Shared publicly  - 
 
The End Of The Innocence

"Just lay your head back on the ground
And let your hair fall all around me
Offer up your best defense
But this is the end
This is the end of the innocence"

Don Henley- The End Of The Innocence
1
Norulv Øvrebotten's profile photo
16 comments
 
Karikaturens styrke og terrorens bedrag

Å karikere kan være den beste måten å få fram sannheten på, bare spør dem som har møtt en god tegner som har tatt særegenheter og uregelmessigheter og forstørret dem i portretter. For å få fram poenger. I denne karikerte fremstillingen av 9/11 fra USA skal du også kjenne igjen en del trekk som du har møtt her hjemme i Norge siste året. Både før og etter terroren 22/7. Det er ikke tilfeldig.

911 Best Vid Ever.avi

Blir bedrag store nok, blendes de fleste. Nå har du fått beskrevet grundig teknikken som har til følge at stadig flere blir lurt til å medvirke til slike forbrytelser etter hvert som narrespillet ruller og går med en slik følge. Du skaper en snøball av medvirkning til et stadig større bedrag.

Dette er en kommunistisk metode som kalles spillet i det negative rom, eller spillet i negativ sektor. At spillet var blitt så sofistikert utviklet siden 1920-tallet, var ikke mulig å forstå før det var skikkelig identifisert. Noe det nå er.
Translate
 
Helt tyst mens nye bedrag blir snekret

Det har vært stille fra statsminister Jens Stoltenberg etter at han hadde møte med president Barack Obama i Sør-Korea i forrige uke. Obama har fått kalde føtter, så nå må det åpenbart konstrueres nye bedrag i Norge for å kunne holde på makten. Uten den samme ryggdekningen fra USA som før. Obama vil få nok med å berge seg selv hvis det sprekker i Norge. 9/11 er jo spunnet på samme lesten.

Jeg antar at regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, riksadvokat Tor-Aksel Busch og LO og Arbeiderpartiets juridiske rådgiver Johan Fredrik Remmen er blant dem som i påsken er i full gang med å snekre sammen nye bedrag for å redde stumpene av hva som er igjen av den politiske gevinsten av terroren som så langt har styrket det eksisterende systemet og dets ledere i Norge. Slik terroren var ment å gjøre. Ha ingen illusjoner om hva som er det virkelige målet i en så gammel russisk dobbelstat som Norge.

Ha heller ingen illusjoner om disse menneskene og andre fremstående jurister innen statsforvaltning, høyesterett, andre domstoler og påtalemyndighet.

Russland kan når som helst sette i verk nye harde tiltak, vel vitende om at nøkkelpersoner innen politikk, jus, næringsliv og andre samfunnsområder i Norge vil følge opp samme hva det skulle være av brutalitet østfra for å berge seg selv. Det er situasjonen like mye nå som før.

Det eneste du kan være sikker på er at samme hva som skjer, vil det være pakket inn i samme type bedrag fra norske toppjurister som før, enten de befinner seg innenfor påtalemakt, domstoler eller forvaltningen ellers. Det er ikke minst innenfor det juridiske systemet at Russland sitter med et solid tak i Norge. Med andre ord er det smart bedrag kamuflert som smart jus som også blir det videre opplegget. Det finnes ikke et snev av ærlighet blant juristene som bestemmer i Oslo. Hele systemet er ødelagt i så måte og frontfamiliene i Norge har dype røtter gjennom flere generasjoner.

For mennesker med litt gangsyn og historisk innsikt begynner det gamle stalinistiske skuespillet i moderne form i Norge, å bli temmelig gjennomskuelig etter hvert. Særlig når disse gamle kommunistiske bedragmetodene er kartlagt og eksponert og enhver kan tenke sitt ut fra disse faktaene.

Kriminalitet utlagt som lov og rett er ikke noe hyggelig syn i stadig mer dagslys. Metodene innen bedrag som er benyttet etter 22. juli i fjor forteller ene og alene hvem som har den reelle regien bak kulissene. Disse teknikkene er så kommunistiske som de kan bli i sitt opphav. Sporene fører rett inn i en gammel og kjent hule, hvor det befinner seg millioner av ofre for terror og bedrag fra før.

President Obama Meets with Prime Minister Jens Stoltenberg of Norway
Translate
 
Skipsreder med poenger

Skipsreder Dan Odfjell i Bergen har som pensjonist begynt å engasjere seg i maktnettverkene som er spunnet mellom jus og politikk i Norge. I en kronikk i Bergens Tidende kommer han med mange gode poenger og eksempler på saksbehandling som for de fleste er ubegripelig. Som mennesker ellers uten grundig kjennskap til livet innenfor de mørkeste krokene i Norge, legger den samfunnsbevisste skipsrederen til grunn en altfor snever og dermed feil kontekst. Dette er ikke et spørsmål om rettssikkerhet, men om makt.

Å oppfatte hva som skjer innenfor bare en nasjonal kontekst er feil og kan aldri føre til full innsikt og forståelse, for Norge er ingen selvstendig og enkel stat, men i realiteten et gammelt sosialistisk lydrike og en dobbelstat etter leninistisk modell, og den underliggende og styrende konteksten er russisk. I motsetning til Dan Odfjell har jeg bakgrunn fra Arbeiderpartiet og forsvar og sikkerhet. Med en helt annen erfaring og innsikt. I maktens labyrinter.

Jeg forholder meg til fakta og rasjonelle analyser når jeg nøster opp reelle sammenhenger innenfor og mellom lagene av makt i staten og samfunnet ellers. Å holde et høyt presisjonsnivå er mulig når du kjenner den gamle kommunistiske oppskriften som blir benyttet i saksbehandlingen av viktige forhold. Når smart bedrag blir kamuflert som smart jus. Da kjenner du den viktigste motoren for utviklingen.

Med denne kunnskapen kan relevante beviser bli identifisert for hva som egentlig har funnet sted i viktige forhold over 70 år tilbake i tid her til lands. Det er bare et spørsmål om å ha tid og kapasitet til å rulle opp politisk kriminalitet av stort omfang opp gjennom årene. Styringen av viktige forhold i Norge er skjedd - og skjer ikke minst nå - på grunnlag av smarte kommunistiske mafiaoppskrifter. Som utad blir maskert som lov og rett. Det er slik du skaper bortimot perfekte forbrytelser, og uansett får du det som du vil ved hjelp av bedragmetodene. I de fleste tilfeller.

Denne fremgangsmåten har vært den skjulte motoren som har drevet utviklingen i Norge. I alle forhold av stor betydning. Når Dan Odfjell og andre intelligente mennesker oppdager at noe er helt forferdelig galt i Norge litt for sent i livet, bør de huske på at når virkeligheten som de ser konturene av, er ille, kan de alltid være sikre på at den er mye verre enn de tror ved nærmere studier og etterforskning. Både i fortid og samtid.

Å drepe for å befeste makt er slett ikke noe nytt fenomen som er kommet i Norge med Anders Behring Breivik. Heller ikke alt bedraget i saksbehandling fra myndighetene i og utenfor domstoler og påtalemakt etter drap er noe nytt. Det er bare formene og utførelse på narrespillene som endrer seg med årene. Den underliggende strukturen i fremgangsmåten og målet om å beholde indre russisk kontroll over Norge, er som før. Det er denne maskerte styringsmåten som den nasjonale eliten er tilpasset og satt til å tjene. I hele etterkrigstiden. Direkte eller indirekte.

Dette gamle opplegget er befestet med terror og bedrag siste året. Det er den enkle forklaringen på noe som bevisst er gjort veldig komplisert. For å kamuflere virkelig hensikt.

Bedrag gjør deg blind for det som du faktisk ser.

http://blogg.bt.no/preik/2012/04/04/tvilsom-rettssikkerhet/#.T3wwg6t142x

Det går også fram av denne kronikken i Bergens Tidende fra skipsreder Dan Odfjell at han mener seg overvåket og er fortørnet over det. Selvsagt er han overvåket og passet på. Når han begynner å rote seg inn i slike brennbare forhold. Dan Odfjell har ikke forstått at han er i livsfare som følge av rettferdighetssans og sterk interesse for kriminalitet innenfor lov og rett i Norge, men det har helt sikkert sikkerhetspolitiet gjort og har satt i verk tiltak for å verne om livet hans.

Noen kjære mor innenfor vestlige dobbelstater er det ikke for tiden. En dagsaktuell melding fra den franske presidentvalgkampen som Vladimir Putin & Co har hele regien for i virkeligheten, forteller om hvor rått det kan være. En hendelse i dag har som regel en forklaring i en hendelse i morgen. I spillet i det negative rom.

http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/fransk-universitetsdirektoer-funnet-doed-i-new-york-3749014.html
Translate
 
En svensk Arne Treholt

Det er i grunnen helt utrolig hvilke spektakulære bedrag som de hemmelige sovjetiske og nå russiske tjenestene har klart å gjennomføre i vestlige land som Norge. Alt er mulig når du sitter med bukta og begge endene. NKVD, så KGB og nå russiske FSB har vært i en divisjon for seg selv. Bare grepet om de juridiske systemene viser hvilket fremragende faglig arbeid innen østlig manipulasjon som blir utført. Hver dag. Alt bedraget rundt terroren innenfor norsk påtalemyndighet og ved domstolen i Oslo, er klassisk russisk spill i det negative rom.

Når du kjenner det generelle opplegget, ser du fort at spiondømte Arne Treholt i likhet med alle andre som i etterkrigstiden ble tatt for å være spioner for Sovjetunionen, med vilje ble viklet inn i et spill fra KGB og deretter ofret av det samme KGB for å befeste illusjonen om Norge som lojalt vestlig land og trofast medlem av NATO.

At Norge var en stat som Moskva hadde full kontroll over, hadde doblet på klassisk leninistisk vis, og etter krigen benyttet som en statlig sovjetrussisk dobbeltagent i det virkelige store spillet internasjonalt, ble maskert ved å ofre mennesker med jevne mellomrom og skape en illusjon om at virkeligheten var stikk motsatt. Arne Treholt var mellom dem som ble ofret for en høyere sak. På denne faste måten.

Dette fenomenet finner du ikke bare i Norge. Stalin spilte på den vestlige frykten for en sovjetrussisk invasjon allerede før krigen formelt var slutt i 1945, lagde snedig motstandsbevegelser mot seg selv på forhånd i vest, og på denne slue måten fikk hans hemmelige tjenester etablert "Stay behind", også kjent som "Gladio", innen de fleste europeiske land etter krigen.

Disse gruppene som utad ble fremstilt som okkupasjonsberedskap, og slik var det østlige agnet som ble slukt i vest med snøre og søkke rett etter krigen, kom snart til å utgjøre den innerste kjernen i mange europeiske lands etterretningstjenester. Som ble organisert som kontradiksjoner. Smartere måte å erobre nasjoner innenfra finner du neppe. Det er genialt gjort.

Arbeiderpartiets grå eminense og leder for denne delen av den militære etterretningstjenesten, var i mange år Trond Johansen og flere på min alder innen journalistikk kjenner til ham fra skyggene. Jeg kjente ham fra innsiden og fra tiden i ledelsen av Forsvarsdepartementet på 80-tallet. "Stay behind" er ikke avviklet i Norge, tvert om er dette i virkeligheten russiske opplegget fra skyggene bygget kraftig ut etter 1991. Noe som var en del av følgen av narrespillet som snudde forholdet mellom politi og banditter på hodet i Norge. Lund-kommisjonen var sentral i det bedraget.

Skal du holde slike opplegg levende og godt maskert, må du altså ofre noen mennesker som påståtte spioner av og til, Arne Treholt er det mest kjente tilfellet i Norge. I dag vel og merke. Selv om den riktige konteksten ikke er allment forstått. Treholt ble arrestert i 1984.

De 77 døde fra juli i fjor ble ofret for samme formål. Å tro noe annet er mer enn naivt i den virkelige konteksten for den norske staten siden 30-tallet. Mennesket er flink til selvbedrag.

Denne spiondømte svensken fra 1983 er langt mindre kjent enn Treholt, men når du kjenner edderkoppnettet og hvordan det blir laget og spinningen skjer, ser du fort hva som også skjedde i dette tilfellet. Et menneske ble plukket ut, ble mål for narrespill og ofret som planlagt for å maskere det store spillet i Sverige. Som er det samme som i Norge.

Bertil Strøberg døde for noen dager siden. Uten å ha blitt renvasket.

Sverige var ikke medlem av NATO, men etablerte likevel "Stay behind" etter krigen. Det er i Europa mange slik gjøkunger fra Stalin som ledere i Kreml helt fram til Putin i dag har hatt stor nytte av. De har vokst seg til, og i mange tilfeller har de kontroll over hele redet. Dette smarte russiske opplegget er en viktig del av enhver dobbelstat i vest.

"Stay behind" har i årenes løp stått bak mye sabotasje, terror og bedrag rundt om i Europa. I det smarte og godt kamuflerte, kontinuerlige spillet fra øst for å beholde skjult makt og kontroll i vest.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/spiondomde-bertil-stroberg-dod_6976181.svd

Han rycktes in i det sista mellan hopp och förtvivlan i kampen för att bli rentvådd.

- Jag tvivlade aldrig på hans oskuld, säger hustrun Marianne till Expressen.

http://www.expressen.se/nyheter/spiondomde-bertil-stroberg-dod/

Hvis du bor i et land som Norge eller Sverige med en sensitiv bakgrunn og er blitt utsatt for russisk narrespill, og stadig blir utsatt for dette narrespillet, for oppfølgingen av deg som mål er nemlig varig, er domstolene det siste stedet du kan vente å bli behandlet i samsvar med landets lover og bli renvasket. Så naiv var likevel den spiondømte Bertil Strøberg, slik nekrologene over ham forteller.

Strøberg trodde på illusjoner til det siste. Selv om han var blitt offer for en illusjon fra først av og det faste intrigespillet som nasjonale dommere alltid blir brukt til i slike stater for å følge opp denne type bedrag fra øst. Mennesket er ikke alltid rasjonelt. Det lærer for sent hvordan denne virkeligheten er.


"A great deal of intelligence can be invested in ignorance when the need for illusion is deep"

Saul Bellow
Translate
 
Spillet i det negative rom på strategisk nivå

En fransk filosof ble i fjor benyttet til å gi krigen i Libya en maske av vestlig intervensjon på grunnlag av menneskerettigheter. Han var så forfengelig at han trodde på det selv. Nå er det laget en film om denne eksepsjonelle filosofen. Som drukner i eget selvbilde.

En nøktern analyse av fakta viser at blant andre hans egen president, Nicolas Sarkozy, og president Barack Obama og utenriksminister Hillary Clinton, saksbehandlet og gjennomførte denne krigen helt i samsvar med det russiske spillet i det negative rom. Uten avvik.

Hele krigen var i realiteten i regi av de hemmelige russiske tjenestene FSB. Øst benyttet vest til krig med en skjult agenda og Russlands viktigste strategiske område er alltid olje og gass. Det var en solid demonstrasjon av makt i verdenspolitikken fra Russlands Vladimir Putin. Noe ikke minst Kina og en del andre større aktører har forstått.

Det skal to til for å danse tango, det skal to til for å føre krig, er ikke en regel som gjelder innen indirekte bedrag av dette smarte slaget fra Lenin og Stalins dager. Det finnes alltid en tredjemann som fører i dansen. Fra skyggene. Som regel skjuler han å ha den virkelige kontrollen ved utad å argumentere mot hele krigen. Det er smart, men helt i samsvar med hva som har vært fremgangsmåten fra skyggene i øst siden 1920-tallet.

Å benytte menneskerettigheter til å maskere slike maktspill og være honning for naive politikere i vest i stedet for sosialisme som tapte seg kraftig med tiden, har vært et genialt trekk fra de hemmelige russiske tjenestene siste tjue årene. Det er ikke uten grunn at Thorbjørn Jagland fra Norge har byttet ut sosialisme med menneskerettigheter og blitt generalsekretær i Europarådet. Den grunnen er russisk og ikke av ideell natur.

Når USAs president i virkeligheten fører krig på grunnlag av nå identifiserte oppskrifter fra de hemmelige russiske tjenestene, og Kreml smart og indirekte kan benytte USAs forsvar som en fremmedlegion hvor det skulle være ønskelig strategisk, er det et godt bevis på at den kalde krigen er over. Selv om den er over på en annen måte enn hva den russiske presidenten sier utad. Jeg liker den russiske humoren.

Kreml vant på bedrag og knock-out og har et solid feste fra skyggene i vest som blir vedlikeholdt med terror og bedrag. Franske filosofer kan for min del tro at konteksten er en annen. For hva som skjer enten det er i Nord-Afrika eller andre steder. Hvordan vestlige ledere opptrer forteller meg noe helt annet. Putin er sjefen. Han drar mesterlig i trådene, om det så skal være i lunter, og får det som han vil. På begge sider av Atlanterhavet.

http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,825524,00.html

Putin: Who gave NATO right to kill Gaddafi?

Putin: Who gave NATO right to kill Gaddafi?
Translate
 
Sirkuset i Norge med advokater i lenker


Professor Frank Aarebrot er kalt inn som vitne i rettssaken mot massemorderen Anders Behring Breivik. Han er ikke spurt på forhånd og kaller advokat Geir Lippestad for useriøs og det hele for sirkus. At han ikke er spurt på forhånd for å kunne lage en slik reaksjon, burde kanskje falle professoren inn. Alt som kan avlede oppmerksomhet er bra om dagen. Det er om å gjøre å unngå at noen får tid til å tenke og innser det virkelige motivet med hele terroren og alt bedraget etterpå.

Derfor mest mulig sirkus.

Sirkus er nettopp hva Oslo tingrett og riksadvokaten også har lagt opp til ved å bygge inn bedrag i hele strukturen av rettssaken mot terroristen, og manipulere prosessen dithen at den skal handle om Anders Behring Breivik som menneske i stedet for hva han har gjort mot andre mennesker. Hensikten er hele tiden å kamuflere hvorfor terroren i virkeligheten skjedde. Dette er norsk kommunisme i ny utgave. Det kommer mye mer bedrag. For å befeste russisk kontroll i Norge.

Du skal rett og slett slites ut med bedrag og sirkus. Det er et poeng i seg selv.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/22-juli-terror-oslo-og-utoya/rasende-aarebrot-maa-vitne-i-terrorsaken-toppen-av-uforskammethet-3749645.html

Å lenke advokater

Anders Behring Breivik skjøt ungdommer på Utøya inntil politiet kom, da overga han seg og ba straks om å få Geir Lippestad som advokat. Massemorderen gjorde åpenbart hva han var instruert til å gjøre på forhånd. Det er så klassisk mafia som det kan bli.

Lippestad er medlem av Arbeiderpartiet og har aldri hatt noe med Behring Breivik å gjøre. Jeg kan godt forklare sammenhengen, for dette er slett ikke noe nytt fenomen. De russiske hemmelige tjenestene i Norge følger en fast tradisjon fra øst og posisjonerer seg på begge sider av en konflikt. Alltid. Dermed kan trådene samles og utviklingen bli manipulert kontinuerlig etter hvert som tiden går og nye hendelser skal manipuleres. Dette er fremgangsmåten.

De fleste har glemt hva som skjedde med LO-leder Gerd-Liv Valla i 2006 da hun var blitt for mektig og truet statsminister Jens Stoltenberg. Med den følge at de hemmelige russiske tjenestene grep inn og fjernet henne med narrespill. Også da ble det benyttet psykiatere, dommere og andre jurister. I et opplegg med kontinuerlig bedrag. Som fulgte mye av det samme mønsteret som vi nå ser etter 22/7. Da var ikke drap opptakten, men en rekke drapstrusler.

En sentral spiller da som nå var Jens Christian Hauges høyre hånd, advokat Johan Fredrik Remmen, som er Arbeiderpartiet og LOs fremste juridiske rådgiver. Noe av det første som Remmen gjorde var å få plassert en nær kollega fra advokatfirmaet Haavind som Gerd-Liv Vallas advokat. Jeg kjenner ham godt. I likhet med Remmen.

Det var advokat Håkon Bleken. Valla ble narret til å forholde seg til en venn som var under kontroll av fienden. Med Blekens adgang til hennes innerste tanker, kunne de hemmelige russiske tjenestene manipulere utviklingen dit det var ønskelig etter hvert som narrespillet gikk sin gang. Jeg har vært utsatt for samme teknikkene selv. Det er et fast opplegg som blir kjørt i så måte.

Advokatstanden i Oslo er for en stor del direkte og indirekte først og fremst en del av et mafiamiljø og kan benyttes til å kamuflere det meste, drap ikke unntatt. Betegnelsen useriøst er ikke relevant. Dette er seriøst kriminelt arbeid under maske av lov og rett. Advokater blir også lenket, så det gir liten mening å konsentrere seg om Geir Lippestad, selv om han er tvilsom nok. Han er en liten fisk, en løpegutt som gjør hva han får beskjed om. I prinsippet en utgave av morderen selv som også er tildelt en avgrenset oppgave og etterfølgende rolle.

Det er advokat nummer to eller tre, kanskje nummer fire bak ham, som begynner å bli interessant hvis du skal nærme deg de store fiskene. Som har hånd om dette spillet. For profesjonelle bedragere kamuflert i svart kappe som Johan Fredrik Remmen, er det å manipulere vanlige jurister den minste kunst. Mange jurister tror at det å holde to, tre eller fire motstridende forhold for sanne til samme tid, er et bevis på usedvanlig god jus. I stedet for at det er solide bevis for bedrag. Norsk jus med en solid fortid av kommunistisk innflytelse tilbake til 1930-tallet, er et eldorado for bedragere. Noe som viser seg igjen i saksbehandlingen av terroren.

Det er lett å påvise at denne saksbehandlingen er kommunistisk. Nazistene forsøkte å kopiere kommunistenes spill i det negative rom, men kom aldri i nærheten av samme dyktighet og siden er det gått nærmere 70 år med ytterligere perfeksjonering av dette spillet i øst.

Det var Hitler som tapte krigen og døde i 1945. Ikke Stalin. Noe brudd med fortiden er slett ikke skjedd i Kreml. I hvert fall ikke innen de hemmelige russiske tjenestene. Hendelsene i Norge burde få de fleste til å innse dette faktum. Bedrag og terror er like godt integrert som før, og bruken av psykiatere og jurister er i prinsippet det samme som før også.

Dette er godt gammel gangsterarbeid, og advokater i lenker er en del av fremgangsmåten. Ved å instruere Behring Breivik til å hyre inn Geir Lippestad som advokat straks han ble tatt, var lenken etablert og kunne bygges ut. Det er slik lenker henges sammen. Det er et faglig håndverk du ser følgene av hver dag.

Plus ça change, plus c'est la même chose.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8059525

Ikke freakshow, rent mafiaopplegg

Det langvarige showet hvor 77 døde mennesker skal brukes på nytt til å befeste en villfarelse om virkelig hensikt med terroren, er ikke noe freakshow, slik professor Frank Aarebrot sier til Nettavisen. Det er et klassisk kommunistisk mafiaopplegg. Med jurister fra etablerte frontfamilier i Oslo i hovedrollen. Som dommere.

Besteforeldrene til de to dommerne var profesjonelle bedragere i svart kappe og arvesynden blir ført videre. Jeg har truffet nok av disse juristene i ulike roller opp gjennom livet. Det er samme bedraget i saksbehandlingen hele tiden. Enten de arbeider i departementer, domstoler eller hvor det skulle være. De følger instruksjoner. Mange av dem er også frimurere.

Dommer som blir avsagt er som regel ikke det mest relevante siden grunnlaget når disse bedragmetodene benyttes, alltid er falskt i en eller annen form, de dypeste triksene ligger i forutsetningene og det er først og fremst gjennom falske prosedyrer og dobbeltspill i saksbehandlingen at det virkelige avgjørende bedraget skjer. Noe som har vist seg igjen i Oslo tingrett allerede. Før saken er kommet i gang. Hele saken om terroren er en juridisk konstruksjon med tilhørende struktur og er rigget på forhånd.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3371089.ece
Translate
 
Ekstremismens kjennetegn

Anders Behring Breivik er ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch både habil og ikke habil som menneske til samme tid. Påtalemakten har bygget opp tiltalen mot ham på dette bruddet på alle tankers mor, nemlig motsigelseloven. Det er selve den bærende konstruksjonen.

Å bryte dette prinsippet innen rasjonalitet er sprøtt, og bedraget som er en følge, er i seg selv et godt eksempel på ekstremisme. Kommunismen er opphavet til å bryte dette viktige prinsippet for tenkning som arbeidsprinsipp. Så da vet du straks hvem du har med å gjøre. Bare av den grunn. Det finnes advokater bak de fleste advokater, riksadvokaten i Norge er ikke noe unntak. Hva han gjør forteller hvem han er.

Hvem du har med å gjøre i virkeligheten, vet du også når Lars Gule hele tiden dukker opp. Som ekspert på politisk ekstremisme. Denne gamle kommunisten er en av dem som advokat Geir Lippestad har innkalt som vitne i rettssaken mot Anders Behring Breivik sammen med en mer uvillig professor Frank Aarebrot.

Gule er ikke uvillig, etter hva han sier til TV 2. Som er en stasjon som er solid i FSBs garn og benyttet i en rekke narrespill siste årene. Gule skal vitne og si at Anders Behring Breivik verken er bedre eller verre enn andre ekstremister fra høyresiden som han har møtt. At Behring Breivik i motsetning til andre har drept 77 mennesker blir ikke lagt stor vekt på av Lars Gule.

KGB hadde stor suksess etter krigen med å la store og maskerte kommunister jakte små kommunister for å skjule de virkelig store kommunistene og makten i vestlige land. De store tyvene henger de små. På denne måten kunne KGB blant annet maskere effektivt at Kreml satt med den virkelige makten i Norge. År ut og år inn.

Senest i 1990 overførte KGB i all hemmelighet nærmere en million kroner til Norges Kommunistiske Parti (NKP) for å kunne bruke de utad Moskva-lojale kommunistene i dette narrespillet. Som offerlam i spillet. De fikk kontinuerlig et kyss på kinnet fra Judas og et spark bak fra Jesus, og denne oppskriften var en stor suksess.

Så når Lars Gule jakter politiske ekstremister, må du ta i betraktning den kommunistiske utdannelsen som har fått innen bedrag og terror gjennom et langt liv. For det er temmelig absurd at en mann som i siste liten ble hindret i å sprenge like mange mennesker i luften som Anders Behring Breivik, fremstår som den store eksperten på terror i Norge. Med tillagt motsatt betydning utad enn hva som er den reelle bakgrunnen. Kontradiksjoner har bedrag til følge.

Regjeringen Jens Stoltenberg sørget rett etter terroren 22. juli i fjor for at Lars Gule fikk et stort stipend for å skrive en rapport om terroren og nå er arbeidet klart: "Ekstremismens kjennetegn" er hvordan resultatet blir presentert.

Hvis du er politisk ekstremist selv, kamuflerer du dette best ved å jakte på andre ekstremister, om det så skulle være spøkelser som du maner fram fra tomme luften. Lars Gule ble arrestert i Beirut i 1977 med 800 gram sprengstoff i ryggsekken, det var nesten et helt kilo med meget eksplosivt materiale. Målet hans var skolebarn og ungdommer i Israel. Et årvåkent politi på flyplassen i Libanon berget mange liv da han ble tatt. Trolig var planen å drepe langt flere ungdommer enn Anders Behring Breivik klarte.

I dag er han utnevnt av regjeringen på snedig vis som en halvoffisiell ekspert på terrorisme og satt til å peke ut politiske ekstremister. Som han bare finner til høyre for seg selv. Selv er han venstreekstremist med konkret bakgrunn fra terrorisme.

Du kan klype deg i armen av mindre. Flere ganger. Hva Lars Gule har til felles med sjefredaktøren av Aftenposten, Hilde Haugsgjerd, er grundig opplæring i palestinske terrorleirer i Midt-Østen i ung alder. Hun var med å stifte AKP (m-l) og ble instruert sammen med mennesker som Lars Gule i sabotasje, terror og bedrag. Instruktørene kom fra Øst-Tyskland og Sovjetunionen og de blandet like godt nynazister fra Vest-Tyskland med norske kommunister i klasserommet, siden hensikten helliget middelet. Det er sannheten om ekstremismens kjennetegn. Slik de virkelig er i Norge.

Aftenpostens sjefredaktør har tette og skjulte bånd til Russland den dag i dag. AKP (m-l) var et opplegg fra øst-tyske Stasi i virkeligheten, helt fra begynnelsen, hele partiet var i realiteten laget for å kunne rekruttere gode kandidater til de øst-europeiske tjenestene i fremtiden. Noe som har gitt en voldsom uttelling i Norge for de hemmelige russiske tjenestene de siste tjue årene. Det er ikke få redaktører og journalister i norsk presse med en slik fortid. Hvor romantisering av terror og vold var en del av den store drømmen.

Sitter du som ung i dette klisteret, sitter du der for livet. Slik har det alltid vært.

Når sjefredaktør Hilde Haugsgjerd skal presentere sin kommunistiske venn, Lars Gule, som den store eksperten i terror og politisk ekstremisme, underslår hun ikke bare at hun selv har fått samme opplæring innen død og fordervelse. Aftenposten nevner rett og slett overhodet ikke at Lars Gule ble tatt i forsøk på terror for 35 år siden på vei til å drepe så mange som han kunne over grensen fra Libanon. Ikke ett ord om bakgrunnen hans blir nevnt.

Slik er Norge i 2012 og Aftenposten er ikke eneste avisen som lurer nordmenn flest trill rundt etter terroren 22. juli. Det gjør de fleste mediene. De redigerer ikke, de manipulerer bare. Det er en ekstrem forvrengning av virkeligheten. Som for øvrig er et kjennetegn på ekstremisme.

Hvis du ikke er ekstremist, slipper du ulike meninger fritt til og du sørger for å belyse en sak fra alle sider. Noe Aftenposten absolutt ikke gjør. Jeg har en bakgrunn som sjefredaktør som gjør meg godt i stand til å avsløre politiske ekstremister. Jeg er blitt utsatt for disse ekstreme metodene - mer enn nok. Ingen skal fortelle meg hva denne ekstremismen går ut på og hva som er kjennetegnet. I praksis. Å bli utsatt for gift er langt verre enn å bli utsatt for giftige ord. Førstnevnte skader og dreper - for å nevne de fremste ulempene av denne formen for politisk ekstremisme.

http://www.aftenposten.no/kultur/Advarer-mot-ord-som-forgifter-6796301.html#.T33sJ6t142x
Translate
 
Jeg tør si sannheten

Pårørende av drepte ungdommer i Norge står fram i Aftenposten og sier at de ikke tør si hva de mener. De stoler ikke på politiet, og det har de god grunn til. Politiet blir ledet av en god kamerat av Jens Stoltenberg, nemlig Øystein Mæland, en notorisk upålitelig mann uten verken juridisk embetseksamen eller politifaglig bakgrunn.

Mæland er en klassisk politisk kommissær og benyttes i prinsippet på samme måte som da Lenin, Stalin og etterfølgerne kapslet inn de ordinære væpnede styrkene og ordinært politi i Sovjetunionen med nettopp slike politiske kommissærer. Dette er også et gammelt og kjent opplegg. I en modernisert form.

Mæland ble satt inn i stillingen som politidirektør rett før massedrapet utelukkende for å kamuflere virkelig hensikt med terroren som var koordinert blant annet med et uventet skifte av politidirektør i Norge. Ikke tro noe annet. Disse folkene og arkitektene bak kjenner jeg på det politiske ganglaget. Mæland bedrar glatt både pårørende og folket ellers. Jeg tør si sannheten om både ham, andre medvirkende og hele opplegget. Denne terroraksjonen har jeg ikke vanskelig for å forstå. Jeg kjenner teknikkene ut og inn.

Terroren 22. juli 2011 var ganske enkelt en ny runde fra de hemmelige russiske tjenestene for å befeste og styrke maskert makt over den norske staten. Noe som Sovjetunionen og Russland i virkeligheten har hatt i over 70 år. Ingen andre enn de hemmelige russiske tjenestene og den etablerte eliten i Norge har noe å tjene på drapene i stalinistisk stil.

Det gamle latinske spørsmålet som leder deg på rett vei også i denne saken er "Qui bono?" Hvem tjener på det? Du burde se svaret. Når den virkelige konteksten er forklart.

Alt bedraget etterpå er helt i samsvar med de sovjetutviklede bedragmetodene som er benyttet i saksbehandling av viktige forhold i Norge i alle disse årene. I detalj har jeg forklart hvordan det kommunistiske spillet i det negative rom blir utført og hvordan smart bedrag blir kamuflert som smart jus. Denne oppskriften er fulgt også siden i fjor sommer.

Det er en gammel metode innen bedrag. Å kombinere bedrag med terror er en like gammel kombinasjon. Mer KGB kan det knapt bli.

Den som ikke forstår det nå, ønsker rett og slett ikke å forstå. Fordi vedkommende er tjent med at bedraget skal lykkes også denne gangen. Du finner nok av slike karakterløse mennesker i Norge som er mer opptatt av seg selv og egen lommebok enn 77 drepte mennesker.

Når du sjokker et samfunn og dreper vergeløse mennesker ved hjelp av kommunistisk terror, er følgen at folket blir narret til å slutte opp om det etablerte systemet og dets ledere. På et gammelt falskt grunnlag som er bygget opp siden før krigen.

Denne godt utprøvde teknikken fra Lenin og Stalins dager har vist seg å ha god effekt også denne gangen, og noen med dyp innsikt og kunnskap fra denne bransjen må si rett ut hvordan ting er. Det er en forutsetning for at det godt maskerte systemet av mord og bedrag skal kollapse i Norge.

At Anders Behring Breivik er en enslig terrorist er bare tull, noe som all medvirkningen fra sentrale jurister og politikere etterpå med kontinuerlig bedrag i saksbehandlingen av terroren, ene og alene beviser at han ikke er. Det fabrikkerte motivet er også en del av en konstruksjon. Du må nesten være tilbakestående for å tro på det som er servert. Sannheten er den samme gamle historien. Som alltid. Den er bare i en ny og mer kreativ form. Innholdet er derimot ikke vanskelig å kjenne igjen. Det er like blodig som alltid.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/Ingen-tor-si-hva-de-egentlig-mener-6800214.html#.T38xj6t142w


Narrespillene lages over samme lesten

Dagens politidirektør Øystein Mæland hadde en forgjenger som i 1999 var politimester i Oslo. Hun medvirket til trippeldrapene på Orderud gård uten ennå å ha blitt stilt strafferettslig ansvarlig slik andre medvirkende i dette narrespillet ble. På falskt grunnlag.

Ekteparet Veronica og Per Orderud fikk lengst straff som følge av å ha blitt beskyldt for med overlegg å ha vært med på drapene. 21 års fengsel. Uten noen beviser egentlig. Alle hendelser kom i stand som en følge av spillet i det negative rom. Det er ikke så vanskelig å rulle opp denne saken heller når du kjenner den gamle kommunistiske fremgangsmåten.

At noen skyter moren og faren din i hodet, pluss søsteren din andre steder, og deretter ved bruk av gode medhjelpere hos politi, påtalemyndighet og domstoler og generelt narrespill for øvrig, får deg satt i fengsel i over tjue år for å maskere virkeligheten, er slike absurde følger som det kommunistiske spillet i det negative rom har. Det er flust av tilsvarende følger i Norge etter krigen.

Ingelin Killengreens medvirkning til trippeldrapene var en helt annen enn fra dem som ble ofret og sendt i fengsel for å kunne maskere den virkelige politiske hensikten. Denne medvirkningen fra en høyt betrodd ansatt i staten til en alvorlig forbrytelse var reell. Med de følger det skal ha i en rettsstat. Noe Norge ikke er. Kun en illusjon om det er etablert. Likevel er det bedre sent enn aldri.

Etter at ekteparet Anne Orderud Paust og Per Paust var blitt mobbet med klassiske Stasi-metoder i lang tid, hadde de fått politivakthold, men i mai 1999 opphevet politimester Killengreen plutselig, og uten varsel og begrunnelse, dette vernet om ekteparet som ble systematisk mobbet med metoder som jeg selv så altfor godt kjenner til. De er usedvanlig utspekulerte og onde.

Noen hadde snakket sammen i skyggene, det ble trukket i tråder etter at dette ekteparet var mobbet i lang tid i 1999. Da kunne tre nye mafiadrap gjennomføres og bli maskert slik det var planlagt på forhånd. Målet var selvsagt i virkeligheten en del av andre aktive tiltak for å beholde russisk kontroll over Norge. Som alltid i disse sakene. En politimester gjorde sin del av den skitne jobben.

Det gikk ikke mange dagene fra politimesteren hadde fjernet politiet og all beskyttelse rundt ekteparet til en dødsskvadron slo til og skjøt både foreldrene og Anne Orderud Paust 22. mai 1999. Mannen hennes hadde dødd av akutt kreft rett før. Diagnose en dag, død neste dag.

Foreldrene ble utelukkende skutt for å fremskaffe et falskt motiv til å bygge et narrespill av en rettssak på. Det ble konstruert en tvist om gården som motiv. Også det viste seg å være tull etter at det var benyttet ved domstolene. Noe mer korrumpert enn norsk rettsvesen er vanskelig å oppdrive.

Å lage falske motiver er en gjenganger i disse mafiaoppleggene, du ser det også i narrespillet rundt terroren 22. juli i fjor. Riksadvokat og domstoler helt opp til Høyesterett medvirket i narrespillet etter drapene i 1999 og det norske folk ble lurt trill rundt. Igjen.

Anne Orderud Paust var sekretær for forsvarsminister Johan Jørgen Holst, den eneste oppegående forsvarsministeren som Norge har hatt siste tretti årene. Jeg har en tilsvarende bakgrunn. Også jeg var Holsts sekretær, det som i dag heter politisk rådgiver.

Holst selv fikk en rekke hjerneblødninger og døde i januar 1994, bare 56 år gammel.

Jeg antar at politidirektør Øystein Mæland har arbeidet mye med å få opphevet sikkerhetstiltak rundt meg etter at han ble politidirektør i fjor sommer. Disse menneskene er lette å forutsi atferden til. Hvis noen spør dem om hva ærlighet er for noe, forstår de ikke en gang spørsmålet.

http://www.nrk.no/video/dom_i_orderudsaken_reaksjoner/8FB82D76B0766D48/

Mafiastaten

Luke Harding's Mafia State - 'It's important to tell the truth about Putin's Russia'

Luke Harding's Mafia State - 'It's important to tell the truth about Putin's Russia'
Translate
 
Å benytte psykiatri er ikke noe nytt

Sovjetunionen var beryktet for på kreativt vis å benytte psykiatri til politiske formål, og narrespillet som ble utført fra de hemmelige tjenestene i øst da Sovjetunionen ble begravd og Russland overtok, hadde til følge at skjulte og åpne tilhengere av sovjetstyret i vest som tilsynelatende hadde tapt, kom ut som de virkelige vinnerne. Det skjedde gjennom spillet i det negative rom, og her i Norge var Lund-kommisjonen en slik kontradiksjon med bedrag til følge. Den snudde til og med forholdet mellom politi og banditter på hodet.

I dag tjue år etterpå fremstår alle de politiske partiene som et produkt av dette narrespillet, kun småting skiller dem, og så har de da også typisk nok omfavnet alt bedraget som jurister har laget som følge av å bruke psykiatri på Anders Behring Breivik, slik at han skal slippe straff for alle drapene.

To psykiatere satte en diagnose på ham, en rettsmedisinsk kommisjon undersøkte utelukkende om det var logisk sammenheng mellom premisser og konklusjon hos de to psykiaterne. Det ble til og med presisert offentlig fra kommisjonen at den bare hadde gjennomgått rent teknisk forholdet mellom premisser og konklusjoner hos de to psykiaterne. Uten å ta standpunkt til diagnosen som gir massemorderen frihet fra straff.

Så egentlig undersøkte kommisjonen de subjektive forhold hos de to psykiaterne og ikke Anders Behring Breivik. Intet annet. Fakta forteller det. Likevel har riksadvokat Tor-Aksel Busch lagt til grunn for tiltalen og påstanden om at massemorderen ikke skal ha straff, at den rettsmedisinske kommisjonen er gått god for hva de to psykiaterne har satt som diagnose på Behring Breivik. Dette er beviselig bedrag, smart bedrag riktig nok, men klassisk arbeid med KGBs gamle signatur i saksbehandlingen fra påtalemyndigheten. Psykiatri kan benyttes på mange kreative måter når du er ekspert i bedrag.

Det er et generelt trekk med utviklingen de siste tjue årene at teknikker og fremgangsmåter innen sosial kontroll som i sin tid ble fordømt på det sterkeste i vest som noe av det verste med sovjetsystemet, er blitt innført som stadig mer spiselige og fullt akseptable i vest. Det er flust av SV'ere i alle de politiske partiene i Norge i 2012, dette er en moderne utgave av DDR med flere partier som illuderer demokrati men er samme ulla, og fenomenet med bruk av psykiatriske diagnoser i stadig flere fasonger, er slett ikke begrenset til Norge. Denne artikkelen i Daily Mail viser hvor farlig det generelt er når staten kan ture fram fritt og benytte diagnoser uten dokumentasjon i maktutøvelsen.

Når de stadig flere diagnosene blir kombinert med klassisk bedrag, slik de hemmelige russiske tjenestene gjør om dagen i Norge for å skape mest mulig villfarelse og lage en kommende rettssak om til en kontradiksjon i selve strukturen, er bruken av diagnoser til politiske formål spesielt farlig. Oslo tingrett og riksadvokatens bedrag ved hjelp av to psykiatere og en rettsmedisinsk kommisjon kan gå inn i historien som ekstrem og absurd misbruk av psykiatri til politiske formål. I motsetning til tidligere triks på samme lesten, er det denne gangen grundig avslørt. Offentlig.

Kombinasjonen av psykiatri, jurister og klassiske bedragmetoder fra KGB viser at Sovjetunionen slett ikke er historie i Norge. Systemet fra den tiden lever i beste velgående, og så var da også hele poenget med terroren fra de hemmelige russiske tjenestene å holde systemet i Norge oppe og gå. Slik at det kan vare. Det er nok av av dem innen den norske eliten som medvirker til dette svært så skitne foretaket. Slik det alltid har vært.

Stalins gamle triks er med andre ord like effektive som før. Når fortiden bevisst er skjult, er det vanskelig å lære av den for nye generasjoner og følgene av det er å se i mange varianter i de vestlige landene.

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2119815/PETER-HITCHENS-Psychiatrists-snatching-children-Thats-Stalins-trick.html
Translate
 
Den kompromitterte tingretten

Oslo tingrett har kompromittert seg selv allerede før retten er satt gjennom saksbehandlingen av massemorder Anders Behring Breiviks menneskelige habilitet. Som like godt er snudd på hodet med hensyn til rekkefølgen i behandlingen. Det som skulle ha vært bestemt først, er bestemt å skulle bestemmes sist.

Å snu forhold på hodet og narre andre til å handle og beslutte på det falske grunnlaget som da oppstår, er et karakteristisk trekk i god gammel stalinistisk saksbehandling. Det er slik du lager strukturen falsk i rettsprosesser. Med familienavn hos dommerne som Arntzen og Lyng kunne du forutsi lusa på gangen. Det kunne ikke bli annet enn de gamle triksene. I en russisk dobbelstat som ennå hviler på flere generasjoner med familiemakt i Oslo. Smart bedrag kamuflert som smart jus går tydeligvis i arv.

Domstolen legger opp til et rettslig politisk show ved å tillate at Geir Lippestad fører vitner som spenner fra Frank Aarebrot til Carl I. Hagen. Advokat Geir Lippestad utgjør den ytterste lenken av advokater som styrer dette sirkuset av et mafiaopplegg både fra den tiltalte og påtalemaktens side. Du må ikke tro annet enn at lenken bak kulissene har en slyng rundt dommerne også. Alt henger sammen med alt i disse gamle russiske intrigespillene i Norge.

Oslo tingrett og riksadvokaten har lagt opp til en struktur på straffesaken som skal skape mest mulig villfarelse, den kommer til å bli befestet og utnyttet. Noe som sier seg selv når du kjenner den virkelige hensikten med terroren. Mange gamle frontfamilier i Oslo har samme interesser som de hemmelige tjenestene i Moskva. Det sier seg selv etter over 70 års skjult sameksistens. Som har vært både bevisst og ubevisst.

I stedet for å innkalle advokat Geir Lippestad i et saksforberedende møte og gi ham beskjed om at Anders Behring Breivik er tiltalt for drap, dog med påstand fra staten om frifinnelse for straff, men at den påståtte motivasjonen hans og alle de politiske vitnene er totalt irrelevant for utfallet av saken under enhver omstendighet, spiller disse to dommerne med gjennom aktive handlinger og unnlatelser og gjør saken med vilje mest mulig vidløftig. Mest mulig tid og flest mulig vitner skaper mest mulig illusjon av lov og rett.

Følgen er i virkeligheten den stikk motsatte. Det skapes enda mer forbrytelse og urett. Alt bedraget etter drapene bygges hele tiden ut. Bedraget blir større og større. Stadig flere illusjoner skaper stadig flere lag av virkelige følger etter hvert som narrespillet ruller og går, og folk blir lurt trill rundt.

Alle disse vitnene som nå er varslet fra advokat Lippestad stykkevis og delt, alt blir jo fragmentert i slike opplegg fra skyggene, skulle ha vært kuttet ut med en myndig hånd fra domstolen på forhånd. Om drapene skal være en straffesak, eller behandles som noe helt annet, slik riksadvokaten påstår samtidig som han ellers på bedragersk vis også legger til grunn det stikk motsatte i saksbehandlingen, skulle ha vært avgjort først. Tross alt er menneskelig habilitet den mest grunnleggende prosessforutsetning som skal avklares hvis det er nødvendig. Noe det er skapt en illusjon om her gjennom klassisk kommunistisk manipulasjon av arbeid fra to psykiatere og en rettsmedisinsk kommisjon.

Ingen domstol lar en prosess skje mot et menneske med under 50 i IQ, for så å ta stilling til intelligensen først i selve dommen. Noen prinsipiell forskjell er det ikke når helt andre mentale evner står på sakskartet. I USA blir mennesker som er mentalt tilbakestående ikke en gang henrettet samme hva de har gjort.

I systematisk bedrag får du den type saksbehandling som du nå ser fra påtalemyndighet og domstol her i Norge etter terroren. Denne sorten bedrag går igjen i norsk politikk og samfunnsliv som en tykk rød tråd i generasjoner. Mulig at det er en allmenn tro og innarbeidet tradisjon hos Oslos frontfamilier om at det norske folk er mindre begavet og ikke kan tenke seg at mafiametoder blir benyttet her i landet. Så det er bare å kjøre på. Med enda mer bedrag.

Likevel går det en grense for hva som kan svelges av sirkus, løgn og gammelt stalinistisk bedrag i et så alvorlig forhold. Drapene og alt det systematiske bedraget etterpå burde fortelle folk flest at de ikke trenger å reise til Sicilia for å møte organisert kriminalitet som kan benytte alt fra påtalemyndighet til domstoler i sofistikert manipulasjon etter brutale drap. For å beholde kontroll over samfunnet. Det er slik vi har det her i Norge og slik har vi hatt det siden Stalin indirekte tok makten her på 1930-tallet.

Norge er slett ikke så hyggelig som nordmenn flest innbiller seg. Til det er det altfor mye penger og altfor lite vett her til lands.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat11/thread260731/#post_260731
Translate
 
Kommunistiske terrorister er ikke enslige ulver

Kommunistiske dødsskvadroner er ikke sammensatt av bare én mann eller én kvinne, de er som regel minst tre eller fem kvinner og menn sammen. I Norge blir de fulgt opp og hjulpet av jurister som maskerer og avleder hva som er gjort i virkeligheten. Slik har det vært i mange år.

Å maskere drap enten med et falskt motiv eller som naturlig dødsfall, er standard fremgangsmåte. Nøkkelfolk innen mediene sørger for at fokus og kunnskap ikke blir rettet mot forhold som kan avdekke sannheten.

Det er for eksempel mye informasjon i dette innslaget på en lokal tv-stasjon i Drammen fra 22. juli som ikke er fulgt opp av Schibsted, NRK eller TV 2. Disse vitnene forteller ikke om én morder på Utøya, men om flere. Norge har for tiden en politidirektør som fikk jobben rett før terroren fordi han er en nær venn av Jens Stoltenberg, ikke fordi han fantes kvalifisert til å bære den mest gullbelagte uniformen av alle. Han sprader rundt i uniform og skaper inntrykk av at politiet vil avdekke mens han sørger for å tildekke mest mulig i virkeligheten.

Massemorderen Anders Behring Breivik forkledde seg også som politimann, så det er en viss likhet mellom ham og Øystein Mæland i dette bedraget. Hvor det blir trukket i tråder og hver og en i narrespillet har sin bestemte funksjon. Å operere med tette skott mellom hver aktør som gjør jobben sin enten det er selve drepingen eller kamufleringen etterpå, kalles fragmentering hos de hemmelige russiske tjenestene.

CIA kaller slik organisering innen operasjoner for "compartmentalization." Prinsippet bygger på "need to know", og hver del er lukket innenfor en celle. Ulike celler blir koordinert. Kun regissørene har oversikten og kan trekke i tråder til rett tid på rett sted. Dette er som regel komplekse operasjoner som krever mye mannskap. Bare mangel på generell faglig innsikt i denne ikke akkurat hyggelige bransjen, gjør det mulig å narre offentligheten til å tro at en enslig mann kan stå for alt sammen.

Å benytte politiuniform var en del av denne store terroroperasjonen i Norge, som all faglig erfaring sier at veldig mange mennesker var involvert i. Siden 22. juli 2011 har det vist seg at flere toppjurister i og utenfor staten medvirker ved hjelp av smart bedrag kamuflert som smart jus. I seg selv beviser det at ingen enslig ulv var på farten. Målet om å befeste dagens system og styrke dets ledere nok en gang på Russlands skjulte premisser, er så langt oppnådd, siden hele bedraget ennå ikke er gjennomskuet og forstått av folk flest.

http://www.tvbuskerud.no/video/tv8-buskerud-paa-utoeya/mest_sett/347/#.TjgADbLVSSg.facebook
Translate
 
Bare bedrag

Hvis du er forelder til en av de døde ungdommene fra Utøya 22. juli, skal du vite at ikke bare er jenta eller gutten din drept for å befeste en gammel sovjetisk og russisk maktstruktur i Norge, men hele rettssaken er rigget slik at den døde jenta og gutten din skal benyttes en gang til. I et bedrag med samme formål.

Bruk og gjenbruk er typisk for denne gamle stalinistiske fremgangsmåten. Det handles så grovt at det faller utenfor vanlige mennesker moralske fatteevne. I det ligger mye av hemmeligheten for å lykkes med disse bedragmetodene. Du opererer utenfor forutsetningen for normale menneskers tenkesett.

Det er slik de brutale teknikkene innen terror og bedrag er hos kommunistene og ikke innbill deg at dette fenomenet med sin brutalitet og bedrag er noe som er dødt og en del av fortiden. Tvert om. Noe mer likt det gamle DDR i den grunnleggende strukturen enn Norge er vanskelig å finne i verden i 2012. Utad fremstår landet som demokratisk med flere valg mellom partier, men sannheten er at det er samme ulla alt sammen. Den virkelige makten over det som betyr noe ligger et annet sted.

Å delta i denne rettsprosessen er det samme som å medvirke til bedrag og utad befeste en illusjon om en rettsstat. Alt er rigget og resultatet er bestemt på forhånd. Det er alltid slik innenfor denne typen stater hvor spillet i det negative rom er motoren i den offentlige saksbehandlingen av viktige forhold. Da blir bedrag maskert som lov og rett.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10049563
Translate
 
Fakta forteller alt - nemlig svindel fra første stund

De to statsadvokatene som riksadvokat Tor-Aksel Busch har satt til å være aktorat i et klassisk kommunistisk oppsett i rettssaken mot Anders Behring Breivik, har benyttet påsken til å forberede seg. De står i dag fram i VG og gir et tilforlatelig inntrykk av at den kommende rettssaken er et seriøst anliggende. Når du kjenner bedragmetodene som blir benyttet i viktige forhold i Norge, vet du på forhånd at opplegget er rigget og er et bedrag i hele strukturen. Alt som hittil er skjedd før retten blir satt, bekrefter at det gamle opplegget fra skyggene blir fulgt. Falsk i ett, falsk i alt.

For det første er grunnlaget falskt for å påstå at Anders Behring Breivik har en permanent sykdom som skal gi ham frihet for straff og overføres til psykisk helsevern. Det er så falskt som noe overhodet kan bli, og de to første psykiaternes diagnose er ikke relevant overhodet for å fastslå og bevise det.

For påtalemyndigheten å kunne legge ned en påstand som den som foreligger, må det ikke bare en rapport fra psykiatere til, men det må også finnes et relevant grunnlag og en relevant oppfølging av denne rapporten fra den rettsmedisinske kommisjonen. Dette grunnlaget finnes ikke i saken mot Anders Behring Breivik, du finner ved nærmere undersøkelse bare tom luft, slik du alltid finner i disse gamle kommunistiske narrespillene, og dette faktum beviser at påtalemyndigheten har konstruert et falskt grunnlag. Det er litt av en forutsetning for en ti uker lang rettssak.

Jeg kan godt gjenta hvorfor grunnlaget beviselig er falskt. To psykiatere, Torgeir Husby og Synne Sørheim, lager en rapport om subjektive forhold hos massemorderen Anders Behring Breivik. At ingen andre psykiatere mener at diagnosen kan være sann, ser jeg bort fra. Det er ikke relevant for hva jeg skal bevise.

Rapporten med vurdering av drapsmannens subjektive forhold blir oversendt psykiatrigruppen i Den rettsmedisinske kommisjon slik loven krever for at en rapport om en psykisk tilstand skal være gyldig til rettslig bruk. Disse psykiaterne i kommisjonen unnlater å vurdere diagnosen, hva de gjør og også sier offentlig etterpå, er at de kun har gjennomgått teknisk forholdet mellom premisser og konklusjoner i rapporten, om det er logisk sammenheng mellom premisser og konklusjon.

Kommisjonen har kun vurdert de subjektive forhold hos de to psykiaterne Husby og Sørheim og funnet deres logiske evner i orden. Intet annet. Drapsmannens subjektive forhold er ikke vurdert i kommisjonen. Om Husby og Sørheim er så mentalt skikket at de kan legge til grunn premisser som har en logisk sammenheng med en konklusjon, har ingen logisk forbindelse til subjektive forhold hos Anders Behring Breivik. Noen slik link finnes ikke.

Kommisjonens vurdering av to psykiateres tilstand er ikke relevant for Anders Behring Breiviks tilstand. Den kan av rasjonelle årsaker ikke være det. Den er fullstendig irrelevant.

Likevel legger riksadvokat Tor-Aksel Busch til grunn for tiltalen at den rettsmedisinske kommisjon er gått god for psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheims diagnose på Anders Behring Breivik og legger ned påstand om fritak for straff. Det har han intet sant grunnlag for å gjøre. Det finnes ikke. Bare tomme luften finnes.

Påstanden hviler på et falsum, men det er skapt en illusjon om sannhet fordi mennesker blir forledet til begå en analogisk feilslutning og snu forholdet mellom psykiatere og drapsmann på hodet og oppfatte en kommisjons vurdering av logiske evner og prestasjon hos to psykiatere som en vurdering av drapsmannens forhold. Det er fantastisk, men likevel virkeligheten.

Jeg er analytiker, jeg vet hva som er rasjonelt mulig og ikke mulig. Når det rasjonelt umulige blir gjort selv om det er rasjonelt umulig, beviser det bedrag. Dette trikset er forsettlig bedrag og føyer seg inn i rekken av mange slike bedrag etter terroren 22. juli 2011.

Det mangler ikke på korresponderende forhold ellers i Norge heller. Norsk moderne historie generell og rettshistorie spesiell er fylt av slike bedrag. Det er nemlig slik Norge er blitt styrt i alle viktige forhold i langt over 70 år. Fremgangsmåten kommer fra Sovjetunionen. Nærmere bestemt fra NKVD og KGB som lever videre i beste velgående under navnet FSB og benytter denne bedragmetoden både hjemme og i utlandet.

I Norge har det aldri vært bedratt mer enn etter at Sovjetunionen ble historie og Russland overtok for tjue år siden. Tilfellet Anders Behring Breivik er bare et nytt i rekken. Når du tørker vekk alt blodet, finner du bedrag på bedrag etter denne oppskriften siden 22. juli 2011. De har kommet tett som hagl.

Å bryte motsigelseloven er bevis for bedrag og her legger påtalemyndigheten ned en påstand på beviselig falskt grunnlag om den menneskelige habiliteten til drapsmannen. Uten å ta konsekvensen av det i oppfølgingen i retten. I stedet legger påtalemyndigheten også til grunn en omfattende bevisførsel som skal gå over mange uker og bygger på stikk motsatt forutsetning enn hva som samtidig er lagt ned som påstand om drapsmannens habilitet. Han er både inhabil og habil til samme tid hos påtalemyndigheten. Det er brudd på rasjonalitetens grunnlov, motsigelseloven. Det er crazy. Det er sprøtt. Beviset for denne tilstanden er 100 % sikkert.

Nå blir denne sprø strukturen i hele saken kamuflert med at påtalemyndigheten er åpen for å endre påstanden underveis og det er blitt bestilt en ny rapport fra psykiatere for å skape enda mer forvirring og villfarelse. Intet av dette er relevant for å fastslå at påtalemyndigheten har bygget inn et strukturelt bedrag i hele rettsprosessen og de har hatt god hjelp av Oslo tingrett. Her er bedraget godt samordnet, slik det alltid er i Norge i slike forhold.

Hvis noen ikke vet hvordan faget konspirasjon utføres, bør de studere denne prosessen i Norge, og den smarte fremgangsmåten innen manipulasjon bør begynne å demre for dem. Konspirasjon er navnet på faget som de hemmelige russiske tjenestene og enhver stolt yrkesutøver av faget, enhver tsjekist, selv benytter om håndverket som vedkommende er lært opp til. Dette opplegget etter massemordet i Norge er så kommunistisk som det kan bli.

Hvis Anders Behring Breivik mangler den menneskelige habiliteten som påtalemyndigheten påstår, i tillegg til samtidig å føre bevis som forutsetter at han har det, skulle det i førstnevnte tilfelle ha til følge at retten ble vurdert å ta stilling til hans habilitet før det ble bestemt hvordan saken skulle legges opp og hvor lenge den skulle vare. For hvis han ikke er habil, er det ingen mening i å føre vitner og beviser for hva han har gjort som inhabil. Det er ikke bare brudd på rasjonalitetens grunnlov, men også brudd på en rekke bestemmelser i menneskerettsloven. Voodoo gjør seg best på Haiti.

Noen slik logisk saksbehandling uten bedrag har verken påtalemyndighet eller domstol lagt opp til. Tvert om blir det holdt to motstridende forhold for sanne til enhver tid om drapsmannens menneskelige habilitet.

Det beviser bedrag. Sikrere bevis for bedrag er ikke mulig å finne.

Etter drap benyttes likene til bedrag

Det er brutalt, men sannheten er at her er 77 mennesker drept på den mest grusomme måte som tenkes kan, og regissørene av dette showet av et narrespill på alle plan for å befeste gammel russisk kontroll over landet, benytter iskaldt de samme døde menneskene til å bedra det norske folk enda mer.

Det ti uker lange bedraget som begynner i selve rettssalen i Oslo 16. april, har pågått lenge. Helt siden myndighetene begynte på denne saksbehandlingen som følger et godt gammeldags kommunistisk opplegg fra skyggene. Mønsteret er velkjent.

Når du kan det gamle kommunistiske spillet i det negative rom, ser du hvordan bedraget systematisk bygges ut hos enhver myndighet for kontinuerlig å lure eget folk trill rundt. Bare glem at norske domstoler er upartiske. Hvis du har lært det på skolen og tror på slikt tøv.

Det er en illusjon. Den korporative staten fra Stalins tid er godt sammensveiset gjennom generasjoner i Norge. Bak drapene, kamuflasjen og bedraget finner du sannheten og gamle nettverk.

Denne sannheten burde sjokkere det norske folk like mye som de brutale drapene på vergeløse ungdommer. For virkeligheten er hensynsløs på alle måter, og overfor smart bedrag kamuflert som lov og rett, er de fleste mennesker hjelpeløse og avmektige hvis de skulle rammes direkte. Samme om de er unge eller gamle, samme om de har overlevd terror eller ikke. Bedrag og terror er og blir et integrert forhold i kommunistiske statsformer som utad er maskert med et skinndemokrati. Slik Norge i virkeligheten er.

Makt er den egentlige ideologien for kombinasjonen terror og bedrag, og denne makten er i siste instans ikke norsk. Den har ikke vært det på generasjoner.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10057016

Hver løgn må ha sju løgner for å bli oppfattet som sann

”Each lie must have seven lies if it is to resemble the truth and adopt truth’s aura”

”Hver løgn må ha sju løgner for å ligne sannheten og oppnå sannhetens aura”

Martin Luther

Sitert av den øst-tyske spionmesteren Markus Wolf
i hans bok ”Man without a face” (The Autobiograhy of
Communism’s Greatest Spymaster)
Public Affaires, New York, 1997.

http://www.amazon.com/Man-Without-Face-Markus-Wolf/dp/1891620126/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1333982375&sr=1-2

"Det vi gjør er rent teknisk. Vi ser kun på premissene, om det er sammenheng mellom premiss og konklusjon, sier psykiater og overlege Melle."

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10076608
Translate
 
Ikke nok realisme

Denne norske forfatteren har for så vidt en bra faglig bakgrunn, men ikke dyp nok til å gi en realistisk fremstilling av den militære etterretningstjenesten, hvor den innerste kjernen er solid kontrollert fra Moskva fra gammelt av. Både terror-aksjonen 22. juli 2011 og flystyrten med Hercules-maskinen i år er eksempler på typiske operasjoner som etter krigen er gjennomført av Stay behind innen forskjellige land i Europa.

Dette var et opplegg i vest som Stalin smart etablerte under dekke av okkupasjonsberedskap rett etter krigen. Vestlig etterretning slukte agnet med snøre og søke. Hele opplegget ble den indre styrende dukken i dukken i de fleste vest-europeiske land. Makt ble effektivt erobret innenfra i det ene vestlige landet etter det andre.

Hemmeligheter kan ha et stikk motsatt innhold enn hva du tror. Som regel har de det. Hvis de er hemmelige nok.

Sabotasje, terror og snikmord er typisk for denne virksomheten som ellers manipulerer den politiske virksomheten innenriks. Norge har med sin solide fortid som et østblokkland kamuflert som et vestlig til formål innen sovjetisk og senere russisk kontraetterretning, mange kreftsvulster. Etterretningstjenesten er en av dem. Den utgjør en viktig del av dobbelstaten med innlagt strukturfeil til fordel for Moskva gjennom langt over 70 år. Det er i denne konteksten du får realisme til hva som hender. Både i denne og andre dobbelstater i hva som før ble betegnet som den frie verden.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8020602

I Danmark som i Norge ble det kjørt narrespill på 90-tallet som hadde til følge av at de som tilsynelatende hadde tapt den kalde krigen, kom ut som vinnere i virkeligheten og ble satt til å styre landet sammen med stripete politikere av det slaget som Kjell Magne Bondevik er et så godt eksempel på her hjemme.

Spillet i det negative rom hadde et smart kupp basert på bedrag til følge slik sett i mange vestlige land. Alt ble snudd på hodet og forholdet mellom vestlig politi og de hemmelige tjenestene i øst ble også snudd opp ned. Slik Lund-kommisjonen ble benyttet til i Norge.

Velgere ble narret til å handle på et falskt grunnlag. Det var som nå i Norge etter terroren bedrag på bedrag. Med formål å befeste russisk kontroll.

Det betydde blant annet at de mange medarbeiderne som det øst-tyske sikkerhetspolitiet hadde i land som Danmark, Norge og Sverige, ikke ble avslørt, men ble forfremmet. De som ble benyttet til kamuflert likvidering innen Stay behind kunne fortsette å mobbe og snikmyrde når de fikk beskjed om det, andre kunne få høye stillinger innen medier, rettsvesen og samfunnsliv for øvrig. En god del ble statsråder. I det hele tatt befestet Russland makten i vest kraftig etter Berlin-murens fall:

Danmark er like lite som Norge et selvstendig land. Det er en russisk dobbelstat med flere partier på overflaten som er kakepynt og skaper en demokratisk kamuflasje som benyttes til å lure eget folk. At det dukker opp et navn på en kjent mann som skal ha vært spion for Stasi, kan sjokkere i Danmark, slik det kommer meldinger om i dag.

Vedkommende kan neppe karakteriseres som spion, like lite som Arne Treholt kunne kalles spion for KGB i 1984, for da måtte denne dansken ha avslørt hemmeligheter til Øst-Tyskland som ikke var kjent fra før for en stormakt som Sovjetunionen som styrte alle disse tentaklene fra øst.

Når FSB og Russland bare overtok for KGB og Sovjetunionen og ennå sitter med bukta og begge endene i det skjulte i en slik dobbelstat, og i motsetning til valgte politikere fra Danmark, er de eneste som har den fulle og hele oversikten i landet, kan medarbeidere for russisk etterretning nedover i rekkene ikke kalles spioner. Russland vet alt fra før.

De hemmelige russiske tjenestene gjorde det samme i Danmark som i Norge og andre vestlige land, de tok opp de beste agentene fra Stasi i sine rekker i god tid før Øst-Tyskland ble avviklet i 1990. Du finner dem blant annet helt på toppen i mange vestlige land i dag, tjueto år etterpå.

Den skjulte hånden hjelper dem som er ønsket i viktige posisjoner i de ulike nasjonalstatene, og den samme hånden fjerner dem som kan stå i veien for at de hemmelige russiske tjenestene skal få det slik som de vil ha det. Alt er som før. I smarte demokratier. Dette er samtid, ikke bare fortid.

http://www.dagbladet.no/2012/04/10/nyheter/utenriks/danmark/spionasje/21039875/

En hjelpende hånd er ikke å forakte

http://www.bt.dk/danmark/s-minister-vi-slettede-arkiver

"Fik den nuværende erhvervs-minister, Ole Sohn (SF), i sin tid særbehandling af S-R-regeringen, da justitsminister Bjørn Westh (S) i 1990erne beordrede PETs sagsmappe om Sohn makuleret? Eller skete makuleringen tværtimod helt efter de gængse regler?"

http://www.bt.dk/politik/sletning-af-sohn-mappe-skal-kulegraves
Translate
 
To nye psykiatere med time hos kommisjonen

Den rettsmedisinske kommisjonen i Norge er klar til å vurdere de subjektive forholdene hos to nye psykiatere og la påtalemyndigheten etterpå legge det ut som om kommisjonen har vurdert subjektive forhold hos drapsmannen Anders Behring Breivik. Når forholdet mellom psykiatere og drapsmann blir snudd på hodet på denne måten bli det hver gang skapt en illusjon som lurer deg. Det er klart for en gjentakelse av et triks som gikk rett hjem sist.

I virkeligheten var følgen at riksadvokat Tor-Aksel Busch kunne utforme en tiltale på falskt grunnlag, og sammen med Oslo tingrett legge inn en strukturell motsigelse i hele rettsprosessen. Kommisjonen vurderte om det var en logisk forbindelse mellom premisser og konklusjon hos de to første psykiaterne, ingen vurdering av subjektive forhold hos massemorderen skjedde i kommisjonen, og nå er det klart for en ny omgang med vurdering av subjektive forhold hos to nye psykiatere som skal under lupen og få sine logiske og mentale evner sjekket av kolleger.

Det er en absurd forestilling, tvers gjennom usant er hele opplegget, men virkeligheten innenfor denne sorten manipulasjon og kommunistisk narrespill er slik.

Noen forbindelse med en vurdering av psykiateres evne til å lage premisser som henger sammen med en konklusjon og en drapsmanns mentale tilstand finnes ikke. Det skapes bare en illusjon om at det eksisterer et slikt årsaks og virkningsforhold. Innen profesjonelt bedrag og magi er dette et kjent knep. Det er disse teknikkene som du ser mye brukt i den offentlige saksbehandlingen etter 22. juli 2011.

"Den rettsmedisinske kommisjon skal nå saksbehandle den nye sakkyndige rapporten, og godkjenne eller underkjenne om rapporten kan tas i bruk i retten.

- Vi vil prioritere å saksbehandle denne erklæringen. Saksbehandlingen vil starte med det samme erklæringen er fordelt, sier leder av psykiatriske gruppe, Karl Heinrik Melle til Aftenposten.

Til NTB erkjenner han at dette arbeidet vil ta tid – og at de ikke vil bli ferdig før rettsaken mot Anders Behring Breivik starter 16. april."

(Aftenposten i dag)

Du tror også at den andre rapporten fra to nye psykiatere er kommet i stand som følge av kritikk mot hva de to første kom fram til. Helt feil, da kjenner du ikke det kommunistiske spillet i det negative rom. Det gjør jeg. Både som følge av personlig erfaring og etterforskning av disse oppleggene for å befeste og styrke makt i Norge og andre land.

En bedragoperasjon begynner før drapene og fortsetter etterpå, enten det er på Utøya eller Orderud Gård. Ingen datoer er tilfeldige, alt skjer i en rekkefølge som er planlagt på forhånd, det følges en kjøreplan, til og med saksbehandlingen ved domstolene er rigget på forhånd. Det er alltid slik. Så lite som mulig er overlatt til tilfeldighetene. Strukturen er lagt opp på forhånd som om det skulle ha vært en innspilling av en film.

Å blande psykiatri, jus og bedrag er en god kombinasjon i politisk manipulasjon. Det første som ble gjort her var å definere Anders Behring Breivik som et psykiatrisk tilfelle. Det ble gjort for å kunne doble skyldspørsmålet. Du dobler og tripler og så bort etter alt som du kan komme over. Det skaper mest mulig villfarelse som kan bli befestet og utnyttet. Husk på at dette er ren kriminalitet i rettslig og politisk innpakning.

Kan du narre publikum og avlede folks oppmerksomhet, kan du marsjere en elefant over scenen uten at de merker det, som en magiker sier. Å maskere den virkelige hensikten, nemlig å befeste den virkelige kontrollen over den norske staten, er viktigst, og psykiatri blir som alt annet benyttet i den hensikt. Du får nå en rettssak som skal handle om psykiatri og har det ikke gått trill rundt for folk flest før, skal jeg garantere at det i hvert fall vil gjøre det i tiden fremover.

Dette er en del av medisinen hvor subjektive forhold hos behandlere er langt mer avgjørende enn subjektive forhold hos pasienter for hvilke diagnoser som blir satt. Intet objektivt belegg finnes for hva som menes.

Når du dobler alt, dobler du også bruken av psykiatere og Oslo tingrett har gjort det som kjøreplanen for dette narrespillet hadde lagt opp til før det smalt. Nå har du fått en ny rapport med stikk motsatte premisser og stikk motsatt konklusjon enn den forrige, den er kommet på et tidspunkt som er nøye tilpasset det øvrige narrespillet. Anders Behring Breivik er som menneske enda mer habil og ikke habil til samme tid. Denne konstruksjonen av en kontradiksjon om ham er blitt kraftig forsterket. Slik meningen har vært. Han spinnes som menneske rundt sin egen akse i forhold til andre mennesker og allmenn villfarelse blir laget kontinuerlig.

Den rettsmedisinske kommisjonen skal igjen vurdere de mentale evnene hos to psykiatere, og påtalemyndigheten skal igjen presentere resultatet som en vurdering av de mentale evnene og tilstander hos drapsmannen. Stalin er på ingen måte blant de drepte eller døde i denne saken, han lever videre hos andre som benytter de samme gamle teknikkene for slike rettslige forestillinger som først ble verdenskjent på 30-tallet. Uten at fremgangsmåten ble skikkelig forstått. Den er identifisert nå.

Isolerer du alle de foreliggende elementene i en analyse og finner ut hvilke lover som styrer dem, for deretter å kunne sette elementene sammen igjen og forstå og løse problemet, vil du oppdage at slett ingen lov styrer forholdet mellom elementene. Slik normalt er. Hva som styrer forholdet mellom elementene er brudd på en lov, nemlig den viktigste tenkeloven som finnes, Aristoteles' kontradiksjonsprinsipp, eller motsigelseloven som den også kalles. Når du forstår det, forstår du også hva som skjer og hva som er det virkelige problemet bak maskeringen.

Disse bruddene på rasjonalitetens grunnlov er konsistente og konsekvente. Det er sprøtt, det er kort og godt hva som på engelsk kalles crazy, og for å fastslå dette faktum finnes rikelig med objektivt belegg siden 22. juli i fjor.

Bedrag er alltid følgen av å bryte denne loven som er grunnlaget for rasjonalitet og vestlig sivilisasjon. Loven sier at noe ikke kan være både sant og usant til samme tid. Brudd på denne loven er et strategisk særtrekk for de gamle kommunistiske bedragmetodene og du ser følgene av dem i Norge hver dag for tiden. Hvor lenge lar du deg lure?

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Rettssaken-kommer-til-a-handle-om-psykiatri-6801706.html#xtor=RSS-3

"Det vi gjør er rent teknisk. Vi ser kun på premissene, om det er sammenheng mellom premiss og konklusjon, sier psykiater og overlege Melle."

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10076608

"Dette er en farse"

http://www.aftenbladet.no/nyheter/innenriks/Forstar-at-folk-mister-tilliten-2954820.html
Translate
 
100 % utilregnelig

Det er skapt mye tvil om drapsmannen Anders Behring Breivik er tilregnelig eller ikke, og hver jurist eller psykiater synes å ha en egen definisjon av hva dette begrepet betyr. Det er ikke mye til å bli klok av. Jeg skal gi deg et helt konkret eksempel på utilregnelighet, et helt sikkert eksempel.

Hvis du bryter den viktigste loven innen rasjonalitet, kontradiksjonsprinsippet, som arbeidsprinsipp, er du 100 % utilregnelig. Mer utilregnelig er det ikke mulig å bli.

Å bryte motsigelseloven er nemlig et sikkert bevis for at handlingene er sprø, og hvis du ikke sondrer mellom aktive handlinger eller unnlatelser og selve mennesket som utfører dem, slik tilfellet som regel er hos dem som ikke tenker skarpt nok, har du et 100 % sikkert bevis for at vedkommende er utilregnelig. For at vedkommende er sprø.

Jens Christian Hauges gamle høyre hånd er advokat Johan Fredrik Remmen. Han er LO og Arbeiderpartiets fremste juridiske rådgiver og ekspert i det kommunistiske spillet i det negative rom. Han dobler alt, til og med entydig og positive forhold gjør han sprø ved å gi dem en samtidig negasjon og han narrer deretter hvem som helst til å handle direkte og indirekte på grunnlag av negasjonen. Som altså er bånn falsk. Han holder to, tre og opptil fire, fem motstridende forhold for sanne til samme tid og bedragmetoden er først og fremst indirekte. Å narre tredjemann til å begå svik mot andremann er alltid opplegget.

Johan Fredrik Remmen er som Jens Christian Hauge en profesjonell bedrager kamuflert som jurist og advokat. Han holder altså en rekke motstridende forhold for sanne til samme tid, og ikke bare det, han holder ett forhold for sant overfor noen et sted samtidig som han holder det stikk motsatte forhold for sant overfor andre et annet sted. Slik holder han kontinuerlig på i forhold til målet for narrespillet, og siden bedraget er indirekte, er det først og fremst mennesker i omgivelsene til mennesket som er målet som blir manipulert og lurt og tvunget til å begå svik.

Når du står overfor et menneske som gjør alt om til kontradiksjoner og holder for eksempel to motstridende forhold for sanne om deg, blir du tvunget til å handle og beslutte på grunnlag av ett av disse forholdene. Straks Johan Fredrik Remmen har fått deg til å gjøre det, handler han på det stikk motsatte grunnlaget. Du kan ikke vite hvilke av motpolene i kontradiksjonen som han legger til grunn direkte og indirekte i handlingene verken overfor deg selv eller mennesker som han lurer i omgivelsene dine. Han er totalt utilregnelig.

Det er rasjonelt umulig for noe menneske å forholde seg rasjonelt til ham. Alt blir gjort falskt på denne måten. Å bli overfalt med disse bedragmetodene (som regel skjer det i en kombinasjon med andre fra mobben som benytter gift eller skyter folk til slutt), har til følge at virkeligheten som du må forholde deg til er blitt komplett sprø. Crazy.

Bevisene for at gjerningspersonen er sprø er så sikre som det overhodet er mulig. De er svært så objektive funn når du kjenner den kommunistiske fremgangsmåten og er slett ikke basert på synsing eller subjektiv bedømmelse. Det er harde fakta.

Johan Fredrik Remmen har vært sentral i alle store narrespill siden han ble opplært i de kommunistiske metodene av Jens Christian Hauge. Det er ikke bare jeg som er blitt utsatt for disse to bedragerne i livet, men jeg er den eneste som har avslørt dem skikkelig. Når for eksempel riksadvokat Tor-Aksel Busch aldri har sørget for at den beviselige sprø Johan Fredrik Remmen er blitt pågrepet og stanset i utøvelse av kriminalitet maskert som lov og rett, må det ha en forklaring.

En av forklaringene er at riksadvokat Tor-Aksel Busch benytter de samme russiske metodene. I den grad hans mer begrensede intellektuelle kapasitet gjør ham i stand til det. Saksbehandlingen før rettssaken mot drapsmannen Anders Behring Breivik beviser klart at også påtalemyndigheten bryter rasjonalitetens grunnlov for å bedra mennesker i omgivelsene. Det er altså ikke menneskelig mulig å forholde seg til slik utilregnelighet. Likevel blir mange tvunget til det.

Over 70 år med maskert sovjetisk og senere russisk herredømme har gitt oss en arv som består av å bryte alle tenkelover som er nødvendig for å bedra og tvinge. Hensikten helliger ethvert middel, slik hovedregelen er i gangsterstater. Johan Fredrik Remmen er en mafiaadvokat, og at alt han gjør er sprøtt, kan jeg dokumentere. Det var ved å spore ham og Jens Christian Hauge at jeg avdekket det kommunistiske spillet i det negative rom. Med den internasjonale utbredelse som det har.

http://www.haavind.no/no/mennesker/Partnere/Remmen-Johan-Fredrik/

Ny sjef for PST

Den forrige sjefen for Politiets Sikkerhetstjeneste, Janne Kristiansen, ble fjernet fra stillingen som følge av slike klassiske narrespill som advokat Johan Fredrik Remmen er ekspert i å arrangere med sine intrigespill over en gammel kommunistisk lest. Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs er som riksadvokat Tor-Aksel Busch av samme ulla og bedrar med samme teknikkene, og i Forsvarsdepartementet sitter også en jurist som sjef for embetsverket som medvirket til å fjerne sjefen for PST bare på grunnlag av tull og tøys.

Alle disse burde bli stilt ansvarlig for å medvirke til en ekstremt grov forbrytelse. Å kamuflere virkeligheten etter drap forsettlig og helt systematisk etter russiske oppskrifter fra Stalins dager, er like straffbart som å utføre selve drepingen. Finnes ingen forskjell.

I virkeligheten skjedde skiftet av sjef for PST for å kunne maskere ytterligere den virkelige hensikten med terroren 22. juli 2011. Som er å sikre og befeste det gamle maktgrunnlaget som Moskva har hatt i Norge siden 1930-tallet. Det gikk tydeligvis en grense for hvilke lureri som Janne Kristiansen kunne svelge, og dessuten finnes det ikke mye tvil innen vestlig etterretning om hva som er det egentlige målet med terror og bedrag i Norge. Du må nesten være både blind og døv for ikke å forstå det når du kan dette faget.

Når søkerlisten til stillingen som sjef for PST er klar, er det ganske klart hvem som Moskva har klarert på forhånd. Han finnes ikke kvalifisert.

http://www.dagbladet.no/2012/04/10/nyheter/arbeidsliv/politikk/21050580/


‎"Nasjonens skygge"

Jeg har en ganske solid karriere bak meg som reporter i NRK også, mitt voksne liv var delt mellom medier og forsvar. Det var ikke alltid bra for habiliteten, men du verden hva det gjorde med innsikten. Så ble jeg da også overfalt i 1996 nettopp fordi jeg forsto så mye og holdt på å miste livet i årene som fulgte.

Læreren min, Johan Jørgen Holst, gikk i en honningfelle og ble drept i 1994 som følge av å ha blitt påført hjerneblødninger, jeg ble tatt i 1996 og tre år senere var turen kommet til sekretæren hans, Anne Orderud Paust. Hun ble skutt sammen med foreldrene på Orderud gård og oppfølgingen hos politi, riksadvokat og domstoler var det samme opplegget som jeg opplevde. Bare rigget spill og bedrag fra A til Å. De som utad skulle ha vunnet den kalde krigen, tapte den i virkeligheten, mens de som tilsynelatende hadde tapt, kom i virkeligheten ut som vinnere og sitter med makten utad i Norge den dag i dag.

Dette grunnlaget ble sikret av de hemmelige russiske tjenestene utover 90-tallet. Spillet i det negative rom, bedrag maskert som smart jus, var fremgangsmåten i kombinasjon med drap. Som ble kamuflert enten med falske motiver eller som naturlige dødsfall.

Min generelle innsikt i forsvars og sikkerhetspolitikk, den personlige erfaringen min med de hensynsløse sovjetiske og russiske metodene, pluss erfaring som reporter i NRK, forteller meg at NRK ikke er i stand til å lage en troverdig reportasje om Jens Christian Hauge. Som var læreren til Johan Fredrik Remmen og ga ham opplæring i de hemmelige metodene fra KGB.

NRK gjør som de fleste en helt grunnleggende feil i tillegg til ikke å legge til grunn Hauge og KGBs metoder innen bedrag i all viktig saksbehandling i Norge. Hendelser og personer som Jens Christian Hauge blir kun betraktet innenfor en nasjonal kontekst, til nød vestlig, men denne konteksten er lite interessant. For det har vært den underliggende og styrende sovjetiske og russiske konteksten som har hatt betydning og gitt mennesker som Jens Christian Hauge makt og innflytelse.

Uten støtte fra Moskva hadde ikke dagens struktur og maktdannelser med frontfamilier og bedrag kamuflert som lov og rett i Oslo, hatt det samme grunnlaget. NRK forteller deg ikke at Norge var en sovjetisk dobbelstat, at Norge er en russisk dobbelstat nå hvor makten blir befestet med kombinasjonen terror og bedrag, men ellers kan det være interessant å se programmet om Jens Christian Hauge på NRK 1 klokken 2130 i kveld. Mye av informasjonen i slike programmer får en annen mening hvis du legger den østlige konteksten til grunn. Det er i Moskva makten har ligget til sjuende og sist, og der ligger den ennå. Mer enn noensinne.

http://www.nrk.no/programoversikt/?p_otr_prog_id=KMTE30002109&p_otr_sendedato=20120410&p_otr_anntid=21.30&p_otr_kanal=NRK1&p_knapp=Omtale&p_artikkel_id=0


Russlands mann og KGBs teknikker

Hvis du vil vite mer om de kommunistiske teknikkene innen bedrag som er benyttet i hele etterkrigstiden, og som statsadvokat Lasse Qvigstad og riksadvokat Tor-Aksel Busch har medvirket til bruken av mange ganger før, bedraget rundt terroren er bare siste skudd på stammen fra påtalemyndigheten, skal du sette deg inn i hva som skjedde da påtalemyndigheten saksbehandlet den ulovlige leveransen av utstyr til å produsere stillegående propeller fra Norge til Sovjetunionen på 80-tallet.

I stedet for å ta arkitekten bak leveransen, styreleder Jens Christian Hauge, ble en uskyldig markedsdirektør ved Kongsberg Våpenfabrikk fra England kastet i fengsel og forbrytelsen ble beseglet med et stort rettslig bedrag. Alt ble rigget.

Igjen var politi, påtalemyndighet og domstoler engasjert i et samordnet bedrag. Akkurat som du ser i disse dager etter terroren i Oslo. Som etter drapene på Orderud Gård i 1999, ble det funnet noen å lappe skylden på slik at de skyldige ikke skulle bli tatt og saken skulle bli penslet inn på feil spor. Det er mange slike saker i ulike former i Norge. Både påtalemyndighet og domstoler er korrumperte og i lomma på Moskva. Direkte eller indirekte. Du kan ikke stole på noen av disse statsmaktene.

I 1987 eksploderte plutselig denne saken om de stillegående propellene i fanget hos oss i den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet. Forsvarsminister Johan Jørgen Holst ble tatt fullstendig på sengen. USA hadde oppdaget at Kongsberg Våpenfabrikk og japanske Toshiba i all hemmelighet hadde levert avansert utstyr for å lage stillegående propeller til en ny generasjon sovjetiske ubåter som dukket opp i havet, og som NATO og USAs avlyttingssystemer ikke klarte å fange opp lyden fra.

Dette innebar en dramatisk endring i atomvåpenbalansen som ikke minst hvilte på evnen til andreslag. Denne evnen befant seg i stor grad i dypet hos ubåter med ballistiske atomraketter og kryssermissiler med kjernefysiske våpen. Disse befant seg først og fremst i Norges nære havområder. Nå beveget det seg stadig flere sovjetrussiske ubåter seg i dypet i disse havområdene uten at noen i vest visste hvor de var. I denne evige jakten mellom katt og mus under og over overflaten. De farligste ubåtene var de nyeste og de gikk stillere enn noen andre. De kunne ikke lenger spores.

USA var rasende og særlig Kongressen var i opprør over Norges svik, og både forsvarsminister Johan Jørgen Holst og Gro Harlem Brundtland måtte flere ganger til Washington for å forklare seg om skandalen. Der løy de så det rant av dem, ifølge tidligere viseforsvarsminister Richard Perle, som senere fortalte at Pentagon satt med opptak fra avlytting i Norge som beviste at den norske regjeringen løy. Hele tiden.

Nå er det ikke uten videre gitt at Johan Jørgen Holst og Gro Harlem Brundtland løy med vilje i ett og alt, selv om begge var flinke til det, tvert om opplevde jeg at Holst på denne tiden ikke stolte på informasjonen som han fikk av embetsverk, sikkerhetspoliti og etterretningen. Ingen av oss visste at vi selv smart var integrert og kapslet inn i sovjetisk kontraetterretning som følge av at Sovjetunionen fra gammelt av hadde organisert Norge som en dobbelstat.

Alle innenrikspolitiske forhold i Norge av betydning var i realiteten avhengig av storpolitiske valg fra Moskva innen strategiske forhold som angikk disponering og bruk av atomvåpen. Slik er det ennå. Det er en av grunnene til at Moskva brutalt fester grepet om makten i Oslo for tiden.

Den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet var bare en sovjetisk front i virkeligheten. Også på min tid. I korridorene ruslet Trond Johansen, lederen for Stay behind og den grå eminensen i Arbeiderpartiet. Han la aldri skjul på at han visste hva vi gjorde på hele tiden, men av en eller annen grunn ble slikt godtatt. Det var en del av premissene for oss. Slik hadde det alltid vært.

Nå red Norge den store stormen i Amerika av til slutt på 80-tallet, USA drømte ikke om at bak skandalen med de stillegående propellene til Sovjetunionen fantes det en enda større skandale som hadde hatt ubotelig skade for USAs nasjonale sikkerhet i mange tiår. Nemlig at hele den norske staten var en sovjetrussisk dobbeltagent og plassert innenfor NATO fra 1949 til bruk i sovjetisk kontraetterretning. Dette var en operasjon innen kontraetterretning som USA hadde finansiert mot seg selv i alle år ved å bygge Norge ut som en viktig post innen vestlig etterretning for milliarder av dollar. USA var lurt trill rundt som følge av at Norge var benyttet som sovjetisk agn.

Johan Jørgen Holst kunne forsikre amerikanerne om at politi og påtalemyndighet i Norge ville følge opp saken strafferettslig. Det var redningsplanken. Amerikanske politikere var naive og trodde at Norge var et vestlig land med politi, påtalemyndighet og domstoler som var normale for vestlige demokratier, ikke at de var grunnlagt på skjulte forbindelser, nettverk fra skyggene og kommunistisk bedrag i generasjoner. Slik hele rettssystemet er i Norge den dag i dag.

Denne oppfølgingen fra politi og påtalemyndighet i Norge fra 1987 og utover, skjedde ved hjelp av narrespill. På grunnlag av metoder som kom fra nettopp Sovjetunionen som hadde fått utstyrt ubåtene sine med de stilleste propellene som tenkes kunne. Med hemmelig norsk hjelp. Noe som gjorde mange investeringer verdiløse innen etterretning fra USA.

Milliarder av dollar var gått med, og dekkoperasjonen for å skjule at hele Norge var en sovjetisk dobbeltagent mot USA, ble kjørt innen det korrumperte norske rettssystemet. Hvor Jens Christian Hauge lett kunne få hengt små tyver for å berge de store tyvene når han ville. I dette tilfelle med propeller til Sovjetunionen var han den store tyven selv.

Jens Christian Hauge visste godt hvordan Norge var organisert fra skyggene. Hauge hadde vært med å doble hele staten og lagt inn strukturfeil til fordel for Russland i denne staten før atomvåpen ble en maktfaktor for alvor. Han hadde også fått Norge meldt inn i NATO som en trojansk hest etter ordre fra Josef Stalin få år etter krigen. For ikke minst å kunne benytte Norge til å skade USAs nasjonale sikkerhet generelt og innenfor atomvåpenbalansen spesielt.

En engelskmann ble dømt og kastet i fengsel på falskt grunnlag etter at USA hadde oppdaget leveransen til Sovjetunionen, og den i virkeligheten sovjetiske rikskommissæren, Jens Christian Hauge, og den russiske dobbeltagenten som utad het den norske stat, ble ikke avslørt. Selv om en flik av virkeligheten var kommet til syne. Bedrag er altså ikke noe nytt innen påtalemyndighet og domstoler i Norge. Det er normen. Bedrag kamuflert som lov og rett er vårt bumerke. Terroren med alt bedraget er et nytt utslag av det.

Jeg har opplevd viktige hendelser i moderne norsk historie personlig på nært hold. Jeg er et øyenvitne med større innsikt i sovjetisk og russisk kontraetterretning enn de fleste. Få har i virkeligheten arbeidet så høyt innen østlig kontraetterretning som jeg har. Som følge av den doble strukturen på den norske staten. Det oppdaget jeg i seneste laget. Det var bare en del av problemet.

Livet mitt har hengt i en tynn tråd mange ganger de siste seksten årene og norske myndigheter har jeg lært meg å ikke stole på. De ble fort bare relevant som en trussel mot sikkerheten min, ikke et vern, da følgene av det russiske narrespillet begynte å komme med en snøballs effekt mot meg. Slik er det å bli utsatt for en forbrytelse med stadig flere medvirkende. Det er slik du med klassiske mafiametoder lager Cosa Nostra - Vår Sak.

Jeg vet hvordan det er å bli en slik sak. Derfor er jeg også blitt en ekspert på fremgangsmåten. Som jeg har avdekket og fortalt om i detalj. Min historie om Norge henger rasjonelt sammen og er sann.

Den historien du har lært på skolen er følgen av kontinuerlig kommunistisk bedrag. Den kan du kaste på den historiske skraphaugen hvor den hører hjemme.

Etterforskning i KV/Toshiba-saken (1987)
Translate