Shared publicly  - 
 
‎"It's a hoax"

Når jeg veksler mellom mikro og makronivå når jeg forteller om følgene av det gamle kommunistiske spillet i det negative rom, har det en enkel grunn: Spillet er det samme på alle nivåer og har vært det like mye siden Lenin og Stalins tid som i dag. Spillet er bare blitt enda mer sofistikert med årene.

Største forskjellen er at dagens ledere i Moskva er i ferd med å fullføre hva Stalin begynte på. Nemlig å knekke USA en gang for alle. Den indirekte fordekte krigen har vært uvanlig vellykket siste tjue årene. Følgene av en serie strategiske bedrag med innlagt terror har vært enorme.

Første gangen jeg for alvor trengte inn i de kompliserte problemstillingene rundt atomvåpenbalansen mellom supermaktene, første og andreslag, kryssermissiler, ballistiske raketter og alle slike krevende forhold innen sikkerhet, var i 1983. Da arbeidet jeg i NRK Dagsnytt med romfart og forsvar som spesialområde.

USAs president Ronald Reagan sjokkerte både egen stab og en hel verden 23. mars 1983 med å holde en tale om et forsvar i verdensrommet og på bakken mot atomraketter. Som president Reagan sa skulle gjøre "atomvåpen gammeldagse og ubrukelige." Opplegget fikk straks betegnelsen "Star Wars." Milliarder på milliarder av dollar skulle bli satset på dette prosjektet i årene som kom. Opplegget fikk etter en stund det offisielle navnet "Strategic Defense Initiative."

Sammen med den alltid engasjerte romfartseksperten i NRK, sivilingeniør Erik Tandberg, satt jeg i 1983 snart på flyet til USA for å lage en hel programserie om dette fantastiske og spektakulære forsvaret mot atomvåpen. Ved Massachusetts Institute of Technology i Boston intervjuet vi en professor i fysikk og ekspert på atomvåpen. Kosta Tsipis bare viftet planene fra president Reagan arrogant bort med ene hånden og sa:

"It's a hoax! Det er bare svindel. Jeg er fysiker, jeg vet hva som er mulig og ikke mulig. Dette er fysisk umulig."

Sovjetunionen skapte likevel stor oppslutning om dette forsvarsopplegget i USA fordi lederne i Kreml var så sterkt mot det. De slue folkene i øst visste utmerket godt at følgen ville bli slik i Amerika når de gikk så høylydt ut mot det nye opplegget innen atomvåpenforsvar. Dette forstår du i ettertid når den usedvanlig smarte fremgangsmåten innen kommunistisk bedrag er kartlagt.

Nå nærmer det seg 30 år siden dette intervjuet med professoren i fysikk i Boston. Ufattelig mange hundre milliarder dollar er bortkastet på amerikanske forsvarsbudsjetter og fokus er på denne og andre måter avledet fra hvordan virkelig makt blir skapt og utformet. Med opparbeidet kunnskap siden den gang ser jeg at professor Kosta Tsipis hadde rett, om enn på en annen måte.

Det var svindel, det var et gigantisk strategisk bedrag, og det forstår jeg nå hadde en sovjetrussisk opprinnelse og var således indirekte. USA er lurt trill rundt med samme sorten bedrag i alle år. Hvordan ideen ble plantet hos president Ronald Reagan er et godt spørsmål.

Rakettskjold er helt irrelevant for sikkerheten til amerikanere. Like mye i dag som i 1983. Hva som er relevant er den fordekte krigen og følgene av den. Det samme gjelder for befolkningen i Europa.

Om det er jeg ikke i tvil. Samme hvor mye bedrag som blir lappet over tidligere bedrag. "It's a hoax." I mang en forstand.

Kommunistene har historisk primært benyttet terror for å beholde erobret makt. Et langt liv innen forsvar og sikkerhet har fortalt meg at hva folk kaller seg ikke er så mye å legge vekt på, ei heller hva de sier. Hvilke metoder som benyttes forteller langt mer. De forteller mest om hvilken makt du i virkeligheten har med å gjøre.

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8051028
Translate
1
Norulv Øvrebotten's profile photo
4 comments
 
Fienden blir borte når den vinner.

I vestlige land hvor Russland indirekte har makten på fordekt vis, er ikke Russland en fiende lenger samme hvor mye terror og bedrag som Kreml egentlig står bak. For å beholde denne makten. Bare se på Norge.

Denne amerikanske presidentkandidaten har ennå mye å lære når han snakker om Russland som fiende.

Mine konklusjoner er at Russland har den virkelige makten over USA, og at 9/11 bare var snakk om vanlig vedlikehold av denne russiske kontrollen på stalinistisk måte. Ved hjelp av terror og bedrag.

Russisk maskert kontroll over USA ble brutalt befestet. Slik vi har sett i Norge med terror og etterfølgende bedrag siste året.

Russland er med andre ord ingen fiende av USA lenger.

Russland har nemlig vunnet.

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8052979
Translate
 
Et stykke godt håndverk

Nå trenger ikke jeg be noen over meg om mer tid og rom for å kartlegge Russlands spill i det negative rom. Fremgangsmåten har jeg godt tak på. En av følgene av indirekte bedrag er at du ved hjelp av andres handlinger, kamuflerer egne handlinger og motiver. Barack Obama har nå i tre år spilt rollen som president for hele verden mens makten har vært et helt annet sted, og altfor mange har latt seg forføre av illusjonen.

Hvor du og mange andre ser en stor vestlig politiker, ser jeg bare et stykke godt håndverk.

OBAMA: All countries are close allies!!
Translate