Profile

Cover photo
CACAN SABULANGBENTOR
Worked at BANDUNG BARAT
Attended SMA ALBIDAYAH
Lives in BANDUNG BARAT
14 followers|23,291 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

CACAN SABULANGBENTOR

Shared publicly  - 
 
ANGGER SI ETA MAH ADAT TEH, KAKURUNG KU IGA
“Angger maneh mah ari dititah teh sok baha”
“Salah atuh make nitah kuring”
“ari enggeus nitah saha deui”
“tuh.. loba jelema, lalar liwat.”
“apan eta mah batur.”
“ari kuring lain batur kitu?”
“apan maneh mah pagawe kuring.”
“eh enya, nya!”
“ari jeung dunungan mah ngomong teh kudu lemes, ulah kasar kitu.”
“ari didinya, geuning kasar!”
“apan kuring mah dunungan maneh.”
“eh enya… eh sumuhun, hilap, aya pikersaeun naon atuh juragan teh?”
“tah kitu genah kadengena oge.”
“aing tea atuh.”
“Tuh! Nya kasar deui.”
“Eh, punten juragan. Juragan tehh bade miwarang abdi?”
“Heueuh. Pangmeulikeun udud ka Bi Soma.”
“teu boga adeuh teuing meuli udud kudu ka bi Soma sagala, pan jauh juragan, eta we deukeut ka si Abang.”
“ku angger nya eta ngomong kasar ka dunungan.”
“aeh.. punten juragan, atuda tebih juragan, kedah nganggo sapedah.”
“keun bae atuh, eta bari sakalian mayar hutang dua rebu.”
“yeey… juragan boga hutang.”
“gaduh lain boga.”
“enya.. eh muhun juragan gaduh hutang. Teu era juragan?”
“isin lain era.”
“muhun…… teu isin?”
“erana mah nataku, tapi kamari teh butuh, di bi Soma euweuh pulangan, jadi kapaksa we nganjuk. Yeuh duitna… kade kudu samsu.”
“lamun euweuh?”
“teu aya lain euweuh. Lamun euweuh mah tong jadi we, bayar we hutangna hungkul.
“mangga juragan.”
“leuheung lemes.”
“mangga mah teu aya anu kasarna juragan, upami aya ku abdi bade dianggo. Upami anu buruk mah seueur di pasar, diicalna satengah harga, malihanan mah gratis, da teu tiasa kapuluk mung kaanggo sikina hungkul, eta oge teu tiasa dituang, mung tiasa dipelakkeun di buruan, eh.. eta mah bade di buruan bade di kebon upami gaduuh mah mangga.. tah aya deui manggana… bade anu asak juragan? Atanapi anu atah keneh, kangge ngadamel rujak serut atanapi rujak coel.. ”
“ieu teh ngajak ngobrol nagajak gelut?”
“hehe ……. Rokona samsu, juragan?”
“kuma maneh wee…”
 
 Cililin, Januari 2013
 ·  Translate
1
Dadan mahmud hamdani's profile photo
 
HA.......HAHA.......HYAHA
Add a comment...

CACAN SABULANGBENTOR

Shared publicly  - 
 
KA GOR FUTSAL
“maaaaaaad!!”
“Eu….y.”
“Rek ngiluuuu?”
“ka manaaaa?”
“maen bolaaaaa.”
“di manaaaaa?”
“di goooor.”
“futsal meureu…..n!”
“heueuh eta futsaaaal.”
“tong gogorowokan, kang! Pan pan ieu mah dina telepon.”
“eh heueuh, nya! Rek ngilu moal?”
“naon?”
“futsal.”
“hayu.”
“ari Amad di mana?”
“di gor”
“keur naon?”
“futsal.”
“haar geuning… enya tuh kuring ka dinya… lobaan?”
“biasa kumnplit… dikurangan di dinya..”
“naha atuh teu ngabejaan?”
“sare sigana mah, da dimiscoll teu ngajawab wae.”
“enya… karek hudang.. enya atuh, urang ka dinya.”
“kagok atuh Meng, enggeusan ieu ge rek balik..”
 ·  Translate
1
Add a comment...

CACAN SABULANGBENTOR

Shared publicly  - 
 
PNS
“ah…. Kalem wee…”
“Naon nu kalem tehh, Mad?”
“etaaa…. Daftar jadi PNS.”
“ualh kalem…kalem… bisi kaseglong waktos, mangkaning persiapanna kudu mateng, can nyieun kalakuan baik ka pulisi, cn legasisir ijasah jeung akta opatna, can fotocopi itu, ieu.. pan loba lin, pigaweeun tehh…?”
“lantaran loba pigaweeunnana… matak kalem.. cekeng ge.”
“ari nyaneh,Mad…. Sok ngagampangkeun kitu, peupeuriheun dewek mah euweuh kasempetan daftar, ieu nu boga kasempetan ditambolerkeun kitu.. lebar Mad, bisi kaburu nutup pendaftarana.”
“nyeta matak kalem ge geus nutup pendaftaranna..”
“iraha..?”
“kamari.”
“ngomong atuh jeung bujur.”
 ·  Translate
1
Add a comment...

CACAN SABULANGBENTOR

Shared publicly  - 
 
AYA NU KEUR NGOBROLKEUN JALAN
 
“Ruksak deui, ruksak deui.”
“Naon?”
“Jalan.”
“Geus biasa atuh, kang!”
“Naon?”
“Nu ruksak.”
“Naon nu ruksak?”
“pan saur akang oge jalan.”
“eh enya nya.”
“Naon enya, kang?”
“Enya jalan anu ruksak deui.”
“di mana?”
“jalan ka cililin.”
“sanes ruksak deui atuh eta mah, kang!”
“Naon atuh?”
“Ruksak terus.”
“naha ruksak terus.”
“sabab sanes deui.”
“teu ngarti kuring mah.”
“Ari deui mah, kantos diomean.”
“Ari terus?”
“Teu acan kantos diomean.”
“Eh enya nya, pinter geuning maneh tehh.”
“Sering diajar, kang!”
“ti saha? Ti Kuring?”
“lain, kang!”
“ti saha atuh?”
“ti nu ngetik.”
“mana?”
“eta gigireun.”
“eh, enya… meni badag kitu.”
“Is… kade ngambek, Kang!”
“MOAL......, GEUS BIASA KULA MAH.DISEBUT BADAG”
“Tuh, kan. Teu ngambek.”
“eh enya geuning Kang. Da bageur ketang si eta mah. Berehan deuih”
“muji…muji hareupeun, biasana sok aya kahayang maneh mah.”
“da enya… atuh, mun aya mah sok kusiwel eta tehh, ceban.. Noban.”
“Enya kitu?”
“haar ari akang can pernah dibere kitu?”
“Encan, lamun dijadikeun boga lalakon mah osok.”
“Enya kitu, si eta mah teu duitna.. kasempetanana…”
“tapi kadang-kadang… sstt.. kadangueun moal kitu?”
“kadang-kadang naon kang?”
“kadangueun moal?”
“ASA PARANAS CEULI  IEU TEHH”
“teuh nya maneh mah, kadengeeun…kadengeeun. Eh A… punten.”
“Akang kitu tea mah, make jeung ngomongkeunkeun sagala rupa.”
“Sugan tehh euweuh jelemana.”
“Sidik tatadi ge aya di gigireun.”
“Nyetaa teu apaal..”
“NAON ETA HAHAREWOSAN, SIGA NU NGOMONGKEUN KULA EUY!?”
“ah henteu A, ieu si borohol yeuh, loba ceta pisan.”
“ari akang nyalahkeun kuring. Si akang ketang A”
“Geus… geus, ah. Pan keur ngomongkeun jalan urang tehh.”
“eh enya, kumaha terusna tadi tehh, kang?”
“enya eta jalan ka Cililin ngan ruuuksak, weh.”
“ku naon nya kang?”
“lain ku naon, ku saha?”
“ku saha, tah! Kang?”
“Bupati..!”
“ke…ke…… pitenah ieu, kang. Pitenah.”
“lain pitenah.. tapi bukti jalan ka Cililin ti saprak perbatasan we ruksaakna teh, pan aneh.”
“Pitenah si Akang mah.”
“Pitenah kumaha?”
“eta nyebutkeun pisan jenengan…”
“saha?”
“Akang..”
