อาจเพราะกลัวความรู้สึก...อาจเพราะกล้วว่าต้องเจ็บ...
Shared publicly