrem tirar endavant una idea, una il·lusió, un projecte que es va concretar en TRAÇA.
Comencem el camí a Girona, ciutat que ens va acollir en els anys d'estudi i primers anys d'emprenedoria, i el seguim a Barcelona ciutat capital, en la qual creixem personalment i professionalment amb nous i vells reptes.
Després de 10 anys de treball, força, il·lusió, alts i baixos, nous i vells amics, diferents companys de feina, tot tipus de projectes relacionats amb el medi ambient, Girona i Barcelona, premis, desil·lusions, alegries......Seguim!!!

Aquest any 2015 celebrem els 10 anys de TRAÇA!!
Estem molt contents de compartir aquest esdeveniment amb vosaltres.
Enric i Carles
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Hem llegit l'entrada anomenada: "Deporte y Medio Ambiente: Evaluación Ambiental de Carreras por Montaña" dels blogs de la comunidad ISM (6 de març).

Les carreres de muntanya els últims anys han pres ressò als mitjans de comunicació, i per tant han augmentat el nombre de participants, o ha estat a la inversa. Cada any hi ha més practicants i més carreres d'aquesta tipologia.

Això fa que la pressió sobre els espais naturals (protegits o no) sigui major i augmentar els impactes ambientals derivats de les activitats en el medi natural. Com a impacte positiu segurament hi ha la valorització dels espais naturals i una nova entrada d'ingressos per les comunitats on es desenvolupen aquestes activitat.

Una reflexió que es  fa en l'article és que la llei d'avaluació ambiental és sobre plans i/o projectes i no sobre les activitats que es desenvolupen (que haurien d'estar regulades pels plans especials de gestió).

A banda, l'entrada del blog, presenta un Estudi Pilot d'Avaluació Ambiental d'una carrera de muntanya.
Bona iniciativa i interessants reflexions
Add a comment...

Post has attachment
PRODUCTES I SERVEIS
ESTUDI D'AVALUACIÓ MOBILITAT GENERADA (EAMG).

D’acord amb la normativa vigent en matèria de mobilitat, s’han de redactar EAMG per la implantació i desenvolupament de les figures de planificació urbanística (en general pel Planejament urbanístic general i revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable i Planejament urbanístic derivat i modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous usos o activitats)

L'objectiu d'aquests estudis és garantir l'accessibilitat als nous desenvolupaments urbanístics a peu, bicicleta, transport públic i vehicle privat. S'avalua el núm. de desplaçaments generats per la nova implantació, i també es proposen itineraris pels diferents mitjans de transport que assegurin una mobilitat sostenible, àgil i segura
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded