Profile cover photo
Profile photo
Norulv Øvrebotten
Norwegian defense politician
Norwegian defense politician
About
Norulv's posts

Post has attachment
Nordmenn har verken forsvar eller politi - Kreml kontroller alt

En doblet stat i generasjoner fra utlandet betyr at den i realiteten er stjålet, så befolkningen i slike stater lever på illusjonen om å ha en stat som beskytter seg.

Sannheten er at det er Kreml som indirekte har hånd om alt som har med sikkerheten å gjøre i Norge når det kommer til stykket, og det er bevist godt nok siden 22. juli 2011.

Alt som er skapt med det gode som formål kan snus til det motsatte, som Aristoteles slo fast allerede for over 2000 år siden, og det gjelder hele stater også. Slik du ser både i Norge og ellers i Vesten.

Dette er solid bevist gjennom aktive handlinger og unnlatelser fra både forsvar og politi siden 22. juli 2011, og når nå de virkelige morderne på Utøya er tatt av fremmede lands etterretningstjenester blir forræderiet blottstilt, og ledere i de vitale sikkerhetssystemene kommer til å bli henrettet hvis de blir fanget, noe som er fullt mulig å gjøre på ulovfestet grunnlag i slike akutte situasjoner i alle nasjoner.

Kreml har så god kontroll på de øverste lederne av den norske statens maktmidler at president Vladimir Putin, om han vil og har behov for det, kan sette dem inn mot det norske folket og dermed slippe å løfte en finger selv, men så har da han og forgjengerne også hatt den fordekte kontrollen over Norge siden 1935. Med de følger som det har hatt.

Jeg har sittet i ledelsen i Forsvarsdepartementet og kjenner stort sett kvaliteten på admiraler og generaler, og nå er den lavere enn noensinne, så jeg vet hva jeg snakker om.

De går heller mot deg som er vergeløs nordmann enn mot bevæpnede russere. Ikke ha noen tvil om det. Hvis de ikke løper på nærmeste fjelltopp.

Noen er begynt å forstå hvor mye svik som skjuler seg bak gullbeslåtte uniformer i Norge. Også i tenketanken Minerva.

Så folket er begynt å våkne, og det er på tide. Når Kreml sitter med hele staten, og det siger inn blant nordmenn at de hadde vært langt bedre stilt uten noen stat og forsvar overhodet.

Da ville staten verken ha vært snudd mot dem i fred eller krig, og de ville ikke ha falt gjennom den illusjonen som de har om å være beskyttet. Bare 22. juli burde fortalt alle hvordan den reelle tilstanden var.

Nå risikerer den norske befolkningen en enda større og blodigere lærepenge. Med nye kniver i ryggen. Som det ikke var galt nok med forræderi fra før her i landet.

https://www.minervanett.no/sverre-diesens-losning-er-uegnet-til-alt-annet-enn-skyte-pa-blink/


Post has attachment

Post has attachment
Norwegian Assassinations in America

Politics is taking another turn in Washington, DC, after a sting operation against the Norwegian Death Squad.

An avalanche of scandals is on its way.


http://thelastlineofdefense.org/breaking-autopsy-results-from-vince-fosters-exhumed-body-cause-of-death-to-be-changed/


Post has attachment
Crime and Punishment in America

As a general rule, crime and punishment are both in the hands of the Kremlin in secret vassal states.

https://www.intellihub.com/house-intel-chair-there-was-incidental-surveillance-of-trump-and-transition-team-under-obama/

Post has attachment
Fremmedlegionen som skal forsvare Kremls Nomenklatura i Vest

For å verne eliten sin og marionetter i Vesten, har Kreml vært forutseende nok til å importere en fremmedlegion av islamister som et skjold for 1 % av befolkningen mot de resterende 99 %.

Dette er hva som er skjedd i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Norge, Danmark, Sverige og alle vestlige land.

I USA ble planene mer forstyrret av at ikke Hillary Clinton ble valgt til president.

Clinton lovde å ta inn minst to millioner muslimer straks hun ble president. Med samme fordekte formål.

For å skaffe en flyktningstrøm som kunne skjule importen av unge stridsklare menn til Europa, fra helt andre områder enn krigsherjede, ble Syria ødelagt fra 2010, og Libya fra 2011.

Alle krigene har hatt Europa og USA, pluss sårbare Canada, som indirekte strategisk mål, og marionetter i vest er benyttet til å gjøre grovarbeidet for Kreml, noe Libya er det klareste eksemplet på.

Dette store spillet er lett å avsløre når du kjenner KGBs generelle fremgangsmåte innen bedrag, hvor målet primært blir oppnådd indirekte, enten spillet skjer på mikro eller makronivå.

Som erfaren forsvars- og sikkerhetspolitiker og trent i mange år til å tenke som KGB for å overleve, har jeg ikke store problemer med å se hva som under kamuflasje av menneskerettigheter og flyktningehjelp, har vært den reelle meningen med å la for eksempel Tyskland bli oversvømmet av unge og sterke mannlige muslimer i våpenfør alder som voldtar og herjer som de skulle ha vært sovjetrussiske soldater i Berlin i 1945.

Noe de faktisk også indirekte er.

Også den gangen i 1945 og utover skulle den tyske sivile befolkningens moral og motstandsvilje bli knust for å bli underlagt et reelt herredømme fra øst. Både i det som ble Øst og Vest-Tyskland.

Moskva og Stalin hadde kontrollen over begge de tyske statene fra første dag etter krigen også.

Putin snur bare bunken fra Stalin, og alt det gamle asiatiske barbariet kommer igjen i moderne, utviklet og sofistikert form.

Nå i 2017 blir hele denne muslimske hæren bevæpnet for å føre opptrappet hybridkrig mot den tyske sivilbefolkningen, og spesielt unge og vergeløse jenter og kvinner i alminnelighet, og med slik undertrykkelse og terror sikre det fordekte russiske herredømmet for fremtiden med alle sine tidligere folk fra øst-tyske STASI som marionetter i Berlin.

Dette er trinn to i prosessen fra Kreml i vestlige land, og slett ikke uventet for meg.

Samme sort transformasjon så du på Krim halvøya da anonyme grønne menn i en hybridkrig ble forvandlet til en okkupasjonsstyrke fra Russland.

I Sverige, i likhet med Tyskland og resten av Vesten, fører også den doble staten krig mot egen befolkning.

Slik du har sett i ekstrem grad i Norge siden 22. juli 2011 og på alle andre måter ellers.

Ved bedrag skal du også føre din krig.

Det mangler ikke på våpenleveranser i regi av KGB noe sted i vestlige land for tiden. Her følges en kjøreplan for organiseringen av Vesten som er utarbeidet i Kreml for mange år siden.

http://www.dagbladet.no/nyheter/politikerne-er-rystet-vapnene-strommer-inn-i-sverige/67417305

Post has attachment
Terror and Deception - Not a Mirrored Safe Haven Anymore

Russian puppets of the West are in panic mode these days. Terror and deception can't save them anymore.

https://conservativedailypost.com/warren-halts-senate-hearing-using-cnn-lie-stop-gorsuch-moving-forward/?utm_source=Push&utm_medium=OneSignal&utm_campaign=22_March-1
Post has attachment
Når herredømmet fra øst fortsetter å bli befestet i Europa

(The posting of mine on Facebook, a year ago, on March 22, 2016.)

Det er neppe grunn til å tro at dagens terrorangrep i Brussel, der både EU og NATO holder til, er noe annet enn en ny falsk flaggoperasjon for indirekte å befeste det fordekte russiske herredømmet over vasallstater og overbygningen EU med samme status i denne delen av verden.

Dette er en strategisk prosess som nå har pågått lenge, og som du må regne med kommer til å bli trappet enda mer opp for å styrke de politiske kartellene som utgjør marionettene for Kreml i Europa og Amerika.

Denne kombinasjonen av terror og kontinuerlig bedrag i form av klassiske falske flaggoperasjoner, er nordmenn vel kjent med, og NATO har i dag en generalsekretær som medvirket til bedragoperasjonen her i landet for indirekte å styrke seg selv og politiske kolleger, gammelt politisk system fra Stalins tid og fortsatt fordekt russisk overherredømme.

Dette herredømmet fra øst er blitt kraftig styrket i snart fem år etter at det er spunnet kontinuerlig bedrag på de 77 likene fra 22. juli 2011 og fram til dagen i dag.

Jens Stoltenberg er fortsatt på frifot, til tross for hva han har gjort, og han tar i dag på seg den mest alvorlige minen fra 2011 og fordømmer det blodige terrorangrepet i Belgia.

Han kaller det feigt.

Stoltenberg burde jo vite den rette betegnelsen. Han spiller til og med opprørt også denne gangen.

Som hykler og skuespiller er han den samme som etter 22. juli 2011.

– Jeg er svært opprørt etter å ha hørt hva som skjedde i Brussel i dag tidlig. Mine tanker er med dem som har mistet sine kjære, alle pårørende og det belgiske folk, sier generalsekretær Jens Stoltenberg.

Stoltenberg og hans stab er i trygghet i alliansens hovedkvarter i Brussel. De har besluttet å øke sikkerheten på hovedkvarteret, og følger situasjonen videre nøye.

– Dette er et feigt angrep. Det er et angrep på våre verdier og vårt åpne samfunn. Terrorisme vil ikke klare å ødelegge demokratiet og ta fra oss vår frihet, sier Stoltenberg.

Han er like frekk, men så har han da også et desperat behov for å kamuflere egen fortid innen kombinasjonen av terror og bedrag.

Uten den ville Jens Stoltenberg aldri ha blitt generalsekretær i NATO heller.

Vladimir Putin påskjønner lojalitet fra sine.

Året før det smalt her hjemme fikk han et gassfelt i Barentshavet tilsvarende to oljefond som gavepakke fra Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre. Til en verdi av 14 000 milliarder kroner.

President Vladimir Putin belønnet den ene med sjefsstillingen i NATO, og den andre trofaste nordmannen bak verdens største gavepakke til Russland gjennom tidene, ble leder for Arbeiderpartiet og påsatt som kommende statsminister og fremste marionett i vasallstaten Norge.

Det kommer til å koste mye blod å ha dagens politiske karteller under Kremls kontroll sittende enten de holder til i Brussel, Oslo eller andre vestlige hovedsteder.

Russland har ikke tenkt å gi slipp på makten.

Noen arabisk vår har ikke Putin & Co tenkt å slippe til i Europa.

Det er åpenbart.

Rå makt som indirekte bli befestet på denne måten, og som lurer og tvinger befolkningen i ulike vestlige land til å slutte opp om i realiteten russiskstyrte dobbeltsystemer og marionetter av noen egne ledere, er aldri noe pent syn.

Det er et grusomt og blodig syn på overflaten som vanlig, men mest skremmende er likevel den underliggende virkelighet hvor nasjonale politikere sviker egne folk på denne måten for å styrke seg selv under skjult fremmed herredømme.

Selv om de færreste er klar over at dette er mekanismen. Som det spilles på.

I motsetning til hva Jens Stoltenberg er.

Å drepe sine venner for å styrke seg selv og venner, er det operative prinsippet som går igjen fra øst.

Å finne radikale muslimer som falske flagg er den minst kunst i dagens turbulente Europa, og bare her i Norge slapp vi siste halvår i fjor inn vel 30 000 nye muslimer fra den tredje verden som vi knapt aner noe som helst om.

Så ikke bli overrasket over et nytt 22. juli i Norge for indirekte å styrke det politiske kartellet i Oslo ytterligere.

Det kan skje når som helst, hvis styret av nasjonale marionetter under Putin skulle begynne å vakle.


http://www.dailymail.co.uk/news/article-3503928/Two-explosions-heard-Brussels-Airport.html


Post has attachment
No Way


President Putin won't let Great Britain go and leaving his secret empire that Stalin established generations ago.


http://www.dailymail.co.uk/news/article-4338998/Police-open-fire-outside-House-Commons.html

Post has attachment
Norske toppledere og terrorister til Guantanamo

Hvem er det som har plukket medlemmer av den norske statens dødsskvadron den siste måneden?

USAs og andre vestlige hemmelige tjenester under president Donald Trump.

Hvem er det som ikke vil nøle med å gå inn i Norge og hente Jens Stoltenberg, Erna Solberg og andre terrorister og sende dem til Cuba, for ikke å snakke om Kjell Inge Røkke, så han kan få prøvd alt utstyret som han en gang leverte til denne fangeleiren?

Den samme presidenten.

Hva er det som får våre massemordere etter 22. juli 2011 til å tro at amerikanere er like store sauer som de mener vanlige nordmenn er?

Sannheten er at våre rikspolitikere og mafiaadvokater, pluss det meste ellers av toppledere innen lov og rett, er blant de største terroristene som Vesten har hatt, og det skulle bare mangle at de ikke blir behandlet som nettopp hva de er:

Nemlig en fare for verden.

https://www.youtube.com/watch?v=HCUzHnVeI10

Post has attachment
The Liberation of the West

I want to help liberate the Germans as well from the diabolic Dual State under secret Russian hegemony.

The White House will support you too.

You go girls!

https://www.youtube.com/watch?v=SBjORE4I-qU
Wait while more posts are being loaded