Profile

Cover photo
Norulv Øvrebotten
Lives in 6800 Førde
251,209 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
"Our way of life is under attack"

"Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in insuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it."

John F. Kennedy.

The President and the Press: Address before the American Newspaper Publishers Association, April 27, 1961

"Selv i dag er det liten verdi i å motsette seg trusselen fra et lukket samfunn ved å ta i bruk de samme vilkårlige restriksjoner som de bruker. Selv i dag er det liten verdi i å forsøke å sikre overlevelsen av vår nasjon hvis våre tradisjoner ikke overlever med den."

https://www.youtube.com/watch?v=zdMbmdFOvTs
 ·  Translate
1
1
Norulv Øvrebotten's profile photoØyvind Solheim's profile photo
3 comments
 
Importerer mobb under dekke av nødhjelp og humanisme

Erna Solberg vil ikke bli tatt for å ha medvirket til kombinasjonen massedrap og kontinuerlig bedrag mot egen befolkning siden 22. juli 2011. 

Det vil heller ikke de andre i det politiske kartellet under fordekt russisk herredømme i Oslo, så nå importerer mafiaadvokatene deres en mobb av unge sterke muslimske menn for å spre enda mer terror blant den norske befolkningen for å holde den nede. 

Slik at vi blir kraftig distrahert og får hendene fulle av overgrep og kriminalitet og ikke kan ta noe oppgjør med de virkelige store kriminelle innen politikk og forvaltning. Som narret befolkningen til å gå i tog, bugnende av roser og slutte opp om dem og det gamle systemet på falskt grunnlag i 2011, og som siden har spunnet enda mer bedrag på de 77 likene fra den gangen. De fleste av dem barn og ungdommer.

Russlands frontfamilier i Oslo dobler nå nedover, selv om de vet at tapene i menneskeliv og lidelsene blir langt større enn for fire år siden. 

Jeg vet akkurat hvordan denne mafiastaten fungerer, så det er lett å se hva som er det utspekulerte opplegget bak all maskirovka av godhet og medmenneskelighet. Som denne gangen er det falske flagget som de lurer deg med.

Sist var det ABB som bar det falske flagget i narrespillet. Da ble innvandring brukt på en annen kreativ måte.

Dette er en ny djevelsk smart og kreativ plan fra de samme som arrangerte den forrige falske flaggoperasjonen 22. juli 2011 for indirekte å styrke seg selv og venner, men går det?

Lar befolkningen seg lure trill rundt to ganger i løpet av bare fire år?

Neppe hele befolkningen.

Begge narrespillene er fortsettelser av et landsforræderi som begynte 10. januar 1940, så de har holdt på en stund med sviket, faktisk har de gjort det i generasjoner, og det er mange familier og slekter med felles interesse som holder sammen i hovedstaden. Mot egen befolkning. På et komplett falskt politisk grunnlag som ble skapt for 75 år siden ved hjelp av despoten Josef Stalin. I et statskupp som følge av kommunistisk bedrag.

Med importert muslimsk mobb og mer terror skal dette korthuset holdes oppe. Til det fordekte formålet ruller nå milliarder av kroner ut av statskassen.

Den menneskelige prisen i denne nye bedragoperasjonen skal den norske befolkningen også betale. Ikke minst jenter og kvinner.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/flyktningkrisen-i-europa/erna-solberg-vi-kan-ikke-lenger-bruke-like-mye-penger-alle-steder/a/23551815/
 ·  Translate

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
Solen, månen og sannheten

Hva er det som er hendt etter 11. september 2001?

Russland har indirekte befestet makten over det gamle politiske systemet under sitt fordekte overherredømme. Som Sovjetunionen bygget opp i Amerika gjennom generasjoner.

Hva er det som er hendt etter 22. juli 2011?

Det samme som i USA. I Norge.

Hva er det som nå hender i både Europa og Amerika?

Det samme. Igjen blir politiske mål oppnådd indirekte. Gjennom bruk av andre. De hemmelige russiske tjenestene befester fordekt makt i mange vestlige land til samme tid på to kontinenter.

Derfor definerer jeg forflytningen av store folkemengder inn i Europa som et sikkerhets- og forsvarsproblem.

Dette er i virkeligheten en uortodoks form for krig. Under maske av menneskerettigheter, nødhjelp og humanisme for øvrig.

Putin snur bunken fra Stalin og kjører kreative bedragoperasjoner på dette grunnlaget. Han vet at norske og andre humanister ikke kan si nei til å gå under.

Noe som betyr underkastelse og befestet makt.

"Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth."

Buddha

https://www.youtube.com/watch?v=nfBBnM1Il1w
 ·  Translate
1
Norulv Øvrebotten's profile photo
2 comments
 
Erna Solberg er en marionett i en vasallstat

Dette faktum forklarer at hun ikke har en synlig agenda. Når det gjelder invasjonen av innvandrere fra den tredje verden. Den er like skjult som tilfelle var i 2011, da forrige bedragoperasjon fra øst ble satt i gang, og som leder for Høyre, Erna Solberg, også har medvirket til.

http://jarleaabo.blogg.no/1445617945_hvor_mange_flyktninge.html
 ·  Translate

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
Ikke glem at IS - den islamske staten - også nå omfatter Norge

"There is no Isol or even Isis anymore, because the good old ad-Dawlah al-Islamiyah fi’l-ʿIraq wa-sh-Sham—the Islamic State of Iraq and Syria—has long since become the Islamic State of everywhere from Nigeria to Afghanistan, no doubt also including the British Isles and Michigan."

Edward N. Luttwak,
fremstående amerikansk strateg,
forfatter av klassikeren "Strategy: The Logic of War and Peace" 
(1988)

http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/193990/putins-great-crime-syria
1
Norulv Øvrebotten's profile photo
2 comments
 
I løse luften på vei til havari om 22. juli

Det er veldig vanskelig å forholde seg rasjonelt til en statsminister som Erna Solberg.

Hun er i dag avbildet bak spakene på et militært fly i VG i anledning av et besøk på et møte i NATO i Stavanger, der hun skryter av å skulle overvåke havområdene i nord enda mer med fly av typen Orion som forsvarssjefen vil skrape fordi han ikke får penger til å drive dem. Det affiserer henne ikke mye.

Erna Solberg møter ellers opp sammen med andre statsministere og statssjefer i NATO og forplikter Norge til å bruke 2 % av BNP til Forsvaret og når hun kommer hjem, sier hun til Forsvares Forum at å bruke så mye penger på forsvar bare er tull. Nettopp ordet tull brukte hun om hva hun hadde forpliktet Norge til i alliansen. Det er ikke seriøst.

Orionflyene er viktige for å overvåke russiske ubåter med strategiske atomvåpen, og før har USA tatt mye av kostnadene med dem. Nå stoler Pentagon tydeligvis ikke lenger på Norge, og vil åpenbart ikke lenger tiltro oss oppgaven. Da må vi ta regningen selv og det har vi ikke råd til med de trange budsjettene som forsvarssjefen får.

F-35 er i tillegg blitt en gjøkunge i redet som vil fortrenge det meste i mange tiår fremover. 

Hvis du ville sabotere hele Forsvaret, var denne prisbomben av et fly det riktige valget. Vi kommer ikke til å ha råd til å drive det, og når flygerne ikke får nok trening, kan flyet være så avansert som det bare vil være, det vil da være ubrukelig under enhver omstendighet.

Norge har en statsminister som lever i en boble. Hun har tydeligvis tenkt å fly samme om fly blir borte under bena på henne eller om de blir stående på bakken. Norge er i trygge hender. Her flyr vi til og med på illusjoner. Uten bakkekontakt.

Erna Solberg samarbeidet for øvrig så intimt med Jens Stoltenberg om å føre den norske befolkningen bak lyset om virkeligheten bak 22. juli 2011, at hun er godt vant med illusjoner.

Nå strever hun fælt med spakene for å unngå å kollidere med virkeligheten, slik at hele fjellveggen av en skandale som kombinasjonen terror og bedrag er, knuser både henne og resten av regjeringen. Pluss Stortinget og dem som betyr noe i embetsverket. I en slik sammenheng.

Dette havariet er imidlertid uunngåelig. Spørsmålet er ikke om det politiske havariet av hele det norske politiske livet kommer, men når det skjer. Befolkningen tror ikke på løgner i all evighet. Å ha medvirket til en forbrytelse mot menneskeheten, kan føre til tretti års fengsel.

Stadig flere nordmenn er klar over at Erna Solberg og de andre toppene i norsk politikk og embetsverk har medvirket til forbrytelsen som hadde den indirekte følge at hun og resten av det politiske kartellet i Oslo ble styrket. Under gamle fordekte maktforhold. Noe som var meningen med denne falske flaggoperasjonen i 2011. Som fortsatt ruller og går.

Denne bedragoperasjonen var en del av et større strategisk opplegg fra Vladimir Putin. Han er rasjonell. Særlig når det kommer til makt.

Politikerne i Norge har ikke drevet med annet enn lydig cover-up i fire år, og de tror at de skal slippe unna med å fortsette med å dekke enda mer over sannheten.

Noen pen landing blir det ikke. For dem. Når den først kommer.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/forsvaret/solberg-vil-overvaake-mer-med-fly-som-forsvarssjefen-vil-skrote/a/23540855/

Maskirovka, maskirovka og enda mer maskirovka 

Alt som blir gjort når det gjelder organisering av statens arbeid mot terror, er maskering. Absolutt alt. 

For terroren i Norge er en klassisk jobb fra innsiden. For å unngå at dette skal bli gjort noe med, blir det gjennomført stadige reformer og omorganiseringer. Innen alt som heter sikkerhet i staten. Mafiaadvokater jobber på spreng i hovedstaden.

Byråkratiet tenker først og fremst på å berge seg selv. Det samme gjør politikerne. Som nå virkelig er ute og kjøre. Befolkningen forstår prinsippet om å drepe venner for å styrke seg selv og venner. I alle fall den delen som er oppegående. 

Alle biter faller på plass hos mennesker uten ideologiske eller andre sperrer, når jeg forteller hvordan denne falske flagg operasjonen er satt sammen. Lederen i Høyre, nåværende statsminister Erna Solberg, er medskyldig. Det samme er de andre partilederne, og medvirkning kan ikke bare begrenses til dem heller. 

Hver enkelt statsråd og hver enkelt stortingsrepresentant i de to siste regjeringene og stortingene har medvirket til denne forbrytelsen. Enten gjennom aktive handlinger eller ved unnlatelser. Pluss alle relevante statsansatte i embetsverket som har vært med på å spinne bedrag på 77 lik og 66 skadde mennesker i fire år. I dette narrespillet som har skapt Cosa Nostra - Vår Sak. 

Massedrapet i Norge er et godt eksempel på hvordan mafiaen får mennesker med seg i de mest grusomme forbrytelser. Når det skapes en snøballeffekt som følge av kontinuerlig bedrag. 

Ærlige mennesker blir gjort til uærlige på samlebånd og begår svik mot befolkningen som de er satt til å tjene. De handler mot egen eksistensberettigelse. Noe som alltid er følgen når bedrag skjer etter denne gamle kommunistiske oppskriften fra Josef Stalins tid.

Ikke noe skaper større solidaritet mellom mennesker enn å ha vært sammen om noe galt. Det fant Stalin også ut var det beste limet.

Det er ikke noe problem å bevise hvordan medvirkning som følge av bedrag er skjedd, hvis det som virkelig skjedde i Oslo og på Utøya blir skikkelig etterforsket og riksadvokat Tor-Aksel Busch ikke lenger klarer å hindre politiet fra å arrestere de andre massemorderne. Den offentlige saksbehandlingen siden 2011 har vært et sammenhengende bedrag etter god gammel kommunistisk oppskrift.

Erna Solberg har nå hentet inn en avdelingsdirektør fra PST for angivelig å bedre sikkerhet og beredskap på statsministerens kontor. Erna Solberg blir ikke mindre ansvarlig av den grunn for fire års medvirkning i en av de verste forbrytelsene som noensinne er skjedd i Norge. Hun har samarbeidet tett med Jens Stoltenberg hele tiden.

Ved å opprette en stilling som sikkerhetsdirektør hos seg selv over Justis- og beredskapsdepartementet, gjør Erna Solberg alt bare enda mer rotete for å berge seg selv og de andre i det politiske kartellet i Oslo. Dette skjer bevisst.

Denne ansvarspulveriseringen og fragmenteringen av det angivelige forsvaret av befolkningen i Norge er i realiteten et forsvar av en elite i Oslo som når kjenner det brenner under føttene på seg. Så derfor kommer det enda mer cover-up. Det kommer enda mer kamuflasje av den underliggende virkeligheten. 

