Profile cover photo
Profile photo
Francis Louie Sevilla
About
Francis Louie's posts

Dapat ay may determinasyon tayo! Papaano makikilala ang isang taong determinado? Sa pamamagitan ng pagtrato niya sa mga pagsubok ng buhay... Gaano man kabigat ang dala-dala niyang pagsubok... at gaano man katagal ng kaniyang pagpasan sa pagsubok subalit nagpupunyagi pa rin siya para maitaguyod at matapos ang kaniyang takbuhin! 

Post has shared content

Post has shared content

"Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world."

~ Albert Einstein

Break The Silence!!! Stop Child Sexual Abuse!!!

Les Miserables! Funtastik!

Aal izz well...
Wait while more posts are being loaded