Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Notarialna Dorota Szuman-Krzych
7 followers
7 followers
About
Posts

Post has attachment
W kancelarii notarialnej sporządzane są akty notarialne dotyczące różnych kwestii. Mogą być związane ze sprawami spadkowymi, takimi jak wykonanie protokołu dziedziczenia, umów o dział spadku czy otwarcia i ogłoszenia testamentu. Notariusz może także zająć się spisaniem i potwierdzeniem umów sprzedaży, darowizny czy zamiany. http://www.notariusz-prawobrzeze.pl/strona/czynnosci-notarialne
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Notariusz, w ramach swojej pracy, wykonuje szereg czynności. Należy do nich chociażby sporządzanie wypisów, odpisów czy wyciągów z dokumentów różnego rodzaju. Jednocześnie w kancelarii notarialnej można sporządzić testament czy pełnomocnictwa. Na stronie internetowej: http://www.notariusz-prawobrzeze.pl/strona/czynnosci-notarialne znaleźć można więcej informacji dotyczących zadań notariusza.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
W ramach czynności notarialnych sporządzane są umowy różnego rodzaju. Jedną z nich jest umowa darowizny. Dotyczyć ona może przeniesienia własności i użytkowania wieczystego określonej nieruchomości, ale też praw spółdzielczych. W takiej umowie znaleźć powinny się stosowne informacje dotyczące stron i przede wszystkim oznaczenia przedmiotu darowizny. http://www.notariusz-prawobrzeze.pl/strona/czynnosci-notarialne
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Notariusz może sporządzić także poświadczenie. To dokument, którego zadaniem jest potwierdzenie autentyczności. Może dotyczyć podpisu, wówczas określa się, że został on złożony przez określoną osobę. W przypadku poświadczeń zgodności z oryginałem notariusz zatwierdza, że kopia dokumentu odpowiada oryginałowi. http://www.notariusz-prawobrzeze.pl/strona/czynnosci-notarialne
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Przypominamy, że nasza kancelaria zajmuje się sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów różnego rodzaju dokumentów. Dzięki temu możecie Państwo otrzymać również odpisy sporządzonych w naszej kancelarii aktów notarialnych, które zostają poświadczonego przez naszego notariusza. http://www.notariusz-prawobrzeze.pl/strona/czynnosci-notarialne
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Należy wiedzieć, że oryginał aktów notarialnych powinien być przechowywany przez notariusza przez okres 5 lat! W tym czasie nie można go wydawać poza kancelarię, zaś po tym okresie akty notarialne są przekazywane do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego. http://www.notariusz-prawobrzeze.pl/strona/czynnosci-notarialne
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Dokument aktu notarialnego składa się z kilku podstawowych części. W pierwszej znajdują się najważniejsze informacje, dotyczące miejsca, daty oraz dane stron. Kolejne części dokumentu zawierają informacje, dotyczące opłat notarialnych, taksy notarialnej lub też podatków. http://www.notariusz-prawobrzeze.pl/strona/czynnosci-notarialne
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Akt notarialny powinien posiadać wszelkie niezbędne informacje w postaci oświadczenia woli złożonego przez obie strony. Po spisaniu aktu notarialnego notariusz odczytuje zawarte w tym dokumencie informacje w celu potwierdzenia jego treści. http://www.notariusz-prawobrzeze.pl/strona/czynnosci-notarialne
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Nasza Kancelaria Notarialna zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych, które mają moc prawną. To notariusz współuczestniczy w redagowaniu aktów notarialnych, spisując treść woli klienta. Co ważne, oryginalny akt notarialny jest przechowywany w kancelarii, zaś strony otrzymują ich odpisy. http://www.notariusz-prawobrzeze.pl/strona/czynnosci-notarialne
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Jeżeli planujemy sprzedaż nieruchomości, to warto sporządzić z potencjalnym kupcem umowę przedwstępną. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, gdy klient wycofa się z podjętego zamiaru zakupu budynku, np. już przy końcu załatwiania wymaganych formalności. http://www.notariusz-prawobrzeze.pl/strona/czynnosci-notarialne
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded