วิธีการเลือกและเปรียบเทียบคุณลักษณะ
เครื่องผลิตออกซิเจนให้ได้สินค้าที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูงสุด

***คำเตือน ก่อนตัดสินใจซื้อ ควรตรวจสอบสถานที่ตั้งผู้ขาย ให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

***โปรดระวัง เว็บไซต์ที่ไม่ลงที่อยู่ของผู้ขายอาจจะทำให้ท่านไม่ได้รับสินค้าตามที่ท่านต้องการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.วิธีการเลือกซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน

1.1 พิจารณาจากคุณภาพของสินค้า แหล่งที่มา
1.2 มาตรฐานของสินค้าขาย
1.3 เงื่อนไขการรับประกัน และบริการหลังการขาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.พิจารณาจากคุณภาพของสินค้า แหล่งที่มา

ท่านผู้ซื้อจำเป็นต้องพิจารณาและหาข้อมูลให้ชัดเจนว่าสินค้านี้มาจากแหล่งใด
เอเชีย หรือยุโรป อเมริกา เพราะอาจเข้าใจผิดในการโฆษณาได้
เช่น คำว่า มาตรฐาน ยุโรป อเมริกา (แต่ที่จริงมาจากจีน) เป็นต้น
ซึ่งทางที่ดีควรสอบถามจากผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือได้จะดีที่สุด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.มาตรฐานของสินค้า

เครื่องผลิตออกซิเจน เป็นสินค้าที่จัดอยู่ในจำพวกเครื่องมือแพทย์จึงต้องได้รับการอนุญาตจาก องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) เสียก่อนที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรไทยได้ แต่ก็มีผู้นำเข้าบางรายที่ฝ่าฝืนนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาขายตามท้องตลาดซึ่งทางที่ดีควรสอบถามจากผู้แทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือได้จะดีที่สุด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.เงื่อนไขการรับประกัน และบริการหลังการขาย

ระยะเวลาในการรับประกันควรจะไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือตามตกลง ค่าอะไหล่และบริการฟรีในระยะรับประกันใน (ไม่ร่วมค่าเดินทางช่าง) มีเครื่องสำรองให้ใช้ในระหว่างซ่อม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


http://www.arokaplus.com/index.php/buy-oxygen.html
http://www.arokaplus.com/index.php/buy-hospitalbed.html
Shared publicly