Målet? Det er ikke å styrke din og min sikkerhet. Det er å skape forvirring hos oss. For å lure oss enda mer. Dette er et forsvar mot egen befolkning og dens vrede. Som kommer hvis hele spillet skulle sprekke.

Her skapes nye illusjoner. For å avlede oppmerksomheten din.

Det er ikke noe nytt fenomen i historien at vi blir forrådt av hva som er falskt innad. Tvert om er det helt vanlig. Den nye sikkerhetsdirektøren trenger ikke gå langt for å finne et eksempel på det.

In tragic life, 
God wot,
No villain need be! 
Passion spin the plot:
We are betrayed by 
what is false within.

- George Meredith

http://www.aftenposten.no/incoming/Dette-er-Solbergs-nye-sikkerhetsdirektor-8199523.html
 ·  Translate

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
Tristheten over landet

Det hviler en tristhet over landet, sa en venn på Facebook i dag tidlig, og jeg måtte innrømme at hun ga en god beskrivelse. Selv skulle hun riktig nok i begravelse i dag, men den stemningen som følger med begravelser, møtte denne kvinnen ellers også i Trøndelag, der hun bor.

Det er mange som ser at dagens regjering og storting er i ferd med å begå et stort svik mot egen befolkning, og at nasjonen er i ferd med å bli ødelagt. Det er aldri hyggelig å se på selvmord. Særlig ikke et nasjonalt. I dette tilfelle i sakte film.

Når du har et sikkerhetspoliti som er politisk korrekt og analyserer virkeligheten ut fra ideologiske skylapper, har befolkningen i praksis heller ikke noe førstelinjeforsvar lenger. Sjefen for PST, Marie Benedicte Bjørnland, presterte 25. september å sende ut en pressemelding hvor de store flokkene av innvandrere på vei til Norge, stort sett på forhånd var renvasket for mistanke om å inneholde krigere fra IS eller andre terrorister.

Problemet som PST ser for seg er derimot nordmennene, ikke utlendingene. Sjefen for PST mener at høyreekstreme nordmenn er farlige fordi de kan komme i konflikt med venstreekstreme som følge av innvandring. Sistnevnte er altså ikke de farlige.

Så her blir det uansett sett på virkningen og ikke årsaken. Fokus er ikke primært på mennesker som kan finne på å skjære hodet av oss, for å si det slik. Fokus er på dem som kan få hodet skåret av.

Når du så oppfatter at alle nordmenn som er mot en tøylesløs innvandring av hovedsaklig unge menn fra alle andre steder enn Syria, per definisjon er å betrakte som høyreekstremister av myndighetene, er det lett å konstatere at profesjonalitet i politiyrket er byttet ut med å være politisk korrekt. Her skal alle redde verden selv om vi skulle gå under lenge før. Med eller uten uniform. Hvis du ikke uten videre er med på det, er du en ekstremist.

Dette er amatørenes arena. Det har ingenting med faglig profesjonalitet å gjøre. Ikke en gang sikkerhetsmyndighetene klarer lenger å holde hodet klart. Alt er basert på de politisk riktige følelsene.

Alt som er skapt med det gode som formål kan bli snudd til det motsatte, sa Aristoteles, og som gammel forsvars- og sikkerhetspolitiker vet jeg hvor farlig det er når sikkerhetssystemer blir snudd mot egen eksistensberettigelse. Slik politiet nå ser ut til å være. Da er befolkningen langt mer tjent med at det aktuelle sikkerhetssystemet ikke eksisterte overhodet. Fordi det bare skader dem som det skulle ha vernet.

Norge har muligens penger nok til å fylle opp landet med immigranter fra alle verdens kanter i noen år, for det er mer penger enn vett og forstand i dette landet, men vi har ikke ressurser ellers til å håndtere en slik situasjon. Å importere så store folkemengder som vi er i ferd med å gjøre nå, blant annet fra Midtøsten, innebærer at vi importerer alle konfliktene og krigene derfra også.

Da må vi ha et sterkt og profesjonelt politi som fungerer, og det har vi ikke. Det klarer ikke en gang å definere relevante operative problemstillinger. I stedet blir alt snudd på hodet. Egen befolkning er problemet, den andre befolkningen på vei inn, er det ikke. Du kan klype deg i armen av mindre. Av en så tapt evne til å oppfatte hva som er viktig og relevant i dagens virkelighet.

Hvis konteksten for å oppfatte hendelser er så feil, blir følgene deretter.

Nordmenn som har sunn fornuft og ikke vil gjøre landet om til et Midtøsten i miniatyr, er ikke ekstreme, men jordnære. De er som regel gode nordmenn, men er ikke alltid blant dem som roper høyest. De fleste er tause, biter forbannelsen i seg, og når det blir mange nok av dem som tier i fortvilelse, senker det seg altså en slags generell tristhet over landet. Slik kvinnen som jeg snakket med i dag tidlig fortalte om.

En sorg over en kultur og en identitet som snart er borte, er hva som fyller sinnet. Hos gode nordmenn som ser dårlige nordmenn ødelegge alt vi har av sikkerhet og velferd. Å rive ned et godt samfunn trenger ikke ta så lang tid. Når det blir gjort innenfra.

Å innføre et skille mellom gode og dårlige nordmenn, var en effektiv måte å skape orden på etter siste krig. Det skjedde ikke alltid på en rettferdig måte den gang, men det er og blir en god måte å grovsortere på som kan benyttes når det nå igjen er krise i Norge. Så vi vet hvor vi har folk.

Du finner ikke mange gode nordmenn i regjering, storting og embetsverk i Oslo. Derfor er undersåttene så triste. Slik alle normale mennesker alltid er. Når de blir utsatt for svik.

http://www.pst.no/media/pressemeldinger/okt-tilstromning-av-flyktninger-til-norge/?utm_medium=email&utm_campaign=Daily+Politiets+sikkerhetstjeneste&utm_content=Daily+Politiets+sikkerhetstjeneste+CID_6ffc76247f0b945edc287be5c89f12e1&utm_source=BIZI+Connect&utm_term=kt+tilstrmning+av+flyktninger+og+asylskere+til+Norge
 ·  Translate
1

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
 
Da Russland befestet den fordekte makten også i Amerika

Vi har lagt bak oss 11. september 2015.

Det er fjorten år siden passasjerfly traff tvillingtårnene i New York. Med påfølgende krig mot terror. Noe som er like absurd som å krige mot krigen.

Folk lot seg likevel lure til å bli med. Med følger som også ryster Europas grunnvoller nå om dagen. Antall døde, skadde og flyktninger er høyt etter den rekordlange krigen mot krigen.

Amerika har aldri vært i krig så lenge og attpåtil er hele grunnlaget falskt.

Å legge seg ut med 1,6 milliarder muslimer på en stor løgn kunne aldri gå bra. Det har det da heller ikke gjort.

Jeg husker godt denne høstdagen i september 2001 og hvor jeg befant meg. Akkurat like godt som jeg husker drapet på president John F. Kennedy og hvor jeg var 22. november 1963.

Da var jeg bare åtte år, men ennå kan jeg huske at jeg var i stuen hos bestemoren min som begynte å gråte, da nyheten om drapet på Kennedy ble lest opp i radio. John F. Kennedy var ung, han sto for livsglede og frihet. Sorgen var stor.

Nå er jeg blitt seksti år, og verken drapet på John F. Kennedy eller terrorangrepet 11. september 2001 er lenger mysterier for meg. For jeg har identifisert den gamle kommunistiske fremgangsmåten innen bedrag, og det er samme gamle historien som går igjen i alle slike kombinasjoner av drap og bedrag. De er kreative utgaver over samme lesten.

Å drepe venner for å styrke seg selv og venner, er et djevelsk genialt prinsipp som lurer de fleste. Slik motsigelser som regel gjør.

Et innlegg om terror, bedrag og dagens ledelse i Amerika som jeg postet her på Google+ for noen dager siden, ble sensurert bort fra nettet og er ikke kommet tilbake. Vi får se om det dukker opp igjen og hvordan det går med dette nye innlegget.

Sannheten er tung å svelge i Washington D.C. Det samme er den i Oslo etter 22. juli 2011.

Denne filmen avslører på en ryddig og vitenskaplig måte narrespillet som begynte for fjorten år siden. Løgn for løgn og illusjon for illusjon blir systematisk plukket fra hverandre, og fortsatt er det mange igjen.

Antent flybensin smelter for eksempel ikke stålbjelker. Det ble bare skapt en slik illusjon sammen med mange andre illusjoner. I et velregissert bedragopplegg som like godt kunne ha fulgt en kjøreplan med mye voodoo fra Hollywood.

Så ta deg et par timer og se den. Reportasjen er nøktern og saklig.

Aldri før har den kommunistiske kombinasjonen terror og bedrag fått større følger enn da den ble benyttet 11. september 2011. Dette var like mye en jobb fra innsiden som tilfellet var i Norge i  2011. 

Bedraget lurer de fleste og virkelig mål blir oppnådd indirekte i disse operasjonene.

https://www.youtube.com/watch?v=xqqelDq4P48
 ·  Translate
1
Norulv Øvrebotten's profile photo
 
There are two histories

“There are two histories: The official history, mendacious, which is given to us; and the secret history, where you find the real causes of events, a shameful history.”

– Honoré de Balzac

" Det er to historier : Den offisielle historien , den løgnaktige, som blir gitt til oss, og den hemmelige historien, hvor du finner de virkelige årsakene til hendelsene, en skammelig historie."
 ·  Translate

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
Det strategiske spillet

Vi er alle fanget i fortiden, men noen mer enn andre

Ble du fanget i KGBs nettverk som ung, slik en stor del av østtyskerne ble gjennom den altomfattende sikkerhetstjenesten Stasi, som også infiltrerte meg fra jeg var ung mann, sitter du i klisteret for resten av livet. 

Forbundskansler Angela Merkel var en person som kom høyt opp i systemet i det kommunistiske DDR (Øst-Tyskland) og gjør som Vladimir Putin vil. Punktum. Ha ingen illusjoner om noe annet. 

Når Angela Merkel bryter alle spilleregler i EU, overrumpler egen befolkning og åpner for en invasjon av mennesker med en fremmed kultur fra den tredje verden, er dette en følge av at hun er fanget i spillet fra Kreml. Fra barnsben av. Hun har ingen selvstendighet i strategiske spørsmål. Hun er lært opp til å ta ordrer fra hun var liten i det kommunistiske DDR.

Tyskland ble samlet på KGBs premisser. Vest-Tyskland tok hele regningen mens landet ble fusjonert med øst og alle tyskere levde videre på en illusjon om selvstendighet. Sannheten er som regel den stikk motsatte av hva du tror når historien blir til som følge av de smarte bedragmetodene fra KGB og etterfølgere. 

Hvis du skal forstå dagens hendelser, må du lære deg av med mye av hva du lærte på skolen. Virkeligheten er nemlig en helt annen: 

Sovjetunionen vant andre verdenskrig både mot fiender og allierte, som ble skiftet på underveis i prosessen. Alle har fått med seg at Adolf Hitler og Nazi-Tyskland tapte den åpne krigen, men få har forstått at Josef Stalin til samme tid også vant den stille krigen mot sine allierte, Storbritannia og USA. De ble begge erobret innenfra i den stille og fordekte krigen. 

Å føre samtidig krig mot fiender og venner, er intelligent når hensikten helliger ethvert middel. Stalins mål var å erobre verden for sosialismen. Denne motsigelsen gjorde det mulig.

Den kalde krigen var en strategisk kamuflasje som indirekte ble arrangert av Stalin fra 1946, for bak denne demningen å kunne befeste erobret makt i Europa og Amerika. I fred og ro. Dette dobbeltspillet hadde også en strukturell kontradiksjon som en nøkkel til den store suksessen.

Da denne strategiske prosessen var godt nok fullbyrdet, avviklet staten i staten, KGB, den mislykkede konstruksjonen som Sovjetunionen var blitt hjemme på tampen av 1991, gjennomførte en kreativ destruksjon og konsentrerte den åpne makten om moderlandet Russland. De hemmelige tjenestene i øst fusjonerte deretter øst og vest på sine premisser i det underjordiske imperiet som var bygget opp i Europa og Amerika siden Stalins tid. 

Dette skjedde mens verden ble lullet inn i en stor illusjon om at Amerika var den eneste supermakten som var igjen i verden, og ikke en fordekt vasallstat som var styrt av de hemmelige russiske tjenestene, slik virkeligheten var. Og er. I stadig større grad. 

Barack Obama er som Angela Merkel en gammel kommunist. Obama er av tidligere visepresident Dick Cheney blitt beskyldt for å rive Amerika ned innenfra. Det burde den tidligere visepresidenten og den amerikanske befolkningen ha oppdaget før. 

Barack Obama river ikke ned USA innenfra og fra toppen uten at det skal tjene et høyere politisk formål. For noen. Han selv er bare en marionett. Den høyt hevede Putin behandler Obama til tider som en tjener. Helt åpenlyst. Russere er ofte rasister.

Med fusjonen mellom øst og vest fikk du det verste fra både kommunisme og kapitalisme som felles grunnlag. Noen har sagt at fra nå av ble det sosialisme for eliten og kapitalisme for folket. Andre sier at nå er alt mafia. Denne prosessen har vart i langt over en mannsalder nå.

EF ble til Den europeiske union (EU) i 1992. Det var på mange måter en dårlig kopi av den avviklede Sovjetunionen, for å tjene som en stor russisk trålpose for å sanke inn gamle satellittstater i Øst-Europa og holde samtlige europeiske vasallstater samlet og indirekte kunne tjene Kremls interesser. Noen annen virkelig strategisk misjon har ikke EU. Når du har skrapet bort all sminken fra øst.

Hvis du forstår dette store strategiske bildet, forstår du også alle narrespillene som stadig ruller og går fra maktsenteret i Moskva for å holde det store imperiet samlet. 

Kombinasjonen drap og bedrag er mye brukt for å gjøre vestlige land mer totalitære og hvis du benytter kontradiksjoner som våpen kan du bombe den islamske staten samtidig som du bruker den til å terrorisere befolkningene i vest. Slik det nå er i ferd med så skje for å undertrykke de opprinnelige befolkningene, destabilisere nøkkelland og holde det russiske herredømmet intakt og i det hele tatt sikre det store imperiet fra skyggene.

Her er marionetten Angela Merkel fotografert som ung og uniformert kommunist i DDR. Den nåværende forbundskansleren ble alet opp til å brukes som arbeidshest på Virkelighetens Animal Farm, kan du si. Det østtyske arbeiderpartiets ungdomsbevegelse tilsvarte AUF her hjemme.

Den siste tiden har Angela Merkel vist sitt sanne ansikt og tatt sjansen på å bli kompromittert. Noe som egentlig i seg selv beviser at mye står på spill i dette nye dristige opplegget fra Vladimir Putin og hans hemmelige tjenester. For indirekte å befeste ytterligere det fordekte russiske grepet om makten og kontrollen over to kontinenter i vest.
 ·  Translate
1
Norulv Øvrebotten's profile photo
2 comments
 
Norge får alle flyktninger til Russland

Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg var kanskje de to mest sentrale politikerne i narrespillet mot egen befolkning, da de i 2011 begge ble styrket politisk sammen med det øvrige politiske kartellet og det gamle systemet i Oslo som følge av at terror og bedrag ble kombinert for indirekte å styrke Russlands fordekte herredømme over Norge. 

Som utenriksminister laget Jonas Gahr Støre året etter terroranslaget, også et smart smutthull i grensen til Russland, slik at Schengens yttergrense ble åpnet for russerne under kamuflasje av at det bare skulle gjelde innbyggere nær grensen. 

Dette var jo bare maskirovka. Hele Russlands befolkning kan komme gjennom dette bedraget av et hull i grensen som Arbeiderpartiets nåværende leder, Jonas Gahr Støre, laget. 

"Russland er ikke Europa. Vi tar ikke mot innvandrere!" er den kontante beskjeden som syrere på flukt får når de kommer til flyplassen i Moskva. Russiske myndigheter sender dem videre til Størehullet i nord, der de kan komme inn så mange som de vil. Å ta noen tilbake er uaktuelt.

Russland er bare militært alliert med Syria i krig, og jo flere bombetokter som Russland gjennomfører i Syria, og her brukes gamle bomber som rammer sivile hardt, desto flere syrere må flykte. 

Russland kan bare trappe opp flytransporten av flyktende syrere i takt med bombetoktene over Syria, og deretter frakte dem nordover og bombe Norge med stadig flere innvandrere gjennom hullet i grensen som Jonas Gahr Støre laget inn til eget land. Norge blir angrepet fra både sør og nord, og når Sverige kollapser, også med stor tyngde fra øst. 

Vi sitter i en god gammel knipetang.

Slik går det i et land med politikere som har lojaliteten et helt annet sted enn hos egen befolkning. Vi er ikke herre i eget hus og har ikke vært det siden 1935.

http://news.sky.com/story/1575685/syrian-refugees-cycle-to-freedom-in-norway

Russland torpederer norsk asylpolitikk

"Dette er dramatisk for norsk økonomi, og vi får bare håpe at regjeringen, når den om et par uker kommer med sin flyktningmelding, tør ta tak i SSB-tallene.

De fleste medier synes å kvie seg for å se på og omtale tallene, men flyktningstrømmen er ute av kontroll (delvis også fordi Russland åpenbart bevisst torpederer norsk asylpolitikk), og ingen kan lukke øynene for kostnadene."

Trygve Hegnar, 23. oktober 2015

http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel567771.ece

 Når den norske befolkningen kokes som frosker

"En kinesisk gutt fortalte meg en gang at bedrag kan sammenliknes med det å koke en frosk. Slipper du den ned i varmt vann, vil den hoppe ut igjen med en gang. Men starter du med kaldt vann, vil den ikke legge merke til den stigende temperaturen. 

Du kan lure alle mennesker hvis du bare gjør grunnarbeidet langsomt nok. Det eneste som trengs er tålmodighet til å lirke temperaturen opp, grad for grad, til offeret blir kokt"

"Spillet"
("The mind game")
Hector MacDonald
Cappelen 

"Innvandring har kostet 70 milliarder kroner på syv år

Under den sittende regjeringen har Norge brukt titalls milliarder kroner på innvandring. I tillegg vokser de fremtidige forpliktelsene i ekspressfart."

Dagbladet 15. april 2013

http://www.dagbladet.no/2013/04/15/nyheter/stoltenberg/rodgronn_regjering/innvandring/skatt/26668475/
 ·  Translate

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
"Jeg er også den islamske statens konge"

Dette var i grunnen budskapet fra Kong Harald i kveld. Lenger har vel ingen statsleder i vest gått. Ingen grense for gjestfriheten ble satt. Ikke en gang en sperre for den islamske staten.

Sterkere søknad om abdikasjon har du vel ikke sett fra en konge på lenge, men så har han da også kommet ned på feil side av historien fra barnsben av.

Bestefaren, Kong Haakon, medvirket til et smart statskupp i regi av Josef Stalins hemmelige tjenester med virkning fra 10. januar 1940, og han løftet ikke en finger da kuppregjeringen Johan Nygaardsvold blindt fulgte instrukser fra Adolf Hitlers daværende allierte Josef Stalin og med vilje la landet åpent for tysk invasjon og okkupasjon.

Ikke ble det mobilisert. Ikke ble det gitt ordre til å krige.

Etterpå tilbrakte Kong Haakon fem år i London med en gjeng politikere som agerte å være regjering uten beviselig å være det i virkeligheten, men som hadde en illusjon og tyveri av utøvende statsmakt som eneste grunnlag for virksomheten. Du kan styre lenge på en bløff. Bare den er stor nok.

En usann og ulovlig kuppregjering kan ikke vedta noe som er sant og lovlig, men denne gjengen under Stalins kontroll vedtok blant annet lover som ble benyttet til å skyte motstandere. Noe som effektivt skjulte for ettertiden at de aller største tyvene hadde hengt de mindre.

Falskt i ett, falskt i alt, bare følgene som oppstår når alle blir narret til å handle på det falske grunnlaget, er virkelige.

Kong Olav tok over etter faren som en pyntedukke som maskerte en vasallstat under fordekt russisk herredømme, og Kong Harald har fortsatt i samme sporet.

Den største tabben Kong Harald har gjort er imidlertid å stille seg bak regjeringen Jens Stoltenberg som medvirket til terror og massedrap mot egen befolkning for indirekte å befeste det gamle systemet fra mellomkrigstiden under Moskvas skjulte herredømme og kontroll.

Kong Haralds håndtering av terroren endte opp med at han også medvirket til cover-up av denne forbrytelsen mot menneskeheten. Noe som er en meget alvorlig handling og helt utilgivelig fra et statsoverhode mot egen befolkning.

Søknaden om abdikasjon er i realiteten innlevert og hendelsene fremover bestemmer når den blir fullbyrdet.

Den gamle kommunistiske fremgangsmåten innen bedrag har som regel til følge at alt blir snudd på hodet.

Slagordet for den siste kongen i Norge ble som en følge av bedraget etter terroren, snudd fra alt for Norge, til alt mot Norge. Da er eventyret snart slutt. Det sier seg selv.

http://www.kongehuset.no/seksjon.html?tid=27163&sek=26940
 ·  Translate
1

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
Når Pandoras eske blir åpnet

Å drepe venner for å styrke seg selv og venner er kontradiksjonen av et gammelt kommunistisk prinsipp som ligger bak en rekke terrorangrep som er kombinert med kontinuerlig bedrag.

Mål blir oppnådd indirekte i slike falske flaggoperasjoner. Som blant annet er gjennomført i både Norge og Amerika for indirekte å befeste gammelt politisk system under fordekt fremmed herredømme.

Hvorfor er det så vanskelig å godta at den offisielle historien om 22. juli 2011 er en stor løgn? Og at det samme er tilfelle for den offisielle historien om 11. september 2001?

Svaret er ikke minst at sannheten skaper kognitiv dissonans hos oss mennesker, og hva denne tilstanden innebærer forteller psykologer om i denne reportasjen.

http://www.vaken.se/psyologer-talar-ut-svensk-text/#
 ·  Translate
Varför är det så svårt för människor att höra sanningen om 11 september? Med hjälp av sina expertkunskaper i psykologi och omfattande erfarenheter av terapeutiskt arbete med traumapatienter förklarar dessa psykologer en del av skälen.
1
Norulv Øvrebotten's profile photo
 
Strategisk forståelse er viktig

Hvis du skal forstå hva som nå skjer i Europa og Amerika, samt i et nøkkelområde som Midtøsten, må du legge av deg alle konvensjonelle oppfatninger om både andre verdenskrig og den kalde krigen. Du må i hvert fall ikke tro at Vesten vant noen av disse krigene. 

Tyskland var etter krigen delt i kommunistiske DDR, populært kalt Øst-Tyskland, og Vest-Tyskland, som på overflaten var forankret i vest. 

De fleste tror at Tysklands samling i 1990 skjedde på Vest-Tysklands premisser, men sannheten er den motsatte. Befolkningen i Vest-Tyskland bare betalte. KGB sto for resten.

Den politiske kontrollen fra Stasi over hver enkelt innbygger i Øst-Tyskland var større enn hva hemmelige tjenester hadde hatt før i noe annet land i verdenshistorien. Verken Stalin eller Hitler var i nærheten av en slik tett kontroll over egen befolkning. 

Alle politikere med fortid fra DDR og som attpåtil var kommet høyt opp i det gamle kommunistiske systemet før det brøt sammen, må du regne med fortsatt er viklet inn i det gamle nettverket som til sjuende og sist de hemmelige tjenestene i Moskva kontrollerer. Noe annet er egentlig utelukket. Tyskland er full av skjelletter fra skapene. I tillegg til dem som går rundt lys levende.

Tyskland ble samlet, men den største nasjonen i Europa er langt fra selvstendig. Suvereniteten ble mistet for godt 8. mai 1945. Det gamle Vest-Tyskland hadde kanskje en viss selvstendighet i navnet fram til 1990, men da var det jevnt slutt også i vest. Selv om statens doble struktur skapte illusjon om noe annet.

Vi som arbeidet i fremste rekke med forsvars- og sikkerhetspolitikk på vestlig side under den kalde krigen, og som normalt sett skulle ha kommet ut som vinnere etter Berlin-murens fall i 1989 og i årene etterpå, kom som følge av kommunistisk bedrag ut som tapere, mens dem som tilsynelatende hadde tapt den kalde krigen, kom ut som vinnere, som følge av den samme kommunistiske fremgangsmåten fra skyggene utover 90-åra. 

Alt ble snudd opp ned og befolkningene i både Europa og Amerika ble narret til å handle på dette falske grunnlaget. Vesten og resten av verden ble lurt trill rundt. Derfor fikk du også sleipe Bill Clinton som president i USA i 1993. Med kona Hillary Clinton som skygge. Det ville ha vært utenkelig uten det store vellykkede strategiske bedraget fra dyktige KGB.

Derfor har Tyskland i dag også en forbundskansler fra gamle DDR, og hun ansetter gamle folk fra Stasi mens hun lar yttergrensene for Schengen falle og ensidig går på tvers av alle avtaler mellom medlemmene i EU og inviterer nærmest hvem som helst fra den tredje verden til å komme til Tyskland. 

Det tyske folk har latt seg grundig lure. Trill rundt er tyskerne lurt. Av KGBs klassiske teknikker innen bedrag.

Stasi er Stasi og hvem som bestemmer over Stasi enten det er i Norge eller andre steder, er Russlands hemmelige tjenester. Ingen andre. Det er flust av agenter fra Stasi i Norge ennå, selv om DDR ble borte i 1990. 

De indirekte følgene av den store seieren i øst blir vi nå igjen konfrontert med. I nye strategiske narrespill. For indirekte å befeste russisk makt fra skyggene over vestlige vasallstater. 

Fremover vil bedragene komme tett. De vil bli lappet over hverandre fortløpende. Alt kommer til å bli mer totalitært. Både i Europa og Amerika. Stadige flere friheter kommer til å bli forrådt.

Russlands president Vladimir Putin befester den fordekte makten i det store russiske imperiet over to kontinenter. Metodene er indirekte og de er oppfinnsomme.

Å flytte store folkemengder med fremmed kultur for å fortrenge den opprinnelige befolkningen og dens kultur, er så klassisk Stalin som det kan bli. Hvis du ikke kjenner historien, er du dømt til å gå i de samme gamle fellene.

https://www.frieord.no/utenriks/facebook-onsker-a-sensurere-innvandringskritiske-innlegg/
 ·  Translate

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
Ingen konflikt så lenge Russland beholder makten 

For en tid siden var Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) ute og definerte forhold mellom nordmenn som den største sikkerhetsutfordringen som følge av ukontrollert innvandring fra den tredje verden. I stedet for å definere denne voldsomme innvandringen som en økt fare for befolkningens sikkerhet og landets stabilitet.

Problemet er nå å finne i den eksisterende befolkningen. Ikke i den fremmede befolkningen som er i ferd med å flytte inn i landet. Til stadig større fortrengsel av den gamle. Normal virkelighet er snudd på hodet.

Dette er en merkverdig faglig vurdering under enhver omstendighet, ettersom terror fra radikal islamisme i mange år har vært fremhevet som den største faren. I alle trusselrapporter fra PST.

Så brått er det dukket opp en grunnleggende motsigelse fra landets sikkerhetsmyndigheter. Da skal alle varsellamper lyse rødt. For i en slik kontekst indikerer kontradiksjonen et bedrag. Det som var den største faren i går, kan umulig ha blitt borte i dag, når landet nærmest blir invadert av radikale muslimer.

Det er ingen tvil om at den nåværende rekordstore innvandringen er en trojansk hest. At den medfører at vi importerer fordekte islamske krigere, er åpenbart i dagens situasjon i Midtøsten. Spørsmålet er bare hvor stor andel av muslimene som kommer hit som er potensielle terrorister. Det vet vi ikke.

De fleste av dem er unge og våpenføre menn. Hvor mange av dem som har erfaring fra krig og har skåret hodet av annerledestenkende, vet vi heller ikke. Det er imidlertid ikke en praksis som er særlig bra for nordmenns sikkerhet.

Vi har allerede mistet nok av landets barn og ungdommer i blodige terrorhandlinger. Vi har allerede fått nok av overfallsvoldtekter og unge kvinner med traumer for livstid.

Det blir omtrent daglig ofret norske jenter for å tilfredsstille alle de mannlige innvandrerne. Neste år kommer det minst 30 000 flere av dem. Klart dette er en økt trussel mot tryggheten til mennesker i Norge. Kvinner ikke minst. De er jo blitt fritt vilt.

Så å nærmest frifinne alle disse til dels aggressive unge mennene fra utlandet for enhver mistanke om kriminalitet før de er kommet hit, slik sjefen for PST, Marie Benedicte Bjørnland, har gjort, er å politisere etterretning. Intet annet.

PST kan ha blitt presset av regjeringen Erna Solberg til å unnlate å håndheve det politifaglige håndverket til fordel for hva som er politisk korrekt og hva som er minst truende for det politiske kartellet i Oslo. Mye tyder på det. Det er ikke noe ukjent fenomen i vestlige land for tiden.

Trusselrapportene fra etterretningstjenesten i Forsvaret har i mange år vært forskjønnende og politiserte. Forholdet mellom Norge og Russland har vært skyfritt og russiske krigsskip har avløst amerikanske i norske farvann i mange år nå.

Den topp moderne og viktige ubåtbasen Olavsvern ved Tromsø til over fire milliarder kroner ble solgt for 38 millioner kroner. Den benyttes nå av russere. Nord- Norge er blitt stadig mer avmilitarisert.

"Vanvidd" og "galskap", er karakteristikker som er kommet fra erfarne offiserer over den forsvars- og sikkerhetspolitikken som er ført i mange år nå. Særlig salget av Olavsvern sjokkerte gamle offiserer.

Etter at alle verdens etterretningsvesen fort fant ut at 22. juli 2011 var en falsk flagg operasjon for å styrke det gamle politiske systemet i Norge under fordekt russisk herredømme, har den militære etterretningen her hjemme fremstått i et enda mer mistenkelig lys. For etter 2011 har det ikke vært måte på hvor bra forholdet mellom Russland og Norge er blitt.

Det lukter vondt lang vei av både tjenesten og ledelsen. Ingen kan stole på noe som kommer derfra.

Sjefen for etterretningstjenesten, general Kjell Grandhagen, kan i dagens mer spente internasjonale situasjon, ikke fortsette med å politisere etterretningsinformasjon på samme måte som før. Ikke dermed sagt at det er mer sant hva han nå sier. Generalen har bare funnet en annen innfallsvinkel for å fremstå mer troverdig.

Nå sier generalen at det er økt fare for konflikt mellom Norge og Russland blant annet som følge av at hendelser i andre deler av verden kan få følger i vårt område. Det gjør de neppe så lenge Russland sitter med den virkelige makten i Norge og det politiske kartellet og riksadvokaten har funnet ut at det er ingen vei tilbake.

Ingen av dem vil i fengsel. Eller hva som verre kan vente dem.

Den eneste måten å berge seg på er å lure den norske befolkningen enda mer. De har gjort det grundig før, så det er logisk at de fortsetter å spinne bedrag og begå mer svik mot egen befolkning.

General Kjell Grandhagen uttaler seg under forutsetning av at Norge har selvstendigheten i behold. Han vet utmerket godt at det ikke er tilfelle.

Mitt råd er å ikke stole på noe som kommer fra sikkerhetsmyndighetene for tiden.

Informasjonen er politisert for å redde det gamle systemet i Oslo med politikere og embetsverk som har medvirket i kombinasjonen terror og bedrag i fire år nå for indirekte å styrke seg selv, det gamle politiske systemet med sine hemmelige maktstrukturer og Russland. Uten at de fleste politikere og ansatte i embetsverk nødvendigvis forsto at dette var det virkelige målet med terroren før det var for sent.

Dette er mennesker som har krysset elven Rubicon i forhold til egen befolkning for lenge siden. Noe annet valg enn å lure deg mer har de ikke.

Jeg tror ikke det holder. Løgnen om 22. juli 2011 og resten av norsk historie tilbake til det fordekte statskuppet som Stalin stod bak med virkning fra 10. januar 1940, kommer til å sprekke. Som trollet for solen.

Norge er et lite land. At staten har medvirket til å drepe barn og ungdommer i eget land for å befeste makt og fremmed herredømme, er hemmeligheten som ikke lenger er noen hemmelighet.

Altfor mange har forstått følgene av kontradiksjonen av et prinsipp som ligger bak angrepet. Nemlig å drepe venner for å styrke seg selv og venner. Ikke alle har glemt Stalin. Som lever i beste velgående også i våre dager.

Kombinasjonen av terror og bedrag siden 22. juli 2011 er historien om dobbelstaten som angrep sine egne for indirekte å styrke seg. Denne smarte fremgangsmåten har jeg avslørt.

Hva som utgjør den virkelige faren for konflikt med Russland, er at Kremls gamle herredømme over Norge kommer i fare og president Vladimir Putin må berge marionettene sine i Oslo. Med militær makt.

Det betyr samtidig et oppgjør mellom gode og dårlige nordmenn. Hvor sistnevnte har en stormakt til å hjelpe seg. Også i det åpne terrenget.

Å få den fordekte makten opp i dagen hadde likevel vært en stor fordel for den norske befolkningen, selv om den ville ha vært dømt til å tape for overmakten og bite i gresset.

Det ville imidlertid ha blitt klart for alle hvem som er gode og dårlige nordmenn. Noe som i seg selv ville ha vært et stort fremskritt. I forhold til dagens tilstand hvor befolkningen kontinuerlig blir ført bak lyset. Av meget dårlige nordmenn i blant annet regjering, storting og embetsverk i Oslo.

Norge kan fort komme i den absurde og paradoksale situasjonen at våre rikspolitikere og vårt embetsverk i hovedstaden må bli reddet fra egen befolkning av Russlands Vladimir Putin og bruk av mer makt fra ham.

Historien har sine ironiske sider i blant. Ingen tvil om det.

http://www.aftenbladet.no/nyheter/innenriks/E-tjenesten-frykter-konflikt-mellom-Norge-og-Russland-3787100.html
 ·  Translate
Etterretningssjef Kjell Grandhagen fortalte Nato-politikerne om en økt frykt for konflikt mellom Norge og Russland i Arktis.
1
Norulv Øvrebotten's profile photo
 
Hva blir ditt neste bedrag, riksadvokat Tor-Aksel Busch?

Jeg har avslørt narrespillet som du kynisk har holdt på med på grunnlag av 77 lik siden 2011. Signaturen på ditt bedrag er KGBs. 

Hadde jeg hatt helse og kapasitet til det, og et godt sekretariat med skarpsindige saksbehandlere, skulle jeg ha tatt på meg å rulle opp kommunistisk bedrag ved Riksadvokatembetet siden krigen. Det ville ha vært interessant for den gamle blodhuden til Johan Jørgen Holst.

Å ha kontroll over de juridiske kommandohøydene er noe av det viktigste for Moskva i de fordekte vasallstatene. Slik har Kreml også kunnet ofre små venner for å styrke seg selv og større venner. 

Spiondømte Arne Treholts skjebne er ikke noe mysterium for meg. Store fisker kamufleres ved å jakte på små fisker. Denne kannibalismen har lurt de fleste opp gjennom årene.

Å nekte politiet å ta andre skyttere på Utøya, kan selvsagt en riksadvokat gjøre. Når det ikke lenger går, er det mest interessante hva slags narrespill som da skal lanseres fra deg og de andre mafiaadvokatene i Oslo. For å skjule følgene av tidligere narrespill. I denne klassiske falske flagg operasjonen.

Falsk i ett, falsk i alt, bare følgene er virkelige. Det blir oppskriften fremover som det har vært før. Befolkningen trettes ut med bedrag. Som kontinuerlig lappes over hverandre i en uendelige prosess.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/treholt-saken/mener-treholt-ville-faatt-20-aar-uansett/a/10027461/

De personifiserte bedrag i Norge 

Da jeg hadde identifisert advokatene Jens Chistian Hauge og Johan Fredrik Remmens smarte metoder innen bedrag, noe som tok meg mange år, hadde jeg funnet nøkkelen til å rulle opp hva som betydde noe av viktige hendelser siden før krigen i Norge. Så var det bare å parallellflytte oppskriften til andre vestlige land og lete opp følgene av denne fremgangsmåten overalt. I både Europa og USA. I tillegg til Sovjetunionen og Russland, selvsagt. 

For det var hos Stalin jeg fant den opprinnelige oppskriften til dette bedraget. Det skapte den kommunistiske suksessen. Bedragmetodene har gjort Kremls hemmelige tjenester til mestere i mange land. De har vært i en klasse for seg selv. Hva skal du med tretten hangarskip når du med en slik skruppelløs og smart tjeneste fra skyggene kan beherske både hangarskipene og hele nasjonen som de tilhører?

Denne opprullingen av virkeligheten fra mikro til makronivå har jeg holdt på med siden gjennombruddet i etterforskningen kom høsten 2002. Det hadde blant annet til følge at jeg skilte meg i 2003. Noe som jeg så vidt overlevde. Så jeg var godt kapslet inn fra øst. 

Den gamle sjefen min, tidligere forsvarsminister og daværende utenriksminister Johan Jørgen Holst, døde i januar 1994 under mystiske omstendigheter på Sunnaas sykehus, der han ikke ble passet på om natten. Holst var innlagt der etter flere hjerneblødninger og han ble funnet død i sengen om morgenen. Sykehus er og blir det farligste stedet du kan være hvis noen vil drepe deg. Det har vist seg en rekke ganger.

To år senere var det min tur. Det var tre år før en annen medarbeider av Johan Jørgen Holst, Anne Orderud Paust, ble skutt og drept sammen med de gamle foreldrene på Orderud gård. 

De to siste ble benyttet som falske flagg, kan du si. Ettersom de to kun ble drept for at riksadvokat Tor-Aksel Busch som planlagt kunne følge opp og legge et falskt motiv og en falsk kontekst til grunn for saksbehandlingen av trippeldrapet hos politi, påtalemakt og domstoler. Narrespillet lurte alle, og med noen justismord til slutt ble det politiske drapet maskert som en strid om en gård for ettertiden. Alle domstolene stilte som vanlig opp i bedraget.

Ektemannen til Anne Orderud Paust, diplomaten Per Paust, døde av akutt kreft noen uker før kona ble skutt i 1999. Han mente selv at han var blitt forgiftet. Riksadvokat Tor-Aksel Busch etterforsket ikke dødsfallet en gang. Selv om alle med litt omløp i hodet innen politikk og presse forsto meget godt at den hyggelige og populære Per Paust var blitt drept. Å ta inn over seg at Norge er en mafiastat, sitter likevel langt inne. For de fleste.

Tre år før trippeldrapet - i 1996 - ble jeg overfalt i et koordinert angrep fra Arbeiderpartiets to advokater, Hauge og Remmen, som ble koordinert med andre kriminelle, de farligste var snikmordere, hvorav en av dem var ubehagelig nær. Jeg holdt på å miste livet flere ganger som følge av kombinasjonen gift og kontinuerlig bedrag. 

Enkelt sagt ble jeg kontinuerlig skviset i måned etter måned mellom gamle KGB og gamle Stasi. Det innebar å bli malt i stykker mellom to møllesteiner. Som menneske ble jeg fragmentert. 

Jeg ble fysisk skadet samtidig som jeg måtte forholde meg til kontinuerlige brudd på rasjonalitetens grunnlov, motsigelseloven, eller kontradiksjonsprinsippet, som Aristoteles formulerte for langt over to tusen år siden. Det sier at ikke noe kan være sant og usant til samme tid. 

Å bryte dette prinsippet er hovedprinsippet i denne kommunistiske fremgangsmåten innen bedrag. Det er sprøtt. Eller for å si det på engelsk: crazy. Mennesket som er målet har ingen mulighet lenger til å få grep om virkeligheten. Spesielt ikke når eksistensielle forhold blir fragmentert ved hjelp av denne bedragmetoden. Som har tvang til følge.

En lege som gjorde alt vondt verre fordi han ikke forsto noe som helst og skrev ut skadelige medisiner som jeg aldri skulle hatt, medvirket også i den grove forbrytelsen mot meg. Jeg ble påført store skader og overlevde så vidt. Det tok meg to-tre år før jeg kunne begynne å finne ut hva som var hendt.

Olav Sønderland het politimesteren i Stavanger og han var mer frimurer enn politimester. Så for meg å gå til politiet var jo håpløst uansett hva som var gjort mot meg. Om jeg så hadde hatt tre skudd i hjertet. Fyren er en av de mest korrumperte som har gått i norsk politiuniform. 

"Her legger vi alle saker på en hylle og der lar vi dem ligge," sa en politimann i Stavanger selvironisk til meg i 1999.

Etter 22. juli 2011 dukket den samme politimester Sønderland opp i det såkalte evalueringutvalget som politidirektoratet hadde nedsatt etter terroren og frifant politiet på alle punkt for hva som var gjort og ikke gjort i dette narrespillet mot den norske befolkningen som fant sted over likene av 77 mennesker. 

Igjen sørget riksadvokat Tor-Aksel Busch for at politi, påtalemakt og domstoler holdt seg til det falske flagget og ikke en gang forsøkte å se på virkeligheten bak denne virkeligheten.

Et eller annet sted har jeg et brev fra riksadvokat Tor-Aksel Busch liggende. Fra 1998. Der skriver han eksplisitt at han ikke vil etterforske advokat Johan Fredrik Remmen for hva han hadde gjort. 

Så jeg måtte gjøre det selv. 

Da jeg ledet det regjeringsoppnevnte "Effektiviseringsutvalget" i Forsvaret mellom 1992 og 1993, parkerte jeg til slutt like godt hele sekretariatet, oppsummerte arbeidet og skrev selv ut en kortversjon av utvalgsinnstillingen. Så budskapet kom klart fram. Det er hva jeg på mange måter har gjort nå også. I denne utvalgsinnstillingen om østlig politisk kriminalitet i vest.

Hadde disse fremste mafiaadvokatene i Oslo blitt plukket ned allerede på 90-tallet, ville ikke de hemmelige russiske tjenestene ha hatt den store kapasiteten som de har i dag til å koordinere politi, påtalemakt og domstoler med alle mulige kriminelle og kapsle hele det politiske livet inn i organisert kriminalitet. Av både nasjonal og internasjonal karakter.

Advokat Johan Fredrik Remmen instruerte Jens Stoltenberg og de andre toppene i Arbeiderpartiet før, under og etter 22. juli 2011. Slik Jens Christian Hauge også alltid gjorde. Begge advokatene kan du kalle personifiserte bedrag. Hauge døde i 2006.

Du kan være sikker på at dreieboken for terrorangrepet mot sine egne barn og ungdommer for indirekte å styrke seg selv og gammelt system under kamuflert russisk styre, var solid gjennomtenkt på forhånd. Det er ikke hver dag det skal skal spinnes bedrag på så mange døde barn og ungdommer i Norge. Så ikke mye ble overlatt til tilfeldighetene.

Jens Stoltenberg visste meget godt hva som skulle skje. På forhånd. Det meste han gjorde etterpå var godt innøvd. Jens Stoltenberg er det nærmeste en robot som et menneske kan komme. 

Så ondskapen var langt dypere enn hva Jens Stoltenberg snakket om i alle minnetalene som effektivt maskerte egen medvirkning til denne forbrytelsen mot menneskeheten i Norge i 2011. Som ennå ikke er fullbyrdet. 

For slike bedragoperasjoner ruller alltid videre. Det er noe av hemmeligheten med å lyktes med slik politisk kriminalitet. Med en ondskap så dyp at du aldri kommer helt til bunnen av den.

https://haavind.no/mennesker/remmen-johan-fredrik/

Hvorfor gift er så smart i narrespill

Det foretrukne våpenet fra de hemmelige russiske tjenestene er gift. Slik har det alltid vært. Beslektet våpen er bakteriologiske. Også de er populære. Jeg har vært utsatt for begge sortene.

Neppe noen har forsket mer på å finne opp nye former for gift som vanskelig kan bli sporet, enn russerne. Med gift kan du drepe mange flere enn du ellers kunne ha gjort fordi leger som regel vil tro at det er naturlige dødsfall. Så i en fordekt russisk vasallstat som Norge må du regne med meget høye mørketall for politiske mord. Fordi de er så godt kamuflerte som noe annet.

Hvis du studerer statsråder og andre politikere i Norge og deres endelikt opp gjennom årene etter krigen, vil du finne påfallende mange hjerteinfarkt og hjerneblødninger. Særlig sistnevnte er rene politiske epidemien og ble også Stalins bane til slutt. Da han fikk smake egen medisin i 1953.

Norske politikere på toppnivå forstår som regel ikke at noe er galt før de kommer opp i årene. Mens de er unge tror de stort sett hva de har lært på skolen. Når noen av dem har begynt å forstå visse sammenhenger i denne doble vasallstaten som Norge er, har de som regel falt fra. Som for eksempel utenriksminister Knut Frydenlund i 1987. 

Frydenlund var 60 år, og akkurat hans død levde jeg tett med de indirekte følgene av. Det samme gjorde jeg med utenriksminister Johan Jørgen Holst. I 1993 og 1994. Både Frydenlund og Holst døde av hjerneblødning.

Halvard Lange var utenriksminister fra 1946 til 1965 under statsministerne Einar Gerhardsen og Oscar Torp med et kort avbrudd for John Lyngs regjering i noen uker i 1963. Han var mannen som skrev under NATO-avtalen for Norge da landet ble medlem i 1949. 

Da Halvard Lange ble pensjonist tok han pennen fatt for å skrive en bok om Norges vei til medlemskap i NATO. For han hadde gjennom årene blitt sintere og sintere over Jens Christian Hauge fremstilling av historien. Så han skrev bok. 

Det burde Halvard Lange ikke ha gjort. For Stalin hadde sørget for å melde Norge inn i NATO for å bruke hele staten til spionasje og etterretning mot Amerika og alle andre land. Noe Lange og andre sentrale politikere ikke forsto. Norge var en av Stalins store suksesser, som har gått i arv helt til dagens Vladimir Putin.

Så det var ikke uten grunn at Jens Christian Hauge hadde omskrevet denne delen av historien, som han gjorde med krigshistorien og all annen historie. Til Halvard Langes store forbannelse. Hauge kamuflerte hva han og de hemmelige sovjetrussiske tjenestene hadde gjort i utallige narrespill både under og etter krigen. Da lappes bedrag over bedrag. I en kontinuerlig prosess. Slik du ser skjer i Norge i dag etter kombinasjonen terror og bedrag fra juli 2011 av - for indirekte å sikre Kremls overherredømme.

Halvard Lange hadde vært utenriksminister i nærmere tjue år uten å forstå at Norge var et kamuflert østblokkland som utad fremsto som vestlig for å komme under huden på Amerika, Storbritannia og alle andre land som Kreml skulle ha interesse av lure. Lange hadde opplevd en viktig del av norsk historie, han ville korrigere den og satte i gang.

Halvard Lange ble etter en stund funnet død - 19. mai 1970. 

Dødsårsak? Hjerneblødning selvsagt. Bokmanuset forsvant med blødningen. 

Når du har registrert handlingsmønstre og riktig kontekst, er det ikke så vanskelig å finne ut hva som virkelig er skjedd de siste 85 årene. Det er ulike variasjoner over en del forskjellige mafiatema.

Da Sovjetunionen eksisterte henrettet den militære etterretningen GRU forrædere ved å skyve dem langsomt inn i et brennende krematorium med føttene først. Russlands president i dag, Vladimir Putin, er ikke mindre grusom når han tar seg av dem som oppfattes som forrædere fra egne rekker i FSB. For ni år siden statuerte han et eksempel for å skremme andre russere fra å svike ham.

I 2006 brukte nemlig de hemmelige tjenestene i Russland det radioaktive stoffet Polonium-210 på Aleksandr Litvinenko, som døde en forferdelig død på et sykehus i London som følge av forgiftningen. Han hadde vært offiser i KGBs arvtaker FSB, men hoppet av til Storbritannia, der han blant annet fortalte om sprengningen av boligblokker i russiske byer i 1999 med hundrevis av døde og langt over et halvt tusen skadde, for indirekte å styrke Putin og hans regime i Russland. Blant annet ved også å gå til ny krig mot Tsjetsjenia.

Vladimir Putin ble president i Russland som følge av dette indirekte bedraget. Han fremsto som den nye sterke mann som skulle rydde bort "terroristene" fra Tsjetsjenia som skylden ble lappet over på. De ble belemret med det falske flagget.

Befolkningen i Russland ble indirekte lurt til å slutte opp om Vladimir Putin og hans regime. Akkurat som den norske befolkningen i 2011 ble narret til å slutte opp om Jens Stoltenberg og det norske politiske systemet. Slik det var grunnlagt av Stalin før krigen. Det virkelige målet blir oppnådd indirekte.

I blant annet boken "Blowing Up Russia" fortalte altså den tidligere oberstløytnanten i FSB, Aleksandr Litvinenko, om den samme smarte kombinasjonen av terror og bedrag for indirekte å styrke det gamle systemet og dets ledere som skulle bli brukt i Norge fra sommeren 2011 og i årene fremover. 

"Blowing Up Norway" kunne ha vært en boktittel som hadde passet her. Samme strukturen i den falske flagg operasjonen i vasallstaten Norge som hjemme i Russland. Det skapes et falskt motiv og falsk kontekst, og det kan benyttes en syndebukk, en patsy eller fall guy, slik ABB ble benyttet til for å skape en falsk oppfatning av målet med terroren. 

Denne falske konteksten for terroren blir hamret fast dag ut og dag inn, måned etter måned, år etter år, så du til slutt er hjernevasket grundig til å tro på den. Det er fremgangsmåten. Som du så godt kjenner her til lands fra fire år med propaganda i stedet for journalistikk.

Aleksandr Litvinenko betalte en høy pris. Det har mange andre også gjort som har lagt seg ut med Putin. Noen drap er imidlertid mer spektakulære enn andre.

https://www.youtube.com/watch?v=z8tJzsFEq8M

Hvorfor gift er så smart i narrespill - del 2

Jeg har tidligere fortalt om da Jens Christian Hauges høyre hånd, advokat Johan Fredrik Remmen, tilbød meg en stor pengesum 21. mai 1996 og hvis jeg ikke gjorde som han sa, var beskjeden klar om at jeg ville bli likvidert. Selv om budskapet var pakket litt mer inn, gjorde det meg rasende.

Remmen brukte flere falske flagg i narrespillet mot meg, men etter at jeg avviste tilbudet hans og rømte til utlandet, pønsket han ut et nytt lignende knep i forbindelse med drapsforsøket som han forberedte straks han ved indirekte bruk av de tre små barna mine hadde tvunget meg til å returnere fra Amerika for at de ikke skulle lide overlast. Dette er mennesker som glatt skader og dreper barna dine også. Hensikten helliger middelet. Noe jeg visste godt.

Hvis Remmens snikmordere hadde skutt meg 2. juni da jeg kom tilbake til Norge, kunne han ikke ha maskert det med en oppsigelse fra stillingen min som sjefredaktør og narret omgivelsene og rettssystem til å saksbehandle forholdet mellom oss på grunnlag av at jeg hadde gjort noe galt og ikke han og dødsskvadronen, som ville ta livet av meg.

Ved å bruke gift fortonte saken seg helt annerledes. Så dette ble fremgangsmåten. Jeg ble overfalt og kraftig forgiftet, og mens jeg var hinsides på vei mot døden, innkalte Remmen ledelsen i Redaktørforeningen og meddelte den at jeg herved ble oppsagt. Å snakke til meg kunne ingen gjøre. Det visste Remmen godt, for han hadde jo beordret likvidering av meg. Jeg var akutt fysisk syk og kjempet for livet som følge av forgiftningen.

Med Lundkommisjonen ble forholdet mellom politi og banditter snudd på hodet som følge av samme kommunistiske bedraget. Bandittene lurte det som vanlig dumme Stortinget til å sette i gang en gransking av politiet i stedet for dem selv. Så da var det politiet som ble ødelagt som følge av prosessen og ikke de hemmelige russiske tjenestene og deres avdeling i Norge.

Samme arkitekter som sto bak Lundkommisjonen og særlig ødela overvåkningspolitiet ved å snu forholdet mellom skurk og politi på hodet, snudde forholdet mellom mordere og offer på hodet i Stavanger i juni 1996. Stavanger hadde en domstol som ble ledet av Arbeiderpartiets store mann i byen, Olav T. Laake, så han fulgte opp bedraget fra Remmen og Hauge. Slik domstoler alltid gjør i Norge. I betente politiske forhold. 

Det ble skapt stadig mer maskirovka.

Oppsigelsen var falsk, som alt annet i den juridiske konstruksjonen, men den tjente hensikten som et falskt flagg, slik at den underliggende virkeligheten ble kamuflert av de virkelige følgene som ble skapt da stadig flere i omgivelsene mine begynte å handle på grunnlag av også denne fiksjonen. 

At jeg var dødssyk som følge av et drapsforsøk med gift, ble i forvirringen maskert. Jeg overlevde ved et under ut på sommeren, men fikk en ny dose i september, som jeg også klarte å overleve etter flere måneder med enorme smerter og kramper i en seng hjemme. Da tok advokat Remmen fra meg boligen. 

Alle mafiastater har en dødsskvadron og den norske levde jeg ganske tett på. Det skulle jeg fortsette å gjøre. Det skulle ikke bli siste giftdosen.

Med et falskt flagg i et kommunistisk narrespill kan du altså til og med snu forholdet mellom mordere og offer på hodet, så offeret i alles øyne blir sittende igjen med skylden for drapsforsøket på seg selv. Det er den absurde følgen. Jeg vet det. For jeg har opplevd det.

Derfor er gift så mye smartere å bruke enn pistol i mange tilfeller. Særlig som en del av narrespill. Du kan dosere så folk blir drept momentant eller du kan slå dem ut for en tid. Mulighetene er så mange. Leger blir indirekte lurt under enhver omstendighet.

Når leger ikke forstår hva som er gjort mot offeret for mafiakriminalitet, for gift tenker de nesten aldri på, tror de at forklaringen kan være psykisk. Så da baller alt på seg den veien også. På falskt grunnlag. Så da blir du påført en depresjon i tillegg. Som følge av antidepressiva. Alle blir lurt trill rundt. Hele tiden.

Det er farlig å fortelle og det er farlig å ikke fortelle. Damned if you do, damned if you don't. 

Jeg er blitt mye mishandlet. Grovt torturert er jeg blitt i lange perioder. Det har ikke så mye for seg å fortelle så mye om snart 19 års helvete. Det er heller ikke gått ut over bare meg. I denne fordekte mafiastaten.

Til og med familiekatten har jeg opplevd å bli forgiftet. Bamse var en kastrert svarthvit hankatt fra Engøy i Stavanger som jeg hadde mye selskap av i mange år hjemme. Den bodde hos ekskona etter 2003. 

Noen uker før Utøya fikk jeg ham ned til meg, han var mager, herjet og desperat. Katten sprang rundt overalt og falt ut av verandaen fra fjerde etasje og var grusomt syk. Akkurat slik jeg hadde vært mange ganger.

Bamseklubben var et opplegg hos Star Tour, tror jeg det var, som vi brukte å ha ungene i da de var små og vi var på ferie i Syden. Det symbolske budskapet skulle det gå noen uker før jeg forsto. Av og til er jeg for tungnem. Utøya var en stor Bamseklubb.

22. juli 2011 sto jeg foran tv'en og gråt. Noe det er sjelden jeg gjør. Da begynte jeg å forstå hvorfor katten Bamse måtte dø. 

Sannheten må alltid formidles indirekte, sa filosofen Søren Kierkegaard. Det er mange måter å gjøre det på. Noen er mer grusomme enn andre. 

Dyrelegen her i Førde avlivet Bamse etter få dagers lidelse. Så han endelig slapp ut av tiden. Da hadde han ikke mer krefter igjen. Døden er jeg ikke redd, for den vet jeg mer enn de fleste kan komme som en befrielse. Så Bamse fikk det godt. Han ble befridd. Pusen ligger begravd på familiegården.

Hvordan det er gått med forfatteren av denne boken, vet jeg ikke, men han fikk et god råd fra en bekymret venn, da han publiserte historien om Russlands hemmelige tjenesters omfattende bruk av gift. Det er vel like relevant for meg også. Like mye i morgen som i dag og i går.

Den som argumenterer taper. Den som derimot skader og dreper vinner. Det er min erfaring. Kombinasjonen av drap og bedrag er særlig effektiv, og gift er altså ofte førstevalget.

"TO THIS AUTHOR: Leo, stick close 
to those you know, love and trust 
today. There's a lot of duplicity 
around and someone really, really 
doesn't like you. You don't like 
them either, but that won't be any 
comfort if you fall prey to their 
plans."

Nikki Harper

http://www.amazon.com/gp/product/0760337535?keywords=The%20poison%20factory&qid=1444691857&ref_=sr_1_1&s=books&sr=1-1
 ·  Translate

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
Mens du venter på sannheten om 22. juli 2011

Før eller senere sprekker regjeringen Erna Solberg og klarer ikke lenger å undertrykke sannheten om kombinasjonen terror og bedrag som er gjennomført siden 22. juli 2011 for å styrke det gamle politiske systemet i landet under fordekt russisk overherredømme. Slik det ble grunnlagt av sovjetrussiske Josef Stalin i et statskupp med norske marionetter for 75 år siden.

2011 var det blodige året da de fremste politikerne våre medvirket til to forbrytelser mot menneskeheten i narrespill som begge var bygget over en gammel kommunistisk lest. I begge tilfellene ble det spunnet kontinuerlig bedrag på mange drepte mennesker.

Det ene massemordet i Libya var en serie krigsforbrytelser også.

Da våre fremste politikere medvirket til den falske flagg operasjonen, som sprengte regjeringsbygningen i Oslo med åtte døde mennesker, og senere samme dag førte til massemordet på Utøya med 69 døde og 66 skadde, var de ikke lenger bare politikere, men også kriminelle.

Å undertrykke og kamuflere virkeligheten i fire år nå, har ikke gjort dem til mindre forbrytere. De har hatt godt følge av mange fremstående mennesker i embetsverket. Inn i forbryternes verden.

Mens du venter på at løgnen om 22. juli sprekker, kan du se filmen i denne artikkelen om det første massedrapet som de satte i gang. I Libya. I mars 2011. Da Norge bombet Libya tilbake til middelalderen og kriget i sju måneder sammen med ekstreme islamister som senere er blitt kjente som tilhengere av den islamske staten IS. Med sine fanatiske unge menn som skjærer hodet av andre mennesker i oransje drakter, knestående på libyske strender.

Disse strendene blir stadig farget røde av blod i ødelagte Libya. Som før Norge gikk til krig mot landet hadde den høyeste levestandarden i Midtøsten nest etter Israel. I dag går vel knapt et barn på skole der lenger.

Disse bødlene med skarpe kniver og knelende fanger i gater og strender i libyske byer, er de fine vennene våre fra krigen i 2011. Som utad ble kamuflert som en krig for å redde mennesker fra en massakre som var en fabrikkert illusjon.

Den virkelige massakren kom da Norge og noen andre vestlige land begynte å bombe den libyske befolkningen og all dens infrastruktur. På grunnlag av illusjonen om en massakre. Krigen var et godt opplagt narrespill. Som også terroren i Oslo og på Utøya var sommeren samme året. Begge var arrangerte med løgner som maskerte virkeligheten.

Hvor mange tusen tapte og forkrøplede liv som norske politikere har ansvar for i Libya, er et tall som er holdt tilbake, men noen overslag sier minst 50 000 døde. Blant dem mange barn, ungdommer og kvinner.

Norske jagerfly bombet blant annet de tettest befolkede områdene i Libya for angivelig å verne om sivilbefolkningen. Så absurd var denne bedragoperasjonen. Norge har aldri bombet så mye i noen krig før.

"Dette var god trening for våre flygere," sa Jens Stoltenberg etterpå.

**

PS

En rekke kommentarer om kombinasjonen terror og bedrag i USA med samme indirekte mål som i Norge, er blitt sensurert bort her på Google+.

Så jeg har truffet spikeren på hodet også når jeg har fortalt hva som er sannheten om "9/11." Noe jeg har kunnet fordi jeg har identifisert den gamle kommunistiske fremgangsmåten som blir benyttet i alle disse narrespillene.

DS

http://www.nrk.no/fordypning/libya-piloter-snakker-ut-1.10944493
 ·  Translate
BRENNPUNKT: De måtte plukke ut mål på egenhånd, og slapp bomber i tettbygde bystrøk. Nå forteller to av de mest sentrale norske pilotene åpenhjertig om dramatikken da Norge for første gang slapp bomber over Afrika.
2
Norulv Øvrebotten's profile photo
2 comments
 
Finnes større skandaler enn krigen mot Libya

Som om ikke den skandalen var stor nok. Stalins statskupp i Norge ved bruk av marionetter som følge av bedrag og med virkning fra 10. januar 1940, var den aller største skandalen, for dette kuppet gjør vårt nåværende politiske system falskt og ulovlig også i dag, 75 år etter. Det følger av rene rasjonelle grunner. 

Ved nærmere undersøkelser finnes ikke noe sant og lovlig grunnlag for dagens storting og regjering. Når det ligger et statskupp til grunn for utformingen av en doblet stat under russisk herredømme, som fortsatt består, er selvsagt ikke valg på overflaten relevante. De bare lurer befolkningen.

Å kuppe en stat for å stjele makten og holde valg deretter, er noe helt annet enn å holde valg og få makten som en følge av det. I Norge er det første tilfelle.

Regjering og storting av i dag er ikke mer sanne og lovlige enn regjering og storting var 11. januar 1940. Det kan de umulig være. I så fall må du overse statskuppet i bunn som doblet staten og gjorde demokratiet og valg temmelig illusoriske. Den virkelige makten har siden 1935 ligget i organ utenfor folkevalgt kontroll i Norge. I strukturer og labyrinter som til slutt har hovedsete i Moskva. Hemmelig makt er hva som betyr noe. Også i Norge.

Noen måneder etter kuppet i januar 1940, da statsmakten ble stjålet videre, hjalp Josef Stalin sin allierte Adolf Hitler til å invadere og okkupere Norge, fordi det av større strategiske grunner var i Stalins interesse at Hitler bandt opp 400 000 soldater og store ressurser ellers i Norge som ikke kunne brukes på ham i øst senere. 

Å ofre venner for å styrke seg selv og venner, er en kontradiksjon av et prinsipp som du her ser på makronivå.

Stalin erobret Norge innenfra ved hjelp av norske marionetter, og han hadde ikke før gjort det, så ofret han kontrollen over hele den norske befolkningen og landet for å styrke seg selv og venner, i første rekke de invaderende tyskerne og kuppregjeringen sin i Norge. Stalin vek midlertidig plass for Hitler og hjalp ham til å okkupere Norge åpent, mens han sendte den norske kuppregjeringen til London. For å brukes der. Dette var en gjeng lakeier.

Krigens gang og utfall skulle legge et godt grunnlag for videre makt for kuppmakerne og dette systemet under Russlands fordekte herredømme helt fram til våre dager. Etter 22. juli 2011 er systemet og det fremmede herredømmet indirekte blitt styrket ved hjelp av terror og bedrag.

Mange nordmenn falt i kamp på land og i senkninger av skip til sjøs i handelsflåten mellom 1940 og 1945, uten å forstå at de var forrådt lenge før krigen av dem som agerte regjering uten i virkeligheten å være det på vegne av Stalin og ikke på vegne av noen nordmenn, slik denne kuppregjeringen den gang skapte en illusjon om. Den samme illuderingen står regjeringen Erna Solberg for i dag. Det er er bare pakket inn på en annen måte. 

Vladimir Putin har god kontroll på det politiske kartellet i Oslo. For det er bare hans hemmelige tjenester som vet hvordan dette systemet egentlig virker. Russerne sitter med nøkkelen til hele konstruksjonen slik den er bygget opp gjennom generasjoner i Norge. Ingen andre.

Erna Solberg tror at hun har et sant og lovlig grunnlag for å være statsminister. Noe annet grunnlag enn tro har hun ikke. Hele grunnlaget under henne er bygget på en illusjon som følge av et beviselig statskupp i bunn.

Når du sitter i Kreml med en portefølje av godt fordekte vestlige vasallstater, må herredømmet og det etablerte systemet i dem bli befestet med jevne mellomrom. Kombinasjonen terror og bedrag ble benyttet i USA både i 1995 og 2001. For indirekte å befeste Kremls gode og fordekte kontroll og herredømme.

I Norge ble et slikt narrespill på grunnlag av 77 lik altså kjørt fra 2011 med samme hensikten. Russland og marionetter i Norge befestet makten slik den grunnleggende var skapt som følge av statskuppet i januar 1940. 

Drapet på 77 mennesker og skadene på 66 andre - de fleste barn og ungdommer - og norske myndigheters medvirkning i bedraget som hele tiden er blitt spunnet på de døde og skadde, er en skandale som logisk er knyttet til den grunnleggende skandalen som ble en realitet fra 10. januar 1940. Det er en klar forbindelse. Terroren er rasjonell. 

Skandaler nærmere i tid fortoner seg som de største, men den som er lengst borte er likevel aller størst. For da mistet Norge suvereniteten. Bare illusjonen var igjen. Alt henger sammen med alt. Makten du får som følge av statskupp må bli styrket jevnt og trutt. Kombinasjonen terror og bedrag har vist seg effektiv for å oppnå dette målet indirekte for Kreml.

Når det gjelder det andre massedrapet i Libya, hadde jeg ikke noen problemer med å identifisere at det var Moskva indirekte som i realiteten sto bak også dette arrangementet, da saksbehandlingen i vest fulgte fremgangsmåten innen bedrag fra Stalins tid som jeg har identifisert grundig de siste tolv årene. De store løgnene som ble benyttet som grunnlag og rekkefølgen av hendelser fortalte meg det meste.

Motoren i vest bak angrepet på Libya var blant andre daværende utenriksminister Hillary Clinton, og jeg har for lengst plassert henne som mellomkvinne i østlige bedrag. Det har senere vist seg at hun i fire år førte utenrikspolitikk med bokstavelig talt åpne mailer og åpen server til russerne og blir nå etterforsket av FBI for dette alvorlige forholdet. President Barack Obama har ikke klart annet enn å forsinke denne etterforskningen.

Året etter bombingen av Libya - i 2012 - utbetalte utenriksminister Jonas Gahr Støre 500 millioner kroner - en halv milliard kroner - til Hillary Clinton via henne og mannen Bills private sparegris som er forkledd som veldedig fond. 

Disse pengene hentet Støre fra den norske statskassen, og hvis jeg skal foreta en kvalifisert gjetning har nok FBI allerede koblet inn norsk politi for å finne ut om dette var et honorar fra øst for jobben i Libya. Du må anta at de hemmelige russiske tjenestene har uhemmet adgang til norsk statskasse og oljefond. Slik tilstanden har vært her til lands siden mellomkrigstiden.

Vasallstatene med fru Clinton i spissen angrep og ødela Libya i 2011, og dermed åpnet de slusene i demningen mot Afrikas og Midtøstens horder og store folkemengder. Føydalherren i Kreml angriper ikke selv hvis han indirekte kan gjøre det ved bruk av USA, Norge og andre vasallstater i vest. Følgene for Europa i dag kan alle se. 

I en slik kontekst blir artikkelen til Kjetil Rolness i VG langt mer interessant. Da forstår du sammenhengen bedre. Følgene av krigen ble som meningen var en flodbølge av innvandrere over Middelhavet som Europa ikke kan håndtere.

Å bombe for humanisme så hele verden må rømme i fanget på oss, er genialt. Hvis du synes at det er veldig lurt å skyte deg selv i foten. Slik Norge blant andre har gjort. Fordi vi har så uvanlig smarte nasjonale politikere. Europa importerer nå konflikter og krig.

President Vladimir Putin kan krigskunst. Målene oppnår han helst indirekte og han lar vasallene gjøre grovarbeidet. Akkurat slik Stalin benyttet Hitler til å gjøre i sin tid i Europa før han høstet gevinsten. Handlingsmønsteret er velkjent nok. Så ikke se Norges massedrap av libyere i 2011 i bare en norsk kontekst. Den er litt større som vanlig. Den er både vestlig og østlig. Til samme tid.

http://www.vg.no/.../den-norske-bombesikkerheten/a/23529771/
 ·  Translate
Story
Tagline
Jeg er tidligere reporter, sjefredaktør og forsvarspolitiker. Siste året har jeg arbeidet med å avsløre bedragoperasjonen i forbindelse med terroren og massedrapet i Norge 22. juli 2011. Bak all kamuflasjen finner du også i denne operasjonen en gammel kommunistisk fremgangsmåte som går igjen i en rekke andre kombinasjoner av drap og bedrag opp gjennom historien. For indirekte å sikre og bygge opp makt.
Introduction
Bosted er Førde, Sogn og Fjordane i Norge.

Jeg har vært reporter i NRK Dagsnytt og NRK Utenriksredaksjonen i Oslo (1980-1986), og ansvarlig redaktør for avisene Firdaposten i Florø og Rogalands Avis i Stavanger på 90-tallet. I sistnevnte var jeg også administrerende direktør. 

Fra 1986 til 1988 var jeg personlig sekretær (politisk rådgiver) for forsvarsminister Johan Jørgen Holst. Han var til vanlig direktør for Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mannen bak Oslo-avtalen i Midt-Østen i 1993, og ble regnet som Norges aller fremste sikkerhets- og utenrikspolitiker.

Johan Jørgen Holst døde som utenriksminister i 1994, bare 56 år gammel, etter å ha blitt rammet av en rekke hjerneblødninger. Statsminister og lege Gro Harlem Brundtland fastslo straks at dødsfallet var følge av en medfødt feil hos Holst. I så fall har jeg samme feilen, pluss noen til, og har overlevd. En annen sekretær for Johan Jørgen Holst da han var forsvarsminister, ble skutt og drept i 1999. Drapet ble kamuflert med falskt motiv og falsk kontekst.

Jeg har ledet og vært medlem av flere regjeringsoppnevnte og andre offentlige utvalg innen Forsvaret. Min sikkerhetsklarering var NATO Cosmic Top Secret.

I dag er jeg pensjonist, men innsikten i forsvars- og sikkerhetspolitikk er ikke avhengig om jeg går i blådress eller ikke. Min bakgrunn og personlige erfaring har til følge at jeg kan gi deg langt dypere analyser og forståelse av den politiske virkeligheten enn hva du får i den vanlige pressen. Den dype staten kjenner jeg bedre enn de fleste.

Jeg hadde det første høye tillitsverv med daglig virke i Forsvarsdepartementet allerede som 23-åring. Mens Rolf Hansen var forsvarsminister og Johan Jørgen Holst var statssekretær. Da ble jeg infiltrert av den øst-tyske etterretningstjenesten Stasi. Med etter hvert stadig større følger. Særlig etter at det angivelige utfallet av Berlin-murens fall i 1989, ble snudd på hodet i Norge som følge av nye kommunistiske narrespill, og Stasi ble innlemmet i KGB.

Etter overgangen fra Sovjetunionen til Russland skiftet de hemmelige tjenestene i Kreml navn og ble til FSB, og det gamle og tidligere godt maskerte herredømmet over den norske staten helt tilbake fra Josef Stalins tid på 1930-tallet, ble styrket og ført videre inn i en ny tid.

Nordmenn har hittil vært gjennom tre skifter av navn hos de hemmelige tjenestene som har kontrollen over oss: NKVD, KGB, og nå FSB. Med andre ord er det flere generasjoner og langt over 70 år siden Norge mistet selvstendigheten og levde videre på illusjonen. Stalin doblet alt han kom over, stater ikke minst. 

De færreste har hatt så langvarig og personlig kontakt med de hemmelige tjenestene i øst som jeg har hatt opp gjennom livet. Så innsikten er dyp i hvordan dobbelstater fungerer. Faget konspirasjon er en del av etterretning og sikkerhetspolitikk, og det machiavelliske livet i skyggene lærer du best i praksis. Spesielt når livet står på spill og du må redde det.

Som en følge av innsikten i hvordan Norge og andre stater i virkeligheten styres fra skyggene i forhold av betydning, blir det til stadighet kjørt svertekampanjer mot meg på nettet og ellers. De velger jeg å overse. Den slags metoder blir alltid benyttet mot dissidenter i slike systemer. Hvis du ikke blir drept, blir du diskreditert. Du kan bli begge deler.

Indirekte bedrag går ut på å manipulere mennesker i målets omgivelser. Mennesket som er mål rammes da indirekte. Ikke bare direkte. Som vanlig bedrag gjør. Det er slik de mest profesjonelle bedragere skaper en snøballeffekt og Vår Sak: Cosa Nostra.

Å benytte mennesker i omgivelsene til målet som mellomledd for å lure, tvinge og begå svik, betyr altså at bedraget er middelbart, ikke umiddelbart. Det er primært indirekte.  

Like mye som ett enkelt menneske som jeg selv og andre, kan være mål for slike anslag og bedrag, kan deler av og en hel befolkning være mål for samme fremgangsmåten, slik 22/7 er et eksempel på. "9/11" er samme historien. Det er samme strukturen som går igjen i de ulike arrangementene. De kommer i kreative variasjoner, og alle er spektakulære. 

Jeg har etter hvert bak meg mange år som infiltrert og forfulgt systemkritiker og opposisjonell i Norge, og har vært utsatt for en rekke drapsforsøk, systematisk mishandling og trakassering. Med klassiske kommunistiske teknikker. 

Noen av disse teknikkene innen psykologisk krigføring, forteller den britiske journalisten Luke Harding fra The Guardian om i en bok som kom ut i fjor med tittelen "Mafia State." Han er mildt terrorisert i Russland i forhold til hva jeg er blitt i Norge. Han er ikke fysisk blitt torturert.

Mennesker som blir frarøvet søvnen, forgiftet og trakassert, blir selvsagt syke av det, men de har ingen sykdom. Selv om en slik illusjon kan bli skapt. 

De mest avanserte metodene innen bedrag i offentlig og privat saksbehandling, har jeg identifisert det siste tiåret, og kan fortelle om. Dette totalitære fenomenet er internasjonalt. Bedragene er i første rekke indirekte, og de blir i ulike former benyttet både i Norge og andre vestlige land til å manipulere viktige forhold til ønsket utfall. 

Hvordan terror og bedrag blir kombinert i små og store operasjoner, beskriver jeg, etter å ha kartlagt fremgangsmåten i disse oppleggene. De følger gamle oppskrifter fra Josef Stalins tid. I tillegg til å kunne omfatte brutal vold og tortur, blir det bygget på teknikker fra magikere og andre illusjonister.

Dagens bedragoperasjoner er blitt mer velutviklede og sofistikerte siden Lenin og Stalins dager, men den grunnleggende strukturen og tankegangen bak er den samme.

"Spillet i det negative rom" var det nazistiske navnet på slike opplegg. 

Med disse smarte teknikkene kan forbrytelser bli hvitvasket og maskert som lov og rett, og utgis for noe annet enn hva de er. Jurister blir særlig mye benyttet i disse bedragene. Hvor byggeklossene er kontradiksjoner. Med illusjoner og bedrag til følge.

Da dreper du også dine venner for å styrke dine venner, slik det er gjort i Norge i 2011. I slike juridiske konstruksjoner blir det benyttet en grunnleggende motsigelse i selve strukturen av hele opplegget.

Kombinasjonen av mordere og jurister skaper bortimot perfekte forbrytelser.

Blant konklusjonene som følge av å ha identifisert fremgangsmåten, er at du i kulissene finner samme regissør bak terrorangrepene i USA i 1995 og 2001, som i Norge i 2011. Det samme gjelder Polen i 2010. 

Dette forteller ene og alene det karakteristiske bedraget med opphav fra sovjetisk tid, som du finner i forbindelse med den nasjonale saksbehandlingen av disse angrepene. Som gjennomføres mot vergeløse mennesker.

Samme fremgangsmåte og annen overensstemmelse, er å finne i alle disse forholdene. Det samme er profesjonelle bedragere som utad er jurister. De benytter prosedyrer og teknikker fra illusjonister som lurer alle kontinuerlig. Med maskering av den virkelige hensikten til følge.

Kommisjoner med en jurist som leder er fast innslag etter slik terror i berørte land, og når den slags rapporter blir presentert som usminket og ærlig sannhet, er det stikk motsatte tilfelle i virkeligheten. Alt blir gjort mer sminket og uærlig som følge av saksbehandlingen.

Den prefabrikkerte usannheten om terror og drap bygges ut på denne måten, og den blir gitt større seriøsitet og autoritet utad gjennom følgene av behandling i slike særskilte kommisjoner, og det samme skjer ved bruk av domstoler i disse forholdene. Hvor bedrag blir spunnet på drap.

Stalin fant det største sikkerhetshullet i vest hos juristene, og dette hullet i sikkerheten er nå sprengt stort og gjort til en permanent åpen port. Rettsstater i vest kan med spillet i det negative rom bli snudd til forbryterstater. Som medvirker til drap, terror og hvilken som helst annen kriminalitet.

Alt med det gode som formål kan bli snudd til det stikk motsatte på denne måten. Hele stater og sikkerhetssystemer kan bli snudd mot egne befolkninger.

Signaturen er KGBs. For å benytte det gamle navnet på de hemmelige tjenestene fra øst. Som i dag altså heter FSB. Pluss SVR og GRU for andre deler av disse tjenestene, for å være helt presis. Uten at nye navn har forandret metoder og opplegg. Det brukes samme modellene og prosedyrene som før.

Dette er skarpsindig og djevelsk genialitet fra Josef Stalins tid.

Som er mer levende enn noensinne. Den geniale ondskapen er bare oppgradert og modernisert. Ikke minst for å kunne bli maskert enda bedre enn før som lov og rett. Den er mer enn noensinne blitt systematisert med dette formålet. Så kriminalitet får et skinn av legalitet, og den kan bli fremstilt som noe annet enn hva tilfellet er.

Den røde tråden fra gamle dager er bare farget om. Intet reelt brudd med fortiden er skjedd fra øst. Bare en stor illusjon om det er skapt siden 1992. Med betydelige følger for maktforhold i vest. På alle nivåer. Det er derfor i vest, og ikke i øst, at det egentlig store og virkelig dype bruddet med fortiden finner sted. 

Strategisk bedrag er en krigskunst som Moskva behersker bedre enn noen. Å illudere tap kan være genialt for å vinne. Etter tjue år med følgene av denne illusjonen, er både Europa og USA kommet enda mer under den fordekte russiske hælen. Indirekte. Som følge av denne strategiske finten, og de brutale terrorangrepene som er kommet for å befeste fordekt makt i skjul av krigslisten. I det virkelig store spillet. Som amerikanske sikkerhetspolitikere kaller "The Grand Strategy."

Mafiastaten fra Lenin og Stalins tid har skiftet ham, og er som en følge blitt virkelig stor og mektig. Den er nå et russiskledet imperium over flere kontinenter. Med en rekke vestlige mellomledere. Som smart er kapslet inn i det reviderte systemet fra øst. Hvor hemmelig makt er hva som betyr noe. Alt annet er egentlig fronter.

"The Dual State" var et totalitært konsept som kommunister og nazister hadde til felles. Siden den gang er dobbeltstater som grunnprinsipp blitt systematisk videreutviklet, gjort mer sofistikert, realisert og bygget ut i land etter land i vest. Alle har en demokratisk fasade utad som kamuflerer gamle og velkjente maktpolitiske realiteter innad. Med samme sort bedrag i offentlig saksbehandling av viktige forhold som felles strategisk særtrekk.

Bedragerne er som regel forkledd som jurister. De er muldvarpene. Som før. Med den forskjell at nå er antallet større enn noensinne. 

Den maskerte makten østfra er blitt forsterket på et grunnlag som var systematisk og godt bygget opp fra før. Tyngdepunktet er flyttet vestover i de siste tjue årene. Med en slik forflytning av reell makt, kommer også kombinasjonen av terror og bedrag for indirekte å sikre og befeste hva som er oppnådd, og som stadig mer blir oppnådd med totalitære metoder som dette. Slik den nå stadig mer demoraliserte befolkningen i USA erfarer. 

Amerikanere går i realiteten gjennom en smertefull prosess fra liv i frihet til liv som det motsatte i en fordekt og stadig mer totalitær vasallstat. Som følge av å ha tapt en kald krig som de er narret til å tro var vunnet. Tro er en disponerende egenskap.

Spillet i det negative rom har absurde følger, og en av dem er at USA tapte den kalde krigen lenge før den utad var over. Med illusjonen om et motsatt utfall. Det brutale kuppet mot president John F. Kennedy i 1963, var en milepæl i så måte. Det er nå femti år siden Kennedy fikk en kule i hodet. Som om han skulle ha vært en kulakk under Stalin.

Hos meg er det ingen tvil om at dette kuppet i Amerika var en bedragoperasjon fra KGB. Etter å ha identifisert fremgangsmåten. Som er konsistent med tilsvarende forhold og andre bedragoperasjoner østfra.

Senere har Russland hatt et stadig bedre grunnlag for å styre viktige forhold i USA ved hjelp av intriger og liknende narrespill. Watergate-skandalen peker seg spesielt ut. Da måtte Richard Nixon gå av som president. I 1974. Bedragmetodene med denne følgen var KGBs.

Likevel må du lenger tilbake enn til Nixon og Kennedys dager, for å forstå sammenhengene bedre. Mine analyser på bakgrunn av å ha identifisert bedragmetodene østfra, viser at russerne lurte til seg den viktigste strategimakten allerede rett etter krigen. Da USA grunnla CIA og opprettet NATO på en måte som gjorde at begge deler kunne bli snudd mot sine egentlige formål, og gradvis bli langt større østlige suksesser enn vestlige.

Dette har vært strategisk krigskunst av høy klasse fra Moskva siden lenge før krigen, og nylige hendelser som "9/11" i 2001, blir langt lettere å begripe når du kan nøste opp de rette trådene bakover, etter å ha identifisert motoren i utviklingen. Denne motoren er smart russisk bedrag. Etter samme oppskrift. I tiår etter tiår. Du er nå inne i et nytt årtusen med samme gamle historien.

Nå er sosialisme som trekkplaster og kamuflasje byttet ut med menneskerettigheter. Verden vil bedras og du med den. Det er smart gjort. Ingen er mot himmelen på jorden.

Russisk intelligens har vært den avgjørende strategiske faktor for suksess i alle år. Nå kan Russlands president Putin bruke USA omtrent som en fremmedlegion hvor han vil. Som du så ble gjort indirekte i Libya i 2011. Det tyder ikke akkurat på at Putin har tapt noen kald krig. Heller ikke noen annen. Den varme.

Kombinasjonen terror og bedrag er alltid med i den totalitære maktens følge. Slik den også var på Stalins tid. Det er et paradoks at den hemningsløse brutaliteten i seg selv, blender de fleste mennesker fra å se at dette er samme gamle historien. Også i dag. Den er bare kommet mye nærmere inn på livet hos enda flere vestlige mennesker. Fordekt kommunistisk terror som gjennom bedrag lapper skyld over på andre, er ikke lenger fjern og langt borte.

Sannheten ligger egentlig helt opp i dagen, og blir derfor lett oversett.

Sammenhengen burde være lett å forstå. Når den blir forklart enkelt: Den indirekte følgen av kombinasjonen terror og bedrag, er nemlig at folk slutter opp om systemet. Som det i virkeligheten drepes for. Hele befolkninger blir lurt til det.

Slik brutal terror med stor sjokkeffekt har altså en rasjonell forklaring i en strategisk sammenheng. Makt blir indirekte befestet og konsolidert. Krigens logikk er ikke lineær. Den er paradoksal. Derfor blir også følgene av terror paradoksale. Hensikten blir oppnådd indirekte.

Profilbildet er fra 1996. Det er benyttet bevisst. Jeg fikk dette året rettsstillingen som menneske fra fødselen snudd på hodet i forhold til den angivelig vestlige rettsstaten som jeg var borger av. Nettopp som følge av det kommunistiske spillet i det negative rom mot meg. Derfor ble jeg ekspert på det. Smart bedrag kamuflert som smart jus, er noe som jeg behersker bedre enn de fleste, etter i sytten år å ha etterforsket og avdekket dette spillet. I detalj. Enten slikt bedrag er kombinert med drap eller ikke.

Alle forhold ble i mitt tilfelle systematisk snudd på hodet, og andre ble i tur og orden narret til å handle på dette falske grunnlaget. Det er hva denne kommunistiske bedragmetoden går ut på ellers også. Overalt. Hvor den benyttes. Fra mikro til makronivå.

Falsk i ett, falsk i alt, er opplegget. Både i stort og smått. Virkeligheten blir skapt når du og andre blir lurt til å handle på illusjonene. Disse illusjonene blir fortløpende skapt som en følge av selve fremgangsmåten, når spillet i det negative rom er motoren for utviklingen. I disse narrespillene er den vanlige følgen at sannheten om forhold er motsatt av hva du blir lurt til å oppfatte. Dette er en karakteristisk følge av illusjonene.

Menneskesinnet har en innebygget svakhet: Det oppfatter årsak først, deretter virkning. Denne svakheten gjør det mulig for magikere, svindlere og bedragere å lure deg.  Det er en svakhet som blir utnyttet maksimalt i disse kommunistiske bedragene.

Ethvert positiv forhold blir tillagt en samtidig negasjon og andre narret til å handle og beslutte på grunnlag av negasjonen. Bedraget har da stadig større tvingende følger. Mot den eller dem som er målet.

Selve arbeidsprinsippet i det kommunistiske spillet i det negative rom, er å bryte et prinsipp. Konsistent og konsekvent. Det er ikke hvilket som helst prinsipp som blir brutt heller. Aristoteles kontradiksjonsprinsipp, eller motsigelseloven som prinsippet også er kjent som, sier at noe ikke kan være usant og sant til samme tid. Det regnes som det viktigste prinsippet innen rasjonalitet. Som er grunnlaget for vestlig sivilisasjon, opplysning og fremgang.

Kommunistisk barbari og bedrag fra øst, enten det er i gamle eller nye former, utgjør et helt annet grunnlag for menneskers liv. Da holdes to og flere motstridende forhold for sanne til samme tid. Konklusjoner blir hevdet for å bevise premissene. Da er ærlig tanke og rasjonell argumentasjon for å vinne fram i livet, i realiteten blitt erstattet med lureri og røveri, tvang og rå makt for øvrig. Uærlighet og usannhet er blitt satt i system. Da har Vesten brutt med fortidens verdigrunnlag og sivilisasjon, som er blitt bygget på grunnlag av rasjonalitet. På sunn fornuft satt i system. 

Da er friheten tapt.
 
"9/11" i USA i 2001, og "22/7" i Norge i 2011, er to av flere hendelser som bekrefter dette stadig større tapet av frihet. Noe som er lettere å forstå når fremgangsmåten for slik kombinasjon av terror og bedrag er identifisert. Når rett kontekst er klargjort.
Basic Information
Gender
Male