Profile cover photo
Profile photo
VSA VOŠ
Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola, s.r.o. je nejstarší a největší VOŠ v ČR, připravující pracovníky veřejné správy. Škola byla založena v roce 1992 a od školního roku 1993/1994 zahájila vzdělávání v prvním ročníku. Za dobu své existence naše VOŠ rozšířila nabídku vzdělávacích programů. Veřejně správní akademie vstoupila do povědomí široké veřejnosti jako prestižní odborná škola, připravující absolventy s vysokým uplatněním na trhu práce. Vyšší odborné vzdělávání poskytujeme v denní, dálkové a kombinované formě. Denní forma vzdělávání trvá 3 roky (6 období š. r.) Dálková forma vzdělávání trvá 4 roky (8 období š. r.) Kombinovaná forma vzdělávání trvá 3 roky (6 období š. r.) Ke vzdělávání na VOŠ jsou přijímáni uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vyšší odborné vzdělávání je realizováno dle akreditovaných vzdělávacích programů. V současnosti jsme rozšířili nabídku vzdělávání o další obory mimo veřejnou správu. Studovat můžete : Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Vzdělávací program: 68-43-N/01 Veřejnosprávní činnost Zaměření: Veřejná správa, Administrativa justice Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Vzdělávací program: 68-43-N/12 Krizové řízení a bezpečnost a ochrana zdraví při práci Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Vzdělávací program: 68-43-N/11 Public relations Obor vzdělání: 63-42-N/.. Personální řízení Vzdělávací program: 63-42-N/01 Personální řízení Naše škola poskytuje v těchto akreditovaných vzdělávacích programech (jejich podrobný rozpis naleznete v odkazu Informace o vzdělání, Obory vzdělání) vyšší odborné vzdělání, které zahrnuje všeobecné, specifické odborné vzdělávání a praktickou přípravu. Výuka probíhá způsobem podobným vysokoškolskému způsobu vzdělávání. Součástí vyššího odborného vzdělávání je odborná praxe, která se uskutečňuje v každém ročníku vzdělávání v předepsaném rozsahu stanoveném vzdělávacím programem. Na odborné praxi si studenti nejen ověřují získané teoretické poznatky, ale dobu praxe mohou také využít k navázání kontaktů pro pozdější pracovní vztah. Vzdělávání je na Veřejně správní akademii - vyšší odborné škole ukončeno absolutoriem a ziskem označení diplomovaný specialista - DiS. v příslušném oboru vzdělání.
Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola, s.r.o. je nejstarší a největší VOŠ v ČR, připravující pracovníky veřejné správy. Škola byla založena v roce 1992 a od školního roku 1993/1994 zahájila vzdělávání v prvním ročníku. Za dobu své existence naše VOŠ rozšířila nabídku vzdělávacích programů. Veřejně správní akademie vstoupila do povědomí široké veřejnosti jako prestižní odborná škola, připravující absolventy s vysokým uplatněním na trhu práce. Vyšší odborné vzdělávání poskytujeme v denní, dálkové a kombinované formě. Denní forma vzdělávání trvá 3 roky (6 období š. r.) Dálková forma vzdělávání trvá 4 roky (8 období š. r.) Kombinovaná forma vzdělávání trvá 3 roky (6 období š. r.) Ke vzdělávání na VOŠ jsou přijímáni uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vyšší odborné vzdělávání je realizováno dle akreditovaných vzdělávacích programů. V současnosti jsme rozšířili nabídku vzdělávání o další obory mimo veřejnou správu. Studovat můžete : Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Vzdělávací program: 68-43-N/01 Veřejnosprávní činnost Zaměření: Veřejná správa, Administrativa justice Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Vzdělávací program: 68-43-N/12 Krizové řízení a bezpečnost a ochrana zdraví při práci Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Vzdělávací program: 68-43-N/11 Public relations Obor vzdělání: 63-42-N/.. Personální řízení Vzdělávací program: 63-42-N/01 Personální řízení Naše škola poskytuje v těchto akreditovaných vzdělávacích programech (jejich podrobný rozpis naleznete v odkazu Informace o vzdělání, Obory vzdělání) vyšší odborné vzdělání, které zahrnuje všeobecné, specifické odborné vzdělávání a praktickou přípravu. Výuka probíhá způsobem podobným vysokoškolskému způsobu vzdělávání. Součástí vyššího odborného vzdělávání je odborná praxe, která se uskutečňuje v každém ročníku vzdělávání v předepsaném rozsahu stanoveném vzdělávacím programem. Na odborné praxi si studenti nejen ověřují získané teoretické poznatky, ale dobu praxe mohou také využít k navázání kontaktů pro pozdější pracovní vztah. Vzdělávání je na Veřejně správní akademii - vyšší odborné škole ukončeno absolutoriem a ziskem označení diplomovaný specialista - DiS. v příslušném oboru vzdělání.
About
Posts

Post has attachment
V rámci managementu zavítali studenti oboru Personální řízení i na letiště v Tuřanech.
Photo
Photo
22.10.18
2 Photos - View album
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Dne 27.3.2018 se třída VSA1 v rámci předmětu – Státověda vydala na exkurzi do Strahovské knihovny v Praze, pod vedením p. RSDr. Petra Rožňáka, CSc. Popis celé akce nám dala jedna ze studentek.
Setkali jsme se ráno v 7:15 na hlavním vlakovém nádraží v Brně, nastoupili jsme do vlaku směr Praha a v 7:38 vyrazili k cíli. Cesta byla dlouhá, avšak chvíli po desáté nám hlasatelka oznámila, že se blížíme do stanice Praha hlavní nádraží, kde jsme také vystoupili a vydali se na cestu ke Strahovskému klášteru, kde se nacházel náš počáteční bod exkurze, Strahovská knihovna, kde jsme v první řadě mohli vidět spojovací chodbu mezi knihovnami, nazývanou kabinet kuriozit. Hned při vkročení do této chodby jsme si všimli Filosofického sálu, vybudovaného Opatem Václavem Mayerem v poslední čtvrtině 18. století, který vybudoval pro četné přírůstky knihovny. Udivující rozměry sálu (délka 32 m, šířka 10 m, výška 14 m) jsou umocněny monumentální stropní malbou, kterou vytvořil vídeňský malíř Anton Maulbertsch během 6 měsíců, jen s jedním pomocníkem. Nejvyšší řady knih jsou přístupné pouze z galerie, na níž vedou v obou rozích zbudovaná skrytá spirálovitá schodiště, maskovaná falešnými hřbety knih. Malba "Duchovní vývoj lidstva" ve zkratce zobrazuje vývoj věd a náboženství v jejich vzájemném ovlivňování a hledání od nejstarších dob až do doby založení sálu. Když se chodbou – chcete-li kabinetem kuriozit, posuneme až na samý konec, po pravé straně nás může oslnit Teologický sál, který byl postaven za opata Jeronýma Hirnhaima. Nad policemi lze spatřit zlacené dřevěné vyřezávané ozdoby s dřevěnými kartušemi. Jedná se o první knihovní pomůcku, protože obrázky v dřevěných kartuších s nápisy označovaly druh literatury, který byl v policích uložen. Nad kovanými železnými vraty na protější straně knihovny je malý nápis: INITIUM SAPIENTIAE TIMOR DOMINI – počátek moudrosti je bázeň před Bohem. Paradoxem zůstává, že se filosofické spisy budovatele knihovny ocitly na indexu zakázaných knih a dostaly se tak do speciálních uzamčených skříní nad oběma sálovými dveřmi, které sám nechal instalovat. Po čase ale mohly být publikovány a staly se inspirací i pro Siarda Noseckého. Bohužel jsme neměli domluvenou speciální prohlídku, tak nám nebylo umožněno vidět tyto sály zblízka. Čas je neúprosný a museli jsme pokračovat zpět na hlavní nádraží, takže jsme vyrazili na cestu, po které jsme navštívili známá místa a památky, jako například, Karlův most, Pražský hrad, Václavské náměstí a další krásy Prahy.

Výlet se nám velice líbil a jsme moc vděční, že s námi Pan Rožňák ochotně jel. Taky patří velký dík Panu řediteli, který nám exkurzi povolil a přispěl na ni.
Photo
Photo
16.10.18
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Někteří studenti VSA1 se 23. 10. 2018 vypravili na dlouhou cestu do Štrasburku. Šlo o návštěvu Evropského parlamentu v tomto majestátním městě. Celá cesta byla hrazena europoslancem panem Ing. Janem Zahradilem. První den byl velmi vyčerpávající, protože studenti večer nastoupili do vlaku směr Praha hlavní nádraží, kde přestoupili na autobus, který je vezl přímo do Štrasburku a celý zájezd zajišťoval dopravu mezi navštěvovanými místy. Sice hlavní záměr bylo navštívit Evropský parlament, ale studenti si také prošli část města Štrasburk a také v nedalekém městě navštívili i jednu malou vinárnu, aby vyzkoušeli chuť Francie i jinak než vědomostmi.
Photo
Photo
08.10.18
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola, s.r.o. je nejstarší a největší VOŠ v ČR, připravující pracovníky veřejné správy.
Škola byla založena v roce 1992 a od školního roku 1993/1994 zahájila vzdělávání v prvním ročníku.
Za dobu své existence naše VOŠ rozšířila nabídku vzdělávacích programů. Veřejně správní akademie vstoupila do povědomí široké veřejnosti jako prestižní odborná škola, připravující absolventy s vysokým uplatněním na trhu práce.
Vyšší odborné vzdělávání poskytujeme v denní, dálkové a kombinované formě.
Denní forma vzdělávání trvá 3 roky (6 období š. r.)
Dálková forma vzdělávání trvá 4 roky (8 období š. r.)
Kombinovaná forma vzdělávání trvá 3 roky (6 období š. r.)
Ke vzdělávání na VOŠ jsou přijímáni uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vyšší odborné vzdělávání je realizováno dle akreditovaných vzdělávacích programů. V současnosti jsme rozšířili nabídku vzdělávání o další obory mimo veřejnou správu.
Studovat můžete :
Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost
Vzdělávací program: 68-43-N/01 Veřejnosprávní činnost
Zaměření: Veřejná správa, Administrativa justice
Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost
Vzdělávací program: 68-43-N/12 Krizové řízení a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost
Vzdělávací program: 68-43-N/11 Public relations
Obor vzdělání: 63-42-N/.. Personální řízení
Vzdělávací program: 63-42-N/01 Personální řízení
Naše škola poskytuje v těchto akreditovaných vzdělávacích programech (jejich podrobný rozpis naleznete v odkazu Informace o vzdělání, Obory vzdělání) vyšší odborné vzdělání, které zahrnuje všeobecné, specifické odborné vzdělávání a praktickou přípravu. Výuka probíhá způsobem podobným vysokoškolskému způsobu vzdělávání. Součástí vyššího odborného vzdělávání je odborná praxe, která se uskutečňuje v každém ročníku vzdělávání v předepsaném rozsahu stanoveném vzdělávacím programem. Na odborné praxi si studenti nejen ověřují získané teoretické poznatky, ale dobu praxe mohou také využít k navázání kontaktů pro pozdější pracovní vztah.
Vzdělávání je na Veřejně správní akademii - vyšší odborné škole ukončeno absolutoriem a ziskem označení diplomovaný specialista - DiS. v příslušném oboru vzdělání.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded