Profile cover photo
Profile photo
Verejná správa SR
Informačný sprievodca pre verejnú správu SR
Informačný sprievodca pre verejnú správu SR
About
Posts

Post has attachment
Vladimír Ledecký (starosta Spišského Hrhova) v obci starostuje už viac ako 18 rokov. Tá dnes prekvitá, rozrastá sa, zamestnáva miestnych a množstvo projektov si financuje svojpomocne. » https://bit.ly/2IAtWhe
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Hlavný kontrolór obce je členom a zároveň predsedom dobrovoľného hasičského zboru obce, v ktorej vykonáva funkciu kontrolóra. Je takáto funkcia zlučiteľná s funkciou hlavného kontrolóra? » https://bit.ly/2L9tYOR
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Vzorová dokumentácia podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov: súhlas so spracovaním osobných údajov, sprostredkovateľská zmluva, interné smernice, záznamy o spracovateľských činnostiach. » https://bit.ly/2rL9ynr
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Dňa 1. 5. 2018 nadobudol účinnosť zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Kto môže byť žiadateľom? » https://bit.ly/2L1X16Q
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zákon, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. mája 2018, nám „prináša“ sociálny podnik v oveľa širšom kontexte, aký poskytovala jeho doteraz platná právna úprava v zákone o službách zamestnanosti. » http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/socialne-podnikanie-v-kontexte-zakona-o-socialnej-ekonomike-a-socialnych-podnikoch-2018.htm/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Záverečný účet obce za rok 2017 s aktuálnou novelou zákona o obecnom zriadení od 1. 4. 2018 a aktuálnym právnym stavom podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. » https://bit.ly/2rvMPLK
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Jednotlivé subjekty, ktorých rozpočty tvoria rozpočet verejnej správy, prerokujú návrhy svojich rozpočtov s Ministerstvom financií SR. » https://bit.ly/2K62hoO
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Podnikateľskou činnosťou sa rozumie činnosť školy vykonávaná nad rámec hlavnej činnosti, ktorá je obligatórne vymedzená v zriaďovacej listine. » https://bit.ly/2HZOXWE
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018 boli schválené ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018. » https://bit.ly/2FDHmql
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Pracovný poriadok pre VÚC, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie so zmenami od 1. mája 2018. » https://bit.ly/2rfYjC7
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded