Profile

Cover photo
Norulv Øvrebotten
Lives in 6800 Førde
201,209 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
Å vandre over tåkehavet og kartlegge det historiske landskapet

Den amerikanske historikeren John Lewis Gaddis er regnet som en av de fremste ekspertene på den kalde krigen. Det er likevel ikke derfor jeg trekker ham fram her i dag. Derimot gjør jeg det fordi han har skrevet en veldig god bok om metoder og historieskriving generelt.

På forsiden av bokomslaget finner du et berømt romantisk bilde av den tyske kunstneren Caspar David Friedrich. Fra 1818. Det heter "Vandreren over tåkehavet" og henger i et kunstmuseum i Hamburg. Bildet viser en ung mann på toppen av en fjelltopp. Du kan ikke se ansiktet hans, men du ser at han har et tåkelagt landskap under seg. Mye kan han ikke se. Som følge av tåken. Mye er ukjent. Selv når han står på toppen.

Det er et nydelig bilde.

Det er tydelig at historikeren John Lewis Gaddis kjenner seg igjen i kunstverket. Når han skal forklare hvordan det er å vandre i historien og kartlegge det historiske landskapet. Noe av de viktigste budskapet hans er at først når du har identifisert prosessene som til enhver tid skaper virkeligheten, kan du komme fram til hva som egentlig er skjedd i fortiden.

Så for en historiker er det viktig å kartlegge prosessene som er foregått. Denne fremgangsmåten har jeg fulgt når jeg har rullet opp hva som har funnet sted i moderne og ikke fullt så moderne norsk historie. Jeg identifiserte etter mange års etterforskning prosessen som har vært og er motoren for utviklingen av de viktigste forhold i Norge. Denne prosessen er bedrag. Konsistent og konsekvent bedrag. Russisk og stalinistisk bedrag. Fremgangsmåten som stjal metodene fra magikere og andre bedragere, ble særlig rendyrket av de hemmelige russiske tjenestene.

Løgn og bedrag hele veien, var prosessen som jeg fant. Det var den røde tråden. I den ene generasjonen etter den andre. De kommunistiske bedragmetodene som den innerste nasjonale maktkjernen i Oslo har benyttet, har vært å skape kontinuerlige illusjoner og narre andre til å handle på grunnlag av dem. Illusjoner er og blir illusjoner, men følgene når andre mennesker handler på grunnlag av dem, er virkelige nok.

Særlig intellektuelle og rasjonelle mennesker lar seg lett lure av triks og knep fra svindlere, bedragere og magikere, viser forskning. Slik har det vært her i Norge også. Følgen er at hele nasjonen lever på ikke bare en enkelt livsløgn, men en hel serie av dem.

Å innse det, skaper kognitiv dissonans og et ødelagt selvbilde, så da blir heller virkeligheten benektet. Menneskets evne til å fortrenge er grenseløs.

Jeg er først og fremst en dreven journalist og har samme respektløse forhold til historikere som til andre eksperter: En ekspert er en som kan mer enn meg. Når hun eller han ikke lenger kan det, er vedkommende ikke lenger ekspert. I hvert fall ikke for meg.

Når du nærmest sitter med en fasit etter mange års journalistisk arbeid, er det ikke all verdens respekt du får for den offisielle norske historieskrivingen. Særlig blir du slått av den intellektuelle uredeligheten til de fremste historikerne våre. Som sammen med fremstående jurister og politikere i fortid og nåtid har ført befolkningen bak lyset. I tiår etter tiår.

Krigshistorien er det verste tilfellet. Ingen av fjelltoppene i dette tåkehavet er ekte.

For befolkningens sikkerhet i dag og i morgen, er det livsfarlig å ha den offisielle historieskrivingen og oppfattelse av virkeligheten, som grunnlag for å tenke og handle. Det gjør oss i realiteten forsvarsløse og er før eller senere fatalt. For hele befolkningen.

Den britiske skribenten Rudyard Kipling mistet sønnen i første verdenskrig. Det var da han skrev ned noen berømte linjer. Som er relevante den dag i dag. Særlig for oss som har en foreldregenerasjon som kom ut av andre verdenskrig og løy oss huden full. I den grad at vi ble helt hjernevasket.

"If any question why we died/ Tell them, because our fathers lied."

http://www.amazon.com/Landscape-History-How-Historians-Past/dp/0195171578/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1428600142&sr=1-1&keywords=landscape+of+history
 ·  Translate
1

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
"Jeg tror deg ikke. Det kan ikke være sant."

"Kontreadmiral Egil Jørgen Eikanger hever stemmen i telefonen. I fire år, fra 1985 til 1988, var han sjef for etterretningstjenesten i Norge. Nå forteller Dagens Næringsliv ham at det sommeren som han sluttet ble funnet en hemmelig telefonkabel fra e-sjefens hus i Holmenkollen til en ingeniørs kjeller – to hus nedenfor."

"Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei," sier den tidligere etterretningssjefen til avisen. Han er sjokkert. Over å ha vært overvåket hjemme hele tiden mens han var sjef for denne hemmelige tjenesten.

I to av årene som han var sjef for etterretningen satt jeg i den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet som politisk sekretær for statsråd Johan Jørgen Holst. Fra 1986 til 1988. Jeg var også koblet til det hemmelige telefonnettet som ikke omfattet så mange, men som blir omtalt som avlyttet i denne artikkelen.

Jeg er ikke forundret over opplysningene som Dagens Næringsliv har om avlyttingen av fremstående personer innen forsvar og sikkerhet i Norge. Der fantasien slutter, begynner virkeligheten.

I Forsvarsdepartementet ble jeg av noen kalt blodhunden til Johan Jørgen, fordi han satte meg på mange vanskelige og kontroversielle saker. Det tok meg imidlertid mange år med etterforskning langt senere å komme fram til at Josef Stalin hadde doblet den norske staten allerede i mellomkrigstiden, og etter krigen meldt Norge inn i NATO til russisk bruk innen etterretning og kontraetterretning mot særlig Amerika.

Konklusjonen ble jeg stadig sikrere på. Ikke minst som følge av reaksjonene som fulgte.

Jeg hadde identifisert fremgangsmåten innen bedrag. Som gikk igjen som en rød tråd langt tilbake i historien. Dermed kom virkeligheten fram.

Den beste måten å maskere at du er stor kommunist selv, er å jakte små kommunister. Denne jakten på kommunister og andre venstrevridde og ofringen av dem, ga de hemmelige tjenestene fra øst autentisk kamuflasje for den virkelige makten i Norge i alle år. Den hensynsløse og smarte fremgangsmåten lurte USA og alle andre til å tro at Norge var en lojal vestlig alliert som kunne stoles på. Sannheten var og er den motsatte.

Kontradiksjoner skaper bedrag. Det gjør de fortsatt. Nå under andre politiske omstendigheter.

Det er så vidt jeg har overlevd de siste tjue årene. Mishandlingen og diskrediteringen har vært omfattende. Som følge av innsikten som jeg har i etterretning og den dype staten. Noe brudd med fortiden har ikke jeg merket er hendt. Så legg til grunn at Vladimir Putin & Co ennå har den virkelige makten i en stat som i kjernen er bygget på bedrag og andre klassiske mafiametoder fra øst. Avlytting er ikke den farligste delen av den slags virksomhet. Maskerte drap er ikke uvanlig.

Artikkelen i Dagens Næringsliv blir så mye lettere å forstå når den blir satt inn i den rette konteksten. Det kan jeg gjøre. Mysteriet Mathisen er ikke noe mysterium for meg.

http://www.dn.no/magasinet/2015/03/31/2128/Historie/mysteriet-mathiesen
 ·  Translate
Nyheter fra næringslivet. Norges ledende næringslivstjeneste.
3
1
Norulv Øvrebotten's profile photoAina Tonheim's profile photo
4 comments
 
"Plus ça change, plus c'est la même chose"

Her er rene ord for pengene fra 1940 om "et nederlag forberedt av oss selv:"

"Som alle vet har vår forsvarevne planmessig vært brutt ned i mange år. Vårt militære nederlag har vært forberedt og av oss selv. Det er bare merkelig at motstanden sydpå ikke straks brøt fullstendig sammen, men at den kunne fortsette så lenge som den gjorde."

Dette sa den selvstendige og frittalende generalen, Carl Gustav Fleischer, i sin 17.mai-tale i Tromsø i 1940. Han var generalen som trosset politikerne i Oslo og mobiliserte styrker i Nord-Norge og gikk til krig uten å ha fått ordre om det, og som i Narvik var med på å påføre tyskernes deres første nederlag i den andre verdenskrigen. Han var generalen som ble for ideell.

Dobbelstaten forklare alt. Også hva som skjedde den gangen og hvorfor. Når du kjenner fremgangsmåten fra de hemmelige russiske tjenestene, er det temmelig åpenbart at general Carl Gustav Fleischer ikke drepte seg selv i utlandet på tampen av 1942. Hvorfor skulle han det? Han var et usedvanlig robust menneske.

Hvis det vanlige handlingsmønsteret fra Stalins hemmelige tjenester ble fulgt, ble general Fleischer likvidert, og drapet maskert etterpå som et selvmord med forfalsket avskjedsbrev. NKVD - forløperen til KGB - var spesialister i både å arrangere selvmord og forfalske andres skrift som kunne benyttes i blant annet avskjedsbrev. Så dette var fast etablert praksis. I Stalins Russland. Liknende tilfeller går igjen i sovjetrussisk og russisk historie. Også i vest. Det er slik østlig etterretning har operert.

Da de hemmelige nazistiske tjenestene etter nederlaget ved Stalingrad i 1943, viste Adolf Hitler hvor gode kollegene deres i Moskva var til å forfalske tilfangetatte tyske generalers skrift i lange brev hvor de tok avstand fra hjemlandet, nektet Hitler å tro det. Han trodde brevene fra de tyske generalene var ekte. Så godt var forfalskningene utført.

Falsk i ett, falsk i alt. Tro er imidlertid en disponerende egenskap.

"18. desember 1942, dagen før sin død, ble han tildelt Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd," heter det i den offisielle historien om general Fleischer. Sannheten er at tildelingen ble tilbakedatert etter hans død av politikerne i London med den følge at et politisk drap ble enda mer effektivt maskert. De gjorde igjen som de fikk beskjed om.

Drapet ble selvsagt utført av de hemmelige tjenestene i øst som styrte politikerne fra Arbeiderpartiet i London som om de skulle ha vært marionetter. Like mye når de befant seg i utlandet som når de befant seg innenlands. I et Norge som de svek. Fordi lojaliteten gjennom selve dobbeltsystemet var forankret i øst. I stedet for her hjemme.

De forberedte nederlaget. De var alliert med Josef Stalin som var alliert med Adolf Hitler i 1940, og modellen med dobbelstat var innført i Norge lenge før Hitler kom til landet med sin variant av den samme totalitære modellen.

Vi har den ennå, godt kamuflert, så flere nederlag er allerede programmert til å være forberedt av oss selv. Når det måtte være. Som følge av at svik mot eget fedreland er bygget inn i selve dobbeltsystemet. For styringen av landet.

Plus ça change, plus c'est la même chose. Jo mer alt forandrer seg, desto mer er alt det samme.

http://www.generalfleischer.no/?page_id=160

Fra Josef Stalin til Vladimir Putin går en rød tråd uten brudd

Putin banker ikke på bakdøren, han er innenfor, og det har han og forgjengerne altså vært siden mellomkrigstiden, da Norge som stat ble doblet og den reelle makten i betydningsfulle forhold til sjuende og sist ble lagt helt andre steder enn i folkevalgte organer og her i landet. En normal og sivilisert stat som følger regler og en annen samtidig og maskert mafiastat som bryter og går på tvers av dem, er den smarte motsigelsen og bedragopplegget som både kommunister og nazister har benyttet som fundament for regimene. 

Det er for eksempel mafiastaten som du straks skal mistanke for å arrangere falsk flagg-operasjoner og drap på sine egne for indirekte å lure befolkningen til å slutte sterkere opp om systemet som er bygget opp gjennom generasjoner. Det er i den du finner den gamle sovjetrussiske hensynsløsheten. Hvor hensikten helliger middelet. Alltid.

Bærebjelkene i dag er også det juridiske systemet. Som hvitvasker den politiske kriminaliteten.

Trygve Lie, som var FNs første generalsekretær etter krigen, hadde en rekke statsrådsposter gjennom livet og var kjent for å være uvanlig uærlig og sleip, og for å lure mennesker i omgivelsene. Sammen med de senere statsministrene Einar Gerhardsen og Oscar Torp var han oppvigler mot Forsvaret. Trygve Lie var handelsminister og forsyningsminister da krigen brøt ut. Senere ble han utenriksminister i London. 

Trygve Lie var partisekretær for Arbeiderpartiet fra 1919 til 1922. Samtidig var han en høyt gasjert medarbeider for Josef Stalin. Han tjente øyensynlig Moskva så godt gjennom hele mellomkrigstiden og krigen, at han av Stalin ble foreslått som generalsekretær i FN og fikk denne prestisjefulle stillingen og kunne fortsette å arbeide fordekt for Stalin også ut fra plattformen i FN. USA hadde ikke anelse om at han var lønnet av Stalin. Antakelig helt siden 1920. 

Ingen kommer ut av grepet fra de hemmelige tjenestene i øst hvis de først er havnet i det.

Professor i historie ved Universitetet i Stavanger, Torgrim Titlestad, har forsket i sovjetiske arkiver og funnet et vell av beviser for pengeoverføringer fra Josef Stalin til arbeiderbevegelsen i Norge.

I Nationen 19. februar 2002 kan Titlestad fortelle at han har funnet dokumenter fra så tidlig som 1920, som beviser tunge økonomiske overføringer til norske kommunister og sosialister. To politikere som fikk russiske penger dette året var Martin Tranmæl og Trygve Lie. De fikk henholdsvis 10.000 og 7.000 kroner. Dette var svært store summer den gangen.

Trygve Lie var meget forfengelig og kunne med denne høye gasjen fra øst leve et godt liv i Norge.

Martin Tranmæl var stikk motsatt som menneske og levde et nøysomt liv. Han var mannen som ville organisere det første sovjet i Norge på begynnelsen av 1920-tallet.

Agitatoren Martin Tranmæl ble senere redaktør av partiorganet Arbeiderbladet i mellomkrigstiden, og han ble regnet som den virkelige lederen av både parti og regjering. Han var sjefen.

Statsminister Johan Nygaardsvold, som under slike omstendigheter i realiteten ledet en klassisk front, kalte Martin Tranmæl for "overregjeringen" når han var som mest frustrert over følgene av denne styringsformen. Hvor den utøvende makten satt helt andre steder enn i regjeringen når det enn måtte være.

Hvor mange norske toppolitikere som regelrett sto på Stalins lønningsliste før og etter krigen, er det ingen som vet. Det var i hvert fall nok av dem til å legge landet fullstendig åpent for Hitler når Stalin ønsket at det skulle skje for å binde opp store tyske styrker i Norge av strategiske årsaker. Stalin satt likevel med makten over nordmennene som flyktet til London i fem år, og etter krigen kunne han benytte de samme marionettene og andre fra samme politiske ståsted til fordekt å overta tyskernes kontroll over fastlandet igjen, og der står vi fortsatt i dag. 

Du blir ikke en høytflyvende ørn i politikken i et lite naboland av store Russland uten at russerne sørger for at ørnen til enhver tid er flygedyktig. Til Russlands beste.

Guds hånd fra øst styrer ørner og norsk politikk langt mer enn noen er klar over. Nordmenn flest lever i en illusjon om noe annet. De glemmer så altfor lett hvor landet vårt geografisk befinner seg. Hvor på kartet et land ligger bestemmer som regel skjebnen.

http://www.adlibris.com/no/bok/brev-til-josef-stalin-9788291640181
 ·  Translate

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
Norge er annerledes, men på en annen måte

Aggressive Russland viser muskler, overrasker og skremmer de fleste for tiden. Bare ikke meg. Som personlig har levd med de fatale følgene av den kalde krigen siden midten av 90-tallet. Da utfallet av det ideologiske tapet fra øst ble snudd på hodet her til lands ved hjelp av klassiske stalinistiske bedragmetoder.

Tidligere Sovjetunionen og fra 1992, Russland, sto så sterkt i Norge at KGB og etterfølgere etter Berlin-murens fall, kunne lure den norske nasjonalforsamlingen trill rundt til å sette i gang en gransking av politiet i stedet for seg selv.

Mafiaen hadde altså makt nok til å få politiet etterforsket og dermed unngå å bli det selv. For effektivt å kamuflere fortid, og til samme tid legge et enda mer solid grunnlag for å utøve enda mer makt for ettertiden. Alt ble snudd på hodet. Med en slik følge.

Dette var hva som i virkeligheten skjedde utover 1990-tallet i Norge.

Smartere kan det knapt gjøres. Som i alle byer og land hvor organisert kriminalitet har den virkelige makten, er organisasjonen i seg selv blitt mafiaens beste beskyttelse. Dette fenomenet går igjen. Over hele verden.

Som nasjon er Norge en slik beskyttende organisasjon. Noe som er en følge av en lang prosess.

Oslos beste familier og elite er viklet inn i hverandre siden mellomkrigstiden. Uten hensyn til partifarge. Det gjelder særlig innen jus og politikk. Hvor det også har størst betydning. Dette familiesystemet i Norge med dype røtter flere generasjoner tilbake fra Stalins tid, styres fra øst. Hvor det intime kjennskapet til de norske familiene er størst, og hvor også selve dobbeltsystemet i sin tid ble skapt og innført. Under kommunismen.

Den store russiske bedragoperasjonen for å befeste familiemakten i Norge, knakk på midten av 90-tallet til slutt ryggen på det norske sikkerhetspolitiet. Som den gang het overvåkningspolitiet og samarbeidet i god tro med andre vestlige lands hemmelige tjenester i den kalde krigen for å beskytte Norge og resten av Vesten mot de tilsvarende sovjetrussiske tjenestene.

Dette var et kontinuerlig spill mellom øst og vest i skyggene. Hvor bare russerne kjente til den virkelig dype og underliggende konteksten fra mellomkrigstiden og krigens dager. Noe som innebar at KGB styrte hele spillet. I generasjon etter generasjon. I det ene vestlige landet etter det andre.

Dette var altså en ulik kamp. Som narret alle på overflaten og kamuflerte kontinuerlig den underliggende virkeligheten. Hvor alt av betydning ble styrt og bestemt.

Bare mestere innen maskering kan skape så god autentisk kamuflasje. År ut og år inn. I det ene tiåret etter det andre.

Etter den vellykkede bedragoperasjonen med Lundkommisjonen her hjemme fra 1994 og utover, hvor forholdet mellom banditter og politi var snudd opp ned i saksbehandlingen, var det fritt fram for Russland å fortsette der Sovjetunionen hadde sluppet.

Nordmenn hadde hengt sine egne til fordel for en fremmed makt. Nok en gang. Systemet besto. Alle som truet det ble fjernet.

Jeg var blant dem som måtte betale en høy pris for den dype innsikten som jeg gjennom mange år hadde opparbeidet meg som vestlig journalist, redaktør og forsvarspolitiker. På toppnivå i Norge. Det skjedde fra 1995. Da ble jeg overfalt første gangen.

Den gamle sjefen min, forsvars- og utenriksminister Johan Jørgen Holst, døde året før, etter plutselig å ha blitt rammet av en rekke hjerneblødninger. En annen tidligere sekretær for ham ble skutt. I 1999. Det samme ble de gamle foreldrene hennes samme natten for utad å maskere drapet som en familiestrid om en gård. Mannen hennes, en diplomat i Utenriksdepartementet, hadde dødd av akutt kreft like før. Begge var blitt mobbet med mafiametoder i lang tid før de mistet livet.

Det er ikke vanskelig å få politi og domstoler i Norge til å medvirke til å hvitvaske slike forbrytelser, så de utad blir saksbehandlet og oppfattet som noe annet enn hva de i virkeligheten er. De veletablerte familiene i Oslo sørger for det. Den kommunistiske fremgangsmåten innen bedrag lurer dessuten de fleste.

Det er under slike omstendigheter farlig å vite og forstå for mye.

Jeg er gjentatte ganger siden 90-tallet blitt overfalt på¨nytt, undertrykket og diskreditert. På klassisk kommunistisk vis. Så jeg vet hva det vil si å være dissident og opposisjonell. I en dobbelstat. Som i realiteten er bygget på bedrag.

"Aust og vest er nærast i nord," skriver journalisten og forfatteren Per Anders Todal i siste utgaven av nynorskavisen Dag og Tid. Han fortsetter:

"Russland har kriga mot, okkupert eller kolonisert tretten av dei fjorten nabo­landa sine. Noreg er annleislandet."

Resten av artikkelen har jeg ikke tilgang til, men det trenger jeg heller ikke for å forklare at Norge er annerledes enn hva Dag og Tid og de fleste andre her til lands tror. I realiteten er de store militærøvelsene i nord nå om dagen mest maskirovka. Som utad skjuler de underliggende maktpolitiske realitetene innad.

Russland sitter med bukta og begge endene. Det gjelder ikke bare i Norge, men her har russerne gjort det veldig lenge, siden før krigen. Josef Stalin benyttet motsigelser for å skape illusjoner og narre andre. Stalin doblet alt han kom over. Norge som stat var intet unntak fra denne stalinistiske hovedregelen.

Det var ikke uten grunn at Stalins hemmelige tjenester hjalp til å finansiere Det norske Arbeiderparti på 1930-tallet. Helt til partiet med støtte fra Moskva fikk hånd om den norske statskassen og økonomisk kunne klare seg selv.

Falsk i ett, falsk i alt, er gjennomgangstonen. Hele stortingsvalget i 1939 ble borte som følge av bedrag. I stedet ble statsmakten i Norge frekt stjålet videre.

Tyveriet av utøvende statsmakt fikk følger gjennom hele verdenskrigen. Etterpå kunne Arbeiderpartiet med støtte og styring fra Moskva fortsette med samme kommunistiske bedragmetodene østfra for å beholde statsmakten og fortsette dobbeltspillet. I 1949 fikk slue Stalin meldt Norge inn i NATO for å benytte hele nabostaten til spionasje og etterretning mot Amerika og andre allierte. Det var virkelig litt av et mestertrekk på det store sjakkbrettet.

For det norske agnet fra Josef Stalin ble slukt med snøre og søkke. Amerika gikk fem på.

Atomvåpnene hadde da revolusjonert all strategi. Aldri før hadde Norge hatt større betydning i storpolitikken enn i årene som fulgte. Som spion var Norge med sin geografiske plassering i en klasse for seg. Viktigheten bare økte etter hvert som årene gikk.

Dette er de store linjene. Dette er den sanne historien i et nøtteskall. Som danner bakteppet for dagens hendelser. Uten å forstå fortiden, får du ikke grep om nåtiden. Langt mindre kan du håndtere fremtiden.

Makten i et slikt system har mange motstridende lag, og det innerste er altså fortsatt hemmelig og russisk. I annerledeslandet Norge. Noe brudd med fortiden er ikke skjedd her hjemme. Jeg har kjent denne innerste makten på skinnet. I langt større grad enn de fleste. I tjue år nå. Så jeg kjenner mafiastatens både gamle og nye metoder. Ut og inn. De er aldri særlig hyggelige.

Noen må likevel fortelle om dem. Samme hvor brutale de er. Slik at makt og sammenhenger blir riktig forstått. Av dem som vil forstå. Det er nok av dem som ikke vil det.

http://www.dagogtid.no/aust-og-vest-er-naerast-nord/
 ·  Translate
Russland har kriga mot, okkupert eller kolonisert tretten av dei fjorten nabo­landa sine. Noreg er annleislandet. Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.Les mer
1
Norulv Øvrebotten's profile photo
 
"Hva hvis russerne kommer?"

Dette er tittelen på dagens kommentar fra VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit. Hun kan ta det med ro. Russerne kom for flere generasjoner siden. Gjennom trojanske hester som het Det norske Arbeiderparti og Norges Kommunistiske Parti. Samt gjennom mindre kommunistiske grupper som Mot Dag. De andre partiene ble sammen med forvaltningen fort kapslet inn i de åpne og skjulte politiske systemene som ble bygget opp ettersom årene gikk. 

Russerne bygget opp den indre makten på grunnlag av ett statsbærende parti og en "styrt opposisjon" i form av Høyre, Venstre, Bondepartiet, det senere Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og andre partier som skulle komme til. Som Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet av i dag. 

Denne modellen gjør det meste til politiske fronter. Denne organiseringen fra sovjetkommunistene ble kalt demokrati og brukt i en rekke land, tilpasset det enkelte lands egenart. Den er like effektiv i dag. Om ikke mer. 

Også DDR - Den tyske demokratiske republikk (Øst-Tyskland) - hadde demokrati i navnet og flere politiske partier. Med valg til nasjonalforsamlingen.

"Ingen er mer skikkelig slavebundet enn dem som faktisk tror at de er fri," sa Goethe.

Smart bedrag kamuflert som smart jus ble motoren i utviklingen også her i Norge. Akkurat som i øst. Det samme handlingsmønsteret går igjen. Hvis alt er falskt, får alt sannhetens aura. Følgene av illusjoner er virkelige nok. 

Jurister har ikke uten grunn utgjort et viktig grunnlag for Moskvas makt. Jus var det største sikkerhetshullet som Stalin fant i vest, og som han og etterfølgerne gjorde virkelig stort. Ved bedrag skal du føre din krig. Når bedrag blir kamuflert som lov og rett er det som regel fritt fram. For enhver mafia. Norge har vel aldri hatt så mange mafiaadvokater som nå. Til å gjøre sin del av jobben.

Norge har stort sett fått styre seg selv på de fleste områder. Med blant annet disse smarte metodene. Så lenge det ikke er kommet i konflikt med Moskvas vitale interesser. Guds skjulte hånd har alltid vært der, men den har vist seg i det åpne bare av og til. Til gjengjeld kan hånden fort bli knyttet og være hensynsløs brutal når den for eksempel kombinerer terror og bedrag for indirekte å befeste den dype makten. Slik det skjedde i 2011. 

Strukturen i komplottet var den gang klassisk: En falsk flagg operasjon. Hvor en lokkedue - "patsy" - ble brukt. Med den indirekte følge at det gamle norske systemet og frontfamiliene fra både før og etter Sovjetunionens tid ble styrket. Befolkningen ble til og med lurt til å gå i tog med overflod av roser for å vise støtte til systemet.

I motsetning til hva redaktør Hanne Skartveit og hennes kolleger tror og skriver, har det lille nabolandet Norge lenge vært en del av det som store Russland betrakter som sitt. Derav brutale tiltak som drap og bedrag for å bevare herredømmet. Godt maskerte komplott er en del av faget som de hemmelig tjenestene i øst kaller konspirasjon. Det er et håndverk som de er stolte av. Ingen kan det bedre enn dem.

Russlands president Vladimir Putin er selvsagt farlig, slik Hanne Skartveit påstår, men han er likevel en rasjonell hersker som vi må lære oss å leve med. Vi er hvor vi er og kan ikke velge ham bort.

Vladimir Putin er en gudfar som nærmest er født inn i mafiayrket, og han har gått gradene i KGB og senere FSB. Han kommer neppe til å gi slipp på det gamle taket som Russland har på Norge. Det vil ikke den nasjonale eliten i Oslo egentlig være interessert i heller. Til det har den gjort det for godt og hatt det for godt under Russlands skjulte og vernende hånd. Det gjelder også pressen. Derfor blir også sannheten om Norge tidd ihjel. Om noen skulle fortelle den. Selv å nærme seg sannheten er tabu. Verden vil bedras og nordmenn med den.

Norge utgjør en naturlig ytre buffer og skjold for de kjernefysiske styrkene som Russland har på Kola. Dette er strategiske våpen og utgjør kjernen i det russiske forsvaret. Så større frihet enn vi har i dag kan vi bare glemme. Russerne selv kommer heller ikke hit i det åpne uten at de mener at det er nødvendig for å beholde skjoldet og makten og dagens overfladiske, politiske partisystem - som de fleste folkevalgte er så godt fornøyde med og så stolte av. 

Dette er også en lærdom som kan trekkes ut fra hva som er hendt i Ukraina. Norge er på plass. Som naboland. I motsetning til hva Ukraina er.

Dersom Norge skikker seg vel, får landet helt sikkert lov til å fortsette som en humanitær stormakt uten noen militær inngripen fra Vladimir Putin. Det holder å bruke de hemmelige tjenestene hans. Norsk stormannsgalskap og politiske amatører har Putin neppe noe imot. Det bare morer ham. 

Å betrakte Russland som en ytre trussel er feil. I hvert fall i første omgang. Russland er først og fremst en indre trussel i Norge. Når omstendighetene og behovet tilsier det.

Russland er ikke ute, Russland er inne. Det er ikke utenfor porten vår, men innenfor.  

Det er lenge siden russerne bet seg godt fast i stats og samfunnsstrukturen i Norge. Siden den gang er denne skjulte makten og virksomheten av mennesker med innsikt blitt omtalt som en fjerde hemmelig tjeneste, men de som har gjort det har trodd at denne ukjente tjenesten over alle de andre kjente hemmelige tjenestene, var norsk og i alle fall vestlig. Ikke russiskstyrt.

Det mest nærliggende er ikke forstått. Som følge av mangel på dyp innsikt i historien og bruk av motsigelser til å skape bedrag. I så vel små som store forhold.

"Virkeligheten," sa den amerikanske forfatteren, Philip K. Dick, "er det som ikke blir borte når du slutter å tro på det." Det er så sant som det er sagt. Særlig her i landet. Når du slutter å tro på Norge, er det Russland som står igjen. Som ikke blir borte.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/russland/hva-hvis-russerne-kommer/a/23418989/
 ·  Translate

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
I Norge er ikke dette film. Det er virkeligheten.

På samme måte som det er hos våre herrer og mestere som trekker i de mest solide trådene fra øst. Dette er ingen ny situasjon for Norge. Virksomheten er bare omorganisert de siste tjue årene. Følgene er blitt langt mer brutale.

Å se film kan være en god begynnelse til større forståelse av eget land. Særlig hvis du også har behov for å fortrenge den mer blodige virkeligheten. Du er styrt av mobben samme hva du stemmer i valg. Når den måtte ønske.

Når mafiaadvokater arrangerer forbrytelser fra dypet, narrer og tvinger de andre mennesker på overflaten til å medvirke til dem. Med en snøballs effekt. Noe som kamuflerer stadig mer den underliggende virkeligheten. Alle forledes til å legge til grunn falskt motiv og falsk kontekst.

Ikke bare er mennesker hos myndigheter og andre som er nødvendige gjennom det kontinuerlige bedraget i saksbehandlingen, blitt medvirkende forbrytere til slutt. De utgjør deretter et vern om mafiaadvokatene som står bak alt sammen. I tillegg.

Både virkelige mordere og regissører av narrespillene er beskyttet av alle tidligere ærlige mennesker som i prosessen er blitt gjort uærlige på samlebånd. Som følge av å ha blitt narret og tvunget til å medvirke til den aktuelle forbrytelsen. 

Det er slik Cosa Nostra kan bli skapt: Vår Sak. Dette er profesjonelt håndverk.

I alle samfunn som er kontrollert av organisert kriminalitet, blir organisasjonen i seg selv til slutt forbrytelser og forbryternes beste forsvar. Norge av i dag er et godt eksempel på denne generelle følgen. Som du finner i alle mafiakontrollerte byer og nasjoner.

Dette betyr at mafiaadvokater som står bak drap og bedrag, i en gammel og innarbeidet kultur som den norske, lettere kan benytte de medvirkende også til å beskytte seg etterpå. Som den innerste kjernen til forbrytelsen får de alltid fordelen dobbelt opp. Først benytter de andre mennesker som våpen. Deretter blir samme menneskene skjoldet for dem. For ikke å få sine feil avslørt. Slik du har sett følgene av etter kombinasjonen av massedrap og bedrag i 2011. For indirekte å befeste den virkelige makten over Norge. 

Denne strukturen i mafiaopplegg går igjen. I alle slike samfunn som Norge. Over hele verden.

"An excellent beginning"

"If you wish to understand the Soviet Union, you can make an excellent beginning by going to the movies and seeing "The Godfather"....because the Soviet system since Stalin may be usefully regarded as a regime of mafioso types who, incredibly, have become the political establishment"

Irving Kristol

The Godfather Soundtrack
 ·  Translate
1
Norulv Øvrebotten's profile photo
3 comments
 
"Fragmentation and compartmentalization"

Hvordan blir en bedragoperasjon som 22. juli 2011 bygget opp?

Det blir laget en dreiebok på forhånd. Som om det skulle ha vært en innspilling av film i Hollywood. Med bestemt åpning og slutt. Så blir de ulike aktørene etter hver narret, tvunget eller instruert til å handle i samsvar med kjøreplanen.

Den sterkeste solidaritet i politikken skaper du hvis du kan få alle som betyr noe til å medvirke til en forbrytelse. I tur og orden.

Jo større forbrytelse, desto sterkere lim blir det til slutt mellom dem som medvirker. Dette er kriminalitetens logikk. Når den utspiller seg hos mennesker.

Hver enkelt aktør blir fra begynnelsen tildelt sin egen rolle i oppsetningen. Enten denne er stor eller liten.

Profesjonelle mordere gjør sin del av jobben, og jurister en annen, for å ta de to hovedaktørene i massedrap og bedrag. Det samme gjelder en eventuell lokkedue. Som i dette tilfellet ble benyttet veldig kreativt etter selve drapene og videre i bedraget som fulgte ved domstolene.

Så kommer alle andre og de stadig flere i mange biroller i tillegg. Når narrespillet fortsetter. De fleste som blir innblandet, blir narret og tvunget til å medvirke i samsvar med kjøreplanen. Etter hvert som tiden går. Uten å forstå helheten.

"Compartmentalization" er uttrykket som CIA generelt benytter på slike opplegg. Fragmentering er hva de hemmelige russiske tjenestene, før KGB, i dag FSB med flere, benytter på samme teknikkene. 

Dette er samme begreper som ellers blir benyttet innad i forsvar og sikkerhet under prinsippet "need to know." Det vil si at hver enkelt ansatt i organisasjonen ikke skal vite mer enn hun eller han trenger for å utføre sin del av en oppgave i sensitive forhold. Her anvendt på en helt annen måte. Tenkningen bak er den samme.

Dette betyr at for eksempel leder i AUF, Eskil Pedersen, ble forledet og instruert til å gjøre sin del av jobben. Det innebar først og fremst å kjøre en ferje på grunn så langt fra politiet som mulig, slik at jobben kunne bli gjort på selve Utøya 22. juli, innenfor fastsatt og tett timeplan. Uten å bli avbrutt for tidlig.

Statsminister Jens Stoltenberg er tilsvarende instruert i alle disse årene, både før og etter selve terrorangrepet, og det er ingen tilfeldighet at Kristelig Folkeparti hadde begge saksordførerne for behandlingen av terroren i Stortinget.

De to partikollegene var begge under åpenbar kontroll av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Som i hvert fall forsto at han måtte berge seg selv og sin fortid og fremtid som politiker etter terroranslaget. Ingen grundig saksbehandling fant sted i Stortinget. Den var helt fragmentert.

Slik er det hele veien. Den underliggende virkeligheten blir uansett stadig mer kamuflert, desto flere som utover i hendelseløpet saksbehandler hver sin del av  forholdet, og alltid under forutsetning av falskt motiv og falsk kontekst.

Falsk i ett, falsk i alt er opplegget. Følgene av handlingene til de mange ulike aktørene etter hvert, skaper virkeligheten. Som kontinuerlig maskerer den underliggende. De virkelige sammenhenger og mål.

Nå har du trolig tegningen. Du forstår nå hvordan en regissør fra skyggene med utstrakt bruk av fragmentering i en kontinuerlig bedragoperasjon, kan skape et stort bilde og styre utviklingen til sin fordel. I et rigget opplegg. Med et utfall som også er bestemt på forhånd.

Tenk filminnspilling og alt blir lettere å forstå. Innspillingen gir deg en surrealistisk opplevelse av virkeligheten. Det er en følge av fremgangsmåten.

Bedragoperasjoner er en disiplin. Innen et fag som alltid er kalt konspirasjon i øst. For det er nettopp hva det er. Begrepet er helt presist på virksomheten.

For de psykologisk interesserte kan jeg opplyse om at en form for fragmentering også er en forsvarsmekanisme for å unngå kognitiv dissonans. Her har du en forklaring på hva som på engelsk heter "compartmentalization" innen psykologi.

Det er en måte å berge ditt eget personlige system på. Den menneskelige faktor er den samme overalt.

Hva som benyttes til forsvar kan benyttes til angrep. Defensive tiltak kan bli snudd til offensive. - Alt som er skapt med det gode som formål kan bli snudd til det stikk motsatte formål, som Aristoteles slo fast allerede for langt over to tusen år siden.

http://en.wikipedia.org/wiki/Compartmentalization_(psychology)

http://old.nationalreview.com/goldberg/goldberg200406251128.asp

Est-ce que ce monde est sérieux ?

"Jeg lærte meg aldri å slåss mot dukker," sier tyren i en sang fra franske Francis Cabrel. 

Da jeg ble overfalt av mafiaadvokater i kombinasjon med andre håndfaste yrkesutøvere fra den profesjonelle mobben med den innerste makten i Norge, og holdt på å miste livet første gangen i 1996, fikk jeg blant annet denne sangen tatt med i en bok som var planlagt før overfallet. Jeg kjente meg nemlig godt igjen hos tyren. 

Der han blir lurt, stukket med spyd, pint og til slutt drept av tyrefekteren.

Fra sommeren 2011 og fram til i dag har jeg kjent igjen samme bedragmetodene. Som jeg selv ble utsatt for både da og senere, og som jeg ennå blir utsatt for. I et slikt hardkokt system følges utstøtte mennesker som meg opp. Så vi skal bli det for bestandig.

Grove forbrytelser blir alltid gjort større.

Jeg trenger ikke mange tilbakeblikk for straks å se hva som hender i tilsvarende narrespill fra skyggene. Etter hvert som det ene bedraget blir lappet over det andre i stort tempo.

Disse teknikkene kan jeg. Det er ikke lett å være tyr når du til samme tid blir narret og stukket. For å trette deg ut og langsomt svekke deg. Også det vet jeg. Det er med andre ord ikke lett å være menneske når mafiaadvokater og profesjonelle mordere har satt i gang jakt på deg.

Da kjenner du ikke natten før solen er stått opp.

Menneskejakt er særdeles stygg og brutal når den er integrert i et indirekte bedrag for å befeste makt. Slik du har opplevd siden 2011. I virkeligheten. Maskert som noe annet.

http://batlyrics.com/la_corrida-lyrics-francis_cabrel.html?ln=en

"Je ne vais pas trembler devant
Ce pantin, ce minus !
Je vais l'attraper, lui et son chapeau
Les faire tourner comme un soleil
Ce soir la femme du torero
Dormira sur ses deux oreilles"

http://www.asklyrics.com/display/cabrel-francis/la-corrida-lyrics.htm


"De sviker oss alle"

Når du har identifisert de kommunistiske bedragmetodene som har vært den største motoren i norsk historie, kan du rulle opp det ene narrespillet etter det andre. Aktuelle Arne Treholt fikk tjue års fengsel i 1985. "Han svek oss alle," het det i dommen.

Sannheten er at alle som deltok i denne rettsprosessen svek oss alle, det vil si den norske befolkningen. Om Arne Treholt isolert sett var skyldig i noe eller ikke, er i den sammenhengen irrelevant. 

Under enhver omstendighet var konteksten usann. Også for denne hendelsen.

Å ofre venner for å styrke seg selv og venner, er et konsept som skulle være lettere å begripe etter 22. juli 2011.

Ut fra handlingsmønsteret som jeg har identifisert, er konklusjonen at KGB narret norske og andre lands myndigheter til å ta Arne Treholt som spion for å maskere at Moskva satt med hele makten over Norge og benyttet den norske staten som en trojansk hest mot USA og andre vestlige land i NATO. 

Det ble i lang tid spunnet kontinuerlig bedrag på Arne Treholt for på overflaten av samfunnslivet å skape en dramatisk virkelighet som skjulte en dypere og underliggende virkelighet av langt mer alvorlig karakter.

Å lure nordmenn inn i feller og ofre dem med jevne mellomrom, var helt logiske skritt fra de hemmelige i tjenestene i øst. For å kamuflere den store muldvarpen. Nemlig Norge som stat. Som allerede under Stalin ble organisert som en strukturell kontradiksjon. Som en motsigelse.

Alle andre spiondommer mot nordmenn av samme slaget etter krigen, tjente samme hensikt. Flere av dem var mye dårligere rigget og kamuflert, men fem på gikk alle.

Disse dommene mot nordmenn for å ha spionert for Moskva, befestet illusjonen både hjemme og ute om at Norge var et vestlig land og trofast medlem av NATO. Sannheten var den motsatte.

Det er slett ikke slutt på at norske myndigheter sviker oss alle. Sviket er bare blitt enda større de siste årene for å kamuflere alle tidligere svik.

Å gjøre store forbrytelser større, er en del av den gamle kommunistiske fremgangsmåten for å kamuflere fortid og samtid.

Disse bedragmetodene har en storhetstid igjen i Norge om dagen.

Alt henger sammen med alt.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10133108

 "Brilliant Arrow"

Det viktige er å ha kommandoen.

Det spiller ingen rolle hvor mange jagerfly som er i luften. Hva som er viktig i et intelligent maktspill er å ha kontrollen over kommandoen av dem til sjuende og sist.

Mellom 40 000 og 50 000 unge nordmenn tilhørte politistyrkene i mai 1945. Mest kjent som gutta på skauen. De tilhørte foreldregenerasjonen min.

Disse unge soldatene trodde alle sammen at de var med på å frigjøre Norge. Det gjorde de også. Fra tyskerne. Samtidig befestet de den kamuflerte makten for russerne. 

Det var det ingen av dem som trodde.

Noe brudd med den grunnleggende rollen for politi og forsvar, og underliggende maktforhold, har ikke funnet sted i Norge siden den gang. Samme hvor mye støy og aktivitet som har vært i luften, på bakken og på havet i de 68 årene som er gått.

http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article8161171.ece

“Strategem by a wise man"

"The arrow shot by the archer may or may not kill a single person. But stratagems devised by a wise man can kill even babes in the womb.”

Kautilya,
Indian philosopher,
Third century B.C

“Pilen fra bueskytteren kan og kan ikke drepe en enkelt person. Men krigslist som er tenkt ut av en vis mann kan drepe selv spedbarn i morens mage.”
 ·  Translate

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 

Ikke en gang ideen er igjen

"A man may die, nations may rise and fall, but an idea lives on."

President John F. Kennedy
(1917-1963)

Når du i halvannet år har fulgt med på hvor mye president Barack Obama har hjulpet statsminister Jens Stoltenberg til å dekke over terroranslaget i Norge, og fremstille massedrapet som noe helt annet enn hva det er, kan du konstatere at ikke en gang ideen om Amerika og den frie verden lever igjen. Femti år etter Kennedy.

Gi dem et russisk pass, Putin. Slik du gjorde her om dagen til den franske skuespilleren Gérard Depardieu.

Det hadde vært ryddigere. Du er kommet langt nok i prosessen til trygt å kunne gjøre det. Etter å ha vunnet den kalde krigen. Lenge før den var over.

JFK Tribute
2
1
Norulv Øvrebotten's profile photoIsilda M.M.Fernandes's profile photo
9 comments
 
Politisk judo

Dette er egentlig et innblikk i strategisk bedrag. Det er politisk judo i verdensklasse. Med en aktuell person i offerrollen. 

Sannheten er motsatt av hva den umiddelbart blir oppfattet som. Når russiske ledere anvender de kommunistiske spillereglene som jeg forteller om. På makronivå får de størst utslag.

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB422/

Frontfamilier finner du i dag overalt i vest

Norge er ikke alene om å ha en virkelighet som er skapt som en følge av dette smarte grepet fra øst. Familier er viktige i enhver mafia. Blod er tykkere enn vann, og har du først fått rette blodet inn i systemet, trenger du ikke bruke penger på militærmakt selv for å oppnå strategiske mål. Indirekte. Da har du en fremmedlegion å benytte. Det koster deg heller ikke noe. Ikke fem øre. Intelligens er alfa og omega. Også i det virkelig store spillet. Det har Russland nok av.

Gadaffi's death & Hillary Clinton's reaction.

- Du har ikke tapt noe. Bare mennesker, sa Josef Stalin tørt til Kim Il-sung, etter at den nord-koreanske lederen kom til Moskva helt ute av seg og klaget over å ha tapt mange millioner mennesker i den først del av Korea-krigen på 1950-tallet. I en krig hvor Stalin benyttet ham som stråmann, og hvor USA smart ble trukket inn og alene tapte 60 000 soldater. 

Mine analyser på grunnlag av å ha identifisert den kommunistiske fremgangsmåten, konkluderer med at Stalin begynte denne krigen i en smart form for horisontal eskalering. Han dro USAs oppmerksomhet bort fra et Europa hvor han konsoliderte makten åpent og i det skjulte både i øst og vest etter den sovjetiske seieren i den andre verdenskrig. 

At USA hadde store styrker på bakken i mange av disse landene i vest var en utmerket kamuflasje. Det kunne ikke ha vært bedre, for som britene sa under andre verdenskrig: "Amerikanerne er våre italienere."

http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War

 Hvordan kamuflerer du virkeligheten?

Hvordan kamuflerer du virkeligheten når du selv er den store regissøren og drar i alle tråder? Det kan du se her. Indirekte bedrag er en kunstart innen etterretning og strategi. Like mye i 2013 som i 2011. Eller i alle år før. Jeg skal begrense meg til å stanse ved forløpet til første verdenskrig. Som begynte i 1914. Spillet fra øst var nemlig det samme også den gang.

Putin: Who gave NATO right to kill Gaddafi?
 ·  Translate

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
2
Norulv Øvrebotten's profile photo
2 comments
 
Årets navn og tilbakeblikk

Det var en kreativ og godt forberedt utgave av et rigget bedrag, men den store strafferettssaken over ti uker i Oslo tingrett i vår, var likevel intet annet enn en rettslig prosess som var bygget på de samme teknikkene som lurte en hel verden under Moskva-prosessene på 1930-tallet. Du og alle andre er med andre ord blitt utsatt for et folkebedrag. I norskrussisk regi. Så stort at det har blendet de fleste.

I virkeligheten har advokaten som er blitt årets navn i VG, i likhet med en rekke andre jurister, medvirket til massedrap på en del av den norske befolkningen. Å medvirke til drap er like straffbart som å utføre drap. Noe unntak for jurister finnes ikke. Enten vedkommende jurist skulle være riksadvokat, regjeringsadvokat, dommer, eller være i hvilken som helst annen stilling innen lov og rett som skulle ha utelukket henne eller ham fra å bli forbryter.

Det bør før eller senere høre historien til at mennesker med høy tillit fra samfunnet og med svarte kapper, kan gå fritt rundt og tro at de kan gjøre hva som helst uten å bli tatt. At mange medvirker til en forbrytelse, gjør ikke forbrytelsen mindre. Det gjør den mye større.

USAs utenriksminister og jurist Hillary Clinton er sykmeldt som følge av at de kommunistiske bedragmetodene er bedre forstått også i Amerika, så Jens Stoltenberg og alle andre som har lurt den norske befolkningen trill rundt i halvannet år nå, kan ikke regne med at USAs støtte til bedraget vil vare evig.

Norge og nordmenn har ikke mye å si hvis det virkelig smeller og sannheten ikke lenger lar seg undertrykke. Amerikanere vil da være mer opptatt av "9/11" enn "22/7". Siden dette terroranslaget fra 2001 er samme kommunistiske opplegget. Med langt større følger.

For øvrig er ikke barnedrapene i Newtown i Connecticut rett før jul ferdig etterforsket og oppklart. Denne massakren i USA kan være like feil definert som den norske på Utøya. Har kommunistene fått hånd om den virkelige makten, blir den fulgt opp med terror og bedrag.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10048978

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Arets-navn-7078479.html

"He knew that the Soviets were magicians"

"Only Dzadzio cried like a prophet: For you don't know who's coming here! You don't know!

He despised the Russians. He had hated the tsarists and now he hated the communists. He had been captured in 1914 when he was a soldier in the Polish army and had spent six years in a Russian concentration camp, four under the tsar and two under the communists.

He had experienced Stalin's hell. Drazdzio knew that the Soviets were magicians, able to change the world with mere words. Invitations into threats. Plenty into hunger. Loyalty into fear. Smiles into lies.

He never talked about what he went through in the Russian concentration camp. Not even to his wife. But Mama told me he still had nightmares. He would wake up screaming, covered in so much sweat that Babcia would have to change the sheets."

http://www.amazon.com/Claras-War-Girls-Story-Survival/dp/0061728616/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1356622499&sr=1-1&keywords=Klaras+war

Følg nøye med, for du ser nå regjeringen din lyve til deg

"The night of the assination, my family and I were watching TV, my father said,"watch carefully kids, that man was shot from the front." He was in the army and was a sharp shooter. "You are watching your goverment lie to you."

http://www.amazon.com/Girl-Stairs-Missing-Witness-Assassination/dp/1460979370/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1357306045&sr=1-16&keywords=The+girl+%2B+Kennedy
 ·  Translate

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
Med barberkniv på historien og 9. april 1940

Om du ikke kan identifisere problemet, er du ikke i stand til å løse det, og 75 år etterpå er problemet like uløst. For de fleste. Det er flere spørsmål enn svar.

I morgen er det 75 år siden tyskerne invaderte Norge. Noe som ennå reiser det ene spørsmålet etter det andre. Nå for også en ny generasjon. Den tredje siden krigen.

For de fleste nordmenn i alle aldre er det ennå ubegripelig at 12 000 mer eller mindre sjøsyke tyskere kunne komme seg i land og sette seg fast i et land som kunne ha mobilisert opptil 600 000 mann under våpen, men som aldri gjorde det. Det var og er problemet. Som ingen har gitt en fullgod forklaring på.

Historikere og jurister har gravd over i stedet for å grave opp. Det samme har altfor mange journalister gjort. De har manglet både dyktighet og mot. Ikke minst det siste.

Generalstaben ba om full mobilisering hver dag fra 5. april 1940. men fikk tvert nei hver eneste dag fra de politiske myndigheter. Først om morgenen 9. april da de tyske styrkene inntok landet, ble det gitt tillatelse til delvis mobilisering, men den skulle skje stille og fortrinnsvis med post og ville ta mellom ti og femten dager.

De fagmilitære var sjokkerte. De fikk heller aldri beskjed om å slåss. Det var noe som etter hvert skjedde av seg selv. Etter hvert som folk oppdaget hva som var i ferd med å utspille seg. Motstanden ble improvisert.

I Nord-Norge ga general Carl Gustav Fleischer blaffen i hva som ble sagt i Oslo. Han både mobiliserte så fort han kunne og ga soldatene sine beskjed om å krige. Derfor klarte han også å bite skikkelig fra seg i Narvik og bidro til å gi tyskerne det første militære nederlaget i et slag i andre verdenskrig.

I stedet for å mobilisere soldater og offiserer i ukene før invasjonen, var tiden i Oslo brukt til å pakke Norges Banks gullbeholdning i mange små trekasser, slik at gullet lett kunne håndteres og bli transportert til utlandet. Det var en operasjon som gikk på skinner. I motsetning til det meste av militær motstand.

Så noen var i stand til å legge planer. Noen visste hva som skulle eller kunne skje.

"De nordmenn som kom forbi, kunne slått tyskerne tilbake med paraplyer," sa den britiske generalen Louis Spears foraktelig om tyskernes invasjon i Norge 9. april. Likevel var de fåtallige tyske soldatene som kom inn til Oslo sentrum, eskortert av ridende norsk politi ut på ettermiddagen 9. april, så fulle av selvtillit at de snart fikk følge av et tysk hornorkester. De ventet ikke særlig motstand.

Hele invasjonen av Norge var mystisk, mente den amerikanske journalisten og vinner av Pulitzer-prisen, Leland Stowe. Han bet seg blant annet merke i at militære nøkkelfolk var sendt på permisjon akkurat denne dagen, og han rapporterte fra Oslo hjem til Amerika i aprildagene 1940, om et folk med et usedvanlig stort antall forrædere og et slapt folk uten ære. Det var hans sviende forklaring. På det han selv omtalte som et mysterium. Som et mistenkelig sådant.

"Ockhams barberkniv" er et prinsipp som ble fremsatt av filosofen og teologen William av Ockham. Når du skal løse et problem, sier han, skal du kutte ut alle unødvendige komplikasjoner og det enkleste svaret på et spørsmål er mest sannsynlig det riktige svaret. Denne fremgangsmåten innen analyse er anvendelig når det gjelder krigen og Norge, for komplikasjonene er utrolig mange. Du må skjære gjennom krigens tåke. For å komme til kjernen.

Hvilket sannsynlig svar er det du får hvis du benytter hans barberkniv? Hva er det enkle og opplysende svaret på de utallige spørsmålene?

Jo, Sovjetunionen og Tyskland var allierte 9. april 1940. De to diktatorene Josef Stalin og Adolf Hitler hadde inngått en avtale året før. Som en følge av samarbeidet hadde tyskerne blant annet i god tid før 9. april liggende et tankskip på vent i Murmansk i Russland for å kunne forsyne krigsskipene som ble brukt mot Narvik.

Josef Stalin beundret fyrster i middelalderen som av strategiske grunner smart parkerte egne områder hos fienden eller andre for en tid. Denne indirekte tenkemåten hos Stalin forklarer også mye av det som hendte i 1940. Stalin parkerte Norge hos Hitler for en stund. Han tok området igjen fem år etterpå. Guds skjulte hånd fra øst var slu og effektiv. Det er den ennå.

Norge var styrt av mennesker som hadde lojaliteten til Moskva, og ikke til Norge. Dermed oppsto en indirekte lojalitet til Hitler-Tyskland. Det forklarer alt. Til og med dagens politiske bilde i Norge har innerst inne denne gamle russiske forklaringen. Den ligger fortsatt i bunn. Alt henger sammen med alt.

Denne reportasjeserien i NRK er en av de mange i pressen i anledning 75-års-jubileet. Det beste svaret på de mange spørsmålene i alle disse innslagene, kan du altså få ved å benytte Ockhams barberkniv. Ved brutalt å kutte ut alle unødvendige komplikasjoner. Så virkeligheten og svaret lettere kommer til syne. Kontekst betyr alt.

Bruk som tommelfingerregel at når virkeligheten først er ille, er den som regel langt verre enn du tror.

http://tv.nrk.no/serie/alliert-og-alene/KMTE30001111/sesong-1/episode-1
 ·  Translate
Norsk dokumentarserie. April 1940: I et skogholt sør for Lillehammer kjemper Olav Rødsbakken og kame...
1
Norulv Øvrebotten's profile photo
3 comments
 
 "9. april 1940 - et historisk bedrag"

Store hendelser i Norge er som regel knyttet til bedrag. Også 9. april 1940 var et nasjonalt bedrag, ifølge historiker Aage G. Sivertsen, som i fjor ga ut en bok med denne tittelen. 

Det er ikke første gangen bedrag er benyttet i saksbehandlingen fra norske myndigheter. "Historien om Gardermoen : et nasjonalt bedrageri" var en grundig bok fra NRKs Ebbe Ording i 2000. Da den utrolige historien om flyplassvalget fant sted med alle sine milliardoverskridelser, var Kjell Opseth her fra Førde samferdselsminister og den nyttige idioten som utførte bedraget i saksbehandlingen som han ble instruert om å gjennomføre for å bygge flyplassen på helt feil sted. 

Kjell Opseth kjenner jeg godt. Jeg tror knapt han forsto mye av hva han var med på. Politikere som han blir benyttet som fronter og mellommenn i indirekte bedrag. Jeg fikk mer enn nok av Gardermoen da jeg hadde med saken å gjøre i Forsvarsdepartementet i 1987 og 1988. Manipuleringen av oss politikere den gangen var også massiv.

Når det samtidig blir gjennomført likvideringer i slike forhold, kan du være sikker på at kontinuerlig bedrag blir spunnet på liket, eller på likene, slik du så rått opplevde 22. juli 2011. Da det var 77 av dem og et liknende antall skadde. Bedrag etter den faste oppskriften ble spunnet hele tiden fra myndighetene. 

Poenget mitt med denne digresjonen er at samme fremgangsmåten innen bedrag går igjen fra krigen til i dag. Eller rettere sagt fra tidlig mellomkrigstid. Det er slik folk holder seg til makten. Les for øvrig Knut Lindhs bok fra i fjor; "Hvem drepte Jan Wiborg?". Hvis du ønsker å vite mer om bedraget Gardermoen og omstendighetene rundt et lik som den gang lå igjen på bakken utenfor et hotell i København. Det var et selvmord som ingen tror på.

Josef Stalin er mannen som du må kjenne mer til for å forstå såvel russisk som norsk historie også av i dag. Stalin styrte ved hjelp av enkeltdrap, massedrap, tvang, smart bedrag kamuflert som smart jus ved domstolene, noe som lurte befolkningen lett, og ellers stod han for spektakulære bedragoperasjoner. Stalin la malen og skaper på den måten fortsatt historie. Han hadde hemmelige tjenester som var eksperter i å manipulere både samtid og fortid. Vladimir Putin og hans tjenester bruker samme metodene. Denne arven lever i både Russland, Norge og andre land.

Det er umulig å forstå norsk historie i moderne tid uten å kunne disse bedragmetodene som Arbeiderpartiet og resten av norsk politikk er blitt styrt med siden årene etter det kommunistiske statskuppet i Russland i 1917. Jens Christian Hauge var en ekspert i kommunistiske bedragteknikker. Han er død, men den høyre hånden hans, Johan Fredrik Remmen, lever og er aktiv i dette spesielle yrket. Det samme er andre i denne kretsen av mafiaadvokater som blir koordinert med andre mafiautøvere når det er nødvendig. 

Hele det juridiske systemet er ødelagt av denne virksomheten over mange år, slik forfatteren Jens Bjørneboe påpekte allerede på 50-tallet. Før han ble funnet hengt i et tre på 70-tallet. Domstolene blir benyttet til å hvitvaske politiske forbrytelser i Norge. Blod er tykkere enn vann. Også blant familiene som styrer lov og rett. De fleste holder til i Oslo. Hvor de fusker over en lav sko.

Hele den bakenforliggende russiske tjenesten som har manipulert befolkning og stat i Norge siden Stalin fordekt tok kommandoen i landet fra 1935 av gjennom Arbeiderpartiet, er aktiv som aldri før og bestemmer hva de vil i norsk politikk og samfunnsliv. Russland er ikke utenfor porten, så mange ynder å gi inntrykk av i dag. Russland er innenfor. Slik har det vært lenge. Det betyr at Norge i kjernen også er en mafiastat. Med de følger som organisert kriminalitet alltid har.

Min konklusjon etter å ha studert omstendighetene rundt 9. april 1940, på bakgrunn av kommunistiske metoder som jeg har identifisert, er at Josef Stalin ga sin allierte Adolf Hitler all mulig hjelp, så han skulle klare noe som britene mente var komplett umulig.

Det var bare mulig å komme seg forbi den britiske flåten og komme i land og erobre Norge, hvis Stalin sørget for å legge landet helt åpent for Hitler. Noe som også skjedde. I kommunistiske styringsopplegg er departementer og regjeringer kun fronter. Makten over staten ligger i partiet og hemmelige tjenester. Slik er det når det kommer til stykket i Norge av i dag også. Ikke noe har forandret seg. Siden april 1940.

Jeg skal i et senere innlegg komme tilbake til Stortinget og Regjeringen av 1940. For det skjuler det største bedraget av alle. Carl Joachim Hambro fra Høyre var i hvert fall stortingspresident i mellomkrigstiden, og han er gitt æren for at konge, regjering og storting kom seg ut av Oslo med tog om morgenen 9. april, angivelig for å unngå å bli tatt av tyskerne. 

Det høres tilforlatelig ut, men rømningen skapte bare enda mer kaos og hindret militær motstand da alle disse menneskene krysset fram og tilbake på det indre Østlandet . Ikke ga politikerne ordre om å krige. De ville ikke en gang mobilisere før 9. april, og da skulle det skje skriftlig! Alt ble trenert. Alt ble sabotert, og det skjedde fra toppen. Mens alle andre fikk skylden i ettertid. Landsforræderiet var så stort at det blendet.

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/--Bedrag-a-hevde-at-angrepet-9-april-kom-overraskende-7694299.html

Det fantes jo ingen grunn til å rømme byen. Derimot fantes det en grunn til å bli. Nemlig for å slåss. Det var ikke flere tyske soldater som klarte å komme seg inn til Oslo enn at de kunne ha blitt jaget bort med paraplyer av sivile, ifølge en britisk general som fulgte med på hva som skjedde. 

Istedenfor å kaste tyskerne på sjøen reiste både politikere, konge og gull ut av hovedstaden på ørkesløs vandring med en befolkning på flere hundre tusen bak seg som verken hadde fått beskjed om å gjøre motstand eller noe annet overhodet.

Justisministeren var opptatt av at ridende politi i all vennlighet og helt fredelig skulle eskortere tyske soldater fra Fornebu og inn til sentrum av Oslo på ettermiddagen. Det ga statsråden eksplisitt ordre om. Det gjorde han neppe uten å ha tatt regi fra noen.

Jeg tror at Stalins hemmelige tjenester sto bak arrangementet av hele flukten fra Oslo også. For å legge landet åpent for Hitler og skape kaos som hindret motstand. Det var hans kaniner som flyktet. Dagen etter - 10. april 1940 - brøt det ut full panikk i Oslo og flere andre byer, og det ble skapt enda mer kaos da masseflukt fra byen begynte. Befolkningen på flere hundre tusen mennesker var livredd for å bli bombet av britene.

Panikken rådet. 

Hvem sto bak de falske ryktene om britisk bombing? Jo, det var den kommunistiske sabotasjegruppen Wollweber, som da ga sine tyske allierte en hjelpende hånd. Det kan du til og med lese på Wikipedia ved å google "panikkdagen 1940." Det er umulig å arrangere motstand og få til mobilisering når en hel bybefolkning får panikk og masseflukt blir resultatet. Tyskerne hadde alt å tjene også på denne flukten og alt kaoset som fulgte. De kunne bare stå og se på.

Så nazistene var nok takknemlig for også den jobben fra sine venner den gangen, kommunistene. Alt ble jo gjort for dem. De kom nærmest til duk og dekket bord i Oslo.

Største problemet deres var Vidkun Quisling fra Nasjonal Samling som uten å konferere med tyskerne holdt radiotale og gjorde nordmenn sinte, da han hadde planer om å styre landet, noe nazistene ved hjelp av Høyesterett fikk slutt på allerede uken etter 15. april. Ellers var løpet lagt. Tyskerne kunne gå i Norges Bank og ta ut så mye penger som de ville og kjøpe opp alle lastebilsjåfører på hele Østlandet for å kjøre soldatene sine av sted for å knuse motstand fra de få nordmenn som begynte å krige uten ordre. De udisiplinerte med andre ord.

Sjelden har en fremmed invasjon vært mer tilrettelagt på forhånd. Det har faktisk aldri skjedd. I hvert fall kjenner ikke jeg til noe liknende i verdenshistorien.

Problemet i ettertid med å finne ut hva som hendte, er de mange som har løyet om hva som skjedde i aprildagene i 1940. For å berge seg selv. Dagens stortingspresident, Olemic Thommessen, gjorde 9. april i år et stort nummer av å bringe "Elverumsfullmakten" tilbake til Elverum, der Stortinget skal ha vedtatt denne fullmakten 9. april 1940 etter forslag fra stortingspresident Carl Joachim Hambro fra Høyre. Denne fullmakten skal ha gitt regjeringen konstitusjonell dekning for å styre inntil Stortinget igjen kunne samles. At dette var et faktum var også opplest og vedtatt som en sannhet i mange år. 

Nyere historieforskning har vist at Stortinget slett ikke vedtok en slik fullmakt. Forslaget ble ikke en gang satt fram for avstemning. Det var i lomma på stortingspresidenten, hvis han selv står til troende, og han ville ikke fremme forslaget fordi motstanden og forvirringen blant de andre folkevalgte var for stor.

Elverumsfullmakten eksisterer ikke. Slik det er skapt en illusjon om i altfor mange år.

Likevel holder dagens ledere på Stortinget dette bedraget levende også i 2015. Mytene er hardføre. Dagens makt for mange er bygget på mye som er usant.

Dokumentet som dagens stortingspresident hadde med seg til Elverum i anledning 75-års-markeringen må ha vært et dokument som ikke er vedtatt noe sted. Derfor er det heller ingen fullmakt fra nasjonalforsamlingen. 

Stortingspresident Olemic Thommessen ga i Dagsrevyen inntrykk av noe annet. Han befestet igjen villfarelsen fra krigsårene og markerte 75-årsdagen for den tyske invasjonen på en uhederlig måte.

Fullmakten som ikke eksisterte ble senere i 1940-årene benyttet som grunnlag av Nygaardsvold & Co i London til å lage lover som kunne dømme folk til døden med tilbakevirkende kraft. I strid med Grunnloven.

Det var mange som svek vinteren, våren og sommeren 1940, men de som svek mest ble ikke skutt, de lagde derimot lover på grunnlag av en fullmakt som ikke fantes, om å skyte andre. Det hjalp godt på at Sovjetunionen vant hele krigen. Fra 1945 var det tilbake til nye bedrag her hjemme, og slik har fremgangsmåten vært i alle år siden. 

"Hver løgn må ha sju løgner i tillegg for å oppnå sannhetens aura," sa Martin Luther, og nettopp denne måten å gjøre det på karakteriserte de kommunistiske hemmelige tjenestene. De har ikke forandret seg etter at ideologien ble forandret. Den røde tråden med bedrag i saksbehandlingen går igjen i alle år i Norge uten å være slitt av eller blitt klippet av. Fra dagens Norge går den røde tråden tilbake til det Norge som fantes i mellomkrigstiden. Det er langt mer enn et 75 årsjubileum.

Hva slags karakteregenskaper kjennetegnet de fremste norske politikerne på denne tiden? De som var fostret opp fra 1920-årene på sovjetisk bedrag og undergraving? Du kan få et sterkt inntrykk av denne gjengen ved å lese dette intervjuet med norskættede Dorothy Baden-Powell i Aftenposten fra 2011. 

Hun jobbet med å sende norske spesialsoldater i britisk tjeneste på hemmelige oppdrag til Norge. Dorothy Baden-Powell legger ikke skjul på forakten som hun hadde for de norske politikerne som var kommet til London. De kunne ingen stole på. Så ingen grunn til å gjøre det i ettertid heller. For oss andre. I 2015.

"Mens Baden-Powell hadde den største respekt for de norske sabotørene, var hun ikke særlig imponert av den norske regjeringen i London.- Man kunne ikke stole på dem. De lekket hemmeligheter, kjedet seg og bare røkte og drakk, sier hun med utilslørt forakt."

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Sendte-sabotorer-til-Norge-under-krigen-6455688.html
 ·  Translate

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
Hvem er Vladimir Putin?

Dette aktuelle spørsmålet ble stilt i en reportasje i NRK i kveld. Blant annet ble det fortalt om den brutale fremgangsmåten fra de hemmelige russiske tjenestene i 1999, da flere boligblokker ble sprengt i luften i Moskva med flere hundre drepte mennesker til følge. For indirekte å styrke den til da mer ukjente Vladimir Putin fra KGB og FSB som president i Russland.

Dette var et rigget bedragopplegg fra skyggene hvor skylden ble lagt på opprørere og befolkningen i Tsjetsjenia. Som da Putin gikk til en brutal krig mot. Den indirekte følgen av terror, bedrag og krig på falskt grunnlag, var at Vladimir Putin ble både landskjent og populær. Han gikk rett til topps hos den russiske befolkningen som en sterk og handlekraftig leder. Noe som også var det virkelige målet.

Denne stalinistiske metoden hvor terror og bedrag blir kombinert for å oppnå mål på en smart og indirekte måte, har jeg fortalt om mange ganger før. Den er også benyttet her i landet. For å befeste gammel maktstruktur. Du dreper dine egne for å styrke deg selv og venner. Terrorens logikk er paradoksal.

Indirekte bedrag er å foretrekke fremfor direkte bedrag. Det går igjen.

Det politiske klimaet er blitt slik at også NRK nå kan sende en kritisk reportasje om dagens Russland. Det er et fremskritt. Gratulerer til min gamle arbeidsplass på Marienlyst. Det var på tide at dere begynte å se lyset. Jeg arbeidet i NRK Dagsnytt og NRKs utenriksavdeling fra 1980 til 1986. Så jeg har erfaring også derfra.

Ennå er det likevel en lang vei å gå før nordmenn tar inn over seg enda mer av den bitre sannheten, og innser at Norge i grunn og bunn bare er en maskert filial av den store mafiastaten som vi har som nærmeste nabo.

Du kan være sikker på at Putin ikke spør hvem Norge er. Herskeren kjenner alle, men ingen kjenner herskeren.

Denne reportasjen er for øvrig ganske bra. Den kan åpne øynene på mange, i hvert fall hos dem som er villige til å se, men den forteller likevel ikke hvor stort det skjulte russiske imperiet i virkeligheten er, og hvordan Vladimir Putin kan være på begge sider i en konflikt og spille sjakk med seg selv. Til stadighet og overalt.

KGB tapte ingen kald krig. Det var Sovjetunionen som ble avviklet. Russland arvet imperiet.

Det er ikke uten grunn at president Barack Obama ville ha den tidligere norske statsministeren og NATO-motstanderen Jens Stoltenberg som generalsekretær i NATO. Russland er korrumpert, slik denne reportasjen viser, men det er ingen grunn til å tro at Vesten er noe bedre.

Det er min påstand at Vladimir Putin i dag har den reelle politiske kontrollen både i øst og vest. Han er best på hemmelig og hensynsløs makt. Han er snart eneveldig.

Den tsjekkiske dissidenten og senere presidenten, Václav Havel, sa før han døde i 2011, at putinisme innebærer å blande sammen det verste fra kapitalismen og det verste fra kommunismen. Nettopp det har vi gjort. Resultatet er derfor ille. Virkelig ille er det.

Å medvirke til hverandres forbrytelser skaper en særlig sterk solidaritet. Bedre lim kan ikke mafiastater bli bundet sammen med. Bak en overfladisk demokratisk fasade. Det er en prosess som stadig pågår. Den gjør det snart meningsløst å skille mellom øst og vest.

http://tv.nrk.no/program/KOID21000515/hvem-er-vladimir-putin
 ·  Translate
Amerikansk dokumentar. Vladimir Putin har en politisk karriere hvor påstander om korrupsjon og krimi...
1

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
Under en hardere himmel

Noen er bekymret for at det er så stille fra meg. Det er forståelig siden jeg ikke har vært innom og skrevet på Google+ eller Facebook overhodet siden september i fjor. Derfor skal jeg gi livstegn fra meg.

Jeg er i live selv om det har holdt hardt siste året.Mobbemetodene som er brukt mot meg er langt mer brutale enn hva den britiske journalisten Luke Harding har opplevd og forteller om i sin bok om mafiastaten Russland. Han er ikke blitt overfalt mens han sov i eget hjem, gasset og bedøvet slik at hva som helst kunne bli gjort med ham.
 ·  Translate
2
Norulv Øvrebotten's profile photo
5 comments
 
Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs

Skal du forstå hendelser er det avgjørende å identifisere den riktige konteksten. Før 22. juli 2011 var altså statsminister Jens Stoltenberg ute og kjøre i pressen og offentligheten som følge av sine altfor tette forbindelser til de hemmelige russiske tjenestene.

Den tette kontakten mellom politikere fra Arbeiderpartiet og KGB hadde før vært tabu i den offentlige debatten i Norge, men dette fortidde temaet var i ferd med å komme opp i dagen og fram i lyset for alvor sommeren 2011. Som følge av nye opplysninger fra sovjetrussiske arkiv i Storbritannia. Denne informasjonen bekreftet at Arne Treholt slett ikke var alene om å havne i KGBs nett.

Den hensynsløse og brutale terroren her hjemme førte straks til at disse forholdene ble glemt og ikke lenger fulgt opp i pressen eller av andre. Naturlig nok. Stoltenbergs stilling som politiker både ute og hjemme ble i stedet styrket som en følge av terroren og gjorde det senere mulig å bli generalsekretær i NATO. 

Krigens logikk er og blir paradoksal, ikke lineær. 

Den tvilsomme fortiden med hemmelige KGB-møter og motstand mot NATO og vestlig sikkerhetspolitikk, ble derfor valset over av begivenhetene som fulgte. Glemt var det faktum at Stoltenberg ikke fikk sikkerhetsklareringen NATO Cosmic Top Secret/Strengt Hemmelig fordi han ikke var til å stole på, og at han av den grunn måtte forlate forsvarskommisjonen i all stillhet høsten 1990. Skandalen ble dysset ned,

Femten år etterpå er han likevel manøvrert inn i toppstillingen som generalsekretær i nettopp NATO. I en organisasjon som han altså ikke var blitt sikkerhetsklarert for. Det umulige ble gjort mulig.

Hensikten helliger igjen middelet. Rått og brutalt. Jens Stoltenberg kom på plass hvor det trolig var tenkt at han skulle komme. Hele tiden. I slike manipulasjoner finnes ingen tilfeldigheter.

I politikk skjer ingenting ved et uhell. Hvis det skjer, kan du være sikker på at det var planlagt slik, sa en gang USAs president Franklin D. Roosevelt.

Det blir alltid tenkt langsiktig. 

Norge har en østlig arv og en maskert statlig struktur som de rette folkene etter Jens Christian Hauge og hans venner sørger for blir godt ivaretatt. Fremgangsmåten fra dem befinner seg som regel utenfor forutsetningene for selve tenkesettet til normale mennesker. Det forklarer mye av suksessen. Blant annet når terror og bedrag blir kombinert på gammelt stalinistisk vis for indirekte å oppnå viktige politiske mål. 

Det er nemlig ikke likegyldig for Russlands president Vladimir Putin hvem som sitter som generalsekretær i NATO. Spesielt ikke i disse tider. 

Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs.

http://www.dagbladet.no/2011/07/06/kultur/debatt/kronikk/spionasje/arbeiderpartiet/17206163/
 ·  Translate

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
The hand of God

In Norway this is not a movie. It is reality.

In the same manner as our masters who pull the most solid strings from the east. This is not a new situation for Norway. The business has only been reorganized during the last twenty years, with the consequences becoming far more brutal.

Watching a movie would be a good start in order to gain a greater understanding of our own country. Particularly if you need to suppress a more bloody reality. You are ruled by the mob, regardless of what party you vote for in an election. Whenever they chose.

When the mafia lawyers organise crime from the deep, they deceive and force people on the surface to take part, causing a snowball effect, thus camouflaging the underlying reality more and more. Everybody is being deceived into assuming a false motive and a false context.

Not only are people in government and other influential positions becoming accomplices in the crime through the continuous deception of the proceedings in the end. As well, following this they constitute a ring of protection around the mafia lawyers who are behind it. 

Both the real killers and the directors of deception are protected by all the previously honest people who have been pulled on to an assembly line leading to dishonesty. As a consequence of having been deceived and forced to becoming accomplices of the actual crime.

This is how Cosa Nostra is created: Our Cause. This is the craft of professionals.

In all societies controlled by organized crime; in the end the organization itself becomes the best defence for the criminals and their crime. Norway today is a good example of this general consequence. As you will find in all cities and nations controlled by the mafia.

This means smart protection of the mafia lawyers who are behind murder and deception, in an old and incorporated culture like in the Norwegian culture. This culture also makes it easier to use the accomplices to protect themselves at a later stage. 

Being at the inner core of the crime they always get a double advantage. First they use other people as their weapon. Then the same people become their shield to prevent their faults being revealed. In the same way as we have seen with the consequences of the combined mass murder and deception in 2011. In order to indirectly consolidate the real power over Norway.

This structure of a mafia program repeats itself again; in all societies like Norway. All over the world. 

"An excellent beginning" 

"If you wish to understand the Soviet Union, you can make an excellent beginning by going to the movies and seeing "The Godfather"....because the Soviet system since Stalin may be usefully regarded as a regime of mafioso types who, incredibly, have become the political establishment" 

Irving Kristol. 

The Godfather Soundtrack
1
Norulv Øvrebotten's profile photo
7 comments
 
Guds hånd 

Dårlig søvn kan ha en forklaring.

Hvis lederen i Kristelig Folkeparti og leder for 22. juli-komiteen i Stortinget, Knut Arild Hareide, er begynt å innse hvilken forbrytelse som han har medvirket til som sentral person i narrespillet etter 22. juli 2011, forstår jeg at søvnen er blitt dårlig. 

Offentlig saksbehandling har kamuflert reelle sammenhenger og motiv. Som følge av fremgangsmåten. Noe som alltid skjer i slike bedragoperasjoner. Når gamle mafiateknikker blir benyttet til å kombinere drap og bedrag. Slik at alle blir lurt trill rundt. Kontinuerlig.

Norge hadde nylig et valg som dreide seg om ingenting, men av og til faller skjelletter ut av skapet, selv om politikere på overflaten ikke ønsker det, eller ikke klarer å skjule dem lenger. 

Å medvirke til massedrap på egen befolkning i et godt rigget og indirekte bedragopplegg, er ikke akkurat en liten forbrytelse.

At mange andre i toppolitikk og embetsverk også har gjort det som følge av den kommunistiske bedragmetoden som konsekvent er benyttet i offentlig saksbehandling av massedrapet i Norge, gjør ikke overgrepet og sviket mot egen befolkning mindre.

Det gjør tvert om hele forbrytelsen mye større.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2013/artikkel.php?artid=10143697
 ·  Translate

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
The paradoxical logic of smart terror, and why the truth is contrary to what the world generally believes


My background, history and description:

I am a former reporter, chief editor and defence politician. During the last year I have been working on the disclosure of the deceptive operation in connection with the terror and mass murder in Norway on July 22nd 2011. Behind all the camouflage you will find also in this operation an old communist method which is recurring in a long row of similar combinations of murder and deception throughout recent history. In order to indirectly consolidate and accumulate power.

I live in Førde, Sogn og Fjordane County, Western Norway.

I have been a reporter at the NRK Radio newsdesk and NRK Radio foreign affairs editors in Oslo (1980-1986), and chief editor of the newspapers Firdaposten in Florø and Rogalands Avis in Stavanger in the nineteen nineties. In the last one I was also the administrative director.

Between 1986 and 1988 I was the Personal Secretary (Political Advisor) of Defence Minister Johan Jørgen Holst, who came from the position of director of the Norwegian Institute of Foreign Policy (NUPI), the man behind the Oslo Agreement of the Middle East in 1993, and also appreciated as Norway’s foremost politician on security and foreign affairs.

Johan Jørgen Holst died in service as Minister of Foreign Affairs in 1994, only 56 years old, after being hit by numerous cerebral hemorrhages. Prime Minister and physician Gro Harlem Brundtland immediately concluded that his death was due to a hereditary weakness of Mr. Holst. In that case I must be suffering from the same sort of weakness, in addition to a few others, but survived. Another of Johan Jørgen Holst’s secretaries who served as his deputy while he held the post of Defence Minister, was shot and killed in 1999. The murder was camouflaged under a false motive and in a false context.

I have been a chairman of and sitting on several government appointed committees on defence matters. My security clearance was NATO Cosmic Top Secret.

Today I am retired, but the insight in defence and security politics does not depend on wearing a white collar or not. As a consequense of my background and personal experience I can give you an analysis and understanding of the political reality that goes far deeper than what you get in the normal press. I know the deep state far better than most other people.

I had my first prestigous appointment in the Ministry of Defence at the age of 23. While Rolf Hansen held the post of Defence Minister and Johan Jørgen Holst was his deputy. I then got infiltrated by Stasi, the East German Intelligence Service. With consequenses that escalated as time passed. In particular after the alleged outcome  of the fall of the Berlin Wall was turned upside down in Norway as a consequense of new communist deceptions, and Stasi became incorporated into the KGB.

After the transition from The Soviet Union to Russia, the secret services of the Kremlin changed name and became the FSB, and the old, well masked domination over the Norwegian State from the days of Josef Stalin in the nineteen thirties, was reinforced and continued into a new era. 

Norwegians have so far been through three name changes in the secret services that dominates and controls us: NKVD, KGB, and now FSB. In other words through several generations, starting more than 70 years ago. Norway lost their true independance and continued living on an illusion. Stalin doubled everything he could reach, not least whole states.

Very few people have had such an extensive and personal contact with eastern secret services as I have during my lifetime. So my insight regarding how double states work is profound. The subject of conspiracy is an integrated part of intelligence and security policy, and the Machiavellian life in the shadows is best learned through practice. Particularly when your life is at risk and you have to save it.

As a consequence of the insight into how Norway and other states in reality are controlled from the shadows in conditions of significance, smear campaigns are frequently run against me on the internet and otherwise. I choose to ignore those. This kind of methods is always used against dissidents in this kind of systems. If you don’t get killed. Both can happen to you.

Indirect deception means manipulating people in the surroundings of the target. The person who is the target will then be affected indirectly. Not just directly. As in normal deception. This is how the most professional cheaters create a snowball effect and Our Cause: The Cosa Nostra.

Using people in the surroundings of the target as intermediaries in order to fool, force and deceive, means the deception is mediate, not immediate, in other words. It is primarily indirect.

Just as much as a single person like myself and others, can be targeted for this kind of attack and deception, parts of or even complete populations can be targeted by the same kind of procedure, of which [the] July 22nd [terrorist attack] is an example. 9/11 is the same story. A similar structure is a recurrent feature in the different events. They come in creative variations, all spectacular.

I have gradually gained many years of experience as an infiltrated and persecuted critic of the system and an oppositional in Norway, and I have been exposed to several murder attempts, systematical abuse and harassment. By classic communist techniques.

Some of these techniques in psychological warfare, are described by British journalist Luke Harding of The Guardian in his book «Mafia State» released last year. He was mildly terrorised compared with what I have been exposed to in Norway. He was never exposed to physical torture.

People who get deprived of sleep, poisoned and harassed obviously become sick, but they don’t have a disease. Even if such an illusion can be created.

I have identified and am able to describe the most advanced methods of deception in public and private proceedings the last decade.This totalitarian phenomenon is international. The deceptions are first and foremost indirect, and are used in various forms to manipulate important issues for the desired outcome both in Norway and other western countries.

What I describe is how terror and deception are combined in smaller and bigger operations, after surveying the method of these schemes. They follow old recipes from the era of Joseph Stalin. In addition to include brutal violence and torture, they are built on techniques from [the trade of] magicians and other illusionists.

Modern operations of deception have evolved and gained higher levels of sophistication since the days of Lenin and Stalin, but the basic structure and mindset behind have not changed.

«Game of the negative space» was what the nazis called these schemes.

With these smart techniques crime can be white washed and dressed up as law and order, and passed as something different than what they are. Lawyers are very often used in these deceptions. Where the building blocks are contradictions. With illusion and deception as consequences.

You will then kill your friends in order to strenghten your friends, which has been demonstrated in Norway in 2011. In this kind of legal construction a basic contradiction is built into the essential structure of the scheme.

The combination of assassins and lawyers creates almost perfect crimes.

My conclusions follow as a consequense of identifying the method: You will find the same director behind the scenes in the terrorist attacks in the US in 1995 and 2001, as in Norway in 2011. The same applies for Poland in 2010.

This is revealed solely by the characteristic deception originating from the Soviet era that you will find in connection with the national proceedings of these attacks. Carried out against defenceless people.

Same method and other consistencies can be found in all of these circumstances. Which also applies for professional impostors  appearing as lawyers. They apply procedures and techniques that trick everybody continually, adapted from illusionists. With masking the real purpose as a consequense.

Commissions lead by a lawyer is a standard element following this kind of terror in affected countries, and when this kind of reports is presented as unmasked and honest truth, the exact opposite is the actual fact. Everything is made more masked and dishonest as a result of the proceedings.

The prefabricated untruth about terror and murder is developed in this manner, and externally given more seriousness and authority as a consequence of the processing in special commissions of this kind, and the same happens when courts of law are dealing with these issues. Where deception is built on murder.

Stalin discovered the biggest western security loophole in the field of law, and this security loophole has now been blown bigger and changed into a permanently open gate. Western states of law can through the game of the negative space be turned into states of crime. With complicity in murder, terror and any other criminal activity.

Everything that was made for a good purpose can be turned into the exact opposite in this manner. Whole states and security systems can be turned against their own populations.

The signature belongs to the KGB. Using the old name of the eastern secret services. Which is called the FSB today. Plus the SVR and the GRU for other parts of these services, to be precise. Not that a new name means any methods and schemes have changed. The same models and procedures as before are still being used.

This is canny and evil genius from the era of Joseph Stalin.

Which is more vibrant than ever.The evil genius is only upgraded and modernised. Not least enabled to be masked as law and justice, even more than earlier. It has more than ever been systemized for this purpose. In a way that crime is gaining a semblance of legality, and can be presented as something different than what it really is.
 
The red thread from the old days has only changed colour. No real break with the past has occured in the East. Only the illusion that it happened has been created since 1992. With considerable consequences for the power structure in the West. At every level. It is therefore in the West, and not in the East, that the really substantial and deep break with the past occurs.

Strategic deception is an art of war that Moscow masters better than nobody else. Creating an illusion of loss can be ingenious in order to win. After twenty years of living with the consequences of this illusion, both Europe and the US are still under the covert Russian heal, now more than ever. Indirectly. As a consequence of this strategic feint, and the brutal terror attacks that has occured to consolidate covert power under the cover of this stratagem. In the really big game. Which the Americans call «The Grand Strategy».

The Mafia State of the era of Lenin and Stalin has been transformed, and as a consequence become really great and powerful. It is now a Russian led empire covering several continents. With several western intermediate level managers. Smartly encapsulated in the revised system of the East. Where covert power is what counts. Any other [powers] are just fronts in reality.

"The Dual State" was  a totalitarian consept that communists and nazis had in common. Since then the dual state as basic principle has been systematically developed, made more sophisticated, realised and developed in one country after the other in the West. They all have a democratic external facade that covers up old and well known realities of political power internally. With the same kind of deception in public proceedings of important issues as a common strategic characteristic.

The impostors are generally disguised as lawyers. They are the moles. As before. With the difference that their numbers are now greater than ever.

The masked power of the East has been reinforced on a basis that was already systematically and well developed. The center of gravity has been moved westward during the last twenty years. With this kind of relocation of real power comes the combination of terror and deception to indirectly secure and consolidate what has been gained, and which is being acheived increasingly by this kind of totalitarian methods. Like the increasingly demoralised population of the US are experiencing.

The Americans are in reality going through a painful process from a life in freedom to a life in the opposite in a covert and increasingly  totalitarian vassal state. As a consequence of having lost a cold war that they have been tricked to believe they won. Faith is a predisposing quality.

The game of the negative space have some absurd consequenses, and one of them is that the US lost the cold war a long time before it was officially over. With an illusion of the opposite result. The brutal coup against President John F. Kennedy in 1963 was a milestone in this respect. It is now 50 years since Kennedy got a bullet in his head. As if he was a kulak under Stalin.

Personnally I have no doubt that this coup in America was a deceptive operation from the KGB. After having identified the method. Which is consistent with similar situations and other deceptive operations from the East.

Later Russia has gained an increasingly good basis for controlling important issues in the US by means of intrigue and similar acts of deception. The Watergate scandal is standing out in particular. When Richard Nixon had to step down as president. In 1974. The method of deception with this result belonged to the KGB.

You still have to go further back in time than the days of Nixon and Kennedy to get a better understanding of the context. My analyses on the basis of having identified the eastern methods of deception , show that the Russians gained the strategic upper hand as early as soon after the end of WW2. When the US founded the CIA and created NATO in a way that made it possible to turn both against their real purposes, and gradually become much greater eastern successes than western.

This has been high class strategic art of war from Moscow since before WW2, and recent events like 9/11 in 2001, is much easier to comprehend when you are able to follow the correct loose ends backwards, after having identified the engine of the development. This engine is smart Russian deception. After the same recipe. Decade after decade. You have now entered a new millennium with the same old story.

Now socialism as an attraction and camouflage has been swapped with human rights. The world will be deceived, and you along with it. It is done cleverly. No one is against heaven on earth.

Russian brightness and intellectual superiority have been the crucial strategic success factors all these years. Now the Russian President Putin can use the US almost like a Foreign Legion wherever he wants. Like you saw unfolding in Libya in 2011. Which doesn’t exactly indicate that Putin has lost any cold war. Neither any other war. A warm one.

The combination of terror and deception is always present in the company of the totalitarian power. Like it used to be in the era of Stalin. It is a paradox that the unrestrained brutality itself is blinding most people from the fact that this is the same old story all over again. Even today. It has only come much closer to the life of even more western people . Covert communist terror which through deception passes guilt to others, is no longer far away and distant.

The truth is really there for everybody to see, and therefore it gets easily overlooked.

The context should be easy to understand. When it is explained in a simple way: The indirect  consequense of the combination of terror and deception is that people will support the system. Which the killing in reality happened for . Entire populations are getting tricked into it.

Such brutal terror with great shock effect thus has a rational explanation in a strategic context. Power is fortified and consolidated. The logic of war is not linear. It is paradoxical. Therefore the consequenses of terror is also paradoxical. The purpose is achieved indirectly.

My profile picture was taken in 1996. This is used deliberately. That was the year when the legal position I had from my birth as a human being was turned upside down in the alleged western state of law of which I was a citizen. Precisely as a consequense of the game of the negative space against me.That is why I became an expert. Smart deception dressed up as smart law is something I understand better than most people, after having investigated and uncovered this game for seventeen years. In detail. Either if such deception is combined with murder or not.

All conditions were systematically turned upside down in my case, and subsequently others were tricked into acting on this false basis. Which is what this communist method of deception involves otherwise as well. Wherever it is used. From micro to macro levels.

«Once false, always false», the arrangement is. Both in large and small. Reality is shaped when you and others are tricked into acting on the illusions. These illusions are created continuously as a consequense of the method itself when the game of the negative space is the engine of the development. In these charades the normal consequense is that the truth of any matter is the opposite of what you are tricked to percieve. This is a characteristic consequence of the illusions.

The human mind has a built-in weakness: It perceives the cause first, then the effect. This weakness makes it possible for magicians, scammers and impostors to trick you. It is a weakness utilized to the maximum in these communist deceptions.

Any positive condition is given a simultaneous negation, and others are tricked into acting on the basis of the negation. The deception thus has ever increasing, compelling consequenses. For the one or for those who are targeted.

The working principle of the communist game of the negative space, is breaking a principle. Consistently and consequently.

And it isn’t just any principle which is broken. The principle of non-contradiction according to Aristotle, also known as the law of non-contradiction, stating that contradictory statements cannot both be true in the same sense at the same time. It is considered the most important principle of rational thinking. Which is the basis of western civilisation, enlightenment and progress.

Communist barbarism and deception of the East, either in its old or new form, constitutes a completely different basis of human life. Where two or more contradictory statements are considered true at the same time. Conclusions are claimed to prove the premises. Where honest thinking and rational argumentation to make advance in life, in reality is replaced by trickery and robbery, coercion and brute force in general. Dishonesty and untruth have been reduced to a system. In that case the West has broken with the values and civilisation of the past , which are founded on the basis of rationality. On a system of common sence.
 
Then freedom is lost.

Nine-eleven  2001 in the US and July 22nd 2011 in Norway, are two of several incidents which confirms this increasing loss of freedom. Something that is easier to understand when the method of this combination of terror and deception is identified. When the right context has been clarified.

102.Minutes.That.Changed.America.2008 [Full] - HD
1
Norulv Øvrebotten's profile photo
11 comments
 
Det ble jublet vel tidlig i 1945

Hvordan styres et land som Norge?

Det korte svaret er med kriminelle metoder. Så dette enkle svaret kan alle unge nordmenn gi til venner fra utlandet, hvis de spør om hvordan Norge blir styrt.

Disse metodene har jeg identifisert og kan bevise like tilbake til statskuppet med virkning fra og med 9. januar 1940. Da den utøvende makten ble stjålet videre av regjeringen Johan Nygaardsvold, etter at stortingsvalget i 1939 ikke ble holdt som det skulle ha blitt. Noe som var en følge av at de kriminelle bedragmetodene ble brukt til å fjerne hele valget. 

I stedet for folkevalgte gikk Norge inn i det nye året 1940 med politikere på Stortinget som hadde valgt seg selv. Som grunnlag for videre styre for regjeringen Nygaardsvold fra Arbeiderpartiet. Norge var smart blitt kuppet.

Da ble et falskt grunnlag lagt for dagens politiske system som ennå styres med de samme kriminelle metodene i alle viktige forhold som den gang. 

Det er ikke mulig å bevise at Norge hadde en sann og lovlig regjering etter 9. januar 1940. Denne regjeringen var ikke mer sann og lovlig da krigen kom til Norge tre måneder senere, eller i alle årene som den satt i London under krigen. 

At den var falsk og ulovlig hele tiden fra begynnelsen av januar 1940, er derimot lett å bevise når den smarte fremgangsmåten fra øst innen bedrag er avslørt. 

Det ble i 1945 bygget videre på dette falske og ulovlige maktgrunnlaget fra statskuppet før krigen. Så bare av rene rasjonelle grunner kan ikke dagens norske politiske system ha noen legitimitet. Særlig ikke når land og folk mer enn noensinne styres med de samme kriminelle metodene som ble benyttet til å røve til seg makten over staten for 73 år siden.

Norge ble frigjort fra tyskerne i 1945, men frigjøring fra russerne gjenstår.

Det ble jublet vel tidlig i mai 1945. Det har kostet oss dyrt. Særlig de siste to årene.

Frigjøringsdagene 1945
 ·  Translate

Norulv Øvrebotten

Shared publicly  - 
 
"Vi trenger å vite for å forstå"

"Det var så hjerteskjærende...Hvordan går det med dere? Hvorfor måtte dette skje?"

Statsministerens nyttårstale 2012
 ·  Translate
1
Story
Tagline
Jeg er tidligere reporter, sjefredaktør og forsvarspolitiker. Siste året har jeg arbeidet med å avsløre bedragoperasjonen i forbindelse med terroren og massedrapet i Norge 22. juli 2011. Bak all kamuflasjen finner du også i denne operasjonen en gammel kommunistisk fremgangsmåte som går igjen i en rekke andre kombinasjoner av drap og bedrag opp gjennom historien. For indirekte å sikre og bygge opp makt.
Introduction
Bosted er Førde, Sogn og Fjordane i Norge.

Jeg har vært reporter i NRK Dagsnytt og NRK Utenriksredaksjonen i Oslo (1980-1986), og ansvarlig redaktør for avisene Firdaposten i Florø og Rogalands Avis i Stavanger på 90-tallet. I sistnevnte var jeg også administrerende direktør. 

Fra 1986 til 1988 var jeg personlig sekretær (politisk rådgiver) for forsvarsminister Johan Jørgen Holst. Han var til vanlig direktør for Norsk Utenrikspolitisk Institutt, mannen bak Oslo-avtalen i Midt-Østen i 1993, og ble regnet som Norges aller fremste sikkerhets- og utenrikspolitiker.

Johan Jørgen Holst døde som utenriksminister i 1994, bare 56 år gammel, etter å ha blitt rammet av en rekke hjerneblødninger. Statsminister og lege Gro Harlem Brundtland fastslo straks at dødsfallet var følge av en medfødt feil hos Holst. I så fall har jeg samme feilen, pluss noen til, og har overlevd. En annen sekretær for Johan Jørgen Holst da han var forsvarsminister, ble skutt og drept i 1999. Drapet ble kamuflert med falskt motiv og falsk kontekst.

Jeg har ledet og vært medlem av flere regjeringsoppnevnte og andre offentlige utvalg innen Forsvaret. Min sikkerhetsklarering var NATO Cosmic Top Secret.

I dag er jeg pensjonist, men innsikten i forsvars- og sikkerhetspolitikk er ikke avhengig om jeg går i blådress eller ikke. Min bakgrunn og personlige erfaring har til følge at jeg kan gi deg langt dypere analyser og forståelse av den politiske virkeligheten enn hva du får i den vanlige pressen. Den dype staten kjenner jeg bedre enn de fleste.

Jeg hadde det første høye tillitsverv med daglig virke i Forsvarsdepartementet allerede som 23-åring. Mens Rolf Hansen var forsvarsminister og Johan Jørgen Holst var statssekretær. Da ble jeg infiltrert av den øst-tyske etterretningstjenesten Stasi. Med etter hvert stadig større følger. Særlig etter at det angivelige utfallet av Berlin-murens fall i 1989, ble snudd på hodet i Norge som følge av nye kommunistiske narrespill, og Stasi ble innlemmet i KGB.

Etter overgangen fra Sovjetunionen til Russland skiftet de hemmelige tjenestene i Kreml navn og ble til FSB, og det gamle og tidligere godt maskerte herredømmet over den norske staten helt tilbake fra Josef Stalins tid på 1930-tallet, ble styrket og ført videre inn i en ny tid.

Nordmenn har hittil vært gjennom tre skifter av navn hos de hemmelige tjenestene som har kontrollen over oss: NKVD, KGB, og nå FSB. Med andre ord er det flere generasjoner og langt over 70 år siden Norge mistet selvstendigheten og levde videre på illusjonen. Stalin doblet alt han kom over, stater ikke minst. 

De færreste har hatt så langvarig og personlig kontakt med de hemmelige tjenestene i øst som jeg har hatt opp gjennom livet. Så innsikten er dyp i hvordan dobbelstater fungerer. Faget konspirasjon er en del av etterretning og sikkerhetspolitikk, og det machiavelliske livet i skyggene lærer du best i praksis. Spesielt når livet står på spill og du må redde det.

Som en følge av innsikten i hvordan Norge og andre stater i virkeligheten styres fra skyggene i forhold av betydning, blir det til stadighet kjørt svertekampanjer mot meg på nettet og ellers. De velger jeg å overse. Den slags metoder blir alltid benyttet mot dissidenter i slike systemer. Hvis du ikke blir drept, blir du diskreditert. Du kan bli begge deler.

Indirekte bedrag går ut på å manipulere mennesker i målets omgivelser. Mennesket som er mål rammes da indirekte. Ikke bare direkte. Som vanlig bedrag gjør. Det er slik de mest profesjonelle bedragere skaper en snøballeffekt og Vår Sak: Cosa Nostra.

Å benytte mennesker i omgivelsene til målet som mellomledd for å lure, tvinge og begå svik, betyr altså at bedraget er middelbart, ikke umiddelbart. Det er primært indirekte.  

Like mye som ett enkelt menneske som jeg selv og andre, kan være mål for slike anslag og bedrag, kan deler av og en hel befolkning være mål for samme fremgangsmåten, slik 22/7 er et eksempel på. "9/11" er samme historien. Det er samme strukturen som går igjen i de ulike arrangementene. De kommer i kreative variasjoner, og alle er spektakulære. 

Jeg har etter hvert bak meg mange år som infiltrert og forfulgt systemkritiker og opposisjonell i Norge, og har vært utsatt for en rekke drapsforsøk, systematisk mishandling og trakassering. Med klassiske kommunistiske teknikker. 

Noen av disse teknikkene innen psykologisk krigføring, forteller den britiske journalisten Luke Harding fra The Guardian om i en bok som kom ut i fjor med tittelen "Mafia State." Han er mildt terrorisert i Russland i forhold til hva jeg er blitt i Norge. Han er ikke fysisk blitt torturert.

Mennesker som blir frarøvet søvnen, forgiftet og trakassert, blir selvsagt syke av det, men de har ingen sykdom. Selv om en slik illusjon kan bli skapt. 

De mest avanserte metodene innen bedrag i offentlig og privat saksbehandling, har jeg identifisert det siste tiåret, og kan fortelle om. Dette totalitære fenomenet er internasjonalt. Bedragene er i første rekke indirekte, og de blir i ulike former benyttet både i Norge og andre vestlige land til å manipulere viktige forhold til ønsket utfall. 

Hvordan terror og bedrag blir kombinert i små og store operasjoner, beskriver jeg, etter å ha kartlagt fremgangsmåten i disse oppleggene. De følger gamle oppskrifter fra Josef Stalins tid. I tillegg til å kunne omfatte brutal vold og tortur, blir det bygget på teknikker fra magikere og andre illusjonister.

Dagens bedragoperasjoner er blitt mer velutviklede og sofistikerte siden Lenin og Stalins dager, men den grunnleggende strukturen og tankegangen bak er den samme.

"Spillet i det negative rom" var det nazistiske navnet på slike opplegg. 

Med disse smarte teknikkene kan forbrytelser bli hvitvasket og maskert som lov og rett, og utgis for noe annet enn hva de er. Jurister blir særlig mye benyttet i disse bedragene. Hvor byggeklossene er kontradiksjoner. Med illusjoner og bedrag til følge.

Da dreper du også dine venner for å styrke dine venner, slik det er gjort i Norge i 2011. I slike juridiske konstruksjoner blir det benyttet en grunnleggende motsigelse i selve strukturen av hele opplegget.

Kombinasjonen av mordere og jurister skaper bortimot perfekte forbrytelser.

Blant konklusjonene som følge av å ha identifisert fremgangsmåten, er at du i kulissene finner samme regissør bak terrorangrepene i USA i 1995 og 2001, som i Norge i 2011. Det samme gjelder Polen i 2010. 

Dette forteller ene og alene det karakteristiske bedraget med opphav fra sovjetisk tid, som du finner i forbindelse med den nasjonale saksbehandlingen av disse angrepene. Som gjennomføres mot vergeløse mennesker.

Samme fremgangsmåte og annen overensstemmelse, er å finne i alle disse forholdene. Det samme er profesjonelle bedragere som utad er jurister. De benytter prosedyrer og teknikker fra illusjonister som lurer alle kontinuerlig. Med maskering av den virkelige hensikten til følge.

Kommisjoner med en jurist som leder er fast innslag etter slik terror i berørte land, og når den slags rapporter blir presentert som usminket og ærlig sannhet, er det stikk motsatte tilfelle i virkeligheten. Alt blir gjort mer sminket og uærlig som følge av saksbehandlingen.

Den prefabrikkerte usannheten om terror og drap bygges ut på denne måten, og den blir gitt større seriøsitet og autoritet utad gjennom følgene av behandling i slike særskilte kommisjoner, og det samme skjer ved bruk av domstoler i disse forholdene. Hvor bedrag blir spunnet på drap.

Stalin fant det største sikkerhetshullet i vest hos juristene, og dette hullet i sikkerheten er nå sprengt stort og gjort til en permanent åpen port. Rettsstater i vest kan med spillet i det negative rom bli snudd til forbryterstater. Som medvirker til drap, terror og hvilken som helst annen kriminalitet.

Alt med det gode som formål kan bli snudd til det stikk motsatte på denne måten. Hele stater og sikkerhetssystemer kan bli snudd mot egne befolkninger.

Signaturen er KGBs. For å benytte det gamle navnet på de hemmelige tjenestene fra øst. Som i dag altså heter FSB. Pluss SVR og GRU for andre deler av disse tjenestene, for å være helt presis. Uten at nye navn har forandret metoder og opplegg. Det brukes samme modellene og prosedyrene som før.

Dette er skarpsindig og djevelsk genialitet fra Josef Stalins tid.

Som er mer levende enn noensinne. Den geniale ondskapen er bare oppgradert og modernisert. Ikke minst for å kunne bli maskert enda bedre enn før som lov og rett. Den er mer enn noensinne blitt systematisert med dette formålet. Så kriminalitet får et skinn av legalitet, og den kan bli fremstilt som noe annet enn hva tilfellet er.

Den røde tråden fra gamle dager er bare farget om. Intet reelt brudd med fortiden er skjedd fra øst. Bare en stor illusjon om det er skapt siden 1992. Med betydelige følger for maktforhold i vest. På alle nivåer. Det er derfor i vest, og ikke i øst, at det egentlig store og virkelig dype bruddet med fortiden finner sted. 

Strategisk bedrag er en krigskunst som Moskva behersker bedre enn noen. Å illudere tap kan være genialt for å vinne. Etter tjue år med følgene av denne illusjonen, er både Europa og USA kommet enda mer under den fordekte russiske hælen. Indirekte. Som følge av denne strategiske finten, og de brutale terrorangrepene som er kommet for å befeste fordekt makt i skjul av krigslisten. I det virkelig store spillet. Som amerikanske sikkerhetspolitikere kaller "The Grand Strategy."

Mafiastaten fra Lenin og Stalins tid har skiftet ham, og er som en følge blitt virkelig stor og mektig. Den er nå et russiskledet imperium over flere kontinenter. Med en rekke vestlige mellomledere. Som smart er kapslet inn i det reviderte systemet fra øst. Hvor hemmelig makt er hva som betyr noe. Alt annet er egentlig fronter.

"The Dual State" var et totalitært konsept som kommunister og nazister hadde til felles. Siden den gang er dobbeltstater som grunnprinsipp blitt systematisk videreutviklet, gjort mer sofistikert, realisert og bygget ut i land etter land i vest. Alle har en demokratisk fasade utad som kamuflerer gamle og velkjente maktpolitiske realiteter innad. Med samme sort bedrag i offentlig saksbehandling av viktige forhold som felles strategisk særtrekk.

Bedragerne er som regel forkledd som jurister. De er muldvarpene. Som før. Med den forskjell at nå er antallet større enn noensinne. 

Den maskerte makten østfra er blitt forsterket på et grunnlag som var systematisk og godt bygget opp fra før. Tyngdepunktet er flyttet vestover i de siste tjue årene. Med en slik forflytning av reell makt, kommer også kombinasjonen av terror og bedrag for indirekte å sikre og befeste hva som er oppnådd, og som stadig mer blir oppnådd med totalitære metoder som dette. Slik den nå stadig mer demoraliserte befolkningen i USA erfarer. 

Amerikanere går i realiteten gjennom en smertefull prosess fra liv i frihet til liv som det motsatte i en fordekt og stadig mer totalitær vasallstat. Som følge av å ha tapt en kald krig som de er narret til å tro var vunnet. Tro er en disponerende egenskap.

Spillet i det negative rom har absurde følger, og en av dem er at USA tapte den kalde krigen lenge før den utad var over. Med illusjonen om et motsatt utfall. Det brutale kuppet mot president John F. Kennedy i 1963, var en milepæl i så måte. Det er nå femti år siden Kennedy fikk en kule i hodet. Som om han skulle ha vært en kulakk under Stalin.

Hos meg er det ingen tvil om at dette kuppet i Amerika var en bedragoperasjon fra KGB. Etter å ha identifisert fremgangsmåten. Som er konsistent med tilsvarende forhold og andre bedragoperasjoner østfra.

Senere har Russland hatt et stadig bedre grunnlag for å styre viktige forhold i USA ved hjelp av intriger og liknende narrespill. Watergate-skandalen peker seg spesielt ut. Da måtte Richard Nixon gå av som president. I 1974. Bedragmetodene med denne følgen var KGBs.

Likevel må du lenger tilbake enn til Nixon og Kennedys dager, for å forstå sammenhengene bedre. Mine analyser på bakgrunn av å ha identifisert bedragmetodene østfra, viser at russerne lurte til seg den viktigste strategimakten allerede rett etter krigen. Da USA grunnla CIA og opprettet NATO på en måte som gjorde at begge deler kunne bli snudd mot sine egentlige formål, og gradvis bli langt større østlige suksesser enn vestlige.

Dette har vært strategisk krigskunst av høy klasse fra Moskva siden lenge før krigen, og nylige hendelser som "9/11" i 2001, blir langt lettere å begripe når du kan nøste opp de rette trådene bakover, etter å ha identifisert motoren i utviklingen. Denne motoren er smart russisk bedrag. Etter samme oppskrift. I tiår etter tiår. Du er nå inne i et nytt årtusen med samme gamle historien.

Nå er sosialisme som trekkplaster og kamuflasje byttet ut med menneskerettigheter. Verden vil bedras og du med den. Det er smart gjort. Ingen er mot himmelen på jorden.

Russisk intelligens har vært den avgjørende strategiske faktor for suksess i alle år. Nå kan Russlands president Putin bruke USA omtrent som en fremmedlegion hvor han vil. Som du så ble gjort indirekte i Libya i 2011. Det tyder ikke akkurat på at Putin har tapt noen kald krig. Heller ikke noen annen. Den varme.

Kombinasjonen terror og bedrag er alltid med i den totalitære maktens følge. Slik den også var på Stalins tid. Det er et paradoks at den hemningsløse brutaliteten i seg selv, blender de fleste mennesker fra å se at dette er samme gamle historien. Også i dag. Den er bare kommet mye nærmere inn på livet hos enda flere vestlige mennesker. Fordekt kommunistisk terror som gjennom bedrag lapper skyld over på andre, er ikke lenger fjern og langt borte.

Sannheten ligger egentlig helt opp i dagen, og blir derfor lett oversett.

Sammenhengen burde være lett å forstå. Når den blir forklart enkelt: Den indirekte følgen av kombinasjonen terror og bedrag, er nemlig at folk slutter opp om systemet. Som det i virkeligheten drepes for. Hele befolkninger blir lurt til det.

Slik brutal terror med stor sjokkeffekt har altså en rasjonell forklaring i en strategisk sammenheng. Makt blir indirekte befestet og konsolidert. Krigens logikk er ikke lineær. Den er paradoksal. Derfor blir også følgene av terror paradoksale. Hensikten blir oppnådd indirekte.

Profilbildet er fra 1996. Det er benyttet bevisst. Jeg fikk dette året rettsstillingen som menneske fra fødselen snudd på hodet i forhold til den angivelig vestlige rettsstaten som jeg var borger av. Nettopp som følge av det kommunistiske spillet i det negative rom mot meg. Derfor ble jeg ekspert på det. Smart bedrag kamuflert som smart jus, er noe som jeg behersker bedre enn de fleste, etter i sytten år å ha etterforsket og avdekket dette spillet. I detalj. Enten slikt bedrag er kombinert med drap eller ikke.

Alle forhold ble i mitt tilfelle systematisk snudd på hodet, og andre ble i tur og orden narret til å handle på dette falske grunnlaget. Det er hva denne kommunistiske bedragmetoden går ut på ellers også. Overalt. Hvor den benyttes. Fra mikro til makronivå.

Falsk i ett, falsk i alt, er opplegget. Både i stort og smått. Virkeligheten blir skapt når du og andre blir lurt til å handle på illusjonene. Disse illusjonene blir fortløpende skapt som en følge av selve fremgangsmåten, når spillet i det negative rom er motoren for utviklingen. I disse narrespillene er den vanlige følgen at sannheten om forhold er motsatt av hva du blir lurt til å oppfatte. Dette er en karakteristisk følge av illusjonene.

Menneskesinnet har en innebygget svakhet: Det oppfatter årsak først, deretter virkning. Denne svakheten gjør det mulig for magikere, svindlere og bedragere å lure deg.  Det er en svakhet som blir utnyttet maksimalt i disse kommunistiske bedragene.

Ethvert positiv forhold blir tillagt en samtidig negasjon og andre narret til å handle og beslutte på grunnlag av negasjonen. Bedraget har da stadig større tvingende følger. Mot den eller dem som er målet.

Selve arbeidsprinsippet i det kommunistiske spillet i det negative rom, er å bryte et prinsipp. Konsistent og konsekvent. Det er ikke hvilket som helst prinsipp som blir brutt heller. Aristoteles kontradiksjonsprinsipp, eller motsigelseloven som prinsippet også er kjent som, sier at noe ikke kan være usant og sant til samme tid. Det regnes som det viktigste prinsippet innen rasjonalitet. Som er grunnlaget for vestlig sivilisasjon, opplysning og fremgang.

Kommunistisk barbari og bedrag fra øst, enten det er i gamle eller nye former, utgjør et helt annet grunnlag for menneskers liv. Da holdes to og flere motstridende forhold for sanne til samme tid. Konklusjoner blir hevdet for å bevise premissene. Da er ærlig tanke og rasjonell argumentasjon for å vinne fram i livet, i realiteten blitt erstattet med lureri og røveri, tvang og rå makt for øvrig. Uærlighet og usannhet er blitt satt i system. Da har Vesten brutt med fortidens verdigrunnlag og sivilisasjon, som er blitt bygget på grunnlag av rasjonalitet. På sunn fornuft satt i system. 

Da er friheten tapt.
 
"9/11" i USA i 2001, og "22/7" i Norge i 2011, er to av flere hendelser som bekrefter dette stadig større tapet av frihet. Noe som er lettere å forstå når fremgangsmåten for slik kombinasjon av terror og bedrag er identifisert. Når rett kontekst er klargjort.
Basic Information
Gender
Male