“nyebutkeun saha?”
“bieu… eta… bupati.”
“Salah…kang salah gede.”
“Salah kumaha.”
“nya salaah atuh nyebutkeun bupati ngaruksak jalan ka Cililin.”
“Lain ngaruksak, tapi teu diomean, beeeda, jang!”
“enya eta ge tapi ulah nyeburkeun ngaran atuh, bahaya…Jeung deuih lain Bupati anu ngomean mah tapi dinas anu ngurus jalan meureun”
“dinas PU?”
“tah eta, meureun.”
“enya eta gee. Tapi kabijakan mah angger we aya di atasanna.”
“naha, nya?”
“naha naon?”
“naha teu diomean wae?
“Nya teuing atuh..”
“padahal, kang! Ari jalan ka beulah kidul-kulonna mah alus, di hotmix deuih, jalan-jalan leutik diomeaan, jalan ka nu buntu oge diomean, naaa ari jalan ka Cililin anu sidik jalan gede, loba mobil, ah pokona mah jalah balarea wee. Diantep… naha teu ngandung kacurigaan batur eta tehh??””
“Nya teuing atuh…”
“eta kitu pedah, saingan keur pilkada salah saurangna, urang cililin?”
“Bisa jadi… ah… teuing ketang!”
“Mun, enya tehh kitu…. asa ku teungteuingeun…”
 “HEY…HEY…. PIBAHAYAEUN ETA NGOMONG TEH.”
“eh… AA, manawi tehh tos angkat..Nyetaa, A, ieu si Akang…”
“SARUA MANEH GE JANG, PIPILUEUN NGOMONGKEUN.”
“heueuh si Sujang mah, nyalahkeun ka urang, sarua maneh ge ngiluan ngomongkeun.”
Tapi kan, akang barang mimitina.”
“enya tapi maneh ngilu ngalokan.”
“GEUS… GEUS….PIBAHAYAEUN ETA NGOBROL TEH.”
“wios da teu aya sasaha atuh A.”
“ARI IEU KURING.”
“ulah diwartos-wartos wee atuh ku AA-na.”
“MATAK OGE ARI NGOBROLKEUN BATUR TEHH ULAH SAGAWAYAH, ULAH SAUCAP-UCAPNA, DERR… ANU DIOMONGKEUN TEHH SALAH, BARI DIBEJA-BEJA KA BATUR… ETA KAN MATAK JADI RUMOR ANU GORENG.”
“nyaaa… hapunten we atuh A.”
“NAA MENTA HAMPURA KA KULAAA? TUH KA DITU… KANU DIOMONGKEUN BIEU.”
“kumaha kang bade nyuhunkeun dihapunten?”
“moal kuring mah, satungtung can diomean jalan mah, meungpeung ayeuna karek tanggal 2 Januari 2013.”
“Naaa naon hubunganna ngomean jeung titi mangsa, kang?”
“ah! Euweuh hubunganana, ieu mah ngan ukur ngabejaan yen urang baceprot tehh tanggal sakitu.”
“teu puguh si Akang mah.”
“terus urang rek kumaha ayeuna?”
“urang balik we, kopi beak, udud beak, jaba geus peuting, pamajikan euweuh nu ngeukeupan.”
“naa osok keneh kitu ngeukeupan? Cenah sok totonggongan.”
“yu atuh.”
“nya hayu, isuk deui we urang ngobrol anu hade”
“ngobrol naon? Kade nyerempet-nyerempet pibahayeun deui”
“moal ieu mah… urang ngobrol PILGUB.”
“tah bener, Kang! Nya hayu atuh”
“EEEH… REK KA MARANA? ARI KULA REK DIANTEP SORANGAN?”
“mangga we wilujeng ngobrol nyalira.”
“TEUH, NYA SOK PARUNDUNG KITU ARI DIGEUNGGEUREUHKEUN TEHH.”
“enjing deui we A.”
“DI MANA?”
“di dieu, si Akang rek ngobrol PILGUB cenah.”
“ISUK MAH KULA AJAKAN, NYA?”
“seug lah asal ulah dibeja-beja ka batur si AA mah sok comel, hayang weee batur nyahoeun teh.”
“MOAL… MOAL.. BEJAAN NYA ISUK.. JAM SABARAHA…. JAM SABARAHANA..”
“muhuuuun.”
 ·  Translate
1
Add a comment...

CACAN SABULANGBENTOR

Shared publicly  - 
 
CIRI JELEMA GEUS KOLOT:
(Ieu ceuk batur, kuring ngan ukur nyundakeun)
 
Baheula sok ngagandeng parawan, ayeuna digandeng parawat
Baheula resep awewe manis, ayeuna gering kencing manis
Baheula sare paadu irung, ayeuna sarena paadu tonggong
Baheula mah awak seungit ku minyak seungit, ayeuna seungit minyak angin
Baheula opat kali saminggu, ayeuna 4 minggu sakali. Naon?
Baheula lamun heuras hese leuleusna, ayeuna mu geus leuleus hese jecengna
Baheula dititah sare hudang wae, ayeuna dititah hudang ngadon sare wae
Baheula tukang neangan anu narikmat, ayeuna diteangan malaikat
Baheula lamun maca anu karieu teh ngabarakatak, ayeuna mah era parada bari rumasa.
Dari pada siga disebut kolot urang seuri ngabarakatak
Hahahaha……….. hahahaha….haah.
Padahal………….. bari ngan ukur maca tulisan hahaha..
lain seuri beneran, bae lah! Daripada henteu pisan
 
 ·  Translate
1
Dadan mahmud hamdani's profile photo
 
HAHA....HAHAHA.....HAHAHAH
Add a comment...
In his circles
1 person
Have him in circles
14 people
saqyela najwa El khalieqy's profile photo
Dadan mahmud hamdani's profile photo
Dedi Zubaedi's profile photo
Personal Blog's profile photo
Ahmad  Zakaria's profile photo
tuti hilman's profile photo
abdul hanan's profile photo
Ahmad Dimyati's profile photo
Adang Moch. Sugiri's profile photo

CACAN SABULANGBENTOR

Shared publicly  - 
 
ITEUNG JEUNG IJEM KEUR NGOBROL
 
“teung…!  apal, si kabayan boga kabogoh?”
“apal…”
“geuning apal,  saha?”
“uing..”
“eehh…! lain… salian ti di dinya?”
“henteu….! naa enya kitu kang kabayan boga kabogoh deui? aneh….”
“naha aneh?”
“aneh we naha aya anu bogoheun ka kang kabayan salian ti uing? lamun enya teh… reugreug…”
“haar naha reugreug?”
“ah reugreug we.. geuning kang kabayan teh laku keneh.. cingcirining si akang teh kasep.”
“kumaha lamun dikawin?”
“saha?”
“Kabogohna..”
“pan kudu aya izin ti uing anu kolotna.”
“kumaha lamun si kabayan menta izin?”
“ah… bere we..”
“haaar….!  naha make dibere?”
“apan menta… cenah salaki menta nanaon ge kudu dibere!”
“eeehh… ieu mah lain menta taeun… tapi menta izin kawin deui..”
“saha?”
“kabayaa…an..”
“naon?”
“kawiiin.”
“pan atos jeung uing.”
“deuuii….!!!”
“maenya kawin deui jeung uing…. pan atos baheula,”
“aduh….. ampuun… aing maah”
“tapi kacipta nya mun enya kang kabayan ngalamar deui uing, terus kawin…
terus kariaan nanggap wayang, pojok si cepot, atawa dangdut, atawa kasidah”
“atos… atoo..s…”
“enya atuh.”
“naon?”
“kawin.”
“lain.”
“naon atuh?”
“ngalamunna.”
“enya atuh.”
……………………
“Ehh…. Ijem!!”
“naon?”
“Kuring rek nanya… tapi kawab nu jujur…cenah ceuk batur kang kabayan boga kabogoh deui, enya eta teh….?”
“Duuhh!! Gustiii ….iteung… iteung.”
 
Cilili, Januari 2012
 ·  Translate
1
Add a comment...

CACAN SABULANGBENTOR

Shared publicly  - 
 
ASA KU HARIWANG, NYA?
 
“Ka mana, Mad?”
“Ka hareup, Meng!”
“Nya enya ka hareup, lain ka tukang, mun ka tukang mah mundur atuh….. tapi rek naon?”
“Rek meunang duit Meng.”
“Baruk… rek meunang duit.. duit ti saha Mad?”
“Ti Haji Opik.”
“Naha, teu pupuguh haji Opik reke mere duit sagala?”
“Nya puguh, pan buruh gawe.”
“oooh… rek gawe atuh, gawe naon, Mad?”
“Biasa…. Ngaladenan tukang, Ari akang rek ka mana?”
“Nyeta ieu tehh… rek nyokot duit… da keur  nembok nyieun imah di haji Opik.”
“Haaar naha sarua..nya?”
“eeh, heuheuh… pan urang tehh bareng gawe di haji Opik.”
“eeh heueuh nya asa ku poho…”
“sanes poho Mad, hilap… yu atuh bareng meunpeung kosong jok motor kuring.”
“hayu atuh… eh an biasana oge bareng dibpnceng,lin?”
“eh heueuh nya, yu atuh, naek!”
…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
“rek ka mana Mad?”
“rek balik
“ka mana?”
“ka imah.”
“di mana?”
“ari akang Komeng… nya di lembur atuh imah mah.”
“eeh heueuh nya, di mana lembur tehh?”
“apan deukeut jeung akang imah tehh.”
“di mana?”
“di lembur.”
“eh heueuh nya.”
“naon?”
“enya… eta … lembur urang tehh bareng. Naha nya?”
“aeh..aeh ari akang … pan akang tehh lanceuyk uing. Imah akang hareupeun imah uing!”
“eehh heueuh nya… yu atuh urang balik.”
“hayuuu…”
……………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………………….
“naha kang, ari balik tehh asa cape jeung lila, teu kawas inditna asa tereh tepi ka nu dijugjug.”
“eh heueuh nya Mad, Naha nya?”
“euh… enya, pan tadi inditna mah kana motor, ari ayeuna leumpang.”
“eh heueuh nya, yu atuh urang kana motor.”
“haaar ari akang pan geus tepi ayeuna mah.”
“eh heueuh, nya! Terus motor akang ka mana>”
“tinggaleun di haji Opik.’
“eh heueuh nya, kumaha atuh?”
 ·  Translate
1
Dadan mahmud hamdani's profile photo
 
HA...HA...HA....HA
Add a comment...

CACAN SABULANGBENTOR

Shared publicly  - 
 
LALAJO TIPI
 
“Keur naon, Mad?”
“Lalajo tipi.”
“Naon merekna?”
“Sharp.”
“sabaraha inci?”
“21.”
“make remote?”
“nya enya atuh, pan modern.”
“aya garansian?”
“aya, sataun campleng.”
“naha nya?”
“teuing atuh, tanyakeun we ka tokona.”
“anteneuna di luar atawa di jero?”
“di jero.”
“naha di jero?”
“ambeh teu ka senter gelap. Cenah.”
“naha cenah?”
“teuing atuh da ceuk batur?”
“eh… ari kuring nanyakeun naon, tadi?”
“teuing atuh, kopi pasteu we ti luhur.”
“ohh… keur naon, Mad?” kitu nya?”
“enya kitu… terus dijawab ku kuring… lalajo tipi.”
“maksud kuring tehh rek nanyakeun acara naon dina tipi anu dilalajoan?”
“ooh… ieu?”
“enya acara naon?”
“ieu…. Eueuh…h…. aliran deuih… acara naon bieu tehh nya? Kumaha ngajawabna? Aliran euy! Acara naon bieu? Jawab ulah?
 
 ·  Translate
1
Dadan mahmud hamdani's profile photo
 
HAHAHAHAHAHA..........
Add a comment...

CACAN SABULANGBENTOR

Shared publicly  - 
 
MASANTREN
 
“Nyaho teu.. kuring masantren di ajengan Ojan aya kana sataunna?”
“nyaho.. pan inditna dianteur ku kuring, mad.”
“eh enya.. apal teu.. kuirng maca kitab gundul …. Nereleng.. siga ajengan keur ngawuruk?”
“nyaho… ti baheula oge maneh mah pinter, Mad.”
“lain.”
“baruk lain?... ngulik meureun di pasantrenna?”
“lain.”
“puasa mutih meureun?”
“lain… atuh.”
“ah… nyaho… lah… didinya meunang laduni, Mad. Ku laduni mah sagala oge bias.”
“laaaiin.”
“itu lain ieu lain. Naon atuh?”
“mikir atuh”
“oooh.. kulantaran mikir.”
“lain… lain kuring bisa kulantaran mikir, nyaneh kudu mikir.”
“mikir naon?”
“mikjir jawab anu tadi.”
“ah lebeng euy!”
“hayaang nyaho?”
“haayang atuh.”
“sabab …. Macana …. Salah.”
 ·  Translate
1
Dadan mahmud hamdani's profile photo
 
HA ......HA.....HAHA
Add a comment...

CACAN SABULANGBENTOR

Shared publicly  - 
 
POEK
“Hurungkeun atuh jang! Meni paroek kieu kamar tehh.”
“Pameng, pa!”
“Kagok naon?”
“Pameng sakedap deui.”
“Naa… keur naon, di kamar poek?”
“Nuju ngala tumbila, pa!”
“Naha make dipoekan?”
“Supados tumbilana teu sieuneun ku abdi.”
“Naha?”
“Pan poek, janten Tumbilana teu ningalieun ka abdi.”
“Ooohh…. Kituu..Ari ku ujang katingali tumbilana?”
“Henteu…. da poek.”
“Kadongdora atuh…Jadi salila-lila mopoek tehh, keur ngala tumbila bari teu meumeunangan..!?”
“muhun, pa! geuning terang?”
“Apan dibejaan bieu ku maneh.”
“eh.. muhun.”
“Caangkeun geura ameh katingali.”
“ee .. eehh…ulah pa! bisi kalabur tumbilana.”
 
 ·  Translate
1
Add a comment...

CACAN SABULANGBENTOR

Shared publicly  - 
 
HAAAR, GEUNING!! ….. BARUK, KIIITU…!

“ari kitu mah lain senang-senang atuh, tapi ngalajur nafsu”
“tapi kuring ngarasa nikmat ngalakonanana”
“dimana ngalajur nafsu anu teu ngeunah!”
“tapi kuring ngarasa kasiksa oge.”
“nya heueuh atuh, ari silaing… dadaekanan.”
“ngan edas, euy! teu ngeunah tungtungna.”
“pedah eta meureun bobor karahayuan.’
“enya kitu, jeung rada kabeureuyan deuih.”
“tapi cenah nikmat, lebah mana nu kasebut nikmat tehh?”
“Bakat ku nikmat, nepi ka peureum beunta.”
“lebah mana tah?”
“pas keur gerenyem nilem… trek… eta palebah ka luar ka jerona… ah!”
“kaluar ka jero kumahaaa..?”
“komo pas anu jadi…. Pokalna… kaluar… mah… eta hirup asa pang bungangangna… bungaaah.. bungah amarwata suta, bungah ka giri..giri.”
“tapi kasiksa, nya?”
“enya, kasiksa.”
“palebah mana?”
“palebah memehna,memeh prak.. urang tehh kudu neangan heula cai, kudu neangan heula elap, neangan pangbibita supaya manehna beunang ku urang. Kasiksa urang mah… jaba deuih teu genah tungtungna.”
“enggeusna teu ngeunah deuih!?”
“puguh we.. pan kudu dielapan ambeh teu leueur  terus diberesihan urut ngaberebeyna, mun daek mah terus ambeuan heula bisi masih keneh hanyir”
“ih geuleuh, make jeung kudu diambeu sagala..”
“enya….. eta ge lamun daek.”
“eta cenah ceuk uing bobor karahayuan, nyaneh nga’enya’keun kumaha caritana?”
“ah.. sok era, ari ditanya nu kitu teh.”
“era kumaha..?”
“nya… era sapajodogan atuh.. lamun… lamun.. hehehe… teu beubeunangan. Kalahkah we adug lajer, kesang ngoprot can waktuna, baseuh saawak-awak… ari taeun… di WO. Teu beubeunangan.”
“sahana?”
“nya urang atuh… na saha deui?”
“ah… teu ngarti urang mah!”
:naha make jeung teu ngarti, asa jellllaas ngadeskripsikeun lalakon tehh.”
“awewena meureun anu teu meumeunangan mah. Pan nyaneh mah geus ngagejrot ti heula, lin?”
“naha awewe?”
“naha jeung lalaki, kitu?”
“na….on mak…sud…na …..aw…we…we?”
“eta anu dicaritakeun bieu!! Kikituan jeunga awewe lin?”
“Kikituan kumaha?”
“kikituan……kikituan..”
“heuheuy deudeuh, kikituan jeung aweweeee…… lain koplok..lain.. kkkk khekh…khekk.. huhuahahaa… hahahahhaaa… hah.”
“ari enggeus naon?”
“ngala beluuut ….culuuun… ngala beluuut… ngureeek… urang mah… ngurek belut… di sawah… hahahahah…..hah..”
“euh… sugan te..h!”
“da silaing mah otak kecrokeun buta… bisi teu percaya mah sok we baca deui ti luhur.”
“……………………………………….”
“geus macana? Bener …nya! Masih panasaran mah tanyakaeun we ka nu ngetikna, geus ah! Capee, ngobrol jeun ilaing mah!”
“HEUEUH AING GE CAPE NGETIKNA. ISUK DEUI WE NGOBROLNA.”
“eh.. AA.. manawi teh teu ngadangukeun.”
 ·  Translate
1
Dadan mahmud hamdani's profile photo
 
NGUREK we nyah....ha...ha......ha
Add a comment...
People
In his circles
1 person
Have him in circles
14 people
saqyela najwa El khalieqy's profile photo
Dadan mahmud hamdani's profile photo
Dedi Zubaedi's profile photo
Personal Blog's profile photo
Ahmad  Zakaria's profile photo
tuti hilman's profile photo
abdul hanan's profile photo
Ahmad Dimyati's profile photo
Adang Moch. Sugiri's profile photo
Work
Occupation
STAFF ACCOUNTING PUBLIK
Employment
  • BANDUNG BARAT
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
BANDUNG BARAT
Contact Information
Home
Phone
0226940067
Mobile
081320435932
Address
CILILIN TIMUR KEBON KALAPA DESA / KEC. CILILIN KAB. BANDUNG BARAT
Story
Tagline
BERTEMANLAH DENGAN SIAPA SAJA
Introduction
ASSALAMUALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKAATUH

SAYA BISA DIBEDAKAN DARI ALAMAT LAMA YAITU CANGKORAH

WASSALAM
Bragging rights
PUNYA TEMAN BANYAK
Education
  • SMA ALBIDAYAH
Basic Information
Gender
Male
Relationship
Married